Zverejnene patenty 07.11.2006

Upevňovací prostriedok na upevnenie železničných koľajníc k podvalom alebo koľajovým tratiam

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6694

Dátum: 07.11.2006

Autori: Rinsdorf Andreas, Kobelev Vladimir, Hesselmann Bernfried, Brecht Jörg, Westerhoff Karsten, Stahl Michael, Danneberg Erik

MPK: E01B 9/00

Značky: podvalom, koľajníc, tratiam, prostriedok, železničných, upevňovací, koľajovým, upevnenie

Text:

...jednou tlačnou sponou,ktorá pri otáčani pružnej svorky proti ukotveniu svorky zaistí predpätê dosadnutie na pätukoľajnice. Pridržiavacie prvky pružnej svorky súpredovšetkým prstencové ohýbané klipsově spony. Ukotvenie svorky je vybavené vodiacim prvkom,umiestneným sústredne vzhľadom na os otáčania, o ktorý sa môže oprieť klipsová spona.Z dokumentu DE 1 025 439 A je známy pružný koľajnicový klinec, ktorý je vybavený dvomi driekmi a dvoma...

Spôsob a zariadenie na opravu poškodených paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6568

Dátum: 07.11.2006

Autor: Holliger Robert

MPK: B27M 3/00, B23P 19/04

Značky: opravu, spôsob, zariadenie, poškodených, paliet

Text:

...výlučne z hornej strany palety, jepaleta s výhodou opravovaná modulàmou výmenou časťou palety, pričom defektnápodbehová doska je odstráňovaná vždy vo forme podbehovej dosky, t.j., spoločne s tromi príslušnými spojovacími kockami. Novú podbehovú dosku je potom možné relatívne jednoducho upevniť z hornej strany palety. Pred pripevnenim novej podbehovej dosky sa tiež zistí a uloží do pamäti aj poloha spojovacích prvkov, takže je potom možné...

Antagonisty glukagónového receptora, ich príprava a terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12726

Dátum: 07.11.2006

Autori: Li Jianke, Conner Scott Eugene, Zhu Guoxin

MPK: C07C 255/50, C07C 237/36

Značky: antagonisty, terapeutické, príprava, použitie, glukagónového, receptora

Text:

...Ztýchto štúdií vyplýva, že supresia alebo antagonizácia giukagónu by mohla byť užítočným doplnkom bežnej liečby hyperglykémie u diabetických pacientov. Účinok giukagónu možno potlačiť podaním antagonistu alebo inverzného agonistu, t.j. látok, ktoré inhibujú alebo zabraňujú konštitutívnej alebo glukagónom vyvolanej odpovedi, ktorú sprostredkováva glukagónový receptor.0003 Niekoľko publikácií opisuje peptidy, ktoré pôsobia ako antagonisty...

Profil z plechu pre suchú výstavbu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12296

Dátum: 07.11.2006

Autor: Knauf Alfons Jean

MPK: E04C 3/07, E04B 2/78

Značky: plechů, výstavbu, profil, suchú

Text:

...napr. s jeho nosným okrajom. Pritom je možné pre zosilňovací pás použiť aj zvyšky vzniknuté z vystrihnutých medzíer, resp. odstrihnuté pásy a iné zvyškové materiály.0017 Aspoň jeden zramenných úsekov je vybavený ohnutým nosným okrajom, prebie hajúcim v pozdlžnom smere profilu, a zosilňovací pás je uložený na ohnutom nosnom okraji.0018 Podľa vynálezu je ďalej možné použiť usporiadanie, kedy sa zosílňovací pás rozprestiera pozdĺž nosného...

Výkonový polovodičový modul s tlakovými kontaktmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11556

Dátum: 07.11.2006

Autor: Tauscher Björn

MPK: H01L 25/07, H01L 23/48

Značky: kontaktmi, tlakovými, polovodičový, výkonový, modul

Text:

...výkonovéhopolovodičového prvku taktiež prostredníctvom pružného usporiadania. 0005 Vynález si kladie za úlohu predložiť výkonovývysoká spoľahlivosť funkcie elektrického spojenia s jednoduchouvýrobou výkonového polovodičového modulu.0006 Táto úloha je vyriešená podľa vynálezu a to opatreniami V zmysle znakov nároku 1. Tvary uskutočnenia, ktorým sa dáva0007 Vynálezcovská myšlienka vychádza z výkonového polovodičového modulu predovšetkým so...

Upevňovacie zariadenie pre stavebné dielce montáže budov za sucha

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10760

Dátum: 07.11.2006

Autor: Knauf Alfons Jean

MPK: E04B 9/18

Značky: stavebné, sucha, upevňovacie, dielce, montáže, budov, zariadenie

Text:

...obrazovo znázornene znaky ako také alebo v ľubovoľnej kombinácii,tiež nezávisle od celkového zhrnutia v jednotlivých nárokoch alebo ichodkazoch na predchádzajúce nároky.obr. 1 perspektívne vyobrazenie upevňovacieho zariadenia podľa vynálezu podľa prvej formy uskutočnenia, obr. 2 bokorys upevňovacieho zariadenia podľa druhej formy uskutočnenia, obr. 3 bokorys druhého upevňovacieho prvku z obr. 2, obr. 4 perspektívne vyobrazenie druhého...

Pyridiazinónové deriváty na liečbu nádorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10753

Dátum: 07.11.2006

Autori: Schadt Oliver, Blaukat Andree, Dorsch Dieter

MPK: A61K 31/501, A61K 31/50, A61P 35/00...

Značky: liečbu, nádorov, pyridiazinónové, deriváty

Text:

...l, ktoré inhibujú, regulujú a/alebomodulujú transdukciu signálu Met kinázou, kompozic, ktorétieto zlúčeniny obsahujú, a spôsobov ich použitia na liečbu Met kinázou indukovaných chorôb a ťažkostí, ako sú napríklad angiogenézia, rakovina, tvorba, rást a propagácia tumoru, ateroskleróza, očné ochorenie, napríklad vekom indukovanámakulárna degenerácia, choroidální neovaskularizácia a diabetická retinopatia, zápalové ochorenia,...

Postup na výrobu dusíkatého hnojiva s obsahom síry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10354

Dátum: 07.11.2006

Autori: Bruckbauer Christina, Jaeger Emmerich

MPK: B01F 5/04, B01J 19/24, B01J 19/00...

Značky: síry, obsahom, dusíkatého, výrobu, postup, hnojiva

Text:

...ako je ďalej popísané.0017 Použitý rúrový reaktor vykazuje minimálne jednu vstupnú zónu a minimálne jeden zmiešavací úsek, pričom vo vstupnej zóne je umiestnený minimálne jeden prvý prostriedok naVpustenie prvého reaktantu aminimálne jeden druhý prostriedok na vpustenie druhéhoreaktantu. Rúrový reaktor podľa vynálezu vykazuje minimálne jeden ďalší prostriedok na vpustenie minimálne ďalšieho tretieho reaktantu, pričom tretí prostriedok je...

Ošetrenie neuropatie závislej na dĺžke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8618

Dátum: 07.11.2006

Autor: Campbell James

MPK: A61K 31/4168, A61K 9/06

Značky: dĺžke, závislej, neuropatie, ošetrenie

Text:

...kontrolovanom prepojenom teste bolesti pacientov trpiacich bolestivou diabetickou neuropatiou neboli pozorované žiadne štatisticky významné rozdiely medzi pacientmi, ktorí dostávali klonidín podávaný systémovo v transdermálnych náplastiach a pacientmi, ktori dostávali náplasti placebo (Zeigler a kol. Pain 48 403-408 (1992.V nasledujúcej, placebom kontrolovanej štúdii bolesti boliu podobných pacientov s bolestivou diabetickou neuropatiou...

Otologický roztok a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8261

Dátum: 07.11.2006

Autor: Mercuri Luigi

MPK: A61K 9/00, A61K 31/19, A61K 31/4164...

Značky: přípravy, spôsob, otologický, roztok

Text:

...ku ktorým sa prípadne pridá zmes esenciálnych olejov (origanum vulgare, cínnamonum zeylanícum, rosmarinus ojýžcinalis, lavandula officinalís, menta píperita, cirrus Iímonum, hydrastis cana densis, olea europea), v koncentrácii medzi 0,05 a 5 hmotnTaktiež sa pridajú nasledujúce zložkya) propylénglykol ako lubrikačný prostriedok, vykazujúci charakteristiky roztoku b) glycerín so zmäkčovacím a hydratačným účinkom c) glycyrrhizinát...