Zverejnene patenty 06.11.2006

Protilátky proti receptoru EGFR

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7324

Dátum: 06.11.2006

Autori: Vasserot Alain Philippe, Watkins Jeffry Dean, Beidler Catherine Brautigam

MPK: A61P 35/00, A61K 39/395, C07K 14/435...

Značky: proti, receptoru, protilátky

Text:

...praxi boli pozorované komplikácie pri dávkach cetuximabu väčších ako 100 mg/mz. Tieto komplikácie zahŕňajú kožnú toxicitu,ktorá vedie k začervenaniu, seboroickej dermatitlde a vyrážke podobnej akné0005 Dokument W 0 98/50433 opisuje plne humánne monoklonálne protilátky proti humánnemu receptoru epidermálneho rastového faktora0006 Dokument WO 96/40210 opisuje chimerizované a humanizované verzie protilátky 225 proti EGF a ich fragmenty,...

Zariadenie a taktovaný spôsob spekania pod tlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18445

Dátum: 06.11.2006

Autor: Göbl Christian

MPK: H01L 21/683, H01L 23/00, H01L 25/00...

Značky: spekania, taktovaný, spôsob, zariadenie, tlakom

Text:

...pásu prepravi na lisovací stôl.- Prostredníctvom zariadenia na prekrytie hornej strany substrátu s konštrukčnýmiprvkami usporiadanými na ňom sa prekryje ochrannou fóliou.v Lisovnica pritlačí zostavu z fólie, konštrukčných prvkov asubstrátu, pričomprostredníctvom protitlaku lisovacím stolom sa zhotoví spojenie spekaním pod tlakom.- Následne sa tlak uvoľní a prostredníctvom prepravného pásu sa substrát prepravi ďalej.Tieto kroky...

Pákový mechanizmus pre kovanie ojnice krídla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6513

Dátum: 06.11.2006

Autori: Prinz Hubert, Niehues Stefan

MPK: E05C 1/00, E05C 7/00

Značky: mechanizmus, kovanie, ojnice, pákový, křídla

Text:

...pohonným mechanizmom so zatvorenou ovládacou pákou po prvom použití ovládacej páky s ojnicou v zablokovanej polohe.0015 Obr. 1 znázorňuje dve kovania 1 a 11 ojnice, pričom kovanie 1 ojnice je priradené neznázomenému hlavnému krídlu a kovanie g ojnice rovnako neznázornenému stálemu krídlu dvojkrídlového okna bez stredového stĺpika. Kovanie 1 ojnice vykazuje pohonný mechanizmus g,ktorý cez neznázornenú uchopovaciu kľučku poháňa ojnicu Q a oez...

Kapsula s niekoľkými priehradkami obsahujúca nápojovú ingredienciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12508

Dátum: 06.11.2006

Autori: Ward Tony, Denisart Jean-paul, Gaillard Julien, Mandralis Zenon Ioannis

MPK: B65D 85/804, A23F 5/24

Značky: niekoľkými, priehradkami, ingredienciu, nápojovú, obsahujúca, kapsula

Text:

...čiastočne spôsobiť odstránenie tejto steny. Názorným príkladom takejto možností je aspoň čiastočné rozpustenie tejto steny. Okrem mechanickýchlfyzikálnych prostriedkov tento vynález konkrétne navrhuje steny, ktoré sa rozpustia, prasknú alebo zmäknú pri interakcii s vodou privedenou do vnútra kapsuly.0023 Hrúbka steny môže byt napríklad najmenej 0,5 mm, výhodne 1 až 5 mm.0024 Hrúbka steny sa môže meniť podľajej rozmeru.0025 Stena môže...

Fungicídne zmesi obsahujúce boskalid a pyrimetanil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5570

Dátum: 06.11.2006

Autori: Birner Erich, Gold Randall Evan, Milling Richard, Stierl Reinhard

MPK: A01N 43/48

Značky: pyrimetanil, zmesí, boskalid, fungicidně, obsahujúce

Text:

...Fusarium a Verticillium na rôznych rastlináchGaeumanomyces graminis na obilnináchtypy Gibberella na obilninách a ryži (napríklad Gibberella fujikuroi na ryži)Grainstaining complex na ryžitypy Helminthosporium na kukurici a ryžiMichrodochium nivale na obilnináchtypy Mycosphaerella na obilninách, banánoch a olejnici podzemnej Phakopsara pachyrhizi a Phakopsara meibomiae na sójitypy Phomopsis na sóji a slnečniciPhytophthora infestans na...

Spôsob diaľkového zvárania laserom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5287

Dátum: 06.11.2006

Autor: Bergmann Uwe

MPK: B23K 26/08, B23K 26/14

Značky: zvárania, spôsob, diaľkového, laserom

Text:

...je vytvoriť spôsob diaľkového zvárania laserom v úvode opísaného druhu, ktorývyžaduje nižšie náklady na inštaláciu a prevádzku.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená tým, že plazma vznikajúce pri zváraní sa odstráňuje pomocou prúdu vzduchu, ktorý sa vytvára ventilátorom a vedie kanálom na vedenie vzduchu, ktorý je ohraničenýotvormi, tým spôsobom, že tento prúd zaberá celýprierez kanála na vedenie vzduchu.Pritom sa využije tá okolnosť, že...

Chrípkové vakcíny magistraliter adsorbované k hlinitým adjuvanciám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11848

Dátum: 06.11.2006

Autori: Colegate Anthony, Sizer Philip

MPK: A61K 39/39, A61K 39/145

Značky: adsorbované, adjuvanciám, magistraliter, chřipkové, hlinitým, vakcíny

Text:

...v súprave oddelene, dokiaľ nie je rozhodnuté pripraviť vakcínu na podávanie pacientovi, v tomto okamžiku sú zložky zmiešané za vzniku vakcíny, v ktorej je antigén adsorbovaný k adjuvans.0011 Tieto dve zložky sú v súprave od seba navzájom fyzicky oddelené a tohto oddelenia môže byť dosiahnuté rôznymi spôsobmi. Dve zložky môžu byť napríklad v dvoch samostatných nádobkách, ako sú napríklad injekčné fľaštičky. Obsah týchto dvoch injekčných...

Spôsob výroby cyklénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285372

Dátum: 06.11.2006

Autori: Radüchel Bernd, Hoyer Karsten, Platzek Johannes, Graske Klaus-dieter

MPK: C07D 257/00

Značky: cyklénu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby cyklénu, pri ktorom pri jednonádobovom postupe pri teplote v rozmedzí 20 °C až 80 °C reaguje trietyléntetramín so 40 % glyoxalom v polárnom protickom rozpúšťadle počas 4 až 40 hodín, takto vzniknutý intermediárny tricyklus sa po odstránení rozpúšťadla alkyluje počas 2 až 24 hodín na oboch sekundárnych amínových dusíkových atómoch pomocou 1,2-difunkčného alkylačného činidla X(CH2)2X, kde X znamená nukleofugnú skupinu, v polárnom...

Zariadenie na zobrazenie pohybujúcich sa obrazov v rovinách ležiacich za sebou

Načítavanie...

Číslo patentu: 285370

Dátum: 06.11.2006

Autor: Maass Uwe

MPK: G02B 27/22, G09F 9/00

Značky: ležiacich, sebou, rovinách, zariadenie, pohybujúcich, zobrazenie, obrazov

Zhrnutie / Anotácia:

Dva zdroje (14, 16) obrazu sú navzájom upravené pod uhlom 90° a nastavené na rozdeľovač (22) lúčov. Na stranách rozdeľovača (22) lúčov odvrátených od zdrojov (14, 16) obrazu sa nachádza duté zrkadlo (24) a Fresnelova šošovka (26). Pozorovateľ vidí dva v priestore za sebou voľne sa vznášajúce obrazy. Ide napríklad o reklamný film a firemné logo.

Samonosné posuvné vráta

Načítavanie...

Číslo patentu: 285369

Dátum: 06.11.2006

Autor: Erdetschnig Alfred

MPK: E05D 15/06, E06B 11/00

Značky: vráta, samonosné, posuvné

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvné vráta, ktoré sú vedené na kladkách (7, 8) uložených na dvoch v podlahe ukotvených kladkových stojanoch, obsahujú skriňovitý profil (1), ktorý má na svojej spodnej stene pozdĺžnu štrbinu (5), cez ktorú dovnútra skriňovitého profilu (1) vyčnievajú kladkové stojany (3). Kladky (8), ktoré sa odvaľujú na hornej vnútornej rovno vytvorenej stene (10) skriňovitého profilu (1), sú valcovité kladky. Kladky (7) odvaľujúce sa na vnútornej strane...

Rozperka najmä pre stavebné materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4556

Dátum: 06.11.2006

Autor: Runge Erich

MPK: F16B 13/00

Značky: materiály, najmä, stavebné, rozpěrka

Text:

...vpredu, zo stredných zubov, ako aj zo zadného zuba. Segmenty 16 blokovania otáčania vyčnievajú za vonkajší obvod rozperky, ktorý je definovaný predným koncom 12, zadným koncom 14 a segmentmi 20 a 22 prítlaku závitov. Každý segment 16 a 18 blokovania otáčania je spojený s predným koncom 12 azadným koncom 14 pružnými mostlkmi 24. Pmžné mostíky sú vytvorené zárezmi tak, že medzi segmentom blokovania otáčania a predným koncom, resp. zadným...

Chrípkové vakcíny obsahujúce kombinácie časticových adjuvancií a imunopotenciátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11359

Dátum: 06.11.2006

Autori: Rappuoli Rino, Del Guidice Guiseppe, O'hagan Derek

MPK: A61K 39/39, A61K 39/145

Značky: kombinácie, vakcíny, částicových, adjuvancií, chřipkové, obsahujúce, imunopotenciátorov

Text:

...súpravy obsahujúcu antigén vírusu chrípky a (ii) druhú zložkusúpravy obsahujúcu nerozpustnê časticové adjuvans, kedy buď(a) prvá zložka alebo druhá zložka obsahuje imunopotenciátor,alebo (b) súprava zahŕňa tretiu zložku súpravy obsahujúcuimunopotenciátor, ako je definované v patentových nárokoch.0009 Kompozície podľa vynálezu obsahujú antigén vírusu chrípky. Antigén bude typicky pripravený z chrípkových viriönov, ale ako alternatíva môžu byť...

Spínacie zariadenie, konkrétne menič frekvencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10722

Dátum: 06.11.2006

Autori: Göbl Christian, Popp Rainer

MPK: H01L 25/16, H05K 7/20, H05K 1/14...

Značky: frekvencie, konkrétne, spínacie, měnič, zariadenie

Text:

...skonštruovať relatívne malý meničVhodné pre radové riešenia, umožňuje účinné chladenie meniča frekvencie. 0007 Podľa vynálezu má flexibilný spínací modul malé plošnérozmery v porovnaní s doskou plošných spojov. Flexibilný spínací modul môže s doskou plošných spojov zvierať uhol napríklad 90 °. 0008 Podložka má predovšetkým také plošné rozmery, ktoré sú prispôsobené na plošné rozmery flexibilného spínacieho modulu. 0009 Chladič môže mať ohnutý...

Použitie flibanserínu na liečenie premenopauzálnych porúch sexuálnej túžby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10223

Dátum: 06.11.2006

Autori: Pollentier Stephane, Pyke Robert

MPK: A61K 31/496, A61P 15/00

Značky: flibanserinu, poruch, túžby, premenopauzálnych, použitie, liečenie, sexuálnej

Text:

...solvátov na prípravu liečiva na liečenie porúch zvolených zo súboru, pozostávajúceho z premenopauzálnej hypoaktívnej poruchy sexuálnej túžby (HSDD), premenopauzálnej sexuálnej averzie, premenopauzálnej straty sexuálnej túžby,premenopauzálneho nedostatku sexuálnej túžby, premenopauzálnej zníženej sexuálnej túžby,premenopauzálnej potlačenej sexuálnej túžby, premenopauzálnej straty libida, premenopauzálnejAko predovšetkým výhodné podľa...

Zmena rovnováhy TH1/TH2 v štiepených chrípkových vakcínach s adjuvanciami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10173

Dátum: 06.11.2006

Autor: O'hagan Derek

MPK: A61K 39/145, A61K 39/39

Značky: adjuvanciami, zmena, vakcínach, rovnováhy, chrípkových, štiepených

Text:

...sú podávané každú sezónu. Pacienti, ktori dostávajú opakované dávky, sa stanú senzitizovaní na akékoľvek nečistoty, ktoré sú prítomné, a boli publikované, že alergény spôsobia Th 2 reakcie u senzitizovaných pacientov 5. Aby sa vylúčili aíergény, sú súčasné spôsoby pestovania chrípkového víru založené na pestovaní v slepačich vajciach nahradený metódami, ktoré používajú bunečnou kultúru, a tak sa zabráni prítomnosti kontaminujúcich...

Snímací prvok na otváranie dvier a brán

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10038

Dátum: 06.11.2006

Autori: Mezger Klaus, Audergon Léon

MPK: E05F 15/20

Značky: otváranie, snímací, brán, dvier, prvok

Text:

...zabezpečené optimálne snimacie pole predo dvermi a/alebo0012 Na riešenie tejto úlohy vedú znaky význakovej časti patentového nároku 1.0013 Pri pred|oženom vynáleze sa ukázalo byť obzvlášť výhodné, ak anténový prvok je uskutočnený ako plochá anténová jednotka, pričom od plochej anténovej jednotky samotnej vystupuje najmenej jedna anténa, uskutočnená ako kolíková0014 Zásluhou usporiadania dvoch alebo viacerých jednotlivých kolíkovýchantén,...

Výkonový polovodičový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9144

Dátum: 06.11.2006

Autori: Augustin Karlheinz, Göbl Christian

MPK: H01L 21/60, H01L 23/482, H01L 23/495...

Značky: výkonový, polovodičový, modul

Text:

...na popisovanie.0009 Tenký drôt uvedeného prekontaktovania je najmä z hliníka, môže mať napríklad priemer 75 m. Spojenie tenkého drôtu prostredníctvom pokoveného bodu so spínacou štruktúrovanou tenkou logickou kovovou vrstvou a so spínacou štruktúrovanou hrubou výkonovou kovovou vrstvou sa vhodne realizuje tenkým drôtom štandardným bonderom.0010 Výkonový polovodičový modul podľa vynálezu má tú výhodu, že každé prekontakaktovanie je veľmi...

Modul s kondenzátormi s elektrickými tlakovými kontaktami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7907

Dátum: 06.11.2006

Autori: Beckedahl Peter, Hager Ludwig

MPK: H02M 7/00, H01L 23/00

Značky: tlakovými, kondenzátormi, kontaktami, elektrickými, modul

Text:

...telesa. Okrem toho je vhodné, keď prvé a druhé ramená rovnako ďaleko vyčnievajú z tlačného telesa.0010 spoľahlivé tlakové spojenie prípojných prvkov kondenzátorov vychádza vtedy, ak sú pružne vytvorené úseky protipôsobiaceho tlačného telesa uvažované ako zhodné s druhýmiramenami najmenej jedného tlačného telesa.0011 Ukázalo sa ako účelne, ak sú kondenzátory medzi tlačným telesom a protipôsobiacim tlačným telesom tlačného zariadenia...

Použitie prolínov na zlepšovanie rastu a/alebo výnosu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14401

Dátum: 06.11.2006

Autori: Knight Thomas, Martinez Rodolfo, Unkefer Pat

MPK: A01N 43/36

Značky: výnosu, rastu, použitie, prolínov, zlepšovanie

Text:

...a výnosu rastlín. Podrobnejšie sa tento vynález týka prostriedkov, zahŕňajúcich zmesi L- a Dpyroglutamátových stereoizomérov, majúcich pomer L až D stereoizomérov od 8020 do 973. Takéto prostriedky sú tiež užitočné ako média na klíčenie semien a môžu byť použité v povlaku semien na zlepšovanie klíčenia semien. Tento vynález sa ďalej týka účinnosti alebo efektivity pyroglutamátových prostriedkov, majúcich vybraný pomer L k D stereoizomérov...