Zverejnene patenty 26.10.2006

Spôsob prípravy cyklopropylamidových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13796

Dátum: 26.10.2006

Autori: Pandit Chennagiri, Cesco-cancian Sergio, Reyes Mayra, Xiao Tong, Palmer David, Mani Neelakandha

MPK: C07D 295/192

Značky: cyklopropylamidových, spôsob, přípravy, derivátov

Text:

...vzorca (XXIIIs) sa neizolujea reakciu zlúčeniny vzorca (XXIIIs) so zlúčenínou vzorca (XXIVs) v prítomnosti redukčnéhočinidla v treťom organickom rozpúšťadle za získania zodpovedajúcej zlúčeniny vzorca (IIs).0005 V jednom uskutočnení sa predkladaný vynález týka spôsobu prípravy zlúčeniny vzorcatiež známej ako (4-cyklopropylpiperazin-1-yl)-(4-morfolin-4-ylmetylfenyl)metanón, alebojeho farmaceuticky prijateľná soľ, výhodne dihydrochloridová...

Spôsob prípravy pyridylkarboxylových amidov a esterov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7037

Dátum: 26.10.2006

Autori: Brink Monika, Wevers Jan Hendrik, Knell Marcus

MPK: C07D 213/00

Značky: pyridylkarboxylových, amidov, přípravy, spôsob, esterov

Text:

...reakčný čas potrebný pri použití vody a 1,2-dichIóretánu je veľmi dlhý (24 h).Európska patentová prihláška EP O 899 262 uvádza spôsob prípravy amidov a esterov kyseliny pyridínkarboxylovej, v ktorom sa kyselina sírová pridáva doTento spôsob však spôsobuje problémy, pretože vznikajúci medziprodukt pri teplote pod 100 °C tuhne a tavenie tohto produktu je problematické vzhľadom narozklad sprevádzaný vývojom chlorovodíka a oxidu...

Kompozícia spojiva, spôsob výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12826

Dátum: 26.10.2006

Autori: Senn Manuel, Kurz Günter

MPK: D06M 15/41, C08J 5/04, D06M 15/55...

Značky: spojiva, použitie, výroby, kompozícia, spôsob

Text:

...pevnou látkou obsíahnutou V disperzii, avšak s kompozíciou spojiva podľa vynálezu môže byť ďalej dosiahnutá vynikajúca adhézia neupravených polyesterových kordov ku gume. Ďalej sa ukázalo, že s kompozíciou podľa vynálezu dochádza ku zmenšeniu hĺbky penetrácie, takže mohla byť zníženákoncentrácia spojiva. To má za následok, že povlečené vlákna vykazujú menšiu tuhosť a majú teda lepšiu stabilitu.0009 Pri kompozícii spojiva podľa vynálezu je...

4-(3-Aminopyrazol)pyrimidínové deriváty na použitie ako inhibítory tyrozínkinázy na liečenie nádorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12655

Dátum: 26.10.2006

Autori: Zhang Hai-jun, Wang Tao, Peng Bo, Feng Xiaomei, Kan Ying, Guan Huiping, Wang Bin, Ioannidis Stephanos, Su Mei

MPK: A61P 35/00, A61K 31/506, C07D 403/14...

Značky: inhibitory, 4-(3-aminopyrazol)pyrimidínové, tyrozínkinázy, liečenie, použitie, deriváty, nádorov

Text:

...3, ktoré zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri signálnej transdukcii sprostredkovanej cytokínmi a rastovými faktormi. Cytokín a/alebo rastový faktor viazaný na receptor(y) na bunkovom povrchu podporuje dimerizáciu receptora a uľahčuje aktiváciu JAK spojených s receptorom prostredníctvom autofosforylácie. Aktivovaný JAK fosforyluje receptor, čím sa vytvárajú spojené miesta pre signalizačné proteíny obsahujúce domény SH 2, obzvlášť pre rodinu...

Zariadenie na automatizované skladovanie a spôsob jeho realizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4578

Dátum: 26.10.2006

Autor: Ragessi Giovanni

MPK: B65G 1/04, B65G 1/137

Značky: realizácie, zariadenie, automatizované, skladovanie, spôsob

Text:

...s polohou prechodného momentálneho uloženia.Vo výhodnom vyhotovení obsahuje riadiaca jednotka aspoň pamäťovú jednotku, kde sú uložené veľkosti každého zobjektov na uloženie na policu a skladovacej polohy objektov na policu už uložené.Vďalšom výhodnom vyhotovení je riadiaca jednotka schopná definovaťpolohu prechodného momentálneho uloženia objektu určeného na skladovaniepodľa skladovacej polohy objektov na policu, aby sa zabránilo...

Spôsob a zariadenie na aviváž kovového pásu za vákua magnetrónovým rozprašovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11252

Dátum: 26.10.2006

Autori: Cornil Hugues, Maboge Claude, Deweer Benoît

MPK: H01J 37/34

Značky: aviváž, zariadenie, kovového, pásu, spôsob, magnetronovým, rozprašováním, vakua

Text:

...pomocou zberného ústrojenstva umiestneného v spodnej časti uvedenej vákuovej komory,- protielektróda je kladne polarizovaná vzhľadom na kovový pás, pričom kovový pás môže byť alebo nemusi byť pripojený na kostru,- na protielektródu je privedené striedavé napätie, pričom kovový pás môže byť alebo nemusí byť pripojený na kostru,- vákuová komora je vybavená protielcktródou tvorenou aspoň dvoma rotačnými valcami a remeňom napnutým na týchto...

Pyrazolové deriváty vhodné na liečenie gynekologických ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11061

Dátum: 26.10.2006

Autori: Skerratt Sarah Elizabeth, Dack Kevin Neil, Johnson Patrick Stephen, Bradley Paul Anthony

MPK: C07D 231/18, A61P 15/00, A61K 31/415...

Značky: ochorení, liečenie, vhodné, gynekologických, pyrazolové, deriváty

Text:

...1 EP 147/z.T§rovnako ako v prípade endometriózy, pozoruhodne málo je známe o patofyziológii tejto choroby. Rovnako ako v prípade endometriotických Iéz, prítomnosť rozšírených maternicových tibroidov súvisí s abnormálnym maternicovým krvácaním,dysmenoreou, bolesťami v panve a neplodnosťou. Okrem chírurgického zvládnutia tohto stavu bolo v príklade medicínskeho liečenia, ktoré sa všeobecne používa v príklade endometriózy, ako je napríklad...

Zariadenie na pripojenie prívodu chladiva k valcu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15302

Dátum: 26.10.2006

Autori: Hasselbrink Dirk, Springmann Georg, Zenz Ulrich, Jonen Peter, Steuten Michael, Warmbier Dieter

MPK: B22D 11/128, B65G 39/00

Značky: zariadenie, pripojenie, chladiva, přívodů, válců

Text:

...môže byť upevnené na ložiskovom stojane na zakrytie axiálneho valcového vývrtu, a ktoré má aspoň jeden, na prívod chladlva pripojitelný kanál chladiva, ktorý môže byť cez tesniacu jednotku pripojený na axiálny valcový vývrt pričom tesniaca jednotka je vytvorená ako dvojdielna tesniaca jednotka, ktorá zahŕňa puzdro, zasunuteľné do vybratia vo valcovom vývrte, sprvým tesniacim prvkom upevneným na puzdre a otáčajúcim sa s ním, ktorý má prvú...

Skladací zobrazovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9541

Dátum: 26.10.2006

Autor: Kwo Tzuo Chung

MPK: A47F 5/10, G09F 1/06

Značky: systém, skládací, zobrazovací

Text:

...konštrukčnú časť na získanie samonosného stavu, t.j. schopnosti0010 V tejto patentovej prihláške je navrhnuté definované uskutočnenie pre zariadenie, ktoré je schopné mat relatívne zjednodušenú konštrukciu voči obyčajným zariadeniam, vzhľadom k prítomnosti zostavovacej časti tvorenej trubicovým telesom štvorcového prierezu, tvoreného dvoma stenami, ktoré môžu byt prehýbané prehybom a ktoré z iných prehybov si zodpovedajú s dvoma samostatnými...

Frézovací a/alebo sústružnícky nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7661

Dátum: 26.10.2006

Autor: Albert Bernhard

MPK: B32B 27/00

Značky: nástroj, sústružnický, frézovací

Text:

...celky (jednotky) nosných prvkov a rezných nástrojov pripraviť dopredu, a tie bude potom možné vždy podľa potreby menit.0017 V prvom výhodnom uskutočnení pozostáva konštrukcia západky z gule s predpätou pružinou a kruhovej drážky v čape hriadeľa, pričom guľa s predpätou pružinou je umiestená v podstate radiálne k čapu hriadeľa a k vývrtu v smere vŕtania v nástroji (fréze) a pri prevádzke v stanovených podmienkach v polohe západky zatvorené...

Zariadenie na automatickú reguláciu koncentrácie glukózy v krvi pacientov s cukrovkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19190

Dátum: 26.10.2006

Autor: Koops Robin

MPK: A61M 5/172, A61M 39/24, A61B 5/145...

Značky: pacientov, koncentrácie, reguláciu, cukrovkou, automatickú, glukózy, zariadenie

Text:

...Uvedené zariadenie môže byť výhodne uskutočne né tak, že sonda so snímačom tvorí jeden celok s hypodermickou0012 Raz za 2 až 4 dni musí chorý podľa návodu vymeniť príslušnú jednotku alebo ihlu a snímač, najmä senzor glukózy a doplniť alebo vymeniť zásobníky kvapalín.0013 Tento vynález používa glukometer alebo senzor, ktorý vykonáva meranie bud cez kožu, subkutánne, alebo priamo v krvi chorého. Ďalej je používané inzulínové čerpadlo,...