Zverejnene patenty 20.10.2006

Inhalačné farmaceutické kompozície vo forme suchých práškov, roztokov alebo suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18890

Dátum: 20.10.2006

Autori: Caponetti Giovanni, Zanellotti Laura, Veneziani Cristina, Maggi Loretta

MPK: A61K 9/72, A61K 45/06

Značky: suspenzií, suchých, roztokov, formě, kompozície, práškov, inhalačné, farmaceutické

Text:

...a len v inhalačnej práškovej0010 V prípade rozprašovaných formulácií je kombinácia ponechaná na improvizovanom spojení rôznych formulovaných produktov pacientom, ktoré sú niekedy navzájom0011 Z terapeutického hľadiska je preto pre pacienta obmedzujúce, že nie je schopný užiť rovnaký liek vrôznych životných podmienkach, ako je doma, vprácí, počas cestovania avprípade núdze. Pre uvedené rôzne situácie sa môže stať, že pacient musí použiť...

Samozávrtná a závit tvoriaca skrutka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6464

Dátum: 20.10.2006

Autor: Langewiesche Frank

MPK: F16B 35/04, F16B 25/00

Značky: skrutka, tvoriaca, samozávrtná, závit

Text:

...od hrotu 4 skrutky úsek 20 jadra s polygonálnym prierezom jadra. Ako vyplýva hlavne z prierezov na obr. 2 a 4, definuje polygonálny úsek 20 jadra svojimi rohmi 22 obalovú kružnicu 34 s priemerom DH obalovej kružnice, ktorý je väčší než priemer DS drieku úseku 12 drieku bez závitu, prednostne všakmenší než priemer DG závitu. Prednostne by mal priemer DH obalovej kružnice byť až 1,4násobok, hlavne 1,1 až 1,2 násobok priemeru DS drieku. Pri...

Spôsob stlačenia bloku elektród akumulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5958

Dátum: 20.10.2006

Autori: Benchetrite Daniel, Sarrau Jean-françois, Camps Jean-claude, Torcheux Laurent

MPK: H01M 10/04, H01M 10/06

Značky: akumulátora, bloků, stlačenia, spôsob, elektrod

Text:

...sú pružiny 44, je nevýhodný.0015 Takýto prostriedok je objemný a je umiestnený V skrinkena úkor množstva článkov bloku.0016 Veľmi zložité je umiestniť takýto prítlačný prostriedok do tradičného dvojpólového akumulátora, ktorého skrinka sa člení do niekoľkých oddielov a v každom oddiele má jeden blok48. Toto schematicky znázorňuje obrázok 3.0017 Priestor 5 nedzi blokom 48 a bočnými stenami 3 alebo stenami 6, ktoré vymedzujú oddiely 40, je...

Zlepšené metódy pre BEAMing

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11857

Dátum: 20.10.2006

Autori: Kinzler Kenneth, Diehl Frank, Li Ming, Vogelstein Bert

MPK: C12P 19/34

Značky: beaming, metody, zlepšené

Text:

...syntézou vreálnom čase. Guľôčky môžu byť používané tiež ako templáty pre obe metódy s vysokým výkonom opísané nedávno na tento účel.0007 Výhody získavania čo najväčšieho množstva kópií na guľôčku ako pre prietokovúcytometriu, tak pre sekvenovacie aplikácie sú zrejmé. Odhadujeme, že počet kópií na guľôčku sveľkosťou 1 mikrónu, získanú metódou BEAMing, je 10 ° - 105. V odbore je pociťovaná potreba techniky, ktorá by tento počet zvýšila aspoň o...

Protilátkové terapeutiká so zosilnenou ADCC aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11183

Dátum: 20.10.2006

Autori: Edmunds Tim, Mcpherson John, Zhou Qun

MPK: A61K 39/395, A61P 35/00, A61P 31/00...

Značky: terapeutiká, zosilnenou, protilátkové, aktivitou

Text:

...Fc fúzovaných proteínov so zosilnenou ADCC aktivitou a spôsoby používania týchto terapeutík. vynález se týka terapeutík na báze protilátok, ktoré sú úplne humánne, alebo ak nie, potom obsahujú Fc doménu humánnych protilátok, ako napr. na báze humánnych, humanizovaných alebo chimémych protilátok, a Fc fúzovaných molekúl s humánnou Fc doménou alebo ich funkčných derivátov. Vo výhodných uskutočneniach je Fc doména z IgG a výhodnejšie z IgG 1.0023...

Kotviaci mechanizmus pre podhľadový obklad strešného presahu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4151

Dátum: 20.10.2006

Autori: Le Teigner Thierry, Yvai Fabien

MPK: E04D 13/15

Značky: mechanizmus, podhľadový, kotviaci, strešného, obklad, přesahu

Text:

...opise, kde sú uvedené viaceré spôsoby uskutočnenia patentu len ako výslovne ilustračné a nevymedzujúce príklady, ako referencie k schémam v prilohe.obrázok 1 predstavuje zjednodušený pohľad na priečny prierez obkladu strešného presahu podľa spôsobu uskutočnenia patentuobrázky 2 a 3 sú podobné pohľady ako obrázok 1, kde sú zobrazené varianty uloženia obkladu strešného presahuobrázok 4 predstavuje zjednodušený pohľad z perspektívy na...

Maskovací odev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10597

Dátum: 20.10.2006

Autor: Schwarz René

MPK: F41H 3/02

Značky: maskovací

Text:

...kovovým povlakom.Ďalej je navrhnuté, že je tkanina potlačená maskovacouProstredníctvom bodového kašírovania je tento materiál spojený so štandardným textilom, napríklad bavlnenou tkaninoualebo zmesovou tkaninou bavlna~polyester.Emisivita V spektrálnej oblasti napriklad 8 až 12 m hotovej tkaniny má byť ca. 40 až 60, napríklad ca. 50. Potlačená, pokovená tkanina je použitá ako vonkajšia strana. Bez textilnej potlače činí emisivita ca. 10,...

Modulácia hladín expresie TRPV receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10189

Dátum: 20.10.2006

Autori: Acosta Boj Maria Del Carmen, Sesto Yague Angela, Jiménez Antón Ana Isabel, Gallar Martinez Juana, Belmonte Martinez Carlos, Jiménez Gómez Maria Concepción

MPK: A61K 31/713, A61P 27/02, A61P 17/14...

Značky: expresie, receptora, hladin, modulácia

Text:

...gény tak účinne, ako ich náprotivky siRNA(Paddison et al, 2002, Short hairpin RNAs (shRNAs) inducesequence-specific silencing in mammalian cells. Genes Dev. 16(8), 948). Nedávno bolo ukázané, že iná skupina krátkych RNAS(21 až 25 párov báz) sprostredkuje zníženie expresie génu. Tieto RNAS, krátke, dočasne regulujúce RNAs (stRNA), regulujú načasovanie expresie génu počas vývoja Caenorhabditis elegans(pre prehľad viď. Banerjee Slack, Control of...