Zverejnene patenty 15.09.2006

Spomaľovací prípravok obsahujúci 3-(2-dimetylaminometyl-cyklohexyl)fenol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13825

Dátum: 15.09.2006

Autori: Jung Tobias, Bartholomäus Johannes

MPK: A61K 31/00, A61K 31/133, A61K 47/38...

Značky: 3-(2-dimetylaminometyl-cyklohexyl)fenol, prípravok, spomaľovací, obsahujúci

Text:

...aktívnej prísady je možné určiť napríklad podla podávanej dávky, velkosti častíc, tvaru častíc, tvrdosti,hygroskopickosti, rozpustnosti, závislosti rozpustnosti od hodnoty pH,hydroñlnosti/lipofilite, kyslosti/zásaditosti, atď.0011 Predmetom tohto vynálezu je zabezpečiť farmaceutický prípravok 3-(2 dimetylaminometyIcykIohexyI)fenolu, výhodne (1 R,2 R) stereoizomér pre neho alebo jednu z jeho farmaceuticky prípustných solí, čo má...

Uzatvárací posúvač pre tlakové potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6530

Dátum: 15.09.2006

Autor: Schmid Erich

MPK: F16K 3/02

Značky: uzatvárací, tlakově, posúvač, potrubia

Text:

...trvale zavádzané do oblasti vdolnej časti tesnenia, to znamená medzi dvojstrannými tesneniami, ale sú tečúcim médiom plne preplachované cez tesniacu oblasť. To vedie kspoľahlivej prevádzke uzatváracieho posúvača počas dlhej doby používania. Tesnenie je s výhodou vytvorené vjednej časti, ale môže tiež pozostávať zdvoch alebo viacerých časti, ktoré sú zlepené alebo vulkanizované spolu, alebo vytvárajú tesnenie až tvarovým stykom pri...

Transakčné prístroje, systémy a spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12871

Dátum: 15.09.2006

Autori: Pippin Edwood James, Rothwell Stephen

MPK: G07G 1/00

Značky: spôsoby, transakčné, systémy, prístroje

Text:

...štrbinu na prijímanie čípovej a PIN karty, numerickú klávesnicu, tiež známu ako PIN pad, ktorá je používaná zákazníkmi na zadávanie PIN, a displej na poskytovanie vizuálnych upozomeni a postupovej spätnej väzby zákazníkom. Podstatným rozdielom medzi transakciou používajúcou bud otlačkovú kartu alebo kartu s magnetickým pásikom a transakciou používajúcou čipovú a PIN kartu je to, že v poslednom prípade zákazník fyzicky ínteraguje s čítačkou...

Stavebný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12416

Dátum: 15.09.2006

Autor: Over Helmut

MPK: E06B 3/30, E06B 3/22, E06B 3/26...

Značky: prvok, stavebný

Text:

...tak, že stavebný prvok bude medzi rovinami vnútomej strany a vonkajšou stranou okennej tabule k dutej komore. Spravidla leží doposiaľ medzi stranami okennej tabule spojenie okraja s lištami pre upevnenie skla a stabilizovaným a izolovaným materiálom okna až ku tu umiestneným dutým komorám. Poznatok vynálezu spočíva v tom, že nahromadenie materiálu medzi rovinami vnútomej a vonkajšej strany okennej tabule nie je tak výhodné ako optimalizovaná...

Doska s výstupkami s medziľahlými výstupkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17483

Dátum: 15.09.2006

Autor: Ossendorf Stefan Hubert

MPK: F24D 3/14

Značky: medziľahlými, doska, výstupkami

Text:

...geometriou sa umožní jednoduchá ahospodárna výroba nástrojov potrebných pre výrobu medziľahlýchKed medziľahlé výstupky majú kruhový vodorovný prierez nie len v oblasti svojho drieku, ale aj v oblasti svojej hlavy, teda na spôsob goliera prebiehajúceho okolo dookola a radiálne vyčnievajúceho z drieku, umožní sa bezpečné pridržiavanie rúrok na týchto medziľahlých výstupkoch aj pri najrôznejších smeroch pokladania, najmä vtedy, keď medziľahlé...

Prístroj na stanovenie časového oneskorenia medzi signálmi snímačov hlavného prúdu prúdenia a bočného prúdu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4629

Dátum: 15.09.2006

Autori: Buess Christian, Harnoncourt Georg

MPK: A61B 5/08

Značky: stanovenie, plynů, medzi, bočného, prístroj, oneskorenia, snímačov, časového, hlavného, prúdu, signálmi, prúdenia

Text:

...prúdovej trubice. Rýchlosť prúdenia sa určuje s použitímkde F je rýchlosť prúdenia plynu, t 1 a tz predstavujú doby prechodu proti a po smere prúdu a k je konštanta, ktorá závisína mechanických rozmeroch snímača prúdenia.Pri konci dýchacej trubice (1) sa malá časť prúdenia hlavného prúdu dodáva do systému bočného prúdu. S použitím plynovej pumpy (12) bočné prúdové prúdenie (9) prechádza jedným alebo niekoľkými plynovými analyzátormi (11)....

Spôsob výroby triamidov kyseliny tiofosforečnej pomocou nepolárnych amínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11153

Dátum: 15.09.2006

Autori: Deck Patrick, Huttenloch Oliver, Körnig Wolfgang, Ganz Holger, Bock Michael, Mauss Michael

MPK: C07B 63/00, C07F 9/22

Značky: triamidov, pomocou, amínov, spôsob, kyseliny, nepolárnych, výroby, tiofosforečnej

Text:

...prinajmenšom časti inertného rozpúšťadla z prinajmenšom jednej nevodnej fázy získanej v kroku c), pričom sa vytvoria dve nemiešatelnéNa reakciu tiofosforylchloridu sa použije prinajmenšom jeden primárny aleboVýhodnejšie sú to zlúčeniny zodpovedajúce všeobecnému vzorcu (ll)Alkylové zvyšky výhodnejšie vykazujú 1 až 20 atómov uhlíka, zvlášť výhodnejšie 3 až 5 atómov uhlíka, alkenylové zvyšky výhodnejšie 2 až 20 atómov uhlíka, zvlášť...

Stabilizátory pre vakcíny sušené vymrazovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10741

Dátum: 15.09.2006

Autori: Belin-poput Delphine Magali, Genin Noel Yves Henri Jean

MPK: A61K 39/155, A61K 39/175, A61K 39/295...

Značky: vakcíny, vymražováním, stabilizátory, sušené

Text:

...baktérií avírusovVposlednom čase boli pridané cukry, ako je sacharóza, rañnóza atrehalóza,v rôznych kombináciách, ako stabilizátory pred lyoñlizáciou vírusov. Bolo testované veľké množstvo zlúčenín na ich schopnost stabilizovať rôzne vakcíny obsahujúce živé oslabené biologické zložky, predovšetkým vírusy. Tieto zlúčeniny zahŕňajú SPGA (sacharózu,fosforečnan, glutamát a albumín Bovamick et al. (1950) J. Bacteriol. 59, 509-522 U. S....

Zariadenie a spôsob na odkladanie stohov súčiastok na dopravné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10181

Dátum: 15.09.2006

Autori: Höppner Gert, Sass Bodo

MPK: B65G 47/64, B65G 47/90, B21D 43/22...

Značky: odkladanie, súčiastok, spôsob, stohov, dopravné, zariadenie

Text:

...takže súčasne prichádza ku kontinuálnemu prispôsobeniu sa na rýchlosť stohu.0009 Alternatívne alebo prídavne má rozdeľovacie zariadenie podľa jedneho rozpracovania vynálezu najmenej jeden výkyvnýa/alebo pojazdný vložený dopravný prvok. Týmto sa zmenšiapriestorové obmedzenia pre usporiadanie rozdeľovača a susediace konštrukčné dielce, zatiaľ čo popri rozdeľovacej funkcii sa môže plniť aj prispôsobovania sa na stoh, čo je pomocou...

Spôsob na oddelenie kyselín z chemických reakčných zmesí pomocou nepolárnych amínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8431

Dátum: 15.09.2006

Autori: Ganz Holger, Mauss Michael, Körnig Wolfgang, Deck Patrick, Huttenloch Oliver, Bock Michael

MPK: C07B 63/00, C07F 9/22

Značky: chemických, pomocou, reakčných, oddelenie, amínov, kyselin, spôsob, zmesí, nepolárnych

Text:

...v kroku c), pričom sa vytvoria dveRozdelenie fáz nastáva u zmesí kvapalín vždy vtedy, ked majú dve zložky zmesi dostatočne rozdielnu polaritu, t.j. ak je jedna zo zložiek relatívne polárna a druhá zložka je relatívne nepolárna. Kvantitatívnym meradlom na hodnotenie toho,pre ktorý systém je táto podmienka splnená, poskytujú príslušné aktivitné koeñcienty jednej zo zložiek v nekonečnom zriedení y°° vdruhej zložke. Ako je opísané vliteratúre...

Systém na vháňanie plynu a príslušný spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7643

Dátum: 15.09.2006

Autori: Dowd Robert Peter, Knights Peter John, Wyczalkowski Wojciech

MPK: B01F 3/00, B01F 13/00, B01D 53/00...

Značky: spôsob, systém, vháňanie, príslušný, plynů

Text:

...na veľmi jemný prášok prostredníctvom styku vodnej suspenzie uhličitanu vápenatêho alebo vápenca s plynným oxidom uhličitým pri vysokom tlaku na prevádzanietuhých látok V suspenzii na nestabilnú formu.0005 Prevádzka obežného kolesa vytvára vírivé prúdenie, ktoré vytvára oblast nízkeho tlaku V strede víru. Prívodná trubica łgg na vypúšťanie plynu môže vytvárať prúdenie smeron spát do nízkotlakovej oblasti smeromk obežnêmu kolesu 104, kde...

Miestne závislé adresovanie v systémoch GSM-R

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14323

Dátum: 15.09.2006

Autori: Currie Darin, Heaven Thomas, Kania Jason, Altwein Thomas

MPK: H04W 4/02

Značky: miestne, závislé, adresovanie, systémoch, gsm-r

Text:

...spojené s uvedenou bezdrôtovou stanicou nachádza vnútri oblasti, ktorá je predmetom záujmu, alebo nie.0006 V publikácii s názvom Miestne závislé adresovanie pomocou určovania polohy buniek systému GSM-R (l.ocation dependent addressing using GSM-R ce/lular positioning) od autorov Liao Min a Zhong Zhangdui, Materiály zo 16. Medzinárodnej konferencie o komunikačnej technike (Proceedings of the 16 thInternational Conference on Communication...