Zverejnene patenty 12.09.2006

Spôsob výroby bieleho plechu, biely plech vyrobený týmto spôsobom a obal vyrobený z neho

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13884

Dátum: 12.09.2006

Autori: Beentjes Petrus Cornelis Jozef, Koopmans Pieter, Bos Linda, De Vreugd Daniël Adriaan

MPK: B05D 3/10, C23C 28/00, C25D 5/36...

Značky: bieleho, spôsobom, plechů, týmto, biely, vyrobený, spôsob, plech, výroby

Text:

...pričom povlaková vrstva obsahuje polysiloxán, pričom polysiloxán je vyrobený polymerizačnou reakciou monosilánových a/alebo bissilánových monomérovpodrobenia povlakovej vrstvy stupňu sušenia na odstránenie rozpúšťadiel a/alebo na vyvolanie polymerizačnej reakcie a/alebo na vytvrdzovanie polysiloxánového filmu, aby sa dokončila polymerizačná reakcia, pričom sa vyrobí povlaková vrstva obsahujúca polysiloxán s hmotnosťou suchého filmu V...

Spôsob ochrany pred fytopatogénmi pomocou kiralaxylu, zodpovedajúce použitie a príslušné prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13561

Dátum: 12.09.2006

Autori: Burgers Jan Willem, Gewehr Markus, Wilhelm Ronald

MPK: A01N 37/46

Značky: spôsob, fytopatogénmi, zodpovedajúce, příslušné, pomocou, kiralaxylu, ochrany, použitie, prostriedky

Text:

...zvolenému z rodov Pythium, Rhizactonia, Tilletia, Ustilago, Peronospora, Pseudoperonospora, Plasmopara, Alternaria,Cercospora, Drechslera, Fusaríum a Verticillium.0012 Ďalším predmetom vynálezu je prostriedok na ošetrenie osiva pre ochranu rastliny proti fytopatogénu, zvoleného z rodov Pythíum, Rhizoctania, Tillería, Ustilago, Peronospora, Pseudoperanospora, Plasmopara, Alternaria, Cercospora, Drechslera, F usarium a Verticillium,...

Bunkovo-permeabilné peptidové inhibítory dráhy prenosu JNK signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12167

Dátum: 12.09.2006

Autor: Bonny Christophe

MPK: C07K 14/47

Značky: přenosu, dráhy, bunkovo-permeabilné, peptidové, signálu, inhibitory

Text:

...(generic) (s) ü 38 XXXXXXXRKK RRQRRRXXXX XRPTTLXLXX xxxxxooxCOOH D-TAT-IB 1 (s) DQSRPVQPFL NLTTPRKPRP PRRRQRRKKR G (NHDQSRPVQPFLNLTTPRKPRPPRRRQRRKKRGCOOHD-TAT-IB XDQXXXXXXX LXLTTPRXXX XXRRRQRRKK RXXXXXXX(V Tabuľka 1 sú vzorové sekvencie, ako aj ich genetické vzorce uvádzané v zodpovedajúoom poradí ako SEQ ID N 0 1 2 5 6 9 a 11 resektíve ako SEQ lD NO 3, 4 7 810 a 12.001 B Akekolvek tu oplsané peptidy môžu byt...

Identifikácia a klasifikácia vírusových častíc na textúrovaných elektrónových mikrosnímkach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17461

Dátum: 12.09.2006

Autori: Homman Mohammed, Ryner Martin

MPK: G06K 9/46, G06K 9/00, G06K 9/42...

Značky: identifikácia, klasifikácia, částic, elektronových, mikrosnímkach, texturovaných, vírusových

Text:

...časticu s eliptickým tvaromObr. 4 A-C ukazujú testovacie funkcie pre vírusové kapsidové štruktúry (A, B a C) na elektrónových mikrosnímkoch, ktoré nevyužívajú žiadne zníženie koeficientu (Žiadny) alebo využívajú 80 koeficientov vykazujúcich najmenšiu odchýlku (VAR)Obr. SA ukazuje zhodu testovacej funkcie A s autentickou kapsidovou štruktúrou a s podobnou, ale falošnou štruktúrou. Obr. SBA ukazuje zhodu testovacej funkcie B s...

Spôsob regulovania koncentrácie oxidu siričitého v spalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9570

Dátum: 12.09.2006

Autor: Rohovec Joachim

MPK: B01D 53/50

Značky: koncentrácie, oxidů, regulovania, spôsob, spalinách, siřičitého

Text:

...do pracej suspenzie vedie k zvýšeniu reakčnej premeny reakcie 2 a tým k znižovaniu koncentrácie CaCOg V pracej suspenzii. Systém reaguje podľa LeChatelierovho princípu a to tým, že podľa reakcie 1 sa premieňa zvýšené S 02, aby sa vyrovnal nedostatok CaCO 3. Prídavok kyslíka vedie teda k urýchlenému vypieraniu oxidu siričitého zo spalín. Naopak, znížený prívod kyslíka vedie k zníženej premene oxidusiričitého, čo však môže byt dostatočne pre...

Bunkovo priepustné peptidové inhibítory dráhy prenosu JNK signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20864

Dátum: 12.09.2006

Autor: Bonny Christophe

MPK: C07K 14/47

Značky: inhibitory, priepustné, peptidové, signálu, bunkovo, přenosu, dráhy

Text:

...JBD v IBl a IB 2 odhalílo aj dva bloky so siedmymi a troma aminokyselinamí,ktoré sú v rámci týchto dvoch sekvencií vysoko konzervatívne.0008 Sekvencie skonštruované na základe takéhoto zosúladenia sú opísané napr. vo W 0 01/27268. Konkrétne, W 0 O 1/27268 opisuje malé bunkovo-perrneabilné fúzne peptidy zahŕňajúce takzvanú TAT bunkovú perrneačnú sekvenciu získanú zo základnej dopravovacej sekvencie HIV-TAT proteínu a minimálnej...

Formulácia vrecka pre polyamíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20258

Dátum: 12.09.2006

Autori: Bhagat Hitesh, Goldberg Jeffrey

MPK: A61K 47/34, A61K 31/785, A61K 31/00...

Značky: formulácia, vrecká, polyaminy

Text:

...materiálu na neutralizáciu gastrickej acidity a na liečbu hyperacidity u ľudí s nadmemou gastrickou acíditou a na liečbu vredov. Polymérnym materiálom je kopolymér polyetylénpolyamínu a bifimkčnej látky.V publikácii sú opísané orálne farmaceutické dávkove formy a dávky.0007 Americký patent US 5607669 (Mandeville a kol.) opisuje polyamín,ktorý obsahuje prve a druhe substítuenty naviazané na polyamín. Prvý substituent obsahuje hydrofóbnu...

Zostava výstužných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19778

Dátum: 12.09.2006

Autori: Wyatt Gary Donald, Ng Wee Beng

MPK: E04B 2/06, E04B 2/58

Značky: prvkov, výstužných, zostava

Text:

...zvislých profilov, aby sa počas inštalácie rámovej konštrukcie zabránilo vzájomnému pohybu stropných a podlahových profilov, a stropných a podlahových profilov v pozdĺžnom smere. 0009 US 5,803,653 sa týka teleskopického úchytu steny, ktorý obsahuje dve dlhé konštrukčné tyče, ktoré majú špecifické dĺžky, vzájomne teleskopicky spojené. Koncovky tohto teleskopickéhoúchytu steny sú potom umiestnené do príslušných štrbín. Ale,spojenie tohto...