Zverejnene patenty 08.09.2006

Prísady do krmiva obsahujúci L-lyzín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6672

Dátum: 08.09.2006

Autori: Dübner Frank, Sander Cory, Kaeppke Friederike, Pohlisch Joachim, Becker Ulrich, Kelle Ralf, Lotter Hermann, Fosdick Lawrence Edward

MPK: A23K 1/165, A23K 1/16, A23K 1/00...

Značky: obsahujúci, l-lyzín, krmiva, přísady

Text:

...protiiónov, ako je napr. síran, v produkte obsahujúcom L-lyzín má viesť k zlep šeniu hygroskopických vlastností a sklonu ku spekaniu.Úloha vynálezu Úlohou vynálezu je poskytnutie prísady do krmiva obsahujúcej L-lyzín so zlepšenýmí vlastnosťami, vyrobenej s použitím pôd vznikajúcich pri fermentácií s použitím síranu amónneho, a spôsobu s nízkymi stratarni lyzínu pri spracovaní pôd inak ako podľa stavu techniky.Vynález sa týka...

Pevné soľné formy pyrolom substituovaného 2-indolinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6058

Dátum: 08.09.2006

Autori: Sun Changquan Calvin, Hawley Michael

MPK: A61P 35/00, A61K 31/403, C07D 403/00...

Značky: substituovaného, soľné, formy, 2-indolinónu, pevně, pyrolom

Text:

...odvodený od doštičiek / PDGF receptor (PDGF / PDGFR) u sarkómu).0007 Nenormálne regulované RTK boli opísané u porovnateľných ľudských a psích rakovín. Napríklad nenormálna expresia Met onkogénu sa objavuje u ľudského ipsieho osteosarkómu. Je zaujímavé, že porovnateľné aktivujúce mutácie vdoméne v blízkosti membrány (JK) c-kit boli pozorované u 50-90 ľudských gastrointestinálnych stromálnych tumorov (GIST) a u 30-50 pokročilých psích MCT...

Tvarovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5532

Dátum: 08.09.2006

Autori: Vehof Robert, Brand Mathieu, Kelsch Reiner, Meier Armin, Leitner Falk, Weber Peter, Hartmann Dieter

MPK: B21D 37/00

Značky: tvarovací, nástroj

Text:

...naprikladšírku 3 až 15 mm, Podľa hrúbky materiálu škrupiny tvarovacích plôch majú chladiace kanály hĺbku od 3 do 10 mm, najmä od 5 do 6 mm.0012 Škrupiny tvarovacích plôch sa rozprestierajú po oboch stranách vlastného profilu tvaru na spôsob platní cez ne von a v týchto prírubových oblastiach majú v pravidelných alebo nepravidelných odstupoch otvory, resp. zodpovedajúce vyhĺbenia, aby sa tieto škrupiny tvarovacích plôch dali zoskrutkovať s...

Nové sulfonylpyroly ako inhibítory HDAC

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11825

Dátum: 08.09.2006

Autori: Bär Thomas, Müller Matthias, Beckers Thomas, Hummel Rolf-peter, Feth Martin, Maier Thomas, Volz Jürgen

MPK: A61K 31/506, A61K 31/4015, A61K 31/404...

Značky: nové, inhibitory, sulfonylpyroly

Text:

...aberantná aktivita HDAC 1 pripadne(v) u myší, ktoré sú knock-outované pre HDAC 1 gén, je zrejmé, že HDAC 1 má významný vplyv na proliferáciu embryonálnej kmeňovej bunky vdôsledku represie inhibltorov cykIín-dependentnej kinázy p 21 ° a p 27 91 (Lagger et al. Embo J. 21,2672-2681, 2002). Pretože je p 21 ° indukovaná HDI v prípade radu rakovinových bunkových Iínií, môže byť HDAC 1 tiež zásadnou zložkou bunkovej rakovinovej proliferácie....

Zvariteľný antikorózny prostriedok a spojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15787

Dátum: 08.09.2006

Autori: Kruse Thomas, Reusmann Gerhard, Mertens Heike

MPK: C08K 5/00, C09D 183/04, C08K 5/54...

Značky: spojivo, prostriedok, zvariteľný, antikorózny

Text:

...Fluórovaný polymér sa v spojivu použije výhodne v práškovej forme. V rozpúšťadle spojiva je teda nerozpustný. Práškový polymér pri zvyšujúcich sa teplotách topí a pri teplote vyššej, než je izbová teplota a nižšej, než je zváracia teplota, sa viaže. Takým spôsobom vytvára zlúčeniny vo fonne bodov, takže zostane v podstate zachovaná adhézia kovových častíc, dôležitá pre antikoróznu ochranu. Ako zvlášť významné sa preukázalo, že...

Reklamný cyklostojan

Načítavanie...

Číslo patentu: 285270

Dátum: 08.09.2006

Autor: Zálešák Jaromír

MPK: G09F 23/00, B62H 3/00

Značky: reklamný, cyklostojan

Zhrnutie / Anotácia:

Reklamný cyklostojan je tvorený pridržiavacími prvkami a rámom na uloženie reklamnej tabule. Dvojice zhodne tvarovaných pridržiavacích prvkov sú umiestnené vo dvoch navzájom rovnobežných rovinách a sú navzájom pevne spojené pomocou rozpierok umiestnených v stredoch rádiusov ohybov dvojíc pridržiavacích prvkov. Na jednej strane alebo na obidvoch stranách reklamného cyklostojana sa pravideľne striedajú dvojice tvarovaných pridržiavacích prvkov....

Nová asociácia medzi agomelatínom a inhibítorom spätného vychytávania noradrenalínu a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4304

Dátum: 08.09.2006

Autor: Mocaer Elisabeth

MPK: A61P 25/00, A61K 31/5375, A61K 31/165...

Značky: kompozície, farmaceutické, obsahom, spätného, inhibítorom, medzi, nová, agomelatínom, asociácia, vychytávania, noradrenalínu

Text:

...majú schopnosť potenciovať účinky agomelatínu.0008 Tento nepredvídateľný účinok umožňuje uvažovať o použití tejto asociácie na liečenie výraznej depresivnej poruchy, sezónnych depresií a hlavne na liečenie rezistentných depresií,ako aj na liečenie psychiatrických komplexných ochorení súvisiacich sporuchami nálad úzkosti, panického strachu, stresu, porúch spánku. Konkrétne potom táto potenciácia účinkov umožňuje použiť asociácie podľa...

Spôsob na prívod a odvod chladiaceho média k a od stratové teplo vyrábajúcej spotrebnej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10945

Dátum: 08.09.2006

Autori: Kirchmeyer Jürgen, Künkler Thomas, Miltkau Thorsten

MPK: F25D 21/04

Značky: vyrábajúcej, jednotky, stratové, teplo, chladiaceho, spôsob, spotrebnej, přívod, odvod, media

Text:

...funkcie možno v ďalšom spracovaní vynálezu uvažovať aspoň jednu z hraníc, ako maximálna horná hranica a dolná hranica teploty naprívode počas riadenia rosneho bodu. Dolná hranica sa môžepritom nachádzať vo vopred určenom odstupe nad Štartovacouteplotou sledovača rosného bodu pri iniciovaní riadenia rosného bodu, aby sa spôsob zjednodušil. Samozrejme je taktiež možné pripustiť dolnú hranicu pod touto Štartovacou teplotou, aby sa vyrovnali aj...

Kombinácia agomelatínu a tymoregulačného prostriedku a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10396

Dátum: 08.09.2006

Autor: De Bodinat Christian

MPK: A61P 25/24, A61K 31/165, A61K 31/22...

Značky: agomelatínu, tymoregulačného, farmaceutické, kombinácia, obsahom, kompozície, prostriedku

Text:

...spojeným s ochoreniami ako klinická depresívna porucha trpia subjekty postihnuté dystýmiou všeobecne miernou sociálnou a profesionálnou dysfunkciou. Napríklad navzdory typickým poruchám v ich všeobecnom interpersonálnom fungovaní je často vidieť dystyrnické subjekty usilovne pracovať v ich0007 Hoci existuje veľký počet molekúl účinných V tejto oblasti - konkrétne je možné uviesť tymoanaleptiká a regulatory činnosti týmusu - žiadna znich plne...