Zverejnene patenty 29.08.2006

1-heterocyklylsulfonyl, 2-aminometyl, 5-(hetero-)aryl substituované 1-H-pyrolové deriváty ako inhibítory sekrécie kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12687

Dátum: 29.08.2006

Autori: Kajino Masahiro, Nishida Haruyuki, Hasuoka Atsushi

MPK: A61P 1/04, A61K 31/40, C07D 207/48...

Značky: sekrécie, 1-h-pyrolové, inhibitory, 1-heterocyklylsulfonyl, substituované, 5-(hetero-)aryl, deriváty, kyseliny, 2-aminometyl

Text:

...poskytnúť takú zlúčcninu majúcu lepší účinok potláčania sekrécie kyseliny (obzvlášť účinok inhibície protónovej pumpy), ktoráje zlepšená pri týchto problémoch.0007 Pôvodcovia predloženého vynálezu vykonali rôzne štúdie a zistili, že zlúčeninaR 1 znamená monocyklickú atóm dusíka obsahujúcu heterocyklickú skupinu prípadne kondenzovanú s benzénovým kruhom alebo heterocyklom, táto monocyklická atóm dusíka obsahujúca heterocyklická skupina...

Balený čerstvý potravinový výrobok a spôsob jeho balenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5873

Dátum: 29.08.2006

Autor: Thiery Sylvain Marcel Roger

MPK: B65B 25/00, B65D 81/20, B65B 31/02...

Značky: balený, čerstvý, spôsob, potravinový, výrobok, balenia

Text:

...z papiera alebo iného vlhkosť absorbujúceho materiálu použiteľného V potravinárskonl priemysle, napríklad. z materiálu známeho z uvedených dokumentov.0009 Balený čerstvý potravinový výrobok z vynálezu je chránený ako pred vzduchom, tak vlhkosťou, ktorá 2 neho môže unikať, teda sa jeho doba spotreby a akosť, jeho doba ochrany zvýši, jehochutnosť, jeho gastronomická hodnota. sa zvýši jemnou ochranouziskanou zabalenin a to môže byť skúšané...

Sušený mletý granulát a metódy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11441

Dátum: 29.08.2006

Autori: Habib Walid, Moe Derek, Chastain Sara

MPK: A61K 9/16, A61K 9/26, A61K 9/50...

Značky: mletý, granulát, sušený, metody

Text:

...V ďalšom uskutočnení má konečný vysušený vlhký granulát priememou veľkosť častíc medzi približne 150 a približne 600 mikrónmi a nie viac ako 40 častíc hmotnostnemá veľkost častíc menšiu ako 105 mikrónov hmotnostne získaných preosievaním.0012 V ešte ďalšom uskutočnení je vopred stanovený prvý obsah relatívnej vlhkosti približne o 30 menší ako počiatočný obsah vlhkosti a priememá veľkosť častíc sa pohybuje od približne 200 do približne...

Lisovacie zariadenie na vrstvené profily

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4326

Dátum: 29.08.2006

Autor: Fercher Michael

MPK: B27M 3/00

Značky: zariadenie, profily, vrstvené, lisovacie

Text:

...tým, že unášače, ktoré sú usporiadané na dopravníkových prostriedkoch, s výhodou ako háčiky, sú usporiadané na dopravu doštičiek, pričom lisovaciakomora je smerom nahor otvorená počas plnenia, takžedopravníkové ústrojenstvo môže ukladať doštičky zhora0008 Výhoda spočíva V tom, že doštičky môžu byť umiestňované priamo do lisovacej komory prostredníctvom týchto unášačov. Unášače môžu byť usporiadané tak, že môžu odoberať doštičky z ďalšieho...

Nastavovacie zariadenie pre sedadlo vo vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9850

Dátum: 29.08.2006

Autori: Schmale Uwe, Otto Jürgen

MPK: B60N 2/06

Značky: nastavovacie, sedadlo, vozidle, zariadenie

Text:

...zmeny vozidlovćho sedadla medzi dvoma susednými blokovacími polohami, má pevnosť oblastí plechovej konštrukcie, prepájajúcej vybrania, značný význam. Aby bolo možné dosiahnuť veľmi rovnomerné vytvorenie golierikov, môže sa použiť usporiadanie, kedy je každý golierik jedného vybrania oproti golieriku susedného vybrania oddelený oblasťou so0009 Plechová konštrukcia predstavuje výhodne súčasť sedadlovej koľajničky, najmä spodnej...

1-heterocyklylsulfonyl, 2-aminometyl, 5- (hetero-) aryl substituované 1-H-pyrolové deriváty ako inhibítory sekrécie kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9637

Dátum: 29.08.2006

Autori: Kajino Masahiro, Hasuoka Atsushi, Nishida Haruyuki

MPK: A61P 1/04, A61K 31/40, C07D 207/48...

Značky: deriváty, hetero, 2-aminometyl, substituované, 1-h-pyrolové, inhibitory, sekrécie, 1-heterocyklylsulfonyl, kyseliny

Text:

...ginmpy), ktorzijc zlcpšcná pri týchto problémoch.0007 Autori predloženého vynálezu vykonali rôzne štíidie z zistili, že zlíičenixia reprezcntovanáR znamená monocyklíckú atóm dusíka obsahujúci hctcrocyklickú skupinu prípadne kondenzovaníl s bcnzćxlovýln kruhom alebo hctcrocyklom, táto monocyklická atóm dusíka obsahujúca heterocyklickzi skupina prípadne kondenzovanú s benzénovým kruhom alebo hclcrocyklom prípadne má substituenMy), R 2 znamená...

Akomodačný systém vnútroočných šošoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8420

Dátum: 29.08.2006

Autor: Zhang Xiaoxiao

MPK: A61F 2/16

Značky: šošoviek, systém, akomodačný, vnútroočných

Text:

...Okrem toho, ako opisujú U.S. patenty 6 197 059, 5 674 282, 5 496 366 a 5 476 514, musia byť oko paralyzované počas jedného až dvoch týždňov, aby kapsulárna fibróza mohla šošovku zachytiť a poskytnúť teda pevné spojenie medzi šošovkou a kapsulárnym vačkom. Navyše komerčné modely týchto šošoviek sú vyrobené z hydrogélu alebo silikónovéhomateriálu. Takéto materiály nie sú inherentne odolné protitvorbe nepriehladnosti zadného puzdra...

Indolové zlúčeniny ako aktivátory PPAR

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7568

Dátum: 29.08.2006

Autori: Dodey Pierre, Boubia Benaissa, Poupardin-olivier Olivia, Barth Martine, Binet Jean, Legendre Christiane

MPK: A61K 31/4155, A61K 31/403, A61K 31/4164...

Značky: indolové, zlúčeniny, aktivátory

Text:

...2759-2763 (06/2004), ktoré opisujú deriváty modulujúce receptor RXR a ich použitie v terapeutike pre liečbu patologických stavov podieľajúcich sa na metabolickom syndróme.0010 Okrem toho boli v iných dokumentoch tvoriacich stav techniky opísané rôzne indolové zlúčeniny. Tak- dokumenty WO OO/46196 a W 0 99/07679 opisujú zlúčeniny odvodené od indol-2-karboxylovej kyseliny a ich protizápalový účinok0011 Predmetný vynález sa týka nových zlúčenín...