Zverejnene patenty 27.07.2006

Anti TNF ALFA protilátka a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18684

Dátum: 27.07.2006

Autori: Mclane Katya, Evans Glen, Raghunathan Gopalan

MPK: C07K 16/00, C07K 16/46, C07K 16/24...

Značky: použitie, protilátka

Text:

...a Cronova choroba ako aj s rakovinou (prehľad v Zhang a Tracey,The Cytokine Handbook, Thomson AW (ed). pp 517-548 (1998. TNFa môže médiovať kachexiu pri rakovine, infekčnú patológiu a iné katabolické stavy (prehľad V Tracey, a kol., Ann. N. Y. Acad. Sci. 587 325-331 (1990.aktivity sú vhodné na liečenie a/alebo diagnózu TNFa-médiovaných ochorení. Infliximab sa schválil v Spojených štátoch americkýchna liečenie ankylozujúcej spondylitídy,...

Spôsob výroby betónových dlažbových dosiek na ulice, cesty alebo diaľnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13527

Dátum: 27.07.2006

Autor: Covarrubias Torres Juan Pablo

MPK: E01C 11/04

Značky: dosiek, cesty, diaľnice, betonových, spôsob, výroby, ulice, dlažbových

Text:

...kotiev v pozdĺžnych spojoch časť b s kotvami v pozdĺžnych spojoch). Ak dosky umožňujú kolísanie, konzoly sú kratšie a praskliny sa znížia.Obrázok 13 zobrazuje schematické sily s pripojením dosky na základňu. Kratšie dosky majú menšie zdvihové zaťaženia, takže pripojenieje účinnejšie.Obrázok 14 zobrazuje rozmery ťažkého nákladného vozidla, ktoré sa používajú pri výpočtovej metodike aktuálneho vynálezu.Obrázok 15 zobrazuje maximálne povolene...

Spôsob a zariadenie na rýchle ochladzovanie spracovávaných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6685

Dátum: 27.07.2006

Autori: Aström Anders, Wandke Ernst

MPK: C21D 1/56, C21D 1/62, C21D 9/08...

Značky: predmetov, ochladzovanie, spracovávaných, rychle, spôsob, zariadenie

Text:

...povrchu obrábaného predmetu. Prostredie, vktorom sa obrábaný predmet nachádza, sa uvedie na teplotu, ktorá umožňuje zvlášť efektívne ochladenie obrábaného predmetu. Najmä v prípade, keď obrábaný predmet má vysokú východiskovú teplotu vyššiu ako 550 °C, treba počítať s tým, že pri spôsobe podľa vynálezu môže prevládať prenos teplasálaním, ktoré existuje v tejto oblasti teplôt, oproti prenosu tepla vedením alebo konvekciou.Použitie...

Kompozícia na reguláciu alkoholového metabolizmu a na zníženie rizika alkoholom podmienených ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12175

Dátum: 27.07.2006

Autor: Matuschka-greiffenclau Markus Graf Von

MPK: A23L 1/302, A23L 1/29, A23L 1/303...

Značky: reguláciu, rizika, metabolizmu, alkoholového, alkoholom, podmienených, zníženie, kompozícia, ochorení

Text:

...by mali mať iba 6 aktivitu V porovnaní s normálnym homozygotným ALDH 21/21 genotypom. Distribúcia ALDH 22 alely medzi rasami kolíše vyskytuje sa vo Východnej Ázii, avšak nebola objavená u belochov a čemochov, ktorí majú aktívnu ALDH 2 l alelu. 40-50 východoázijskej populácie má inaktivnu ALDH 22 alelu. Priememé maximálne hodnoty koncentrácie acetaldehydu v krvi u ALDH 2 l/22 heterozygotov a ALDH 22/22 homozygotov po vypití malého...

Aromatický vláknitý pásik pre spotrebiteľské balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5318

Dátum: 27.07.2006

Autor: Pham Xuan

MPK: B65D 75/52

Značky: pásik, vláknitý, aromatický, balenie, spotrebiteľské

Text:

...keď sa horná časť vonkajšieho0008 Nové rysy a výhody tohto vynálezu, navyše k tým, ktoré boli spomínané vyššie, budú skúseným technickým odborníkom zrejmé po prečítaní nasledujúceho podrobného opisu V spojení so sprievodnými výkresmi, kde sa zodpovedajúce odkazy týkajúObr. l je perspektívny pohľad na viacvrstvový vláknitý vonný pásik na cievke na nanášanie na vonkajší obal spotrebiteľského balenia podľa tohto vynálezuObr. 2 je konečný...

Spôsob prípravy amorolfinu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5109

Dátum: 27.07.2006

Autori: Rosenberger Stefan, Weber Beat

MPK: C07D 295/00

Značky: spôsob, přípravy, amorolfinu

Text:

...vzorca aa ich derivátov. Výhodne sú používané kyselina sírová a terciárne alkoholy alebo olefíny v chlórovanom uhľovodíkovom rozpúšťadle. Využívaná reakčná teplota je v rozsahu od O do 50 °C, avšak nie je kritická.0006 Zostáva potreba na vylepšené spôsoby prípravy amorolfinových solí, napríklad amorolfin-HCl, a ich medziproduktov,ako je amorolfinová báza.0007 Tvorcovia predloženého vynálezu objavili, že môže byť dosiahnutý významný úžitok,...

Nové polysubstituované 1,1-pyridylaminocyklopropánamínové zlúčeniny, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5074

Dátum: 27.07.2006

Autori: Goldstein Solo, Guillonneau Claude, Lockhart Brian, Lestage Pierre, Charton Yves

MPK: C07D 213/00, A61K 31/44

Značky: 1,1-pyridylaminocyklopropánamínové, spôsob, přípravy, obsahom, polysubstituované, farmaceutické, nové, kompozície, zlúčeniny

Text:

...zlúčeniny, ktoré sú nikotinickými ligandmi.0007 Zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu sú teda nové a tvoria silné nikotinicke ligandy, selektívne pre centrálny receptoriálny subtyp e 462. Na základe tejto skutočnosti sú použiteľné pri liečení porúch pamäte spojených so starnutím mozgu a neurodegeneratívnymi ochoreniami, ako je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Pickova choroba,Korsakoffova choroba a frontálna a subkortikálna...

Zariadenie a spôsob na rozdelenie jedného prúdu viacerých predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4607

Dátum: 27.07.2006

Autori: Kraft Eberhard, Wild Hans-peter, Lechert Frank

MPK: B65G 47/84, B65G 47/68

Značky: jedného, zariadenie, prúdu, spôsob, predmetov, rozdelenie, viacerých

Text:

...je (ľalej Forma uskutočnenia. pľĺ ktorej Vlłltťťľt jvosťivaće zarox-ttit 1115011 posúvat viaceré predmety. pričom toto sa týka tiež možnosti. že viaet-,re posuvaet- sú pohzmztnć rôzny/nu prostriedkami. čo mamenát. že nie sú zoradene na tom istom pětse. ale napriklad na viacerý/eh jvasoeh vedla seba. S týmto opatrením mćiže byt tlosiznluttttć vyireižiić žvýzšenie kapacity. keďže jaotont môže byť posunutýelt aj vela predmetov. Stakýnttt»...

Polysubstituované 1,1-pyridyloxycyklopropánamínové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4484

Dátum: 27.07.2006

Autori: Charton Yves, Lockhart Brian, Goldstein Solo, Guillonneau Claude, Lestage Pierre

MPK: A61K 31/44, A61P 25/00, C07D 213/00...

Značky: 1,1-pyridyloxycyklopropánamínové, spôsob, farmaceutické, kompozície, přípravy, deriváty, obsahom, polysubstituované

Text:

...Patentová prihláška EP l 170 281 opisuje 1,1 alebo 1,2-disubstituované cyklopropánové zlúčeniny, ktoré sú nikotinickými ligandami.0007 Zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu sú teda nové a tvoria účinné nikotinické ligandy, selektívne pre centrálny receptoriálny subtyp 0.452. Vďaka tomu sú použiteľné pri liečení porúch pamäti spojených so stamutím mozgu a neurodegeneratívnymi ochoreniami, ako je Alzheimerova choroba, Parkinsonova...

Spôsob zvýšenia bunkovej permeability pre cudzorodé častice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10913

Dátum: 27.07.2006

Autori: Weltman Helena, Shah Jyotsana

MPK: A61K 47/20, A61K 31/155, A61K 47/18...

Značky: cudzorodé, částice, bunkovej, permeability, spôsob, zvýšenia

Text:

...guanidín tiosulfát alebo hydrochlorid), iónové detergenty (napr. SDS) a/alebo neiónové detergenty (napr. IPGEL, deoxycholát, cholát alebo žlčové soli) alebo iné činidlá s podobnými vlastnosťami, ako sú metanol a kyselina octová. Koncentrácia jednotlivých činidiel v IDF roztoku závisí napríklad od bunkovej steny patogénu, ktorý má byť detegovaný. Hoci nie je predložený vynález obmedzený žiadnou teóriou ani mechanizmom, predpokladá sa, že...

Spôsob enantioselektívnej enzymatickej redukcie ketozlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9718

Dátum: 27.07.2006

Autori: Bobkova Maria, Gupta Antje, Tschentscher Anke

MPK: C12P 7/02

Značky: ketozlúčenín, redukcie, spôsob, enzymatickej, enantioselektívnej

Text:

...koncentráciách ( 5 ). Pri opísaných systémoch pritom vytvára redukovaná, väčšinou zle vodo-rozpustná ketozlúčenina, spolu s organickým rozpúšťadlom organickú fázu. Niekedy je dokonca možné vypustiť take organické rozpúšťadlo, v takom prípade je organická fáza vytvorená redukovanou ketozlúčeninou (DE 10119274, DE 10327454.4,DE 103 37 401.9, DE 103 OO 335.5). Regenerácia koenzýmu sa pritom uskutočňuje so súčasnou oxidáciou sekundárnych...

Spôsob prípravy bepromolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14885

Dátum: 27.07.2006

Autori: Rosenberger Stefan, Weber Beat

MPK: C07D 295/02

Značky: bepromolínu, spôsob, přípravy

Text:

...AMF-HCl.Podľa prvého aspektu tohto vynálezu je poskytovaný spôsob prípravy bepromolínovej bázy, ktorá je zlúčeninou vzorca (la)kde uvedený spôsob zahŕňa(i) uvedenie do kontaktu zlúčeniny vzorca (lll)so zlúčeninou vzorca (IV)(ii) akonáhle je spotreba plynného vodíka skončená, pridá sa kyselina octová.Pridanie kyseliny octovej (krok (ii pomáha redukcii dvojitej väzby CN pod tlakom vodíka.Krok (i) sa uskutočňuje pri bázických podmienkach a...

Prepravný kontajner s nákladom a spôsob ukladania nákladu do prepravného kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14681

Dátum: 27.07.2006

Autor: Strang Robert William Alistair

MPK: B66F 9/19, B66F 19/00, B65D 90/00...

Značky: ukladania, prepravný, kontajnera, nákladom, prepravného, kontajner, spôsob, nákladu

Text:

...polohách vkontajneri tak, že sústava, zahŕňajúca cievky a dištančné prvky, je tesne uložená medzi čelnými stenami kontajnera a dotýka sa vnútorných plôch kontajnera, aby saVýhodne je každý tvarovaný blok, blok expandovaného penového polystyrénu.Počas pohybu nákladného kontajnera sú zotrvačné sily, pôsobiace na predmety nákladu v dôsledku pohybu nákladného kontajnera, prenášané tvarovanými blokmi na konštruk ciu nákladného kontajnera.V...

Zariadenie a spôsob rozdeľovania prúdu predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7755

Dátum: 27.07.2006

Autori: Lechert Frank, Wild Hans-peter, Kraft Eberhard

MPK: B65G 47/00

Značky: prúdu, predmetov, zariadenie, rozdeľovania, spôsob

Text:

...vo vopred definovaných dobách príliš presne, ale ak prichádzajú viac menej nepravidelne. U presne nabiehajúcich predmetov sa však môže senzor aj vynechať. S výhodou je pre každú dráhu posúvača usporiadaný jeden senzor. Senzory resp. spustenie pohybu posúvačov musí sa uskutočniť tak, aby sa dosiahlo požadované rozdelenie prúdu výrobkov t.j. nie každý predmet, ktorý je senzorom zabezpečený, musí tiež vyvolať pohyb posúvača, ale skôr...

Zariadenie a spôsob rozdeľovania prúdu predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7705

Dátum: 27.07.2006

Autori: Lechert Frank, Wild Hans-peter, Kraft Eberhard

MPK: B65G 47/00

Značky: predmetov, rozdeľovania, prúdu, spôsob, zariadenie

Text:

...predmety na dopravníku vo vopred definovaných dobách príliš presne, ale ak prichádzajú viac menej nepravidelne. U presne nabiehajúcich predmetov sa však môže senzor aj vynechať. S výhodou je pre každú dráhu posúvača usporiadaný jeden senzor. Senzory resp. spustenie pohybu posúvačov musí sa uskutočniť tak, aby sa dosiahlo požadované rozdelenie prúdu výrobkov t.j. nie každý predmet, ktorý je senzorom zabezpečený, musí tiež vyvolať pohyb...