Zverejnene patenty 18.07.2006

Kaučukové zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13368

Dátum: 18.07.2006

Autori: Hasse Andre, Witzsche Susann, Klockmann Oliver, Korth Karsten, Albert Philipp

MPK: C08K 5/5475, C08K 5/548, C08K 5/549...

Značky: zmesí, kaučukové

Text:

...alebo rozvetvený, substituovaný alebo nesubstituovaný, nasýtený alebo nenasýtený s 1 až 24 atómami uhlíka, výhodne s 2 až 24 atómami uhlíka, obzvlášť výhodne s 3 až 20 atómami uhlíka, obzvlášť výhodne so 4 až 18 atómami uhlíka, mimoriadne výhodne s 5 až 18 atómami uhlíka, prípadne môžu uhľovodíkové reťazce obsahovať tiež alkylaromatickć skupiny (aralkyl) alebo aromatické skupiny alebo môžu nimi byť substituované, výhodne môžu byť...

Zariadenie na uskutočňovanie operácií tvarovania dielov zo skla alebo z krištálového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5895

Dátum: 18.07.2006

Autor: Cuvelier Georges

MPK: C03B 33/00, C03B 35/00

Značky: krištáľového, operácií, uskutočňovanie, tvarovania, dielov, zariadenie

Text:

...pomocou mechanických a tepelných prostriedkov, ako napríklad horákov a i.,alebo pomocou prostriedkov spojených s laserovou technológiou, ktoré tvoria po sebe idúce pracovné stanice umiestnené tak, aby vo chvíli, kedy sa má uskutočňovať operácia premeny, bola každá pracovná stanica umiestnená naproti príslušnému úseku, aby bolo možné uskutočniť operáciu určenú prevýrobok pridržiavaný na tomto úseku.0010 Vprípade, že sú pracovné stanice...

Kryštalické formy 4-metyl-N-[3-(4-metyl-imidazol-1-yl)-5-trifluórmetyl-fenyl]-3-(4- pyridín-3-yl-pyrimidín-2-ylamino)-benzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12391

Dátum: 18.07.2006

Autori: Wu Raeann, Manley Paul, Karpinski Piotr, Brozio Jörg, Monnier Stéphanie, Shieh Wen-chung, Sutton Paul Allen

MPK: A61K 31/506, A61P 35/00, C07D 401/14...

Značky: formy, krystalické, pyridín-3-yl-pyrimidín-2-ylamino)-benzamidu, 4-metyl-n-[3-(4-metyl-imidazol-1-yl)-5-trifluórmetyl-fenyl]-3-(4

Text:

...Táto zlúčenina sa rekryštalizuje zo zmesi tetrahydroliiránu a etyl-acetátu, avšak spis W 0 2004/005281 Al neposkytuje žiadnu informáciu o tom, že by sa na modifikáciu získanej kryštalickej formy mala použiť opísaná kryštalízácia alebo že by sa mali dodržiavať určité konkrétne podmienky. Teraz bolo prekvapivo zistené, že je možné pripraviť rôzne kryštalické modifikácie (nové polymorfné formy...

Zasklenie vybavené súborom tenkých vrstiev reagujúcich na slnečné žiarenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10694

Dátum: 18.07.2006

Autor: Belliot Sylvain

MPK: C03C 17/34

Značky: reagujúcich, zasklenie, súborom, vrstiev, slnečné, tenkých, vybavené, žiarenie

Text:

...kremičitého, pretože tento materiál je relatívne inertný voči oxidácii pri vysokej teplote a ukazuje sa že je schopný chránit vrstvu striebra ležiacu pod ním, ako je to opisané v patente EP 0 718 250.0009 Boli opisané aj iné súbory vrstiev reagujúce na slnečné žiarenie. uktorých sa predpokladá, že sú ohýbatelné/kalitelné, a ktoré využívajú iné akostrieborné funkčné vrstvy patent EP 0 536 607 používa funkčné vrstvy z kovového nitridu, typu...

Systém z betónových prefabrikátov pre podlahu stajne, spôsob zhotovovania podlahy stajne, podlaha stajne a stajňa obsahujúca stajňovú podlahu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3826

Dátum: 18.07.2006

Autor: Hartmann Hans

MPK: A01K 1/015

Značky: obsahujúca, betonových, stajňovú, stajne, podlahu, systém, podlahy, spôsob, podlaha, prefabrikátov, zhotovovania, stajňa

Text:

...Podľa vynálezu je poskytnutý spôsob zhotovovania podlahy stajne s najmenej jednou chodbou pre pohyb zvierat (ďalej len chodbou) a lôžkovými priehlbñami, pri ktorom sa pokladajú chodbové dosky na vytvorenie najmenej jednej chodby, pričom chodbové dosky majú každá na okraji vyvýšenie. Ďalej sa pokladajú priečkové dielce, dosadajúce k vyvýšeniu chodbových dosiek,pričom vyvýšenie a priečkové dielce tvoria postranné steny lôžkových...

Monohydrát soli monohydrochloridu 4-metyl-N-[3-(4-metyl-imidazol-1-yl)-5-trifluórmetylfenyl]-3-(4- pyridin-3yl-pyrimidin-2-ylamino)benzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10199

Dátum: 18.07.2006

Autori: Monnier Stéphanie, Wu Raeann, Sutton Paul Allen, Brozio Jörg, Shieh Wen-chung, Manley Paul, Karpinski Piotr

MPK: C07D 401/14, A61K 31/506, A61P 35/00...

Značky: 4-metyl-n-[3-(4-metyl-imidazol-1-yl)-5-trifluórmetylfenyl]-3-(4, monohydrochloridu, monohydrát, pyridin-3yl-pyrimidin-2-ylamino)benzamidu

Text:

...1 inobenzamidu. Hydrochloridová soľ (forma B, monohydrát) sa reprodukovateľne vyrába z metanolu, kedy sa použije jeden ekvivalent kyseliny chlorovodíkovej. Je hygroskopická (pri prvom testovaní bola absorpcia vlhkosti až 2 pri 60 relatívnej vlhkosti a až 2,7 pri 95 relatívnej vlhkosti, následné testy však ukázali ešte vyššiu absorpciu vlhkosti). Je veľmi slabo rozpustná vo vode a slabo rozpustná v 0,1 N HCl,...