Zverejnene patenty 14.07.2006

Ľahko otvárateľný obal pre balíky papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7411

Dátum: 14.07.2006

Autori: Fröhlich Leo, Hewitt Jonathan, Cowan Amaia

MPK: B65D 75/52

Značky: ľahko, papiera, otvárateľný, balíky

Text:

...sa pretrhnutie šírilo pozdĺž každej strany plisovania.Patent GB 2289879 predstavuje zabalený balík papierov podľa úvodnej časti pripojeného nároku č. l.Riešenie problému jednoduchého otvárania balíkov papiera zabalených v polymémych fóliách spočíva v úprave, ktorá zodpovedá potrebe zachovať štrukturálnu integritu balenia a udržať ho v zatavenom stave počas manipulácie a ktoré súčasne poskytuje jednoduché a hospodáme riešenie, ľahko použiteľné...

Automobilové držadlo s rukoväťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6973

Dátum: 14.07.2006

Autori: Loewe Hubert, Böhner Jan

MPK: B60N 3/02

Značky: automobilové, rukoväťou, držadlo

Text:

...ktoré sú do jedného kusa spojené dnom 42 úložnej konzoly, pričom dno 42 úložnej konzoly má montážny otvor 44. Na úložnej konzole 14 sú dva osové čapy 22 a 24, ktoré určujú os S otáčania rukoväte 12. Presnejšie povedané, osové čapy 22 a 24 sa vždy udržujú v otvore bočníc 38 a 40 úložnej konzoly 14. Osové čapy 22 a 24 vytvárajú spolu súložnou konzolou 14 predmontovanú jednotku a na úložnej konzole 14 sú zaistené proti strateniu. V danom prípade...

Medzipanva na kontinuálne liatie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6920

Dátum: 14.07.2006

Autori: Simoes José, Guillo Philippe, Janssen Dominique

MPK: B22D 41/50

Značky: kontinuálně, medzipanva, liatie

Text:

...roztaveného kovu smerom nahor v medzipanve. Ústrojenstvo s prebublávajúcim inertným plynom môže byt rovnako využívané na odplavenie0005 Existujú rovnako aj iné riešenia na zaistenie,aby vtrúseniny a produkty oxidácie boli neškodné. Napríklad zliatiny na báze vápnika môžu. byť využívané na odstránenie niektorých problémov, vznikajúcich V dôsledku prítomnosti0006 Všetky tieto známe riešenia prispeli k zlepšeniu všeobecnej čistoty ocele,...

Inhibítory proteázy HCV NS3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6692

Dátum: 14.07.2006

Autori: Holloway Katharine, Olsen David, Liverton Nigel, Rudd Michael, Vacca Joseph, Ludmerer Steven, Mcintyre Charles, Mccauley John

MPK: C07K 5/00, A61P 31/00, A61K 38/06...

Značky: proteázy, inhibitory

Text:

...N. Engl. J. Med., 345 41-52(2001) B.W. Dymock, Emerging therapies for hepatitis C virus infection, Emerging Drugs, 6 13-42 (2001) a C. Crabb, Hard-Won Advances Spark Excitement about Hepatitis C, Science 506-507 (2001).0004 Niekoľko Vírusovo kódovaných enzýmov je predpokladaným cieľom pre terapeutickú intervenciu, zahŕňajúce metaloproteázu(NS 2-3), serínproteázu (NS 3), helikázu (N 83), a RNAdependentnú RNA polymerázu (NSSB). NS 3 proteáza...

Prvok na využívanie v medzipanve na kontinuálne liatie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17037

Dátum: 14.07.2006

Autori: Simoes José, Guillo Philippe, Janssen Dominique

MPK: B22D 41/50

Značky: prvok, medzipanve, kontinuálně, využívanie, liatie

Text:

...prebublávajúcim inertným plynom môže byť rovnako využívané na odplavenie0005 Existujú rovnako aj iné riešenia na zaistenie,aby vtrúseniny a produkty oxidácie boli neškodné. Napríklad zliatiny na báze vápnika môžu byť využívané na odstránenie niektorých problémov, vznikajúcich v dôsledku prítomnosti0006 Všetky tieto známe riešenia prispeli k zlepšeniu všeobecnej čistoty ocele, avšak doposiaľ neumožnili odlievanie ocele bez vtrúsenín alebo...

Spôsob prípravy 2-metoxykarbonylmetyl-6,6-dimetyl-2-tetrahydropyránkarboxylovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11447

Dátum: 14.07.2006

Autori: Belotti Paolo, Ferrari Massimo

MPK: C07D 491/20, C07D 309/08, C07C 211/35...

Značky: přípravy, spôsob, 2-metoxykarbonylmetyl-6,6-dimetyl-2-tetrahydropyránkarboxylovej, kyseliny

Text:

...nie je systémom pre priemyselnú purifikáciu. Okrem toho spôsob opísaný vo vyššie uvedenom dokumente stavu techniky zahmuje ďalšie puriñkácíe ako destílácía z banky do banky medzíproduktu (IV) na konci kroku (a), a purifikáciu stĺpcovou chromatografiou medzíproduktu (V) na konci kroku (b), za zisku čistého medzíproduktu (V), ďalšie zníženie reakčných výťažkov konečného produktu, tak činí tento spôsob ešte menej pravdepodobný, aby sa mohol...

Spôsob úpravy zmesových metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285189

Dátum: 14.07.2006

Autori: Cvengroš Ján, Hóka Csaba, Cvengrošová Zuzana, Považanec František, Cvengroš Martin, Polonec Daniel

MPK: C07C 67/00

Značky: metylesterov, kyselin, mastných, spôsob, vyšších, úpravy, zmesových

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín, využívané ako alternatívne palivo pre dieselové motory, sa po alkalicky katalyzovanej transesterifikácii rastlinných olejov alebo živočíšnych tukov metanolom miešajú s 0,1 až 4,0 % hm. zeminy pri teplote 30 až 120 °C počas 1 až 30 minút.

Glepp-1 inhibítory na liečenie autoimunitných a/alebo zápalových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10861

Dátum: 14.07.2006

Autori: Gerber Patrick, Jorand-lebrun Catherine, Vitte Pierre-alain, Bombrun Agnes, Hooft Van Huijsduijnen Rob

MPK: A61K 31/196, A61K 31/192, A61K 31/195...

Značky: liečenie, zápalových, inhibitory, glepp-1, autoimunitných, ochorení

Text:

...nenasýtenia. Výhodné alkenylové skupiny zahrnujú eteny 1(-CHCH 2), n-2-propenyl (alyl, -CH 2 CHCH 2) a podobne.Cz-Cg-alkenyl-aryl označuje Cg-Có-alkenylové skupiny, ktoré majú arylový substituent, vrátane 2 fenylvinylu a podobne.-3 Cz-Cg-alkenyl-heteroaryl označuje Cg-Cg-allcenylové skupiny, ktoré majú heteroaxylový substituent, vrátane 2-(3-pyridinyl)vinylu a podobne.Cz-Cu-alkenyl označuje alkenylové skupiny, ktoré výhodne majú od 2 do...

Upevňovacia spona

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10587

Dátum: 14.07.2006

Autor: De Gelis Vincent

MPK: F16B 37/04, F16B 5/02

Značky: spona, upevňovacia

Text:

...ktorá je vybavená závitovýnx puzdrom usporiadaným na obdĺžnikovej základovej doske. Túto upevňovaciu sponu je možné zasunúť do pozdĺžneho otvoru nosného dielu, kde ju je možné v pozdĺžnom smere posúvať, pričom závitové puzdro prechádza pozdĺžnym otvorom. Pripojovaný diel je možné spojiť s nosným dielom tak,že sa uloží na stranu základovej dosky protiľahlej závitovému puzdru a upevní sa skrutkou, ktorá je v zábere so závitovým puzdrom....

Blistrový obal odolný voči použitiu deťmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8435

Dátum: 14.07.2006

Autori: Breitenstein Steven, Bertsch Shane Kenneth

MPK: B65D 83/04, B65D 85/42, B65D 75/32...

Značky: odolný, blistrový, voči, použitiu, deťmi

Text:

...priečny rez blistrovým obalom podľa obr. 1(a) z bodu A do bodu A.Na obr. 2(a) je zväčšený pôdorys jednotlivej jednotkovej oblasti obalu oddelenej pozdĺž prvej a druhej línie oslabení z blistrového obalu znázomeného na obr. 1(a).Na obr. 2(b) je znázornený priečny rez jednotkovými oblasťami, ktoré znázorňuje obr. 2(a). Na obr. 2(c) je znázornený priečny rez j ednotkovou oblasťou znázomenou na obr. 2(a), kde je tretia línia oslabení...

Použitie aprotinínových polypeptidov ako nosičov vo farmaceutických konjugátoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14966

Dátum: 14.07.2006

Autori: Ché Christian, Regina Anthony, Demeule Michel, Beliveau Richard

MPK: A61K 31/196, A61K 31/475, A61K 31/00...

Značky: farmaceutických, použitie, polypeptidov, nosičov, konjugátoch, aprotinínových

Text:

...z nich citlivejšie voči chemoterapeutickým liečivám ako primáme nádory mozgu.0005 Spôsoby transportu zlúčenín cez hematoencefalickú bariéru boli opísané vmedzinárodnej prihláške č. PCT/CA 2004/000011, zverejnenej 22. júla 2004 pod číslom WO 2004060403. Stručne povedané, v tomto dokumente bol opísaný aprotínín, ířagmenty a analógy aprotínínu ako systému na dodávaníe liečiv do centrálnej nervovej sústavy (CNS) ana liečenie ochorení...