Zverejnene patenty 05.07.2006

Filtračné zariadenie integrujúce cirkulačnú slučku a cirkulačné čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6454

Dátum: 05.07.2006

Autor: Lescoche Philippe

MPK: B01D 29/13, B01D 29/50, B01D 35/00...

Značky: cirkulačné, cirkulačnú, filtračné, slučku, integrujúce, zariadenie, čerpadlo

Text:

...v prvej prepojovacej komore, do ktorej ústi jeden zkoncov filtračných prvkov, zatial čo druhý koniecfiltračných prvkov ústi do druhej prepojovacej komory. Turbína cirkulačného čerpadla je namontovaná vnútri oddelovacieho kusu, ktorý oddeľuje membrány jednej prvej a jednej druhej série, ktoré tvoria dopredný a spätný okruh0008 Druhá prepojovacia komora zahŕňa vstup a výstup pre tekutinu na spracovanie, ktorá vďaka nasávaniu čerpadlom...

Oporný valec pre valcovaciu trať

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6276

Dátum: 05.07.2006

Autori: Sohler Jörn, Müller Heinz-adolf, Berger Maik, Klein Achim, Möckel Jörg, Münker Jochen

MPK: B21B 27/03

Značky: oporný, trať, valcovaciu, válec

Text:

...povrchochvonkajších krúžkov valivých ložísk a získava tým excentricitu, ktorá vyplývazexcentricity úsekov základného telesa zmenšenej protichodným vplyvomohybu plášťa. 0009 Takéto usporiadanie je opisané tiež v EP 1 058 616 B 1.0010 Z DE 197 O 2 325 A 1 je známy spôsob výroby valcov stlmeným kmitaním. Pritom je v aspoň jednom opornom valci a alebo vpriradenom pracovnom valci pre zmenu hodnoty vlastnej frekvencie kmitania aspoň jedného...

Zmiešavacia hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5850

Dátum: 05.07.2006

Autori: Hobelsberger Stefan, Scheidt Ernst

MPK: B05B 1/34

Značky: zmiešavacia, hlava

Text:

...hlave zmiešajú a nasledovne vynášajú. Cez rozprašovaciu dýzu môže byť reaktívna dávkovacia zmes nanesená na povrchovú plochu, kde dôjde na reakciu a vytvorí sa povrch zplastickej hmoty.0015 V závislosti na úprave povrchovej plochy môže byt tento povrch vytvorený s hladkou alebo iným spôsobom štruktúrovanou povrchovou plochou. Tieto povrchy môžu byt ďalej spracované injektážou alebo zapenením, pričom povrch sám vytvára dekoratívne povrchové...

Ponožka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5504

Dátum: 05.07.2006

Autor: Lambertz Bodo

MPK: A41B 11/00, A61F 13/06

Značky: ponožka

Text:

...4 Zobrazenie páru ponožiek podľa obrázku 3 v pohľade zozaduObrázok 5 Ponožka s asymetrickou kruhovou bandážou v ďalšom vyhotoveníObrázok 6 Zobrazenie páru ponožiek podľa obrázku 5 v pohľade zozaduObrázok 7 Ponožka s asymetrickou kruhovou bandážou V dodatkovom vyhotoveníObrázok 8 Zobrazenie páru ponožiek podľa obrázku 5 v pohľade zozadu0013 Ponožka zvolená ako príklad vyhotovenia (obrázok l) sa skladá z chodidlovej časti 1a z...

Bezpečnostné zariadenie pre ohraňovací lis a lamelový nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5142

Dátum: 05.07.2006

Autori: Denkmeier Thomas, Sperrer Gerhard

MPK: B21D 37/00, B21D 55/00, B21D 37/20...

Značky: zariadenie, ohraňovací, lamelový, nástroj, bezpečnostné

Text:

...tolerančnom rozmedzí.0011 Je však možné tiež uskutočnenie podľa nároku 17, ktorým sa doznačnej miery predíde negatívnemu ovplyvňovaniu lúčového kanála0012 Ďalším uskutočnením, opísaným v nároku 18, je pred dosiahnutím koncovej polohy, definovanej spoľahlivo dráhou presúvania, zaručený prepínacípochod medzi dvoma spínacimi stavmi.0013 Ďalšie výhodné uskutočnenia sú opísané vnárokoch 19 a 20,ktorými je možné pozitívne sledovat obe možné...

Nové farmaceutické kompozície obsahujúce kyselinu hyalurónovú alebo jej deriváty a kolagenázu na topickú liečbu rán, popálenín a vredov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8320

Dátum: 05.07.2006

Autori: Giannelli Antonio, Callegaro Lanfranco, Gennari Giovanni, Caruso Salvatore, Vaccaro Susanna

MPK: A61K 47/26, A61K 38/43, A61K 31/728...

Značky: obsahujúce, farmaceutické, vredov, liečbu, topickú, popálenin, kyselinu, nové, kompozície, kolagenázu, rán, deriváty, hyalurónovú

Text:

...a biologickým vlastnostiam participuje kyselina hyálurónová ozaj na všetkýchhlavných sekvenčných fázach hojenia rán a priaznivým spôsobom je moduluje0 Tvorba granulačneho tkaniva 0 Reepitelizácia0014 V dôsledku svojich fyzikálne-chemických vlastnosti uvedený polysacharid ovplyvňuje hydratáciu tkaniva a tak vytvára vhodné mikroklíma, nutné pre rýchle hojenie jeho vysoká viskozita okrem toho chráni ranu pred prípadnými bakteriálnymi...

Kryštálické formy makrolidových zlúčenín s protizápalovou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7683

Dátum: 05.07.2006

Autori: Pellacini Franco, Michieletto Ivan, Melotto Elisa, Massaccesi Franco, Braga Dario, Brescello Roberto, Verzini Massimo, Napoletano Mauro, Maragni Paolo, Restelli Angelo, Morazzoni Gabriele, Di Maria Alessandro, Cotarca Livius

MPK: A61P 29/00, A61K 31/00, C07H 17/00...

Značky: makrolidových, protizápalovou, aktivitou, zlúčenín, krystalické, formy

Text:

...2004/013153 (WO 153) podanej menom toho istého pôvodcu vynálezu, kde sú opísane makrolidové deriváty s protizápalovou aktivitou a bez antibiotickej aktivity.0008 Obzvlášť zlúčenina (98)-3-descladinosiI-3-desmetyl-3-acetyl-9 deoxo-9-dehydroerytromycín A (nižšie v tomto texte uvedená ako ZLÚČENINA)0009 Schopnosť látky kryštalizovat vo viac než jednej kryštalickej štruktúre je známa ako polymorfizmus akonkrétna kryštalická forma je nazývaná0010...