Zverejnene patenty 04.07.2006

Rybníkové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5980

Dátum: 04.07.2006

Autori: Köster Heinz-walter, Dickertmann Olaf

MPK: F04D 29/42

Značky: čerpadlo, rybníkové

Text:

...kolesa pretlak0007 Odstredivé čerpadlá sú veľmi spoľahlivé a môžu sapoužívať v elektricky úplne zapuzdrenom vyhotovení aj akoponorné čerpadlá, napríklad aj pri nádržiach na kúpanie. Okrem toho sa pri vhodnom vytvarovani obežného kolesa a príslušnej skrine čerpadla môže čerpať voda s pevnými časticami bez obávania sa upchatia. Pri tom sa obežné koleso uskutočňuje ako takzvané obežné koleso s voľným prietokom tak, že prípustná veľkosť pevných...

Spôsob oddeľovania ťažkých kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12333

Dátum: 04.07.2006

Autor: Glock Gaston

MPK: B01J 29/04, A62D 3/33, C01B 33/38...

Značky: oddeľovania, kovov, ťažkých, spôsob

Text:

...EDTA).0014 V prvom kroku dochádza zeolitová kamenina do kontaktu s 0,1 M kyselinou chlorovodíkovou, M znamená v celom opise a v nárokoch - ak sa neuvádza inak - molárna. Okrem toho treba zaistiť, aby bol tento roztok obohatený amóniovou soľou (napriklad 5 M NH.C|). Pri tomto sa ľahko vymeniteľné ióny, ako sú vápnikové ióny, z väčšej časti uvoľňujú zo zeolitovej mriežky,dodatočne sú vedľajšie zložky rozpustné v kyseline napádané a...

Zariadenie na granuláciu plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5537

Dátum: 04.07.2006

Autori: Brandstätter Johann, Pechhacker Andreas

MPK: B29B 9/02, F16D 27/00

Značky: plastov, granuláciu, zariadenie

Text:

...rozdiel od granulačných zariadení podľa stavu techniky, je ložisko, V ktorom je otočne uložený držiak nožov, umiestnené v granulačnej hlave, a tým je držiak nožov V deñnovanej polohe vzhľadom na dierovanú dosku. Uvedené konštrukčné súčasti môžu byt ešte pred ich zabudovaním dogranulačného zariadenia zostavené ako konštrukčná skupina, čím môžu byt dodržané úzketolerancie. Tým je daný vynikajúci beh noža cez dierovanú dosku, ktorý nie je...

Indol-3-karbonyl-spiro-piperidínové deriváty ako antagonisti receptora V 1a

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5448

Dátum: 04.07.2006

Autori: Ratni Hasane, Grundschober Christophe, Bissantz Caterina, Rogers-evans Mark, Schnider Patrick

MPK: A61K 31/4523, A61P 9/00, C07D 401/00...

Značky: deriváty, indol-3-karbonyl-spiro-piperidínové, receptora, antagonisti

Text:

...5- alebo őčlenný heteroaryl, ktore sú poprípade substituovane halogénom,nitroskupinou, CHç-alkylskupinou alebo Cpő-halogénalkylskupinoupredstavuje jeden alebo viac zvyškov zvolených z H, halogénu, Cpg-alkylskupiny alebo C m-alkoxyskupiny poprípade substituovane OH, alebo dva R 4 môžu tvorit oxo alebo díoxo mostík spolu s fenylovým kruhom, ku ktorému sú pripojenépredstavuje H alebo -SOg-RŽ kde R predstavuje Cm-alkyl alebo aryl predstavuje H...

Bezsérové kultivačné médium na produkciu rekombinantných gonadotropínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12033

Dátum: 04.07.2006

Autori: Deparis Véronique, Ducommun Paul, Fonta Jean-pierre

MPK: C07K 14/59

Značky: médium, bezsérové, produkciu, kultivačné, gonadotropínov, rekombinantných

Text:

...neočakávanom zistení, že už počas výroby rFSH sa v supernatante bunkovej kultúry objavujú oxidované formy rFSH. Okrem toho výroba rFSH v bezsérovom médiu vedie k vyšším hladinám oxidovaných foriem než výroba rFSH v médiu. Ktoré obsahuje sérum. V rámci tohto vynálezu sa s prekvapením zistilo, že hladiny oxidovaných foriem rFSH je možné znížiť nielen počas skladovania, ale aj počas kroku kultivácie. Toto zníženie sa dá dosiahnuť bez zhoršenia...

Stroj na prácu s kontajnerom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4295

Dátum: 04.07.2006

Autor: Hausladen Wolfgang

MPK: B65G 17/30, B65G 47/84, B65G 17/32...

Značky: kontajnerom, stroj, prácu

Text:

...a/alebo zásobníka energie.Použiteľné servo prvky by boli napriklad pneumatický pružinový valec, alebo magnetický pohon a pod.0009 Pri forme vyhotovenia podľa účelu obsahujú systémy privádzania aodvádzania jednoradové privodné aodvodové ružice alebo líniové ťažné zariadenie, a sú plánované nakladacie avykladacie zóny nastaviteľné medzi jednoradovými a viacradovými odrazovými ružicami pre článkový dopravník. 0010 V pripade stacíonárnej pozície...

Pyrazolo[3,4-D]azepinové deriváty ako antagonisty histamínu H3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7811

Dátum: 04.07.2006

Autori: Bamford Mark James, Wilson David Matthew

MPK: A61P 25/00, C07D 487/00, A61K 31/00...

Značky: antagonisty, pyrazolo[3,4-d]azepinové, deriváty, histaminu

Text:

...dusík) akde R 4, R 5 a R 3 môžu byť prípadne substituované l, 2 alebo 3 substituentmi, ktoré môžu byť rovnaké alebo rozdielne, a ktoré môžu byt zvolené zo skupiny, tvorenej halogénom, hydroxyskupínou, kyanoskupinou, nitroskupínou, O alebo ich solvátmi.cykloalkylová skupina prípadne substituovaná C 1.3 alkylom.0006 Pojem C×-y alkyl, užívaný v tomto popise ako skupina alebo časť skupiny, sa týka lineárnej alebo rozvetvenej nasýtenej...

Zostava oscilátora prameňov pre rezačky a spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7738

Dátum: 04.07.2006

Autori: Kempski Douglas James, Bascom Randall Clark

MPK: D01G 1/00

Značky: zostava, prameňov, řezačky, oscilátora, spôsob

Text:

...valec svratným pohybom pripojený kplošine, servomotor na pohon valca svratným pohybom a ovládací systém pre servomotor. spravidla, ale nie nevyhnutne, zostava oscilátora zahŕňa aj vychylovaci prvok na udržiavanie valca s vratným pohybom pod tlakom počas vratného cyklu, aby sa zabránilo spätným nárazom, zotrvávaniu v úvrate dráhy alebo cyklu, atiež použitie servomotora na pohon oscilácie aprogramu s vlastnosťou menenia rýchlosti oscilácie...

Závesné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19133

Dátum: 04.07.2006

Autori: Dreher Martin, Wegner Bert, Reisinger Dieter, Riehle Jörg, Gentner Wolfgang

MPK: B60D 1/54, B60D 1/26

Značky: závesné, zariadenie

Text:

...možnosť, dosiahnuť blokovanie otáčania, ktoréodoláva vysokým zaťaženiam hrdla gule.0011 Ešte výhodnejšie je, keď zariadenie pre blokovanie otáčaniazahŕňa aspoň tri telesá pre blokovanie otáčania.0012 Na doplnenie vyššie uvedených riešení navrhuje obzvlášť priaznivé riešenie vyššie uvedenej úlohy, že aspoň dve telesá pre blokovanie otáčania sú umiestnené relatívne vzhľadom k ovládaciemu telesu tak, že sa aspoň čiastočne kompenzujú aspoň ich...