Zverejnene patenty 03.07.2006

Spevňujúca vložka pre karosériu automobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6683

Dátum: 03.07.2006

Autori: Patois Christophe, Kauffmann Michel, Saillet Philippe

MPK: B62D 29/00, B62D 25/04, B62D 21/15...

Značky: automobilového, vložka, vozidla, spevňujúca, karosériu

Text:

...konštrukcie karosérie, ak je vsunutá najmenejčiastočne medzi jeden bok karosérie a vnútomý nosník.Podľa inej charakteristiky vynálezu vložka má všeobecne tvar trojuholrüka na spevnenie dosadacej plochy prednej päty konštrukcie karosérie, ak je vsunutá najmenej čiastočnemedzi jeden bok karosérie a vnútorný nosník.Vynález bude teraz opísaný detailnejšie a s odkazmi na pripojené obrázky, ktoré ilustrujúspôsob vyhotovenia vo forme príkladu a nie...

Optický modul pre osvetľovacie zariadenie motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6534

Dátum: 03.07.2006

Autor: Meyrenaud Jean-luc

MPK: F21V 7/00, F21S 8/10, F21V 11/00...

Značky: zariadenie, vozidla, motorového, modul, opticky, osvetľovacie

Text:

...zaisťuje takým spôsobom modifikáciu zväzku stretávacich svetiel, že portály, ktoré sa nachádzajú vo výške, sú dostatočneosvetľované pomocou stretávacich svetiel- funkciu označovanú ako AWL (v angličtine Adverse Weather Light pre svetlá do zlého počasia). Táto funkcia zaisťuje takým spôsobom modifikáciu zväzku stretávacích svetiel, že vodič nie je osvetlovanýodrazom svojho vlastného svetlometu.0003 Či už je spomínaná clona pevná alebo...

Humanizované protilátky špecifické pre NOGO-A a ich farmaceutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12854

Dátum: 03.07.2006

Autori: Prinjha Rabinder, Mcadam Ruth, Hussain Farhana, Ellis Jonathan Henry, Hamblin Paul Andrew, Lewis Alan Peter, Wilson Paul

MPK: A61K 39/395, A61P 25/28, A61P 19/10...

Značky: nogo-a, použitie, humanizované, farmaceutické, specifické, protilátky

Text:

...a vyvinuli ďalšie terapeuticky užitočné monoklonálne protilátky, ktoré sa viažu na ľudský NOGO a potláčajú jeho aktivitu. Proces neurodegenerácie je dôsledkom mnohých neurologických chorôb/porúch včítane, avšak neobmedzujúc sa iba na akútne choroby, ako je napríklad mŕtvica (ischemická alebo hemoragická), traumatické poranenia mozgu a poranenia miechy, ako aj chronické choroby včítane Alzheimerovej choroby, frontotemporálnej demencia...

Nové použitie chloridu amónneho na liečbu čiastočného alebo celkového zlyhania pečene a nekrózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15789

Dátum: 03.07.2006

Autor: Kiassos Diamantis

MPK: A61K 9/28, A61K 33/02, A61P 1/16...

Značky: liečbu, použitie, nové, celkového, nekrózy, amonného, zlyhania, pečené, čiastočného, chloridů

Text:

...soľ, ktorá sa používa na liečbu hypochloremickej metabolickej alkalózy. Používa sa tiež na diagnostické účely. Podáva sa do koncentračného bodu 15 N a cez izotopickú analýzu amoniaku a urei v moči pacienta smeschopni vyhodnotiť činnosť pečene.0007 V Gréckom patente č. 1003980 výskumník opisuje spôsob, ktorým Nl-l 4 Cl znižuje hladiny bilirubínu u pacientov svážnym poruchami pečene s hepatickou encefalopatiou,ktorá je zapríčinené...

Zariadenie na osvetľovanie a/alebo na signalizáciu pre motorové vozidlo,ktoré je spojené s elektronikou s vysokou úrovňou integrácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4774

Dátum: 03.07.2006

Autor: Nicolai Jean-marc

MPK: H01L 25/065, B60Q 1/02, H01J 61/12...

Značky: spojené, elektronikou, osvetľovanie, zariadenie, signalizáciu, motorové, integrácie, úrovňou, vozidlo,ktoré, vysokou

Text:

...obvodov elektroniky a najmä na integráciu výkonovej súčiastky a súčiastok určených na ovládanie na ten istý substrát. Okrem prínosu pre kompaktnosť má integrácia elektronických súčiastok tú vlastnosť, že poskytuje rôzne známe výhodné účinky, ako je napríklad lepší výkon a vyššia spoľahlivosť a nižšia cena.0007 Integrácia výkonových súčiastok, ako sú napríklad tranzistory IGBT(skratka pre anglický výraz « lnsulated Gate Bipolar...

Spôsob a zariadenie na výrobu kompozitných dosiek a kompozitná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: 285183

Dátum: 03.07.2006

Autori: Debalme Jean-paul, Saint-john Charles, Voiron Jacques, Loubinoux Dominique

MPK: B32B 37/00, B32B 17/04, B32B 17/02...

Značky: kompozitná, doska, výrobu, zariadenie, spôsob, dosiek, kompozitných

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe sa kontinuálne zavádza najmenej jeden pásový plošný útvar (1, 9) z nití, ktorý obsahuje najmenej dve hmoty s rôznymi teplotami tavenia, do oblasti, v ktorej je zahrievaný na teplotu ležiacu medzi uvedenými teplotami tavenia a nižšiu, ako je teplota degradácie hmoty majúcej najnižšiu teplotu tavenia, pričom sa pásový plošný útvar nechá prechádzať cez najmenej jednu otáčajúcu sa tyč (4, 12), vyhrievanú na teplotu ležiacu medzi...

Indolové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 285173

Dátum: 03.07.2006

Autori: Zisapel Nava, Laudon Moshe

MPK: C07D 209/00, A61P 5/00, A61K 31/403...

Značky: deriváty, indolové

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané indolové deriváty všeobecných vzorcov (I) a (II), kde jednotlivé substituenty majú význam uvedený v nárokoch, a farmaceutické formulácie s ich obsahom.

Postup pre nahradenie okennej tabule v súbore zapuzdrených okenných tabúľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3842

Dátum: 03.07.2006

Autor: David Jérôme

MPK: B60J 1/02

Značky: okennej, súbore, tabule, tabúľ, postup, okenných, zapuzdrených, nahradenie

Text:

...okennú tabuľu na nosný prvok,- naniesť adhezívny film na jednu stranu spoja, ktorý treba obnoviť, medzinahľádzajúcu okennú tabuľu a zachovávanú okennú tabuľu takým spôsobom, aby sauzavrel priestor medzi obidvomi okennými tabuľami,- vyplniť priestor medzi obidvoma okennými tabuľamí lepídlom používaným na lepenie nahrádzajúcich okenných tabúľ, alebo osobitým produktom ktorý bude považovaný zavhodný, podľa materiálu používaného na...

Zotrvačníkový systém pre ovládacie zariadenie rýchlostnej skrine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3124

Dátum: 03.07.2006

Autori: Graillot Richard, Richard Olivier

MPK: F16H 61/24

Značky: skříně, zotrvačníkový, rýchlostnej, zariadenie, systém, ovládacie

Text:

...na zadržanie sú ako výhodným riešením priečky oddeľujúce priľahlé otvoryumiestnené vo vonkajšej stene jadra.Podľa jednej charakteristiky prostriedky na vymrštenie obsahujú okrem ineho prostriedky na vedenie zotrvačníkovej hmoty, ktoré spolupracujú s prostriedkami na zadržanie, aby v prípadenárazu podporovali prelomenie priečok a vymrštenie zotrvačníkovej hmoty V určenom smere.Pri osobitnom spôsobe uskutočnenie zotrvačníkový systém je...

Použitie derivátov tienopyridónu ako aktivátorov AMP proteinkinázy a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9153

Dátum: 03.07.2006

Autori: Poeschke Oliver, Charon Christine, Hallakou-bozec Sophie, Hock Bjoern

MPK: C07D 495/04, A61K 31/4436, A61P 3/10...

Značky: proteínkinázy, tienopyridónu, derivátov, farmaceutické, použitie, aktivátorov, kompozície, obsahujú

Text:

...tak mala znižovať produkciu pečeňovej glukózy a zlepšovať celkovú homeostázu glukózy. Priama inhibícia a/alebo znížená expresía kľúčových enzýmov V metabolizme lipidov by viedla na zníženie syntézy mastných kyselín a cholesterolu a na zvýšenie oxidácie mastných kyselín. Stimulácia AMPK v kosternom svalstve by zvýšila vychytávanie glukózy a oxidáciu mastných kyselín s následným zlepšením homeostázy glukózy a zároveň by viedla v dôsledku...

Test (4C) pre chromozómovú konformáciu prebiehajúci na jednom čipe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20210

Dátum: 03.07.2006

Autori: De Laat Wouter, Grosveld Frank

MPK: C12Q 1/68

Značky: čipe, konformáciu, prebiehajúci, jednom, chromozómovú

Text:

...na funkčnú relevantnosť radu doteraz opísaných DNA-DNA interakcií na veľké vzdialenosti, môže schopnost náhodne plošne testovat DNA elementy, ktoré sa vinú k požadovanej sekvencii, ako napriklad gćnovému promótoru, enhanceru, inzulátoru, silenceru, počiatku replikácíe alebo MAR/SAR - alebožiaducej genomickej oblasti- ako napríklad oblasti bohatej na gény alebo oblasti chudobnej nagéne alebo repetitívnemu elementu - významne uľahčiť...