Zverejnene patenty 29.06.2006

Monohydrát pyridín- a chinolín- substituovaného pyrolo[1,3-B]pyrazolu ako TGF-beta inhibítor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18983

Dátum: 29.06.2006

Autor: Mundla Sreenivasa Reddy

MPK: A61K 31/4709, A61K 31/4162, A61P 35/00...

Značky: monohydrát, substituovaného, inhibitor, pyrolo[1,3-b]pyrazolu, tgf-beta, pyridín, chinolin

Text:

...vynález sa tiež týka spôsobu liečenia stavov vzniknutých nadmernou produkciou TGF-3 u cicavca, ktorý zahrňuje podávanie množstva kryštalickej formy monohydrátu 2-(6-metylpyridin-2-yl)-3-(6-amidochinolín-4-yI)5,6-dihydro-4 H-pyroIo 1,Z-blpyrazolu, ktoré potláča TGF-B signalizáciu u cicavca, ktorý takúto liečbu potrebuje.0009 Pretože zlúčeniny podľa tohto vynálezu sú inhibitory TGF-B signalizácie, zlúčeniny podľa tohto vynálezu sú užitočné...

Spôsob prípravy 4-amino-2-(2,6-dioxopiperidín-3-yl)izoindolín-1,3-diónových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13611

Dátum: 29.06.2006

Autori: Chen Roger, Ge Chuansheng, Saindane Manohar, Muller George

MPK: C07D 401/04

Značky: přípravy, zlúčenín, spôsob, 4-amino-2-(2,6-dioxopiperidín-3-yl)izoindolín-1,3-diónových

Text:

...a pokiaľ sa neurčí inak, výraz racemický alebo racemát znamená približne 50 jedného enantioméru a približne 50 príslušného enantioméru vzhľadom na všetky chirálne centrá v molekule. vynález zahmuje všetky enantiomérne čisté, enantioméme obohatené,diastereoméme čisté, diastereoméme obohatené a racemické zmesi zlúčenín podľa vynálezu. 0019 Ako sa tu používa a pokiaľ sa neurčí inak. výraz spósob(y) podľa vynálezu alebo spösob(y) prípravy,...

Ortéza trupu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6155

Dátum: 29.06.2006

Autori: Lehmann Anke, Vollbrecht Matthias, Mühlenberend Andreas

MPK: A61F 5/02

Značky: trupu, ortéza

Text:

...prostriedky môžu byt spojené sprstovými podperami jednodielne, čo je potrebné stanoviť už vopred, v procese vstrekovanie tyčiek v tvare prsta.0018 Vpreferovanom uskutočnení majú tyčky vtvare prsta po svojej dĺžke nasledujúci tvar obojstranne vychádzajúc od stredu sa smerom von zužujú, potom majú rozšírené voľné zakončenie pre ich pohodlné prilahnutie na telo. Zúženie slúži na zvýšenie elasticity a prispôsobivosti na zakrivenie lordózy v...

Spôsob výroby L-treonínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6119

Dátum: 29.06.2006

Autori: Tsuji Yuichiro, Kato Naoto, Koyama Naoto, Joe Yuji

MPK: A23K 1/00, C12P 13/00

Značky: výroby, spôsob, l-treonínu

Text:

...slúžia ako faktoryspôsob granulácie prísad krmiva zvierat ako produktufermentácie, ktorý obsahuje aminokyseliny alebo vitamíny.0007 Síra je dôležitým faktorom pre bakteriálny rast buniek a je obvykle zahrnutá. v médiu na fermentáciu L-treonínu vo forme síranu amónneho. Vzhľadom na výrobu L~treonínu fermentáciou však nie je známa regulácia koncentrácie síry vofermentačnom médiu a vplyv zníženia koncentrácie síry.0008 Predmetom...

Prekurzory fosforamidátorových alkylátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12696

Dátum: 29.06.2006

Autori: Matteucci Mark, Kaizerman Jacob, Duan Jian-xin, Jiao Hailong

MPK: A61P 35/00, C07F 9/6506, A61K 31/675...

Značky: fosforamidátorových, alkylátorov, prekurzory

Text:

...nie, majú v úmysle byť zahrnuté do rámca tohto vynálezu.0021 Výraz farmaceutický prijateľné soli zahŕňa soli aktívnych zlúčenín, ktoré sa pripravili s relativne netoxickými kyselinami alebo zásadami, v závislosti od konkrétnych substituentov vyskytujúcich sa na tu opísaných zlúčeninách. Keď zlúčeniny obsahujú relatívne kyslé funkčné skupiny, zásadité adičné soli sa môžu získať privedením do kontaktu neutrálnej formy takýchto zlúčenín s...

Súprava čelného bloku vozidla a vozidlo obsahujúce túto súpravu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5486

Dátum: 29.06.2006

Autori: Riviere Caroline, Berne Sébastien

MPK: B60Q 1/00, B62D 25/08

Značky: súprava, vozidla, túto, vozidlo, obsahujúce, čelného, bloků, súpravu

Text:

...pomocou prikladu uskutočnenia v súvislosti s výkresom. Ten ukazujeobr. 1 je rozložený perspektivny pohlad na sústavu čelného bloku podľatohto vynálezu, určený na uchytenie na predok konštrukcie motorového vozidlaobr. 2 je pohľad podobný pohľadu zobr. 1, znázorňujúci len čelnú plochu azariadenie na uchytenie optických blokov sústavy čelného bloku z obr. 1obr. 3 je podobný rozložený pohľad ako je na obr. 2 aobr. 4 je podobný pohľad ako na...

Polynukleotidy kódujúce izoprenoid modifikujúce enzýmy a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12252

Dátum: 29.06.2006

Autori: Eachus Rachel, Keasling Jay, Newman Karyn, Paradise Eric, Ho Kimberly, Ro Dae-kyun, Ham Timothy, Ouellet Mario

MPK: A01H 5/00, C12N 15/82, C07H 21/04...

Značky: kódujúce, spôsoby, modifikujúce, enzymy, použitia, izoprenoid, polynukleotidy

Text:

...cesty.0029 Pojem i-deoxy-D-xylulóza S-difosfátová cesta alebo DXP cesta sa tu používa na označenie cesty, ktora konvertuje glyceraldehyd-S-fosfát a pyruvát na IPP a DMAPP cez medziprodukt DXP cesty, kde DXP cesta obsahuje enzýmy, ktoré katalyzujú reakcie zobrazené schematicky na obrázku 15.0030 Ako sa tu používa, pojem prenyl transferáza sa používa vzájomne zamenitelne s pojmami izoprenyldifosfát syntáza a polyprenyl syntáza (napríklad GPP...

Deriváty pyrido[2,3-D]pyrimidínu, ich príprava, ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5452

Dátum: 29.06.2006

Autori: Bourrie Bernard, Muneaux Claude, Perreaut Pierre, Jegham Samir, Casellas Pierre

MPK: A61P 35/00, C07D 471/00, A61K 31/519...

Značky: pyrido[2,3-d]pyrimidínu, deriváty, terapii, príprava, použitie

Text:

...zmesi, vrátane racemických zmesí, tvoria súčasť vynálezu.0011 Zlúčeniny vzorca (I) môžu existovať v stave zásad alebo adičných solí s kyselínami. Keď zlúčeniny vzorca (I) obsahujú voľne kyselinové funkčné skupiny, napríklad karboxylovú, sulfónovú alebo fosfónovú funkciu, môžu byť tieto funkčné skupiny prevedené na funkčné skupiny solí pomocou zásad za vzniku adičných solí s uvedenými kyselínami. Také adičné soli tvoria súčasť vynálezu....

Spôsob a zariadenie na jednokusové vytvarovanie príruby na konci okrúhlej alebo oválnej rúry z tenkostenného plechu a rúra vyrobená týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5376

Dátum: 29.06.2006

Autor: Meinig Manfred

MPK: B21D 19/00

Značky: jednokusové, týmto, spôsob, zariadenie, tenkostěnného, rúra, plechů, príruby, okrúhlej, oválnej, rúry, vytvarovanie, konci, vyrobená, spôsobom

Text:

...konečne tvámenie.0011 Týmto spôsobom, ktorý je realizovateľný relatívne jednoduchými nástrojmi, môžu byť vyrábané masívne alebo čiastočne masívne priruby s podstatne väčšou hrúbkou, než hrúbka0012 V najjednoduchšom prípade je podľa nároku 2 zakružovací nástroj na predbežné tvámenie posunutý tak ďaleko, že vznikne minimálne jednovrstvový zosilnený okraj v prierezev podstate kruhový, ktorý je V druhom stupni postupu pretvámený na masívnu...

Spôsob a zariadenie na úpravu odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5228

Dátum: 29.06.2006

Autori: Ismail Saeed, Ovens David, Deegan David, Chapman Chris

MPK: F23G 5/027, F23G 5/00, F23G 5/02...

Značky: zariadenie, odpadů, úpravu, spôsob

Text:

...cení snaha, znížiť množstvo pevného odpadu, ktorý je výsledkom spôsobu úpravy odpadu a tiež znížiťmnožstvo nebezpečných materiálov v upravovanom odpade.Zistilo sa tiež, že keď plyn, ktorý pochádza zo splyňovania odpadu (nazývaný odplyn) sa používa v plynovom motore alebo plynovej turbíne, vo vzduchu poletujúce častice a dechtové uhľovodíkové molekuly majú tendenciu upchávať plynovú turbínu alebo motor. Plyn sa teda nepovažuje za dostatočne...

Deriváty pyrido[2,3-d]pyrimidínu, spôsob ich prípravy a ich terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16029

Dátum: 29.06.2006

Autori: Muneaux Claude, Jegham Samir, Bourrie Bernard, Perreaut Pierre, Casellas Pierre

MPK: A61P 35/00, C07D 471/04, A61K 31/519...

Značky: terapeutické, deriváty, spôsob, použitie, pyrido[2,3-d]pyrimidínu, přípravy

Text:

...súlade s týmto vynálezom sa zlúčeniny vzorca (I) môžu pripraviť spôsobom vyznačujúcim satým, že sa podrobí reakciív ktorom R 10 znamená odstupujúcu skupinu, ako je (a) halogén, najmä Cl alebo Br, alebo (b) alkyl-S(O)m-, V ktorom m 0, l alebo 2 R 11 je NHC(O)-NH-tBu a(ii) amín vzorca AťlNHz (III), V ktorom Ar 1 znamená An, ako sa definuje pre (I), aleboprekurzor Arl a skupina Ar 1 takto získanej zlúčeniny sa pripadne prevedie na skupinu...

CpG oligonukleotidy na použitie pri zlepšovaní účinnosti steroidov u pacienta závislého na steroidoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15936

Dátum: 29.06.2006

Autori: Zargari Arezou, Von Stein Oliver, Löfberg Robert

MPK: A61P 29/00, A61K 38/00

Značky: účinnosti, závislého, steroidov, steroidoch, použitie, oligonukleotidy, zlepšování, pacienta

Text:

...al, 1995 and Hartmann et al, 1999).0007 Vskorších štúdiách sa predpokladalo, že imunostimulačné CpG motívy sa riadili vzorcom purín-purín-CpG-pyrimidin-pyrimidín (Krieg et al,1995 Pisetsky, 1996 and Hacker et al, 1998).0008 Vsúčasnosti je publikovaných veľa údajov uvádzajúcich, že oligonukleotidy obsahujúce CpG motívy indukujú určité cytokíny, napríklad ľudské a myšie bunky reagujúce na CpG motív oligonukleotidov pri zvýšenej sekrécii...

Vnútroočný šošovkový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4887

Dátum: 29.06.2006

Autori: Soye Paul, Zhang Xiaoxiao

MPK: A61F 2/16

Značky: šošovkový, vnútroočný, systém

Text:

...z polyméru, ktorá sa nadúva alebo ináč mení svoj tvar. Šošovka sa implantuje alebo injektuje do puzdrového vaćku a selektívne polymerizuje tak, aby sa nastavovala výkonnosť optického zariadenia. US patent Číslo 5 571 177(Deacon a spol.) odhaľuje vnútroočnú šošovku majúcu haptikys krehkými Výstuhami. Keď sa implantuje do oka, výstuhy saselektivne režú alebo zohrievajú nad ich tg laserovým žiarením,čo spôsobuje, že sa výstuhy menia a nastavuje...

Rastliny slnečnice odolné voči herbicídom, polynukleotidy kódujúce Herbicíd-rezistentné proteíny veľkej podskupiny syntázy acetohydroxykyselín a spôsoby použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11533

Dátum: 29.06.2006

Autori: Sala Carlos, Whitt Sherry, Echarte Adriana, Bulos Mariano, Ascenzi Robert

MPK: C12N 15/82

Značky: odolné, herbicídom, použitia, syntázy, veľkej, acetohydroxykyselín, polynukleotidy, rastliny, spôsoby, kódujúce, proteiny, herbicíd-rezistentné, podskupiny, voči, slnečnice

Text:

...zlúčeniny herbicídov (Shaner and Robinson(1985) Weed Sci. 33469-471). Iné plodiny ako kukurica (Newhouse et al. (1992) Plant Physiol. 100882-886) a ryža (Barrett et al.(1989) Crop Safeners for Herbicides, Academic Press, New York,pp. 195-220) sú mierne citlivé na imidazolinónové herbicídy. Rozdielna citlivosť na imidazolinónové herbicidy závisí na chemickej povahe konkrétnych herbicídov a rôznom metabolizme zlúčeniny z toxickej na...

Potravinová suspenzia zahŕňajúca beta-glukán a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11524

Dátum: 29.06.2006

Autor: Salovaara Hannu

MPK: A23C 9/152, A23L 1/10, A23L 1/105...

Značky: výroby, zahŕňajúca, potravinová, beta-glukán, suspenzia, spôsob

Text:

...z predkladaného vynálezu je opísať novú stabilnú potravinovú suspenziu na báze obilnín s vysokou koncentráciou betaglukánu, ktorá môže byť balená do vhodných dávkových balení a používaná bez ďalších spracovateľských krokov. Jeden ďalší predmet vynálezu je opísať nový spôsob na vytvorenie uvedenej potravinovej suspenzie, rovnako ako použitie uvedenej potravinovej suspenzie.0011 US 2004/0219261 sa týka fermentovaného produktu založeného na0012...

Spôsob imunostimulácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15617

Dátum: 29.06.2006

Autori: Von Stein Oliver, Zargari Arezou, Löfberg Robert

MPK: A61K 31/56, A61K 31/7088, A61K 38/00...

Značky: spôsob, imunostimulácie

Text:

...et al, 1995 and Hartmann et al, 1999).0007 Vskorších štúdiách sa predpokladalo, že imunostimulačné CpG motívy sa riadili vzorcom purín-purín-CpG-pyrimidin-pyrimidín (Krieg et al,1995 Pisetsky, 1996 and Hacker et al, 1998).0008 Vsúčasnosti je publikovaných veľa údajov uvádzajúcich, že oligonukleotidy obsahujúce CpG motívy indukujú určité cytokíny, napríklad ľudské a myšie bunky reagujúce na CpG motív oligonukleotidov pri zvýšenej sekrécii...

Koncentráty horčíka a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285158

Dátum: 29.06.2006

Autor: Teren Ján

MPK: C05D 5/00

Značky: výroby, spôsob, horčíka, koncentráty

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú koncentráty horčíka, využiteľné predovšetkým v súvislosti s výživou a ochranou rastlín, ktoré môžu byť popri horčíku tiež zdrojom ďalších základných, sekundárnych alebo stopových rastlinných živín. Koncentráty obsahujú aspoň jeden zo zásaditých - bázických uhličitanov horečnatých, charakterizovaných sumárnym vzorcom : Mgx(OH)2(CO3)y.n H2O, kde pre koeficienty x a y platí: 2 6, 1 5. Na prípravu zásaditých - bázických uhličitanov...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9874

Dátum: 29.06.2006

Autori: Reinbold Klaus, Geiberger Christoph

MPK: A46B 5/02

Značky: kefka, zubná

Text:

...smer L-L, pozdlž ktorého leží hlava a rukoväť. Hlava 13 má prvky 15 čistiace zuby, ktorými sú štetiny vyćnievajúce z hlavy v smere (smer štetín) kolmom na pozdlžny smer L-L naznačený šípkou. i0019 Ako je jasnejšie vidno na obrázkoch 2, 4, 5, 6 a 7, rukoväť 11 obsahuje tri pozdlžne sa tiahnuce pružné tŕne 16, 17 a 18 usporiadané vo vrcholoch rovnoramenného trojuholníka,skonštruovaného v rovine kolmej na pozdlžny smer L-L. Hlava 13 a tŕne...

Farmaceutický prípravok nitrooxyderivátov NSAID

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8390

Dátum: 29.06.2006

Autori: Holmberg Christina, Gasslander Ulla

MPK: A61K 31/216, A61K 47/10, A61K 47/18...

Značky: nsaid, farmaceutický, nitrooxyderivátov, prípravok

Text:

...kapsúl podľa všetkého vyplýva zo zosieťovania želatínových reťazcov. Jednou zmožných príčin zosieťovanía želatínovej kapsuly je prítomnost látok vzapuzdrenom farmaceutickom prípravku,ako sú napríklad aldehydy (glutaraldehyd, formaldehyd, glyceraldehyd), glukóza,peroxid vodíka, benzén, kyselina sulfónová apodobne, ktoré môžu vznikaťautooxidáciou pomocných látok, alebo môžu byt prítomné ako nečistoty.V literatúre sa udáva niekolko...

Spôsoby prípravy 4-amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)izoindolín-1,3-diónových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14968

Dátum: 29.06.2006

Autori: Muller George, Chen Roger, Saindane Manohar, Ge Chuansheng

MPK: C07D 401/04

Značky: přípravy, zlúčenín, 4-amino-2-(2,6-dioxopiperidín-3-yl)izoindolín-1,3-diónových, spôsoby

Text:

...približne 5 hmotnostných iných stereoizomérov zlúčeniny a najvýhodnejšie viac ako približne 97 hmotnostných jedného stereoizoméru zlúčeniny a menej ako približne 3 hmotnostné iných stereoizomérov zlúčeniny. 0017 Ako sa tu používa a pokiaľ sa neurčí inak, výraz enantioméme čistý znamená stereomérne čistý prostriedok zlúčeniny, majúcej jedno chirálne centrum.0018 Ako sa tu používa a pokial sa neurčí inak, výraz ,.racemický alebo racemát...

Spôsob zníženia súčiniteľa trenia povrchu kovových pásov potiahnutých povlakom a zariadenie na nanášanie kovového povlaku na oceľový pás

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8011

Dátum: 29.06.2006

Autor: Florian Theodor

MPK: C23C 22/83, C10M 173/02, C25D 5/48...

Značky: nanášanie, povrchu, kovového, povlaků, kovových, ocelový, pásov, zariadenie, potiahnutých, súčiniteľa, povlakom, trenia, spôsob, zníženia

Text:

...cez vyvŕtanć otvory avo formerozprašovaných lúčov sa dostane na pohyblivý kovový pás. Výhodne je na každej strane kovového pásu usporiadaná minimálne jedna taká rúra svyvŕtanými otvormi, cez ktoré je roztok tenzidu nastrekovaný na povrch kovového pásu ležiaci oproti vyvŕtaným otvorom. Rúry usporiadané po oboch stranách kovového pásu majú výhodne odstup 5 - 15 cm od povrchu kovového pásu. Kvapalinové lúče vystupujúce z vyvŕtaných otvorov rúr...

Samosterilizačné výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14348

Dátum: 29.06.2006

Autori: Cocchi Annalisa, Paschetta Valentina, Dei Donata, Fantetti Lia, Alongi Carmela, Roncucci Gabrio, Chiti Giacomo

MPK: A61K 47/48

Značky: výrobky, samosterilizačné

Text:

...aspoň jeden alifatický amino substituent alebo skupina zahŕňajúca aspoň jeden kvartérny amóníový substituent, a ak sú R,R., R 2 a R 3 skupiny zahíňajúce aspoň jeden alifatický amino substituent alebo skupiny zahŕňajúce aspoň jeden kvartćmy amóníový substituent, alebo ak sú R a R 3 skupiny zaluñajúce aspoň jeden alifatický amino substituent alebo skupiny zahŕňajúce aspoň jeden kvartémy amóníový substituent a R a R 3 sú H, tak uvedené...