Zverejnene patenty 26.06.2006

Dýza pre hasiace zariadenie a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13686

Dátum: 26.06.2006

Autori: Candito Fabio Bruno, Amadesi Andrea

MPK: A62C 37/12

Značky: zariadenie, dýza, podobně, hasiace

Text:

...vankúšom 3, ktorý je vytvarovaný ako doplnok voči uvedenej časti vankúš 3 je zabezpečený napríklad odliatím termoplastového materiálu do zbiehavej časti Za, ktorý je bežne ohriaty, V tekutom stave bola jedna časť 2 a vyplnená, materiál je ochladený a stuhnutý vankúš 3 umožní jej hermetické uzavretie. Tiež použitý tlak hasiaceho prostriedku s hasiacim zariadením v pracovnom usporiadaní pozitívne drží vankúš 3 hermeticky stlačený proti stenám...

Zariadenie na vákuovo tesné spájkovanie solárneho kolektora vo forme evakuovaného plochého panela

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13429

Dátum: 26.06.2006

Autor: Benvenuti Cristoforo

MPK: B23K 1/00

Značky: těsné, kolektora, panela, vákuovo, solárneho, evakuovaného, plochého, zariadenie, formě, spájkovanie

Text:

...na jej pripevnenie na ďalšiu opornú konštrukciu (nezobrazené). Oporná konštrukcia na zadnej strane zahŕňa nahor smerujúce príruby na otočné uloženie dvoch ramien Q vystupujúcich z výhrevného a prítlačného rámu 8. Výhrevný a prítlačný rám 8 pozostáva z dvoch osobitných a prekrývajúcich sa rámov s rovnakými laterálnymi rozmermi prvého horného výhrevného rámu gel a druhého dolného prítlačného rámu gg. Tieto dva rámy sú otočne upevnené na...

Paleta z lepenky alebo kartónu, obsahujúca prostriedok na spojenie s obalom, a paleta s týmto obalom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6528

Dátum: 26.06.2006

Autori: Guardiola Pierre-henri, Boisard Philippe, Leuillier Paul

MPK: B65D 19/02, B65D 19/38

Značky: kartónu, prostriedok, obsahujúca, obalom, paleta, spojenie, lepenky, týmto

Text:

...s obalom. Pre paletu s obalom z lepenky alebo kartónu, majúcim zvisle steny, tvoriace obvodovú časť, a dnovú stenu obsahujúcu najmenej jednu dnovú príklopku kĺbovo pripojenú pozdĺž okraja obvodovej časti, spočíva obal na doske a prehýbajúca chlopña je prehnutá medzi dnovou príklopkou a0013 Najmä paleta obsahuje druhú príklopku klbovo pripojenú pozdĺž druhého okraja dosky rovnobežnej s prvým okrajom dosky, pričom prvá a druhá príklopka sú...

Oxazolidinónové deriváty a ich použitie ako antibiotiká

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6480

Dátum: 26.06.2006

Autori: Cano Montserrat, Palomer Albert, Guglietta Antonio

MPK: A61K 31/422, A61K 31/5375, A61K 31/541...

Značky: antibiotika, použitie, deriváty, oxazolidinónové

Text:

...sa osobitná pozornosť venovala otázke, či sa u pacientov liečených Iinezolidom objavia dôkazy nepriaznivej interakcie s liečivamí, o ktorých je známe, že sa metabolizujú monoaminoxidázou. Zvýšená presorická odozva sa pozorovala u pacientov užívajúcich niektoré adrenergické prostriedky vrátane fenylpropanolamínu a pseudoefedrínu atreba osobitne poznamenať, že dávky týchto liečiv by sa u pacientov užívajúcich Iinezolid mali znížiť. Štúdie na...

Deriváty chinolínu ako antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12809

Dátum: 26.06.2006

Autori: Backx Leo, Guillemont Jérôme, Meerpoel Lieven, Dorange Ismet, Koul Anil, Andries Koenraad, Johnson Pharmaceutical Research And Development A Division Of Janssen-cilag Campus, Motte Magali, Lançois David

MPK: A61P 31/04, A61K 31/47, C07D 215/22...

Značky: deriváty, chinolinu, antibakteriálně, činidla

Text:

...R 5 navzájom nezávisle predstavujú vodík, alkylovú skupinu alebo benzylovú skupinuR 4 a R 5 spolu s N, ku ktorému sa viažu, môžu tvoriť zvyšok zvolený zo súboru, ktorý tvorípyrolidinylová skupina, 2-pyrolinylová skupina, 3-pyrolinylová skupina, pyrolylová skupina, imidazolidinylová skupina, pyrazolidinylová skupina, 2-imidazolinylová skupina, Z-pyrazolinylová skupina, imidazolylová skupina, pyrazolylová skupina,triazolylová skupina,...

Šachtový horný diel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11882

Dátum: 26.06.2006

Autori: Heger Tobias, Ciolak Mariusz, Hendel Roland, Kania Guido, Leihbecher Heiko

MPK: E02D 29/12

Značky: šachtový, horný

Text:

...prevádzkové zaťaženie. Tlačné vzpery potrebne zoažení nie sú u tohto známeho šachtového horného dielu usporiadané.statíckého hľadiska pre prenos zvíslých zať, že v oblasti prechodu zo šachtového kužeľa do prístupového dielu nemajú žiadne vystuženiesa zosilňovacích komponent orientovaných radíálne smerom dovnútra, nevýhoda týchto známych šachtových horných dielov vybavených tlačnými vztom, že výrobné náklady sú na základe napred...

Nové spôsoby čistenia moxonidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4959

Dátum: 26.06.2006

Autori: Klopfer Eyal, Arad Oded, Naddaka Vladimir, Saeed Shady, Kaspi Joseph

MPK: C07D 403/00

Značky: spôsoby, čistenia, nové, moxonidínu

Text:

...ktoré by vo farmaceutických produktoch mali byť prítomné iba obmedzene kvôli ich inherentnej toxicite. Dôležité priemyselné rozpúšťadlá,ktoré patria do tejto triedy, sú chlórované rozpúšťadlá ako napríklad chloroform, díchlórmetán uhľovodiky ako napríklad hexán a aromalické rozpúšťadlá ako napríklad toluén.Trieda 3 Rozpúšťadlá, ktoré sa považujú za menej toxické aza menej nebezpečné pre ľudské zdravie. Dôležité priemyselné...

Spôsob prípravy kyseliny alendrónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 285163

Dátum: 26.06.2006

Autori: Lidor-hadas Ramy, Lifshitz Revital

MPK: C07F 9/00

Značky: alendrónovej, přípravy, kyseliny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kyseliny alendrónovej, ktorý zahŕňa (a) reakciu zlúčeniny vzorca (I) s H3PO3, kde R je N-ftalimidoskupina alebo N-maleínimidoskupina, R1 je vybraný zo skupiny, ktorú tvorí atóm chlóru, atóm brómu, atóm jódu, atóm fluóru, hydroxyskupina, aminoskupina, skupina -OR2 alebo skupina -OC(O)R2, kde R2 je alkylová skupina obsahujúca 1 až 12 atómov uhlíka, cykloalkylová skupina obsahujúca 3 až 12 atómov uhlíka alebo arylová skupina...

Pyridazínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10415

Dátum: 26.06.2006

Autori: Mayweg Alexander, Kühn Bernd, Neidhart Werner, Hunziker Daniel, Amrein Kurt

MPK: C07D 237/26, C07D 237/08, A61K 31/502...

Značky: pyridazínové, deriváty

Text:

...enzým llbeta-HSDZ. Liečenie karbenoxolom viedlo na zvýšenie citlivosti na inzulín, čo svedčí o tom, že inhibicíou l 1 beta~HSD 1 je možné znižovať hladinu kortizolu v bunke, a teda minimalizovať jeho nepriaznivé účinky. (Walker et al. 1995l lbeta-HSDI je exprimovaná v rade tkanív, ako sú pečeň, adipózne tkanivo, hladké svalstvo vaskulatúry, podžalúdková žľaza a mozog. Jej aktivita je závislá na NADP(H) a má relatívne nízku afinitu k svojmu...

Zlepšený postup na výrobu moxonidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10248

Dátum: 26.06.2006

Autori: Saeed Shady, Davidi Guy, Arad Oded, Ostrovsky Elena, Naddaka Vladimir, Kaspi Joseph, Klopfer Eyal

MPK: C07D 403/12

Značky: postup, moxonidínu, zlepšený, výrobu

Text:

...aj ich fyziologicky prijateľné kyslé adičné soli.0009 Medzinárodná patentová prihláška WO 2004/037795 Al opisuje spôsob na výrobu 2-amino-4-chlór-6-alkoxypyrimidínov reakciou 2-amino-4,6-dichlórpyrimidínu s alkalickým alkoholátom alebo zmesou alkalických hydroxidov a alkoholu V polárnom aprotickom rozpúšťadle (zmesi), pričom sa rozpúšťadlo oddestiluje na 30 percent a produkt sa počas alebo po destilačnom postupe vyzráža pridaním vody. Podľa...

Agonisti receptora niacínu, kompozície obsahujúce takéto zlúčeniny a spôsob liečby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9479

Dátum: 26.06.2006

Autori: Schmidt Darby Rye, Ding Fa-xiang, Shen-hong, Smenton Abigail Lee, Raghavan Subharekha, Tata James, Colletti Steven, Tria George Scott, Lins Ashley Rouse, Chen Weichun

MPK: A61K 31/196, A61K 31/33, C07C 233/45...

Značky: zlúčeniny, spôsob, niacínu, takéto, receptora, liečby, obsahujúce, agonisti, kompozície

Text:

...triglyceridov a podobne a potreba zvýšenia HDL V krvnom sére.0005 Predkladaný vynález sa týka zlúčenin, u ktorých bolo zistené, že majú vplyv na obsah lipidov V krvnom sére.0006 Predkladaný vynález teda V súlade s popísanými spôsobmi poskytuje prípravky pre úćinné zníženie koncentrácie celkového cholesterolu a triglyceridov a zvýšenia HDL.0007 Jedným z predmetov predkladaného vynálezu je poskytnutie agonistu receptorov kyseliny...

Prášková vápenná kompozícia, spôsob jej výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8846

Dátum: 26.06.2006

Autori: Laudet Alain, Gambin Amandine

MPK: B01D 53/50, B01J 20/04, B01D 53/68...

Značky: použitie, výroby, vápenná, kompozícia, spôsob, prášková

Text:

...zmieneného US patentu číslo 4,604,269.0009 Dokument Method for producing reactive Coolside sorbent Production of reactive sorbent for cool-size process - by hydrating quicklime with water containing sodium chloride aqueous solution, Research Disclosure,1988, 295(898), č. 29564, ISSN 03744353 potvrdzuje priaznivý účinok na odstraňovanie síry pri podmienkach blízkych nasýteniu (výhodne pri teplote o menej než 20 C vyšších než je rosný bod)...