Zverejnene patenty 15.06.2006

Farmaceutické zloženie obsahujúce organopolysiloxanový elastomér a rozpustenú účinnú látku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6490

Dátum: 15.06.2006

Autori: Barthez Nathalie, Orsoni Sandrine, Fredon Laurent, Tonglet Emilie

MPK: A61K 47/10, A61K 31/59, A61K 47/14...

Značky: farmaceutické, elastomér, účinnú, zloženie, látku, rozpustenú, organopolysiloxanový, obsahujúce

Text:

...derivát vitamínu D. Neopisuje deriváty vitamínu D zodpovedajúce tým z predkladaného vynálezu.0010 FR 2843962 opísal vhodné zlúčeniny obsahujúce deriváty vitamínu D predkladaného vynálezu.0011 Jedným z cieľov predkladaného vynálezu je navrhnúť bezvodé farmaceutické zloženie určené na vhodnú aplikáciu a umožňujúce zbaviť sa skôr uvedených ťažkostí.0012 Iným cieľont predkladaného vynálezu je navrhnúť bezvodé farmaceutické zloženie určené...

Zaskakovací pánt na nesenie uzavieracieho elementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6239

Dátum: 15.06.2006

Autor: Zetti Daniele

MPK: E05D 3/00, E05F 1/00

Značky: pánt, elementů, nesenie, uzavieracieho, zaskakovací

Text:

...alebo podobne, je nutné použiť prídavný nosný element, ktorý je upevnený k jednej zo stien skrinky a obmedzuje teda možnosť0019 Spis EP 1138 857 Al predstavuje pánt, nesúci doskový element otvárajúci vo0020 Cieľom predkladanćho vynálezu je eliminovať vyššie uvedené nevýhody známych pántov upravením zaskakovacíeho pántu, ktorý dovoľuje stabilnú a bezpečnú oporu uzavieracieho elementu vzhľadom na konštrukciu kusa nábytku alebo podobne, ako v...

Kyslé adičné soli N-etyl-N’-[2-metoxy-4-(5-metyl-4-{[(1S)-1-pyridín-3- ylbutyl]amino}pyrimidín-2-yl)fenyl]močoviny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17055

Dátum: 15.06.2006

Autori: Harte Michael Francis, Burns Christopher John

MPK: A61K 31/506, A61P 31/04, A61P 17/06...

Značky: kyslé, ylbutyl]amino}pyrimidín-2-yl)fenyl]močoviny, použitie, n-etyl-n'-[2-metoxy-4-(5-metyl-4-{[(1s)-1-pyridín-3, adičné

Text:

...a flagelárny pohyb. Mikrotubuly sa zhromažďujú počas G 2 fázy bunkového cyklu a zúčastňujú sa na tvorbe mitotického vretienka, ktoré uľahčuje segregáciu sesterských chromatidov počas procesu bunkového delenia. zásadná úloha mikrotubúl v bunkovom delení a schopnost liekov, ktoré interagujú s tubulínom. interferovať s bunkovým cyklom, urobili tubulin úspešným cieľom pre aplikácie, ktoré zahŕňajú protirakovinové lieky, fungicidy a...

Spôsob prípravy náhodne viazaných polysacharidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12063

Dátum: 15.06.2006

Autor: Bogaert Piet

MPK: C08B 37/00

Značky: polysacharidov, náhodné, viazaných, přípravy, spôsob

Text:

...miešača pracujúceho pri tlaku 75 - 100 mm Hg a teplote ako je merané pri rôznych zónach vjednotke v rozsahu od 115 °C do 245 °C. Prípadne,odparenie zásobného vodného roztoku surovinových zložiek sa môže ovplyvniť vzačiatočnej časti prietokového reaktora navrhnutého na prácu s vysoko vlskóznymi materiálmi následné časti reaktora nastavené vrámci špecitíckého teplotného rozsahu sa môžu použit na uskutočnenie polykondenzácie, tedauskutočnenie...

Spôsob prípravy trihydrátu horečnatej soli S-omeprazolu, draselná soľ S-omeprazolu a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285137

Dátum: 15.06.2006

Autori: Cotton Hanna, Mattson Anders, Leander Eva, Kronström Anders

MPK: C07D 401/00, A61K 31/44

Značky: draselná, trihydrátu, spôsob, horečnatej, přípravy, s-omeprazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy trihydrátu horečnatej soli S-enantioméru omeprazolu, intermediát použitý v tomto spôsobe a jeho príprava.

Metóda na prípravu vystuženia kompozitného materiálu s premenlivým profilom pevnosti získaného vystuženia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10976

Dátum: 15.06.2006

Autori: Wagener Gert, Klethi Thierry

MPK: B29C 70/20

Značky: profilom, kompozitného, získaného, materiálů, přípravu, vystuženia, pevnosti, metoda, premenlivým

Text:

...ako v oblasti P 1.0028 V tejto aplikácii usporiadanie vykazuje úplnú symetriu, čo však netreba považovat za povinnú podmienku.0029 Vystužovacie vlákna, ktoré majú byt v uvedenom príklade umiestnené v základni,vrstva 12, musia byt upevnené, aby sa dodržali rozostupny až dovtedy, kým sa vystuženie nezapracuje do polymérnej matrice. Na tento účel možno využívat upevňovacie prostriedky,ako napr. lepenie alebo šitie.0030 Rezy ukazujú...

Spôsob syntézy antokyanínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10503

Dátum: 15.06.2006

Autor: Bakstad Einar

MPK: C07H 15/18, C07H 17/04

Značky: spôsob, antokyanínov, syntézy

Text:

...n Západný n Východný u0011 známymi spôsobmi prípravy antokyaninov sa však dosahujú nizke výťažky. Robinson použil Koenigs-Knorrovu reakciu na prípravu Východných poloproduktov, Táto reakcia vyžaduje použitie extrémne suchých podmienok, poskytuje nízke výťažky, a nie je ľahké prispôsobiť postup na použitie vo veľkom meradle. Snaha pôvodcov tohto vynálezu v súčasnosti syntetizovať Východný poloprodukt podobne ako Robinson, nebola úspešná...

Zariadenie na výrobu bezšvového dutého telesa z ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10298

Dátum: 15.06.2006

Autori: Kümmerling Rolf, Manig Gunther

MPK: B21B 19/04

Značky: dutého, zariadenie, ocele, bezšvového, výrobu, tělesa

Text:

...stolicou na kosé valcovanie, EP 1 901 862 33818/T0014 Podoba nástrojov je teda kompromisom medzi vstupnou dĺžkou valcov, vstupným uhlom valcov, dĺžkou tŕňa a polohou špičky dierovacieho tŕňapri zohľadnení okrajových podmienok výroby.0015 Jednak sa musí zohľadňovať, že hladiaca časť dierovacieho tŕňa musí začínať priamo na Vysokom bode alebo leží dokonca ešte vo vstupnej časti valca na kosé valcovanie. Jednak by zvolená kalibrácia valcov...

Halogenované pyrazolo[1,5-a]pyrimidíny, postupy, použitie ako ligandy receptorov GABA-A, kompozície a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7690

Dátum: 15.06.2006

Autori: Palomer Albert, Anglada Luis, Guglietta Antonio

MPK: A61P 25/00, A61K 31/00, C07C 211/00...

Značky: medziprodukty, kompozície, receptorov, gaba-a, postupy, pyrazolo[1,5-a]pyrimidíny, halogénované, ligandy, použitie

Text:

...prístupom bolo zavedenie nebenzodiazepínových hypnotík, ako je napríklad pyroIo 3,4-bpyrazíny (zopiklón),imidazo 1,2-apyridíny (zolpidem) anapokon pyrazoIo 1,S-ajpyrimidíny (zaleplon). Neskôr vstúpili do vývoja dva nové pyrazolo 1,5-apyrimidíny - indiplon atiež ocinaplon, ktorý má nezanedbateľný anxiolytický účinok. Všetky tieto zlúčeniny vykazujú rýchle navodenie spánku a majú menej následných účinkov na druhý deň, nižší potenciál...