Zverejnene patenty 12.06.2006

Podlaha opatrená konštrukčným spojom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18806

Dátum: 12.06.2006

Autori: Meuwissen Dirk, Alexandre Etienne

MPK: E01C 11/14, E01C 11/08

Značky: podlaha, konštrukčným, spojom, opatřená

Text:

...spoj znázornený na obrázkoch 1 a 2 môže byť takého typu, ktorý je podrobnejšie opisaný v belgickom patentovom spise 1015453.Konštrukčný spoj opisaný v tomto belgickom patentovom spise je takého typu, u ktorého má jedna časť spoja zvislú prírubu opatrenú vodorovnou drážkou na uloženie vodorovnej príruby pripojenej k zvislej prírube spolupôsobíacej časti spoja.V jednej alternative vynálezu sú obidve zvislé príruby opatrené...

Elektronická identifikácia vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13317

Dátum: 12.06.2006

Autori: Thornburg Neal Patrick, Hedley Jay

MPK: G07B 15/00, G07B 15/06, G08G 1/00...

Značky: identifikácia, vozidla, elektronická

Text:

...umožňuje automatické a elektronické riadenie platieb mýtneho vozidlom, ktoré prechádza mýtnym zariadeniu bez toho,aby vozidlo muselo spomaliť alebo mať transportér. Tento postup môže tvoriť aspoň časť systému mýtneho. Taký systém automaticky identifikuje všetky alebo takmer všetky Vozidlá, ktoré prejdú po mýtnom zariadení, a naúčtuje majiteľovi každého identifikovaného vozidla vzniknuté mýtne.0009 Existujúcou technológiou na...

Spôsob granulácie spracovaných potravín s vysokým obsahom lipidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5398

Dátum: 12.06.2006

Autori: Shah Manoj, Neale Kristin, Kopp Gabriele, Remily Nicole

MPK: A23P 1/02, A23L 1/00

Značky: granulácie, obsahom, spôsob, vysokým, lipidov, spracovaných, potravin

Text:

...obsahu vody) a vysokým obsahom lipidov, ktoré možno prepracovať V jednostupňovej úprave, zahŕňať plnené potravinové produkty,napriklad. potraviny obsahujúce zložku. na báze obilia V jednej časti a plniacu zložku obsahujúcu lipidy V jej inej časti. V jednom uskutočnení je obsah lipidov spracovaných potravín,ktoré možno upraviť procesmi z tohto dokumentu, aspoň 15 hmotnostných a najmä 15 hmotnostných až 60 hmotnostných. Také naplnené...

Elektronická identifikácia vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12068

Dátum: 12.06.2006

Autori: Thornburg Neal Patrick, Hedley Jay

MPK: G07B 15/06, G08G 1/00

Značky: identifikácia, vozidiel, elektronická

Text:

...systému sosystémom transakcií jazdného pruhu môže spôsobiť systémutransakcií jazdného pruhu riziko z dôvodov zvýšených požiadaviek na systémové zdroje (najmä prenos správ do zobrazovacieho systému V reálnom čase, alebo takmer reálnom čase). Priama integrácia zobrazovacieho systému so systémom jazdného pruhu sa tak môže stať nežiaduca alebo nepraktická. Zmeny systému môžu znížiť spoľahlivosť už osvedčeného systému. Náklady na integráciu...

Elektronická identifikácia vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17377

Dátum: 12.06.2006

Autori: Thornburg Neal Patrick, Hedley Jay

MPK: G08G 1/00, G08G 1/017, G07B 15/06...

Značky: identifikácia, vozidla, elektronická

Text:

...dopravnej značky sa rozhodne, či manuálne čítať obraz poznávacej značky porovnaním obrazu poznávacejznačky s aspoň jedným verifikovaným obrazom.0006 Problémom existujúcej technológie na identifikáciuvozidiel je to, že jednotka transportéra je potrebná V každomvozidle, ktoré má byť identifikované.0007 Predložený vynález opisuje aspoň jeden postup identifikácie vozidla, ktorý umožňuje automatické a elektronické riadenie platieb mýtneho...

Magnetické úložné zariadenie hriadeľa rotora voči statoru s do seba navzájom zasahujúcimi kotúčovými elementmi rotora a kotúčovými elementmi statora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11991

Dátum: 12.06.2006

Autor: Ries Günter

MPK: F16C 39/06

Značky: statoru, rotora, voči, magnetické, zariadenie, hriadeľa, kotúčovými, elementmi, zasahujúcimi, statora, úložné, navzájom

Text:

...úložnej medzere príťažlivé sily zväčšujú, sú odpovedajúce zariadenia už vopred nestacionárne. Poloha hriadeľa 37 rotora sa teda musí stabilizovať prostredníctvom regulačných obvodov pozostávajúcich z merania vzdialenostia ďalej zaradeným zosilňovačom, ktorý napája budiace magnety 33 a 34. Odpovedajúce úložné zariadenia sú teda nákladné. Proti náhlemu výpadku regulačného obvodu musí byť pridavne upravenéĎalej sú napríklad zo spisu DE 44 36...

Zariadenie rozpojiteľného spoja medzi násadou nástroja a blokom motora ručných mixérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4908

Dátum: 12.06.2006

Autori: Hidalgo Garcia Javier, Aguirrezabalaga Zubizarreta Aitor

MPK: A47J 43/04

Značky: rozpojiteľného, spoja, ručných, medzi, mixérov, blokom, násadou, nástroja, zariadenie, motora

Text:

...môže byť upevnená k závitovej časti vytvorenej na vonkajšom povrchu výstupného hrdla bloku motora, má svojuvnútornú plochu rozdelenú na sektory pomocou radiálnych prepážok, takých, že ich výška, ktorá, keď sú násada nástroja a blok motora spojené, uvedený zadržiavaci západkový prvok nakoniec uzaviera do jednej z dutých vnútorných oblastí spojovacej lievikovitej časti, pružná sila je dodávaná primerane na udržanie násady nástroja pripojenej...

Derivát 1,3-propándiolu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285135

Dátum: 12.06.2006

Autori: Pitt Andrea, Horrobin David Frederik, Mcmordie Austin, Wakefield Paul, Knowles Phillip, Redden Peter, Manku Mehar, Bradley Paul

MPK: C07C 69/00, A61K 31/44, C07D 213/00...

Značky: použitie, 1,3-propandiolu, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát 1,3-propándiolu štruktúry všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 zahrnuje acylovú skupinu alebo skupinu alifatického alkoholu odvodeného od mastnej kyseliny s 12 až 30 atómami uhlíka, výhodne so 16 až 30 atómami uhlíka s dvoma alebo viac cis- alebo trans-dvojitými väzbami, a R2 je atóm vodíka alebo zahrnuje acylovú skupinu, alebo skupinu alifatického alkoholu ako R1, rovnakú alebo rôznu, zvyšok nutričnej látky, liečiva alebo iný...

Vysokovýkonný cigaretový filter

Načítavanie...

Číslo patentu: 285134

Dátum: 12.06.2006

Autori: Sackers Emmerich, Teufel Eberhard, Maurer Günter

MPK: A24D 3/00

Značky: vysokovýkonný, cigaretový, filter

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je cigaretový filter so schopnosťou mechanickej dezintegrácie, na báze vlákien, respektíve plynulých vlákien z esterov celulózy, pričom a) pomer S - hmotnosť vlákna, respektíve hmotnosť plynulého vlákna/pevnosť v ťahu, vztiahnuté na titer plynulého vlákna, je vyšší ako 0,7, pričom hodnota S sa vypočíta zo vzorca: S =(mA/deltaP7,8) / dpf [10 m/daPA], kde mA znamená hmotnosť vlákna [g], deltaP pevnosť v ťahu [daPA] a dpf titer plynulého...

Dolastatin-15 deriváty v kombinácii s taxanmi a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285133

Dátum: 12.06.2006

Autori: Haupt Andreas, Barlozzari Teresa

MPK: A61K 38/07, A61K 38/08

Značky: použitie, taxanmi, deriváty, kombinácii, dolastatin-15

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú farmaceutické prostriedky na liečbu rakoviny obsahujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú špecifické významy uvedené v opise, v množstve účinnom na zaistenie synergického účinku v kombinácii s paclitaxolom, taxoterom, modifikovaným taxanom alebo taxoidným analógom. Tiež je opísané použitie týchto derivátov na výrobu farmaceutických prostriedkov.

Spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 285132

Dátum: 12.06.2006

Autor: Schulze Claus-peter

MPK: H01H 3/02

Značky: spínač

Zhrnutie / Anotácia:

Spínač s kontaktnou páskou (1) uloženou na kĺbovej osi (2) a majúcou prvý hlavný kontakt (3a), ktorá sa dá natáčať k druhému hlavnému kontaktu (3b), pričom je kĺbová os (2) uložená v otvore (6) na uloženie kĺbu kontaktnej páky (1). Tento otvor (6) na uloženie kĺbu má aspoň jeden úsek otvoru (6b) s rotačnou symetrickou konvexne alebo konkávne uskutočniteľnou stenou, ktorá sa dá na vytvorenie dvojice klzných ložísk uviesť do záberu s príslušným...

Amorfné a nanokryštalické vodiče so skleneným povlakom a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285131

Dátum: 12.06.2006

Autori: Barariu Firuta, Chiriac Horia, Ovari Tibor Adrian, Pop Gheorghe

MPK: H01F 1/12

Značky: nanokryštalické, výroby, spôsob, amorfné, skleněným, povlakom, vodiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vodiče pozostávajú z kovového amorfného alebo nanokryštalického jadra s priemerom rádovo 10exp(-6) m v zložení na báze prechodových kovov, polokovov a ďalších prídavných kovov a zo skleneného povlaku s hrúbkou steny rádovou s rovnakou veľkosťou. Vodiče vykazujú vysoké alebo stredné magnetizačné nasýtenie, magnetostrikciu pozitívnu, negatívnu alebo blízku nule a hodnoty koercívneho poľa a magnetickej permeability v závislosti od požadovaného...

Horáková zostava a spôsob jej prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10321

Dátum: 12.06.2006

Autori: Quatmann Aloys, Von Gersum Sabine

MPK: F23N 5/20, F23C 7/00

Značky: spôsob, hořáková, prevádzky, zostava

Text:

...stavu, v ktorom sa zmenšuje primárny prívod spaľovacieho vzduchu a otvára sa sekundárny prívod spaľovacieho vzduchu, takže nastáva čast spaľovania pri vstupe do pecnéhopriestoru a udržuje sa. 0011 Horáky potrebné na uskutočňovanie vyššie uvedených známychspôsobov sú konstrukčne náročné, pretože sú pre oba prevádzkové stavyhoráka vyžadované rôzne palivové prívody. K tomu sú potrebné mechanické ovladače, ktoré pri zapájaní do druhého...

Spôsob produkcie L-aminokyseliny použitím baktérie rodiny Entorobacteriaceae so zvýšenou expresiou operónu fucPIKUR

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8510

Dátum: 12.06.2006

Autori: Sheremet'eva Marina Evgenievna, Slivinskaya Ekaterina Aleksandrovna, Rybak Konstantin Vyacheslavovich, Skorokhodova Aleksandra Yurievna, Kozlov Yury Ivanovich

MPK: C12N 1/00

Značky: expresiou, použitím, zvýšenou, l-aminokyseliny, entorobacteriaceae, rodiny, bakterie, operónu, produkcie, spôsob, fucpikur

Text:

...L-glutamín, kyselina L-glutámová, L-prolín, L~arginín, L-fenylalanín, L-tyrozín, a L-tryptofán.0011 Predložený vynález poskytuje spôsob produkcie Laminokyseliny, ktorý zahŕňa kultívácíu baktérií rodiny Entero~ bacteriaceae produkujúcich L-aminokyseliny, kde sa uvedená baktéria modifikovala na zvýšenie expresie aspoň jedného génu operóna fucPIKUR V médiu na produkciu a vylučovanie uvedenej L-aminokyseliny V médiu a zbieranie...