Zverejnene patenty 06.06.2006

Kapsula so zníženým odkvapkávaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7047

Dátum: 06.06.2006

Autori: Mandralis Zenon Ioannis, Benelmouffok Abdelmalek, Doleac Frederic, Denisart Jean-luc, Denisart Jean-paul

MPK: B65D 85/804

Značky: kapsula, odkvapkávaním, zníženým

Text:

...steny za účinku tlaku vo vnútri komory ingrediencií spôsobením toho, že spodná čelná stena a perforačný prostriedok vzájomne do seba zapadnú, aby sa perforovala alebo iným spôsobom otvorila spodná čelná stena. Spodná čelná stena sa musí chápať ako čelná stena, ktorá na základe otvorenia otvorí dráhuVentilový prostriedok môže byť vytvorený na blokovanie dráhy toku v podstate vzduchotesným spôsobom. Tým vzniká jedna možnost uskutočnenia hlavnej...

Formulácia tienopyridínového inhibítora zhlukovania krvných doštičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6340

Dátum: 06.06.2006

Autori: Ternik Robert Louis, Dziennik David Brian, Oren Peter Lloyd, Edelman Tamara Beth

MPK: A61K 31/4353

Značky: doštičiek, tienopyridínového, krvných, formulácia, zhlukovania, inhibítora

Text:

...zlúčeniny vzorca I zahŕňajúcí tabletu, kapletu, kapsulu alebo inú tuhú formuláciu zlúčeniny vzorca l, ktorá je zabalená do blistrového obalu, inertizovaného plynom, ktorý je nepriepustný prevzduch a vlhkosť, na použitie ako liek.0012 Predmetný vynález sa týkavformulácie zlúčeniny vzorca l zahŕňajúcí tabletu, kapletu, kapsulu alebo inú tuhú formuláciu zlúčeniny vzorca l, ktorá je zabalená do blistrového obalu, inertizovaného plynom, ktorý...

Zádržný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5831

Dátum: 06.06.2006

Autor: Sasse Ulrich

MPK: E01F 15/02

Značky: zádržný, systém

Text:

...smeruje od jazdnej dráhy preč.Doposiaľ sa vychádzalo z toho, že pre dosiahnutie stupňa zadržania H 2 je nutne potreba betónovú ochrannú stenu upnút do jazdnej dráhy. Výskumy však ukázali, že prekvapivo nemusi byť betónová ochranná stena podľa vynálezu upnutá do jazdnej dráhy,pričom podstatným aspektom aby sa toto dosiahlo je upraveníe väčšieho počtu výstužných elementov, najmä výstužných tyčí. Zádržný systém podľa vynálezu teda obsahuje...

Chinolínové deriváty ako antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15929

Dátum: 06.06.2006

Autori: Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel, Pasquier Elisabeth Thérése Jeanne, Guillemont Jérome Emile Georges, Koul Anil, Lançois David Francis Alain

MPK: A61P 31/04, A61K 31/4709, A61K 31/47...

Značky: chinolínové, antibakteriálně, deriváty, činidla

Text:

...alebo pyrimidinylomdva susedné zvyšky R 6 sa môžu uvažovať spoločne, čím sa vytvorí dvojväzbový zvyšok vzorca-CHCH-CHCH r je celé číslo rovné l alebo 2 R 7 je vodík, Cmalkyl, Ar, Het alebo HetlAr je homocyklus vybraný zo skupiny zahŕňajúcej fenyl, naftyl, acenaftyl, 1,2-dihydroacenaftyl, tetrahydronaftyl každý homocyklus môže byť prípadne substituovaný l, 2 alebo 3 substituentmi, pričom každý substituent je nezávisle vybraný zo...

Substituované deriváty N-benzo[d]izoxazol-3-ylamínu ako inhibítory mGluR5, serotonín-(5-HT) a noradrenalín receptorov a ich použitie na výrobu liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11015

Dátum: 06.06.2006

Autori: Oberbörsch Stefan, Jostock Ruth, Jagusch Utz-peter, Sundermann Corinna, Hennies Hagen-heinrich, Haurand Michael, Merla Beatrix, Reich Melanie, Gerlach Matthias

MPK: C07D 261/20, A61K 31/423, A61P 29/00...

Značky: substituované, noradrenalín, mglur5, liečiv, receptorov, n-benzo[d]izoxazol-3-ylamínu, deriváty, inhibitory, výrobu, použitie, serotonín-(5-ht

Text:

...by boli vhodné ako farmakologické účinné látky v liečivách na ošetrenie porúch alebo ochorení, ktoré sú aspoň čiastočne sprostredkované vplyvom mGluR 5-receptorov (mGIuR 5 metabotropný glutamátový receptor 5) a/alebo serotonin-(5-HT)-receptorov a/alebo noradrenaIín-receptorov.0006 S prekvapením bolo teraz zistené, že substituované deriváty Nbenzodizo×azoI-3-ylamínu ďalej uvedených všeobecných vzorcov I a la vykazujú výbornú añnitu ku...

Kapsula so zníženým odkvapkávaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4192

Dátum: 06.06.2006

Autori: Mandralis Zenon Loannis, Denisart Jean-luc, Denisart Jean-paul, Benelmouffok Abdelmalek, Doleac Frederic

MPK: B65D 85/804

Značky: kapsula, zníženým, odkvapkávaním

Text:

...čiastočne skosený k vonkajšej strane, Perforačný prostriedok može myt tvar profilovanej platne a vodiaci prostriedok toku može byt zabudovaný a vyčnievať zo spodnej strany profilovanej platne.Ešte ďalší aspekt, ktorý nie je súčasťou nárokovaného vynálezu, sa týka kapsuly obsahujúcej ingrediencie na výrobu nápoja, pričom vtokové čela kapsuly je vybavené zabudovaným otvorom kvapaliny, ktorý je prispôsobený tak, aby bol spojený so...

Spôsob povliekania a príslušné povliekacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10860

Dátum: 06.06.2006

Autori: Laufer Rainer, Herre Frank

MPK: B05B 13/02, B25J 21/00, B05B 13/04...

Značky: příslušné, povliekania, zariadenie, spôsob, povliekacie

Text:

...je priebežná prevádzka), aby bolo dosiahnuté dobréhoOkrem toho musí byť lakovacia kabína u známych lakovacích zariadení veľmi Veľká, aby bolo zabránené znečisteniu kabínových stien prostredníctvom, takzvaného postreku. Ďalšou nevýhodou je ohraničene usporiadaný priestor V lakovacomvzniká aj V pomerne krátkej dobe po inovácií robota na základe stále sa meniacich požiadaviek zákaznikov a aplikačnej techniky. Disponibilný inštalačný priestor je...

Gén pi21 zodpovedný za citlivosť ryže k hubovej chorobe, rezistencia génu pi21 a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10515

Dátum: 06.06.2006

Autori: Okuno Kazutoshi, Kawase Makoto, Fukuoka Shuichi

MPK: C12N 15/82, C12N 5/10, A01H 5/00...

Značky: chorobe, citlivosť, genů, hubovej, rezistencia, zodpovedný, rýže, použitie

Text:

...väzieb v oblasti pí 21 za pomoci rozsiahlej segregujúcej populácie, ktorá bola nevyhnutnou podmienkou na vytvorenie genetickej mapy oblasti pí 21 a pre následné pozičné klonovanie (map-basad Cloning). Pôvodcovia vynálezu získali spätne križenú populáciu opakovaným spätným krížením poľných odrôd ryže Nipponbare alebo Aichi Asahi, ktoré obsahujú citlivú alelu Pi 2 l, ktorá nedokáže potlačiť progresiu škvŕn s japonskou horskou odrodou...

Použitie vitamínu K na zvrátenie vápenatenia ciev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9602

Dátum: 06.06.2006

Autor: Vermeer Cees

MPK: A23L 1/302, A61K 31/122, A23L 1/303...

Značky: zvrátenie, vápenatenia, vitamínu, použitie

Text:

...ktorú tvori artérioskleróza vrátane Monckebergovej sklerózy, osteoartritida, vápenatenievyvolané zápalom vrátane Bechterevovej choroby, vápenatenie vyvolané nádorom, vápenatenie kože vrátane pseudoxanthoma elasticum (PXE) la kalcifylaxía prikonečnom štádiu obličkovej choroby.V rámci ďalšieho aspektu vynález poskytuje kompozíciu na podporu zdravých tepien obsahujúcu vitamín K alebo jeho derivát a pripadne vitamín D alebo jeho derivát ajednu...

Spôsob a zariadenie na výrobu viacvrstvového lisovaného tvarovaného výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14975

Dátum: 06.06.2006

Autori: Sperling Rainer, Lippert Hans, Weber Thomas, Lerch Jens

MPK: H01R 43/12

Značky: spôsob, výrobu, zariadenie, výrobků, lisovaného, viacvrstvového, tvarovaného

Text:

...nástroja sa uskutočňuje pomocou zníženia dna formy, ktoré sa premiestni z polohy uzatvárajúcej plniaci otvor plniaceho lievika do zníženej polohy vnútri formy0006 Preto je úlohou predloženého vynálezu navrhnúťzariadenie, ktoré umožňuje výrobu dvojvrstvových aleboviacvrstvových lisovaných tvarovaných súčiastok s0007 Na riešenie tejto úlohy má zariadenie podľa vynálezu0008 Zariadenie na výrobu viacvrstvovêho lisovaného tvarovaného...

Stabilné a rozpustné protilátky inhibujúce TNFalfa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14768

Dátum: 06.06.2006

Autori: Barberis Alcide, Lichtlen Peter, Urech David, Ewert Stefan, Auf Der Maur Adrian

MPK: A61P 37/00, A61P 29/00, A61K 39/395...

Značky: rozpustné, inhibujúce, stabilné, tnfalfa, protilátky

Text:

...ktorého systémové blokovanie nesie riziko zvýšenej frekvencie a závažnosti klinického prejavu infekcie, obzvlášť opätovnej aktivácie latentnej tuberkulózy a prípadne ďalšie riziká vrátane indukcie lymfómov, demyelinizačné ochorenia a0012 Jedna trieda antagonistov TNFa navrhnutých na liečenie ochorení sprostredkovaných s TNFu sú protilátky alebo fragmenty protilátok, ktoré špecificky viažu TNFa a tým blokujú jeho funkciu. Použitie...