Zverejnene patenty 29.05.2006

Delenie stereoizomérnych N,N-dialkylamino-2-alkyl-3-fenylalkánov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13909

Dátum: 29.05.2006

Autori: Hell Wolfgang, Buschmann Helmut Heinrich

MPK: C07C 213/10, C07C 217/72

Značky: n,n-dialkylamino-2-alkyl-3-fenylalkánov, stereoizomérnych, delenie

Text:

...a používa sa namiesto toho takmer výlučne na analytické účely. Existuje preto požiadavka na spôsob, ktorý je tiež vhodný na delenie enantiomérov chirálnych N,N-dialkylamino-2 alkyl-3-hydroxy-3-fenylalkanov v preparatívnom meradle.0012 Preto úlohou tvoriacou základ tohto vynálezu je poskytnúť spôsob delenia stereoizomérov, výhodne enantiomérov, chirálnych N,N-dia|kylamino-2-aIkyl-3 hydroxy-3-fenylalkánov, ktorý sa môže tiež uskutočňovať v...

Indolínové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5592

Dátum: 29.05.2006

Autori: Bondoux Michel, Lebreton Luc, Dumas Christine, Massardier Christine

MPK: C07D 209/00, C07D 401/00, A61K 31/403...

Značky: zlúčeniny, indolínové

Text:

...Tiež bolo preukázané, že agonistícké ligandy LXR redukujú ateromatózne lézie u dvoch rôznych myších modelov (myši ApoE-l- a myši LDLR-/-) (Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2002 99 7604-7609, FEBS Letters 2003 536 6-11). Ztýchto výsledkov možno usudzovat, že ligandy LXR môžu predstavovať terapeutícké látky na liečbu aterosklerózy.0016 Nakoniec je známe, že makrofágy hrajú dôležitú úlohu pri zápale,hlavne pri patogenéze aterosklerózy. Bolo preukázané,...

Zapaľovacia plazmová sviečka pre spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4952

Dátum: 29.05.2006

Autori: Jaffrezic Xavier, Agneray André

MPK: H01T 13/00

Značky: sviečka, spalovací, plazmová, motor, zapaľovacia

Text:

...podľa vynálezu.Obrázok 3 znázorňuje schematický rez indukčnej časti sviečky obsahujúcej dva pláštepodľa vynálezu. Obrázok 4 znázorňuje schematický rez podľa osi 4-4 z Obrázok 3 podľa vynálezu.Obrázok 5 znázorňuje prúdenie prúdov súvisiacich s elektromagnetickým polom vreze podľa osi 5-5 z obrázku 3 podľa vynálezu.Rovnaké alebo analogícke prvky sú na obrázkoch označené rovnakými vzťahovýmiZ obrázku l je zrejmé, že vysokofrekvenčná...

Bis(akridínkarboxamidový) alebo bis(fenazínkarboxamidový) derivát, spôsob prípravy, použitie a farmaceutické prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 285121

Dátum: 29.05.2006

Autori: Denny William Alexander, Spicer Julie Ann, Baguley Bruce Charles, Gamage Swarnalatha Akuritaya, Finlay Graeme John

MPK: A61K 31/435, C07D 219/00, A61K 31/498...

Značky: spôsob, derivát, farmaceutické, prostriedky, přípravy, použitie, bis(akridínkarboxamidový, bis(fenazínkarboxamidový

Zhrnutie / Anotácia:

Bis(akridínkarboxamidové) alebo bis(fenazínkarboxamidové) deriváty všeobecného vzorca (I), kde každé X, ktoré môže byť rovnaké alebo rôzne v danej molekule, je -CH= lebo -N=, každé z R1 až R4, ktoré môžu byť rovnaké alebo rôzne, znamenajú H, C1-C4 alkyl, OH, SH, NH2, C1-C4 alkoxy, aryl, aryloxy, NHR, N(R)2, SR alebo SO2R, kde R je C1-C4 alkyl, CF3, NO2 alebo halogén, alebo R1 a R2 tvoria spoločne s atómom uhlíka, ku ktorému sú viazané,...

Usporiadanie automobilového vozidla na pridržanie napájacej hadičky kvapaliny ostrekovača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4264

Dátum: 29.05.2006

Autori: Deysson Guillaume, Vigneau Cédric, Brulet Jean-michel

MPK: B60S 1/46

Značky: ostrekovača, vozidla, automobilového, kvapaliny, napájacej, usporiadanie, hadičky, pridržanie

Text:

...pozdĺžnu, vertikálnu a priečnunaznačenú trojhranom L,V,T z obrázkov 1 až 3. Prvky identické alebo analogické sú označené rovnakými referenčnými číslami.Tak, ako je to znázomené na obrázku 1, kapota 10, tu V otvorenej pozícii, je kĺbovo spojená s karosériou (neznázomené) vozidla prostredníctvom pántu 12 (na obrázkoch je znázornený jediný). Prvé zakončenie 14 pántu 12 je pripojené ku kapote 10 adruhe zakončenie 16 jeupevnené na prvok 18...

Prvok karosérie na vyplnenie oblúka strechy automobilového vozidla a automobilové vozidlo majúci takýto prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4045

Dátum: 29.05.2006

Autori: Henri Jérome, Loche Denis

MPK: B62D 25/06

Značky: takýto, vyplnenie, vozidla, automobilové, vozidlo, karosérie, automobilového, oblúka, majúci, střechy, prvok

Text:

...sa vyplnenia oblúka strechy pre rovnaký typ automobilového vozidla, či je navrhnuté a vyrobené s jednými bočnými dverami z každej strany alebo s dvoma bočnými dverami z každej strany neodlíšujú inak než stranou karosérie pre ktorú boli určené. Možno teda používat rovnaký prvok karosérie na rovnakej strane karosérie, bez rozlišovaniadvojdverovej alebo štvordverovej verzie karosérie vozidla.Navyše nosiče držadiel sú upevnené ako nerozoberateľne...