Zverejnene patenty 26.05.2006

Spôsob prípravy rosuvastatínu a medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7358

Dátum: 26.05.2006

Autori: Szöke Katalin, Erdelyi Péter, Fischer János, Vukics Krisztina, Donát Andrea, Szemzö Attila

MPK: C07D 239/00, C07D 405/00

Značky: rosuvastatínu, spôsob, medziproduktov, přípravy

Text:

...vode s výťažkom 82 . Metylamínová soľ je prevedená znovu na sodnú soľ s 8 hmotu. vodným roztokom hydroxidu sodného a rnetylamín je odstránený komplikovaným destilačným procesom. Konečný produkt je pripravený zo sodnej soli dihydrátu chloridu vápenatého. Aplikácia neobsahuje žiadne dáta o výťažku konečného produktu.0006 Medzinárodná patentová prihláška WO 00/49014 opisuje dlhý, komplikovaný spôsobprípravy obsahujúci šesť operačných krokov na...

Chladiace zariadenie a spôsob riadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7075

Dátum: 26.05.2006

Autori: Erenay Kerem, Soysal Alper

MPK: F25B 49/02

Značky: riadenia, spôsob, zariadenie, chladiace

Text:

...rýchlosti Q. Ked sa časový interval Ľ skončí, kompresor g začne činnost tým, že je napájaný cez elektronickú kartu Q s premenlivou rýchlosťou, to znamená rýchlosťou odlišnou od konštantnej rýchlosti /o, napríklad vyššou rýchlosťou 11, aby sa zabezpečilo potrebné chladenie (obr. 3).0022 Keď kompresor g pracuje, prúd j prechádza cez tepelnú ochranu g a dosiahne motor kompresora g. Tepelná ochrana gje umiestnená v elektrickej rozvodnej skrini na...

Spojenie rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6521

Dátum: 26.05.2006

Autori: Mocivnik Josef, Wagner Alfred

MPK: F16L 13/00, F16L 15/00

Značky: spojenie, rúrok

Text:

...čiastkovou oblasťou, tak sa týmzaistí, že aj pre prípad mimostredového namáhania v oblasti spojenia rúrok medzi prvou rúrkoua druhou nirkou, a tým vznikajúceho kontaktovania medzi vnútri ležiacim koncovým úsekom azvonka ležiacou oblasťou plášťa prekrývajúceho koncového úseku, sa v tejto oblasti udržíintegrita spojenia, a hlavne sa zabráni deštrukcii, respektíve poškodeniu obklopujúcehokoncového úseku, respektíve jeho oblasti plášťa....

Vylepšené metódy imunoanalytických stanovení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6088

Dátum: 26.05.2006

Autori: Robertson John Forsyth Russell, Chapman Caroline, Murray Andrea, Barnes Tony

MPK: G01N 33/564, G01N 33/574, G01N 33/53...

Značky: imunoanalytických, vylepšené, stanovení, metody

Text:

...metodológie testu, ktorá by bola vhodná pre celú populáciu jedincov, ktori majú byt vyšetrení, pretože sa celkové množstvo prítomných protilátok výrazne mení od jedinca k jedincovi. Táto skutočnosť môže spôsobiť vysoký výskyt falošných negatívnych výsledkov, napríklad u jedincov, ktorí majú nízku hladinu protilátky. Podobne sa objavuje problém priposudzovaní pravdivo pozitívnych výsledkov, pretože rozdiel celkového množstva protilátok...

Kontajner, najmä skladovací, stohovací a prepravný kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5939

Dátum: 26.05.2006

Autor: Schäfer Gerhard

MPK: B65D 13/00, B65D 43/16

Značky: najmä, skladovací, prepravný, kontajner, stohovací

Text:

...vybraním.Problém šikmo sa stavajúcich polovic veka tu vôbec nenastáva.0007 Vynález je teda založený na úlohe, poskytnúť kontajner vyššie uvedeného druhu bez opisaných nevýhod, to znamená tak ujednodielneho,ako aj u dvojdielneho veka zabrániť uvoľneniu západkového spojenia a takzabrániť prelomeniu veka, ktoré by sa malo zatvárat stále rovnako ľahko.0008 Táto úloha je podľa vynálezu riešená tým, že sú vytvorené prídavné západkové...

Zlepšené spôsoby imunotestov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12087

Dátum: 26.05.2006

Autori: Murray Andrea, Barnes Tony, Chapman Caroline, Robertson John Forsyth Russell

MPK: G01N 33/53, G01N 33/564, G01N 33/574...

Značky: zlepšené, spôsoby, imunotestov

Text:

...primáma biliáma cirhóza (PBC), autoimunitná tyreoiditída (napr. Hashimotova tyreoíditída), autoimunitná gastritída (napr. pemiciózna anémia), autoimunitná adrenalitída (napr. Addisonova choroba), autoimunitný hypo paratyreoidizmus, autoimunitný diabetes (napr. diabetes 1. typu), myasthenia gravis.Autori tohto vynálezu zistili, že keď sú testy založené na detekcii protilátok, použité diagnosticky alebo prognostícky na stanovenie chorobného...

Mechanizmus pre posuvné sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11230

Dátum: 26.05.2006

Autor: Tarrega I Lloret

MPK: E05D 15/06

Značky: mechanizmus, posuvné

Text:

...valčekov V smere kolmom k posunu skla, a pričom vrchné zadržovacie zarážky sú vybavené príslušnými horizontálnymi plošnými prvkami, ktorých voľné konce majúzakrivenú sekciu na zadržanie valčekov. Stručný opis výkresovObrázok 1 ukazuje pohľad z boku, na ktorom sú znázornenéprvky, tvoriace uskutočnenie mechanizmu podľa vynálezu. Obrázok 2 je perspektívny pohľad závesného zariadeniaObrázok 3 je perspektivny pohľad na jednu vrchnú(0007)...

Piperazínové a piperidínové zlúčeniny, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285119

Dátum: 26.05.2006

Autori: Kuipers Wilma, Long Stephen Kenneth, Kruse Cornelis Gerrit, Tulp Martinus Theodorus Maria, Feenstra Roelof Willem

MPK: A61K 31/495, A61K 31/435, A61K 31/445...

Značky: spôsob, farmaceutické, piperazinové, zlúčeniny, přípravy, použitie, piperidínové, obsahujú, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa piperazínové a piperidínové zlúčeniny vzorca (a), spôsob ich prípravy, použitie v medicíne a farmaceutické kompozície s ich obsahom. Zlúčeniny vzorca (a) majú vysokú afinitu k dopamínovým receptorom D2 a serotoninovým receptorom 5-HT1A a sú vhodné na prípravu liečiv na liečenie porúch centrálneho nervového systému, akými sú napríklad schizofrénia, Parkinsonova choroba, agresivita, stavy úzkosti, autizmus, vertigo, depresia a poruchy...

Spôsob výroby syntézneho plynu pomocou parného reformingu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285118

Dátum: 26.05.2006

Autori: Rostrup-nielsen, Lucassen Hansen Viggo, Dybkjaer Ib, Seier Christensen Peter

MPK: C01B 3/00

Značky: plynů, výroby, parného, spôsob, reformingu, syntézneho, pomocou

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby plynu bohatého na vodík a monoxid uhlíka pomocou parného reformingu z privádzaných uhľovodíkov v prítomnosti katalyzátora na parný reforming, spevneného na stene reaktora vo forme tenkého filmu, ktorý pozostáva z týchto krokov: (a) voľného prietoku zásobného procesného uhľovodíkového plynu cez prvý reaktor s tenkým filmom katalyzátora parného reformingu, spevneným na stenách reaktora, v teplovodivom pomere s prúdom...

Bezpečnostné zariadenie na automatickú kontrolu otvárania strešných okien, okien alebo dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285117

Dátum: 26.05.2006

Autori: Caoduro Paolo, Caoduro Carlo

MPK: A62C 2/00, E05F 15/20

Značky: dveří, bezpečnostné, kontrolu, otvárania, strešných, okien, zariadenie, automatickú

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostné zariadenie na automatickú kontrolu otvárania strešných okien, okien alebo dverí alebo podobne, obsahuje teleso (2) ventilu, v ktorom je vytvorená komora (5), ktorá je prepojená aspoň s plynovým servopohonom na otváranie strešného okna, ďalej piest (6) vložený vnútri komory (5) a vybavený na jednom konci kolíkom (7) a na druhom konci elastickým prvkom (8) na zaistenie svojho axiálneho pohybu piesta (6) v komore (5), ďalej tlakovú...

Uzatváracia klapka na tlakové priestory a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285116

Dátum: 26.05.2006

Autor: Möllmann Dieter

MPK: F16K 1/22

Značky: uzatváracia, klapka, výroby, spôsob, tlakově, priestory

Zhrnutie / Anotácia:

Uzatváracia klapka (10) na tlakové priestory, najmä na nádoby alebo potrubia, je vyrobená s kotúčom (11) klapky otočným v telese (12) relatívne vzhľadom na os (13) otáčania, ktorý v tesniacej polohe uzaviera prietok telesom (12) v dvoch navzájom opačných smeroch prúdenia v oblasti tesnenia. Kotúč klapky môže byť usporiadaný excentricky s osou (13) otáčania mimo os tesnenia. Os (13) otáčania prechádza najmä hlavnou osou (17) uzavieracej klapky...

Zariadenie na vysoko pružné upevnenie železničných koľajníc na štandardné betónové podvaly

Načítavanie...

Číslo patentu: 285115

Dátum: 26.05.2006

Autor: Eisenberg Helmut

MPK: E01B 9/00

Značky: pružné, vysoko, koľajníc, štandardné, betonové, železničných, podvaly, upevnenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vysoko pružné upevnenie železničných koľajníc (12) na pevnej jazdnej dráhe zahŕňa štandardný betónový podval (16) používaný na štrkovú koľaj. Železničné koľajnice (12) sú vedené vždy medzi dvoma uhlovými vodiacimi doskami a tlačené sú upínacou svorkou (34) proti betónovému podvalu (16). Medzi pätkou (14) koľajnice a štandardným betónovým podvalom (16) je umiestnená pružná medzidoska (52) a uhlové vodiace dosky (30) majú na konci...

Textilný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 285114

Dátum: 26.05.2006

Autor: Eckhardt Gerhard

MPK: F16G 3/00

Značky: textilný

Zhrnutie / Anotácia:

Textilný pás (1), ako je napr. sitový, dopravníkový pás alebo im podobný, má na čelnom leme pásoviny upevnené stočené špirály (4), ktoré sú spolu posúvateľné a sú spolu zavesiteľné prostredníctvom zasunuteľného drôtu, kolíka alebo im podobného. Stočená špirála (4) je rozdelená na každom čelnom okraji na tri úseky, a to dva úzke okrajové úseky (7) a jeden stredný úsek (3), pričom každý úsek je spojený s pásom nezávisle od ostatných úsekov....

Potrubná prípojka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11124

Dátum: 26.05.2006

Autori: Larsson Thomas, Smahl Jarmo

MPK: F16L 15/08, F16L 47/16

Značky: potrubná, přípojka

Text:

...znázorňuje pohľad z boku na časť potrubnej prípojky v reze.0010 Obrázok schematícky znázorňuje časť potrubnej prípojky 1. Potrubná prípojka 1 môže byť koleno alebo T-kus alebo priama prípojka alebo akákoľvek vhodná potrubná prípojka.0011 Potrubná prípojka 1 obsahuje plastové teleso 2 a výstužný prstenec 3 uložený okolo plastového telesa 2. Materiál plastového telesa môže byť napríklad polypropylén PP, polyetylén PE, polyfenylsulfón PP-SU,...

Bunky odvodené z plodovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21006

Dátum: 26.05.2006

Autori: Rezania Alireza, Xu Jean

MPK: C12N 5/073

Značky: buňky, plodovej, odvodené

Text:

...Izolácia progenítorových buniek alebo čiastočne diferencovaných buniek zo surových extraktov tkaniva pankreasu sa môže dosiahnuť použitím protilátok proti markerom bunkového povrchu. Napríklad, U.S. zverejnená prihláška 2004/0241761 opisuje izoláciu myších buniek, ktoré exprimovali ErbB 2, ErbB 3,ErbB 4, MSX-2, PDX~ 1 a inzulín.0009 Gershengorn et al. (Science 306 2261-2264, 2004) uverejňujú produkciu proliferujúcich buniek, ktoré...

Systém odberu vzorky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20887

Dátum: 26.05.2006

Autori: Lundkvist Ulf, Nygren Soren, Sjoberg Berndt, Willander Erik

MPK: A61B 10/02, A61B 10/00

Značky: systém, vzorky, odběru

Text:

...ASCUS) by sa mali ďalej podrobiť riadenému programu, pozostávajúcemu z dvoch opakovaných cytologických testov, to znamená, okamžitej kolposkopie alebo testovaniu DNA na vysoko rizikové typy HPV. Testovanie na DNA, pochádzajúceho zHPV, je uprednostňovaný prístup, pokial sa pre hromadnévyšetrenie používa cytológia založená na kvapaline.0010 Limitujúcim faktorom pre to, aby sa ďalej znížil výskyt a úmrtnosť následkom karcinómukrčka matemice, sa...

Génový vektor obsahujúci MI-RNA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20761

Dátum: 26.05.2006

Autori: Brown Brian David, Naldini Luigi

MPK: C12N 15/86, C12N 15/63, A61K 48/00...

Značky: mi-rna, obsahujúci, vektor, génový

Text:

...na reguláciu vektora. Obzvlášť neopisujú použitie vektorov predloženého vynálezu pre spôsoby génovej terapie na prevenciu imunitne riadeného odmietnutia skúmaného transgénu alebo na vytvorenie prístupov na zvýšenie títeru vírusových častíc exprimujúcich toxické gény, ktoré sú normálne toxické pre bunky, v ktorých sa produkujú0010 Opisuje sa Vektor na prenos génov Vhodný na použitie V génovom inžínierstve, ako sú génová terapia, prenos génu...

Ihibítory cytosolickej fosfolipázy A2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8823

Dátum: 26.05.2006

Autori: Lee Katherine, Chen Lihren, Clark James, Williams Cara, Vargas Richard, Mckew John, Marusic Suzana, Pong Kevin, Clerin Valerie

MPK: A61K 31/404, A61P 11/00, A61P 19/00...

Značky: fosfolipázy, ihibítory, cytosolickej

Text:

...techniky bola určená primárna štruktúra prvého humánneho ne-pankreatického PLA 2. Tento ne-pankreatický PLA 2 bol nájdený v doštičkách, synoviálnej tekutine a v slezine, pričom rovnako predstavuje sekretovaný enzým. Tento enzým je členom vyššie uvedenej rodiny pozri publikácie J. J. Seílhamer et al, J. Biol. Chem., 264.5335-5338 ( 1989) R. M. Kramer et al, J. Biol. Chem., 26415768-5775 (1989) a A. Kando et al, Biochem. Biophys. Res....

Farmaceutický prípravok obsahujúci Lurazidón

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14302

Dátum: 26.05.2006

Autor: Fujihara

MPK: C07D 417/12, A61K 9/20, A61K 31/496...

Značky: lurazidón, prípravok, farmaceutický, obsahujúci

Text:

...klinické účinky V závislosti od stavu pacientov. Technika opísaná v Patentovom dokumente 2 môže poskytnúť perorálny prípravok, ktorý má rovnaký profil rozpustnosti v rozsahu 5 mg až 40 mg lurazidonu na tabletu, ako je znázornené na obrázku 1. Avšak, ako je znázornená na obrázku 2, keď sa obsah účinnej látky na tabletu zvýši na dvojnásobok, t.j., 80 mg tableta, nebude mať rovnaký profil rozpustnosti. Preto, zostáva stav podávania...