Zverejnene patenty 28.04.2006

Anti-IL-6 protilátky, prípravky, spôsoby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18979

Dátum: 28.04.2006

Autori: Wu Sheng-jiun, Marquis David Matthew, Yang Jing, Shealy David, Sweet Raymond, Knight David, Stojanovic-susulic Vedrana, Gardner Debra, Tam Susan, Song Xiao-yu, Liang Bailin, Smith Eric Michael, Vasserot Alain Philippe, Lark Michael, Chen Yan

MPK: C12N 15/12, A61K 39/395, C07K 16/24...

Značky: přípravky, protilátky, použitie, spôsoby, anti-il-6

Text:

...s nehumánnymi časťami. V tomto ohľade existuje potreba anti-IL-6 protilátky s menším potenciálom pre imunogenicitu, t.j. tolerovateľnejšiu u ľudí a ktorá je potentnejšia tak, že vyžaduje menšiu dávku V porovnaní0006 Vynález poskytuje izolovanú IL-6 protilátku, ktorásekvencie SEQ ID NO 101 a variabilnú oblasť s ťažkýmreťazcom aminokyselinovej sekvencie SEQ ID NO 103sekvencie SEQ ID NO 124 a variabilnú oblasť s ťažkýmreťazcom...

Sklerostín viažuce prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18856

Dátum: 28.04.2006

Autori: Henry Alistair James, Shen Wenyan, Lawson Alastair, Winkler David, Lu Hsieng Sen, Robinson Martyn Kim, Popplewell Andy, Hoffmann Kelly Sue, Graham Kevin, Paszty Christopher, Latham John, Winters Aaron George

MPK: A61K 38/10, A61K 38/17, C07K 14/51...

Značky: viažúce, sklerostín, prostriedky

Text:

...2001). Sekvencia aminokyselín ľudského sklerostínu je uvádzaná autormiBrunkow a kol. tamtiež a je tu opísaná ako SEQ lD N 021. WO 2005/014650 opisuje protilátky špecifické pre sklerostín a spôsoby na zvyšovanie mineralizácie kostí.0007 Sú tu opísané prostriedky, ktoré je možné použiť na zvyšovanie aspoň jedného ztvorby kostí, hustoty kostných minerálov, obsahu kostných minerálov,kostnej hmoty, kvality kostí a pevnosti kostí, a ktoré je...

Prenos dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6514

Dátum: 28.04.2006

Autori: Mcghee Stephen, Patrick Matthew William, Jones Alfred

MPK: H02G 15/00, H04B 3/54

Značky: prenos

Text:

...môže byť vytvorené z izolačného materiálu, napriklad nylonu.0026 Prvý koniec spojky výhodne zabezpečuje povrch obklopujúci odhalenú dĺžku tienenia kábla na prijatie indukčnej súčiastky. Výhodne zabezpečuje povrch kolmý na os kábla, aby sa prijala indukčná súčiastka. Indukčná súčiastka môže byt vhodná tlmivka, avšak výhodne indukčná cíevka.0027 Výhodne elektrický systém obsahuje indukčný prostriedok usporiadaný okolo uvedenej odhalenej časti...

Farmaceutické informačné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18021

Dátum: 28.04.2006

Autori: Thompson Andrew, Robertson Timothy, Pikelny Aleksandr, Zdeblick Mark

MPK: A61K 9/48, A61B 5/07

Značky: systémy, informačné, farmaceutické

Text:

...je nakonfigurovaný tak, že môže identifikovať kóda zaznamenať, že konkrétna pilulka sa požila V konkrétnom čase. STRUČNÝ OPIS OBRÁZKOVObrázok l uvádza schematicky príklad prezentácie pilulky.Obrázky ZA a 2 B uvádzajú detailnejší pohľad na zloženie pilulky zobrazenej na obrázku l.Obrázky 3 Aaž 3 C uvádzajú pohľady na rôzne uskutočnenia prvkov na generovanieObrázok 4 schematicky zobrazuje účinky vnútorného požitia pilulky, keďObrázok 5...

Spôsob konverzie organického materiálu na uhľovodíkové palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17287

Dátum: 28.04.2006

Autori: Lüthje Viggo, Larsen Tommy, Felsvang Karsten, Brummerstedt Iversen Steen

MPK: C02F 11/10, C10G 1/08, C10G 1/04...

Značky: spôsob, konverzie, organického, materiálů, paliva, uhlovodíkové

Text:

...predmetného vynálezu poskytnutím spôsobu premeny organického materiálu na uhľovodíkové palivá, podľa nároku 1.0011 V tomto texte je poskytnutý zlepšený spôsob premeny organického materiálu na recyklovateľné produkty. Pri kontaktovaní organického materiálu s heterogénnym katalyzátorom zahŕňajúcim zlúčeninu aspoň jedného prvku zo skupiny IVB periodickej tabuľky prvkov a/alebo aIfa-alumínu je možné tento katalyzátor používať opakovane a...

Postup zapálenia horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5646

Dátum: 28.04.2006

Autor: Gartz Mats

MPK: F23N 5/08, F23Q 13/00

Značky: postup, zapálenia, horáka

Text:

...plameňa na vonkajšej strane hlavy horáka.0012 Podľa vynálezu sa tu nachádza najmenej jedno vedenie 3 na dodávku paliva a najmenej jedno vedenie 4 na dodávku oxidantu, ktoré sa otvára na povrchu 5 hlavy horákanasmerovanej do priestoru horáka.0013 Je zrejmé, že vedenia je možné vytvoriť inými spôsobmi a môže ich byť viac než dve.0014 Uvedený detektor 2 je umiestnený na vedení na palivo 3 alebo v inom vedení na oxidant 4. Obyčajne sa...

Pevný transdermálny terapeutický systém obsahujúci absorbér UV žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17543

Dátum: 28.04.2006

Autori: Bracht Stefan, Langguth Thomas

MPK: A61K 9/70, A61K 31/57

Značky: žiarenia, systém, absorbér, obsahujúci, transdermálny, pevný, terapeuticky

Text:

...2,4,6-trianilín-p-(karbo-ľ-etylhexyl- 1 -oxy)-1,3,5-tríazín,3-imidazol-4-yl-akrylová kyselina, ester 3-imidazol-4-yl-3-imidazol 4-yl-kyseliny akrylovej,2-fenylénbenzimidazol-S-sulfónová kyselina a/alebo jej K-, Na- a trietanolamín (TEA ) soli,2-kyán-3,B-difenylakrylová kyselina, tereñaloylidćn-digáfor sulfónová kyselina, butylmetoxy-dibenzoyl metán, benzofenón a/alebo deriváty benzofenónu, výhodne benzofenón-3a/alebo benzofenón-4. Nevýhodou...

Polycyklické karbamoylpyridónové deriváty majúce inhibičnú aktivitu HIV integrázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15900

Dátum: 28.04.2006

Autori: Taoda Yoshiyuki, Kawasuji Takashi, Johns Brian Alvin, Taishi Teruhiko

MPK: C07D 498/04, A61K 31/4985, A61P 31/18...

Značky: integrázy, aktivitu, polycyklické, deriváty, inhibičnú, majúce, karbamoylpyridónové

Text:

...integrázou alebovirusovými infekčnými ochoreniami (napr. AIDS).0015 Tento vynález poskytuje farmaceuticky prijateľnú soľ alebo solvát vyššie0016 Farmaceuticky prijateľné soli zlúčeniny podľa tohto vynálezu zahŕňajú ako bázické soli napriklad soli alkalických kovov, ako sú napríklad sodné alebo draselné soli soli alkalických zemných kovov, ako sú napríklad vápenné alebo horečnaté soli amónne soli alifatické amínové soli, ako sú...

Zlepšený spôsob prípravy Ginkgo extraktov, ktoré majú znížený obsah polycyklických aromatických uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4628

Dátum: 28.04.2006

Autori: Waimer Frank, Hauer Hermann, Oschmann Rainer

MPK: A61K 36/16, A23L 1/29, A61P 25/00...

Značky: znížený, přípravy, uhľovodíkov, obsah, spôsob, zlepšený, polycyklických, extraktov, aromatických, ginkgo

Text:

...objavu, ktorý bude explicitne zahrnutý V predloženej prihláške ako odkaz, spôsob prípravy extraktuz listov Ginkgo biloba tu nárokovaný, sa vyznačuje tým, žea) čerstvé alebo usušené zelené listy Ginkgo biloba sa extrahujú pri teplote asi 40-100 °C použitím vodného acetónu, vodného alkanolu s 1 až 3 atómami uhlíka alebo bezvodým metanolom, b) organické rozpúšťadlo sa z väčšej časti oddelí odextraktu na obsah maximálne 105 hmotnostnýchvoda môže...

Zariadenie a sada pre implantáty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4522

Dátum: 28.04.2006

Autori: Dabdoub Nikola, Bussmann Oliver

MPK: A61M 37/00

Značky: zariadenie, implantáty

Text:

...priečneho otvoru. 0018 Ďalej môže byť pre zariadenie podľa vynálezu guľôčka natvarovaná na pružinu. 0019 Ďalej môže byť pre zariadenie podľa vynálezu pružina natvarovaná na uzáver.0020 Ďalej môže pre zariadenie podľa vynálezu puzdro pozostávať zo sterilizovateľnej umelej0021 Ďalej môže aretačný element zariadenia podľa vynálezu pozostávať zo sterilizovateľnej0022 Ďalej môže pre zariadenie podľa vynálezu pružina pozostávať z ušľachtilej...

Prístroj na zostavovanie mapy burín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4430

Dátum: 28.04.2006

Autor: Gaál József

MPK: A01M 7/00, A01M 21/00, E01H 11/00...

Značky: prístroj, zostavovanie, burín

Text:

...spektra). Navyše, jednotkaobrazového spracovania a vyhodnotenia sa dodáva vo formezariadenia, ktoré je schopné vyhodnocovať uvedené odrazové signály zistené len v uvedených úzkych rozsahoch vlnových dĺžok.0005 Na zostavenie mapy rastlinných látok jednoducho využíva uvedený prístroj obmedzený rozsah vlnovej dĺžky svetla odrazeného rastlinnou látkou, ktorá je predmetom štúdia. Toto znamená, že príslušný prístroj nemôže vyvodiť žiadne obrazy...

Zlúčeniny, ktoré sú metabolitmi ekteinascidínu 743, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285069

Dátum: 28.04.2006

Autori: Morales Jose, Rinehart Kenneth Lloyd, Reymundo Cuesta Isabel, Reid Joel, Floriano Pablo, Garcia Gravalos Lola

MPK: A61K 31/39, A61K 31/47, A61K 31/357...

Značky: použitie, ekteinascidínu, farmaceutické, zlúčeniny, prostriedky, obsahom, metabolitmi

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny ETM 305, ETM 204 a ETM 775 s protinádorovou aktivitou, ktoré sú produktmi metabolizmu ekteinascidínovej zlúčeniny ET-743 ľudským cytochrómom CYP3A4, ich použitie na výrobu liečiv a farmaceutický prostriedok s ich obsahom.

Práškový prostriedok, mikrosféry, spôsob tvorby časticového prostriedku obsahujúceho perforované mikroštruktúry prostredníctvom sušenia striekaním a spôsob tvorby prášku obsahujúceho perforované mikroštruktúry prostredníctvom sušenia striekaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 285068

Dátum: 28.04.2006

Autori: Kabalnov Alexey, Dellamary Luis, Weers Jeffry, Schutt Ernest, Tarara Thomas

MPK: A61K 9/51, A61K 9/16, A61K 9/00...

Značky: mikrosféry, částicového, striekaním, tvorby, práškový, mikroštruktúry, prášků, prostriedku, perforované, prostredníctvom, sušenia, spôsob, prostriedok, obsahujúceho

Zhrnutie / Anotácia:

Práškový prostriedok, ktorý obsahuje množstvo perforovaných mikroštruktúr obsahujúcich aktívne činidlo, so stredným aerodynamickým priemerom menej ako 5 mím a sypnou hustotou menej ako 0,5 g/cm3, pričom keď sú suspendované v tekutom prostredí, objem suspenzného prostredia nahradeného perforovanými mikroštruktúrami zahrnuje menej ako 70 % priemerného časticového objemu určeného hranicami mikroštruktúry, akoby tieto boli tuhou látkou. Spôsob...

Polycyklický karbamoylpyridónový derivát s inhibičným účinkom proti HIV integráze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15320

Dátum: 28.04.2006

Autori: Taoda Yoshiyuki, Taishi Teruhiko, Kawasuji Takashi, Johns Brian Alvin

MPK: A01N 43/58, A61K 31/495, A01N 43/60...

Značky: účinkom, inhibíčnym, derivát, karbamoylpyridónový, integráze, proti, polycyklický

Text:

...tým je užitočná pri prevencii alebo pri liečbe rôznych chorôb, ktoré sú spôsobené integrázou alebo vírusovou infekciou (napr. AIDS).0011 Predložená prihláška vynálezu prináša farmaceuticky prijateľnú soľ alebo solvát vyššie uvedenej zlúčeniny.0012 Medzi farmaceuticky prijateľné soli zlúčeniny podľa predloženej prihlášky vynálezu patria zásadité soli, napríklad soli alkalických kovov ako sú sodné alebo draselné soli soli kovov alkalických...

Zlepšený spôsob prípravy ginko extraktov s nízkym obsahom 4´-O-metylpyridoxínu a/alebo biflavónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4235

Dátum: 28.04.2006

Autori: Erdelmeier Clemens, Hauer Hermann, Koch Egon, Lang Friedrich

MPK: A61K 36/16, A61P 25/00

Značky: přípravy, extraktov, nízkým, obsahom, spôsob, ginko, biflavónov, 4´-o-metylpyridoxínu, zlepšený

Text:

...spôsobe (stupeň f. v ktorom sú prítomné relatívne vysoké množstvá solí olova a amóniových solí, takže sa musí použiť zvýšené množstvo ionomeniča.0008 Ďalej potom odstránenie biflavónov aAvšak podla medzi možných I budúcnosti a z hľadiska čo možnonajnižšej modifikácie zloženia. extraktu môze byť žiaduce odstrániť len biflavóny alebo len 4-O-metylpyridoxín.0009 Ďalej potom - obsahy menšie ako 50 ppm 4-O-metylpyridoxínu a menšie ako 100 ppm...

Spôsob prípravy injikovateľnej rádioaktívnej kompozície z rádioaktívnej čiastočkovitej látky enkapsulovanej v uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15245

Dátum: 28.04.2006

Autori: Burch William Martin, Senden Timothy John, Stephens Ross Wentworth, Browitt Rodney James

MPK: A61K 103/10, A61K 51/02, A61K 51/12...

Značky: přípravy, spôsob, čiastočkovitej, kompozície, rádioaktívnej, injikovateľnej, uhlíku, enkapsulovanej, látky

Text:

...deoxycholát sodný alebo akúkoľvek inú povrchovo aktívnu látku vhodnú pre intravenóznu injekciu. Povrchovo aktívnou látkou môže byť farmaceutickyprijateľné povrchovo aktívna látka.0011 Uvedený spôsob môže rovnako tiež zahŕňať krok skladovania dispergovaného nanočasticového kompozitného materiálu slátkou, ktorá v podstate nie je elektrolytom.0012 Látkou, ktorá v podstate nie je elektrolytom, môže byť napríklad 5 glukóza, ako sa bežne používa v...

Zariadenie na zovretie tabule plechu vhodnej na tvarovanie lisovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3928

Dátum: 28.04.2006

Autori: Fantinato Daniel, Fiorese Massimo, Cappeller Augusto

MPK: B21D 24/00

Značky: vhodnej, lisováním, zovretie, plechů, tvarovanie, tabule, zariadenie

Text:

...stlačenéhoplynu, ktorý zostal v ovládacom prvku na konci stlačenia tohto ovládacieho prvku.0016 V skutočnosti je nutné koordinovať činnosť expanzného priestoru alebo priestorov a lisu tak, aby bolo predchádzané zablokovaniu vstreku oleja do ovládacieho prvku a zabránené aj najmenšiemu vracaniu oleja do expanzného priestoru, ak pôsobí dynamický tlak plynu súčasnes uzatváraním jednocestného ventilu alebo, čo je ešte horšie, keď mu...

Spôsob prípravy opticky 2-substituovaných 1,6-dihydro-6-oxo-4-pyrimidínkarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9719

Dátum: 28.04.2006

Autor: Shapiro Rafael

MPK: A61K 31/505, C07D 239/28

Značky: kyselin, přípravy, spôsob, opticky, 2-substituovaných, 1,6-dihydro-6-oxo-4-pyrimidínkarboxylových

Text:

...zlúčeninu Vzorca 3alebo jej soľ s kyselinou, kde R 1 je také, ako bolo definované pre Vzorec 1, a druhou bázou V množstve dostatočnom na vytvorenie druhého výsledného roztoku s pH V rozpätí od 9 do 12, uvedený druhývýsledný roztok obsahuje soľ zlúčeniny Vzorca 1 a3) pridanie kyseliny k druhemu výslednému roztoku obsahujúcemu soľ zlúčeniny Vzorca 1 za vzniku zlúčeniny Vzorca 1.Tento vynález tiež poskytuje spôsob prípravy...

Nové markerovacie stratégie na citlivú detekciu analytov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8343

Dátum: 28.04.2006

Autori: Mofid Mohammad Reza, Gierlich Johannes, Carell Thomas, Burley Glenn Ashley, Schwoegler Anja

MPK: C07H 19/16, C07H 19/06, C07H 19/10...

Značky: citlivú, nové, analytov, markerovacie, detekciu, stratégie

Text:

...partnerom, pričom druhý reakčný partner ďalej obsahuje markerovú skupinu alebo skupinu markerových prekurzorov(iv) ak je nevyhnutné, konvertovanie skupín markerových prekurzorov na markerove skupiny(v) detegovanie uvedených markerových skupín.0013 Ďalšie uskutočnenie podľa tohto aspektu sa týka reagenčnej súpravy na detegovanie analytu vo vzorke, ktorá zahŕňa(i) najmenej jednu click funkčnú skupinu vybranú zalkínových a azidových...

Potravinové balenie a spôsob prepravy potravín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19719

Dátum: 28.04.2006

Autor: Gillblad Rickard

MPK: B65D 83/00, B65D 43/12, B65D 81/34...

Značky: spôsob, potravin, prepravy, balenie, potravinové

Text:

...jednoducho a hladko, bez narušenia seivirovania na tanier, jedlo prenesené na tanier alebo iný ukladací priestor pre jedlo, alebo bez strávenia veľa času a úsilia na dosiahnutie esteticky0011 Existuje preto požiadavka na balenie, ktoré, okrem iného, rieši jednoducho a účinne0012 Vyššie uvedený cieľ sa dosiahne prostrednictvom balenia podľa nároku l.0013 Vynález sa týka tiež spôsobu prenosu jedla z balenia podľa nároku 15.0014 Prednostné...

Sklerostín viažuce prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14733

Dátum: 28.04.2006

Autori: Henry Alistair James, Winkler David, Shen Wenyan, Robinson Martyn Kim, Paszty Christopher, Winters Aaron George, Graham Kevin, Popplewell Andy, Latham John, Hoffmann Kelly Sue, Lu Hsieng Sen, Lawson Alastair

MPK: C07K 14/51, C07K 16/18

Značky: prostriedky, sklerostín, viažúce

Text:

...2001). Sekvencia aminokyselín ľudského sklerostínu je uvádzaná autormi Brunkow a kol. tamtiež a je tu opísaná ako SEQ ID NO 1.0007 Sú tu opísané prostriedky a spôsoby, ktoré je možné použiť na zvyšovanie aspoň jedného z tvorby kostí, hustoty kostných minerálov, obsahu kostných minerálov, hmoty kostí, kvality kostí a pevnosti kostí, a ktoré je teda možné použit na liečbu širokej škály stavov, v ktorých je žiaduci nárast aspoň...