Zverejnene patenty 26.04.2006

Prostriedky obsahujúce mikronizovaný tanaproget a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7386

Dátum: 26.04.2006

Autori: Nagi Arwinder, Ghorab Mohamed, Hasan Shamim, Chatlapalli Ramarao, Gaglani Dhaval

MPK: A61K 31/536, A61K 9/16, A61K 9/20...

Značky: spôsoby, prostriedky, obsahujúce, tanaproget, mikronizovaný, přípravy

Text:

...roztok je zohriaty, ku zohriatemu acetónovému roztoku je pridaná voda a roztok acetón/voda je ochladený tak, že sa získa čistený tanaproget. Toto čistenie konkrétne zahŕňa rozpustenie surového tanaprogetu v acetóne a zahrievanie roztoku na asi 45 až 51 °C. Po cirkulácii zahriateho roztoku cez uhlíkový filter počas aspoň 4 hodín bol prefiltrovaný roztok zahustený použitím postupov, ktoré sú odborníkom v danej problematike známe. Po pridaní...

Spôsob pokovovania oceľového plochého výrobku z ocele vyššej pevnosti ponorením do roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7311

Dátum: 26.04.2006

Autori: Warnecke Wilhelm, Nothacker Gernot, Meurer Manfred, Leuschner Ronny, Schaffrath Norbert, Ullmann Michael, Zeizinger Sabine

MPK: C23C 2/06, C23C 2/04, C23C 2/02...

Značky: ponorením, ocelového, pevnosti, plochého, ocele, spôsob, vyššej, pokovovania, roztaveného, výrobků

Text:

...Predbežná oxidácia železa menením zmesi plyn-vzduch preto nemôže teda nastať. V týchto zariadeniach sa skôr uskutočňuje úplné spracovanie pásu žíhaním v atmosfére ochranného plynu. Pri takom spracovaní žíhania pásu z ocele s vyššími legujúicirni zložkami ale môžu tieto legujúce zložky difundovat do povrchu pásu a tu vytvárať neredukovateľné oxidy. Tieto oxidy bránia bezchybnému pokovovaniu zinkom a/aleboAj v patentovej literatúre sú...

Benzizoxazolpiperazínové zlúčeniny a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7269

Dátum: 26.04.2006

Autori: Hangauer David, White James, Edgar Dale, Coughlin Daniel, Solomon Michael, Shiosaki Kazumi

MPK: A61K 31/496, A61K 31/423, C07D 261/00...

Značky: benzizoxazolpiperazínové, zlúčeniny, použitia, spôsoby

Text:

...H-azolu na prípravu liečiv na použitie na liečenie obsesívne kompulzívnych porúch, apnoe pri spánku,sexuálnych dysfunkcií, zvracania a nevoľnosti pri doprave. Marcello Leopoldo a kol., J. Med. Chem., 2004, zv. 47, 26, stránky 6616 až 6624 sa týka štúdie na N-(1 ,2,3,4-tetrahydronaftalén-1-yl)-4-aryl-1- piperazinalkylamidoch ako triede 5 hydroxytryptamínovýchy receptorových činidiel.0006 Výsledkom je, že je potrebné liečenie...

Zariadenie na prenášanie nákladov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6774

Dátum: 26.04.2006

Autori: Rimmer Timothy, Morris Peter

MPK: B29C 41/04, B29C 44/02, B29C 70/00...

Značky: zariadenie, spôsob, nákladov, výroby, prenášanie

Text:

...nožičky na spodnom prvku palety a nástrčkové nožičky sú na hornom prvku palety. Kým horný a spodný prvok palety 18 a 20 tohto uskutočnenia sú typicky navzájom spojene, čim sa vytvorí paleta 10, horný prvok palety 18 bez spodného prvku palety 20 sa tiež môže použit ako paleta.0029 Ako je zobrazené na Obrázku 5, prírubové nožičky 22 sú duté, ako je napriklad naznačené na prvku 32, na zachytenie nástrčkových nožičiek 24. Tým sa umožňuje...

Spôsob výroby bochníkov a bochníky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13506

Dátum: 26.04.2006

Autori: Berger Hugo, Sterling Evgenij

MPK: B22D 3/00, B22D 46/00, B22D 1/00...

Značky: výroby, bochníky, spôsob, bochníkov

Text:

...viskozitytaveniny nachádzajúcej sa V spracovávacej komore. Vynález vychádza z toho, že optimum vytvárania zmesových kryštálov sa ukáže vtedy, ked spracovaná tavenina aj napriek ochladeniu dosiahla zvláštny riedko tekutý stav, ktorý zostáva približne konštantný a potom sa už viac v podstate nemení. U jedného ďalšieho uskutočnenia vynálezu je uskutočnené také opatrenie,že vytváranie zmesových kryštálov sa zisťuje prostredníctvom merania teploty...

Dopravné vodiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6247

Dátum: 26.04.2006

Autor: Gerhard Andreas

MPK: E01F 15/02

Značky: zariadenie, dopravné, vodiace

Text:

...okraj 2 vozovky. To má predovšetkým na mostoch, predovšetkým na diaľničných mostoch, centrálny význam. Zariadenie 1 sa rozkladá pozdĺž jedného smeru 3 vozovky a má až na spojovacie miesta 42 v podstate pozdĺž smeru 3 ten istý prierez znázornený na obr. 2. Zariadenie 1 obsahuje pozdĺž vodorovného bočného smeru 4, prebiehajúceho kolmo k smerll 3 vozovky, prednú část 5 privrátenú k okraju 2 vozovky, na ňu nadvàzujúcu strednú čast6, ako aj na ňu...

Substituované pyrolopyridíny, kompozície s ich obsahom, spôsob výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6062

Dátum: 26.04.2006

Autori: Viviani Fabrice, Desmazeau Pascal, Ronan Baptiste, Halley Frank, Souaille Catherine, Tabart Michel, Bacque Eric

MPK: A61K 31/4353, C07D 471/00, A61P 35/00...

Značky: použitie, pyrolopyridíny, výroby, spôsob, kompozície, substituované, obsahom

Text:

...zvolené z N, O a S.0010 Ak je A disubstituovaný, môžu byť tieto dva substituenty navzájom spojené za vytvorenia cyklu s 5 až 7 členmi zahrnujúcimi O až 3 heteroatómy zvolené z N, O a S.0011 Podľa výhodného uskutočnenia je A fenyl substituovaný aspoň jednou skupinou zvolenou zhalogénu, (C 1-C 4)a 1 ky 1 u, halogénovaného (C 1-C 3)alkylu, O-(Cl-C 4)alkylu,S-(Cl-C 4)alkylu, halogénovaného O-(C 1-C 4)alkylu, halogénovanćho S-(C 1-C...

Spôsoby prípravy polyolov z olejov a ich využitie pri príprave polyesterov a polyuretánov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11770

Dátum: 26.04.2006

Autori: Garbark Daniel, Vijayendran Bhima Rao, Benecke Herman Paul

MPK: C11C 3/10

Značky: přípravy, olejov, přípravě, využitie, polyuretánov, spôsoby, polyesterov, polyolov

Text:

...mastných kyselín. Zobrazené sú primáme procesy a produkty jednotlivých mastných kyselín.Obr. č. 4 predstavuje schematické znázomenie krokov podíeľajúcich sa na konverzii ideálnej molekuly sójového oleja prostredníctvom ozonolýzy atriglyceridovej transesteriñkácie za prítomnosti metanolu a fluoridu boritého na rozštiepené metylestery ako medziprodukty. Zobrazené sú primáme procesy a medziprodukty jednotlivých mastných kyselín.Obr. č. S...

Včlenenie hlasových služieb do IMS služieb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4509

Dátum: 26.04.2006

Autori: Sänger Georg, Vöhringer Gerrit

MPK: H04Q 7/22, H04L 29/06

Značky: služieb, včlenenie, hlasových

Text:

...smerovacie informácie pre volania MT (Mobile Terminated) a pre SMS (Short Message Service). Je tiež zodpovedná za udržovanie prihlasovacích údajov užívateľa. Tie sú predávané príslušnému VLR (Visitor Location Register) aleboSGSN (Serving GPRS Support Node) pomocou pripájacieho procesu (attach process) a procedúr správy mobility (mobility management procedure), ako sú aktualizácia Iokačnej oblastí a smerovacej oblastí (Location Area and Routing...

Rúrková spojka pre rúrkové prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4316

Dátum: 26.04.2006

Autor: Stötzer Erwin

MPK: F16L 37/00, E21B 17/02

Značky: rúrkové, rúrková, prvky, spojka

Text:

...je medzi objímkou a zástrčkou vytvorenýNa zavedenie blokovacieho prvku do prstencových drážok je podľa ďalšej základnej myšlienky vynálezu na objímke usporiadaný najmenej jeden zavádzací otvor. Tento zavádzaci otvor je podľa vynálezu usporiadaný na objímke z vonkajšej strany, najmä v oblasti plášta objímky, takže na spojenie a uvoľnenie rúrkovej spojky je možné uskutočniť jednoduchéPodľa dälšieho aspektu vynálezu sú v prstencovej drážke...

Stroj na elektrické odporové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285065

Dátum: 26.04.2006

Autori: Turanský Dušan, Červinka Peter

MPK: B23K 11/00, H02K 7/00, H02K 15/00...

Značky: odporové, elektrické, zváranie, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na elektrické odporové zváranie podľa vynálezu má rotor (9) s rotorovým vinutím (22) spojeným krúžkami a kefami so zdrojom budiaceho prúdu. Jeho stator (10) má statorové vinutie (27) napojené priamo alebo cez usmerňovač na elektródy zváracieho stroja. Magnetický obvod je z delených, výhodne vinutých, transformátorových jadier orientovaných tak, že otvor v jadre je kolmý na rovinu preloženú osou rotora (9), pričom jedna časť jadier,...

Uzáver na veká, klapky a pod., najmä vozidiel, napr. motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 285064

Dátum: 26.04.2006

Autor: Spies Wolfgang Uwe

MPK: E05B 65/12, E05B 65/20, E05B 65/36...

Značky: vozidiel, motorových, uzáver, najmä, napr, klapky, veká, pôd

Zhrnutie / Anotácia:

Uzáverom, ktorého valcové jadro (33) môže byť prevedené kľúčom do rôznych pracovných polôh, má byť cez spínaciu vačku (42) ovládaný aspoň jeden mikrospínač (50) a síce len raz, aj keď po jeho ovládaní je spínacia vačka (42) ďalej v pohybe. Pri spätnom pohybe nemá však byť tento mikrospínač (50), a to len raz, znovu uvedený spínacou vačkou (42) do stavu zopnutia, aby boli vylúčené chybné spojenia. Na to je navrhnutý riadiaci člen (40), ktorý cez...

Spúšťovo-bicí mechanizmus automatickej strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: 285061

Dátum: 26.04.2006

Autor: Michút Viktor

MPK: F41A 17/00, F41A 19/00

Značky: spúšťovo-bicí, automatickej, zbraně, mechanizmus, strelnej

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný mechanizmus umožňuje streľbu obmedzenou dĺžkou dávky. V spúšti (2) má výkyvne uložené vahadlo (3) vybavené záchytom (31) kohúta (7), pričom na strane záchytu (31) je vahadlo (3) odpružené a na druhej strane je podopreté prerušovačom (4) výkyvne uloženým v spúšti (2). Nad spúšťou (2) je posuvne uložený ozubený hrebeň (5) vybavený spínačom (11) prerušovača (4) a otočne uložená aretačná páka (9) polohy ozubeného hrebeňa (5). Ozubený hrebeň...

Granulovaný prípravok obsahujúci biguanidovú zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7902

Dátum: 26.04.2006

Autori: Ochiai Yasushi, Matsui Yasuhiro

MPK: A61K 9/00, A61K 31/00, A61K 47/00...

Značky: prípravok, granulovaný, zlúčeninu, biguanidovú, obsahujúci

Text:

...a organickú kyselinu, ako je opísané V JP-A-2002512953, a to v tom, že granulovaný prípravok s vysokým obsahom metforminu V priebehu skladovania tuhne, a to v závislosti na vlastnosti hlavnej liečivej zložky a niekedy ho nemožno zo zásobníka odobrať. V takomto prípade je orálne podávanie považované za zhoršené (obťažnosť pri orálnom podávaní). Vynálezcovia podávajúci predložený vynález uskutočnili dôkladné štúdie a zistili, že...

Spojka vyvolávacej kazety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14312

Dátum: 26.04.2006

Autori: Takagi Takeyuki, Sato Shougo

MPK: G03G 21/18

Značky: kazety, vyvolávacej, spojka

Text:

...kazety nad vstupným ozubeným kolesom, kedy je do vstupnéhoozubeného kolesa vložená hnacia sila z hlavného tela zariadeniana vytváranie obrazu, je plniaca časť zriadená na druhej bočnej stene umiestnená mimo pozície, čo má za následok slabénapájanie, alebo dodávanie výkonu z hlavného tela zariadenia na0009 Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť vyvolávaciu kazetu,ktorá stabilne dodáva, alebo dopĺňa energiu do hriadeľa vyvolávacieho valca...

Mikronizovaný tenaproget a kompozície obsahujúce ho

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7523

Dátum: 26.04.2006

Autori: Chatlapalli Ramarao, Hasan Shamim, Carson Rolland, Ghorab Mohamed, Nagi Arwinder

MPK: A61K 31/536, A61K 9/16, A61K 9/20...

Značky: tenaproget, obsahujúce, kompozície, mikronizovaný

Text:

...8. decembra 2005. Avšak vynález nie je obmedzený na spôsob, ktorým je vyrábaný ne mikronizovaný tanaproget.0016 V ďalšom uskutočnení je ne-mikronizovaný tanaproget čistený rekryštalizáciou. V jednom uskutočnení je tanaproget rekryštalizovaný zacetónu a vody. V ďalšom uskutočnení je tanaproget rozpustený v acetóne, acetónový roztok je zahriaty, k zahriatemu acetónovému roztoku je pridaná voda a roztok acetón/voda je ochladený tak, že sa...