Zverejnene patenty 21.04.2006

Pyrolobenzodiazepíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7045

Dátum: 21.04.2006

Autori: Gregson Stephen J, Howard Philip Wilson, Chen Zhizhi

MPK: C07D 519/00, A61K 31/551, A61P 35/00...

Značky: pyrolobenzodiazepíny

Text:

...ktorá má 1 až 12 atomov uhlíka, ktoré môžu byt alifatické alebo allcyklické, a ktoré môžu byt nasýtené alebo nenasýtené (napríklad čiastočne nenasýtené,úplne nenasýtené). Teda, výraz alkyl zahŕňa pod-triedy alkenyl, alkinyl, cykloalkyl atd., oplsané nižšie.0015 Príklady nasýtených alkylových skupín zahŕňajú, ale bez obmedzenia, metyl (C 1), etyl (C 2), propyl (C 3),butyl (C 4), pentyl (C 5), hexyl (Ca) a heptyl (C 7).0016 Príklady...

Textilný plošný útvar a ochranný odev obsahujúci uvedený plošný útvar

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6810

Dátum: 21.04.2006

Autor: Zumloh Regine Maria

MPK: D02G 3/44, D02G 3/04, D03D 15/00...

Značky: obsahujúci, uvedený, ochranný, útvar, textilný, plošný

Text:

...7 ihiel na 2,54 cm sa pletú na rukavícu. Rukavica má hmotnost 32.9 g. plošnú hmotnost 508 g/mz, hrúbku pleteniny 1,74 mm a vykazuje v stĺpikoch a riadkoch hustotu ôk vždy 4 oká na cm.0024 Práve opísaným spôsobom sa vyrobili rukavice, ktoré budeme v ďalšom označovať ako rukavice typu l.0025 Na rukaviciach typu l sa merala podľa DIN EN 388 odolnost proti prestrihnutiu. Rukavice typu I poskytli pri desiatich meraniach najnižší stredný...

Deriváty terfenylu na liečenie Alzheimerovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6708

Dátum: 21.04.2006

Autori: Smelt Kathryn, Le Formal Adeline, Boussard Cyrille, Burckhardt Svenja, Sunose Mihiro, Wilson Francis, Taylor Jess, Hernadez-perni Remedios, Cansfield Andrew, Reader Valerie, Major Jeremy, Reid Alison, Harrison Richard John

MPK: C07C 51/09, A61K 31/185, A61P 25/00...

Značky: choroby, liečenie, terfenylu, alzheimerovej, deriváty

Text:

...formy AD ochorenia. Preto sa verí, že A 542 je hlavnou príčinou patogenézy Alzheimerovej choroby.0007 W 0 2006/008558 popisuje deriváty 2-(l,l 2,1 terfenyl-4 yl) karboxylovej kyseliny, ktoré sú vhodné na liečenie Alzheimerovej choroby. WO OO/69823 popisuje derivát terfenyl pyrolu ako modulátora iónových kanálov a tiež ako vhodnej zlúčeniny na liečenie Alzheimerovej choroby. W 0 Ol/81312 popisuje deriváty 3(terfenyl-2-yl) kyseliny...

Zariadenie na zostavovanie a spôsob zostavovania sústavy senzorov do automatizovaného systému, automatizovaný systém, programové prvky a médium snímané počítačom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6400

Dátum: 21.04.2006

Autori: Druet Emmanuel, Meers Francois, Massar Marc, Bilenne Olivier

MPK: G05B 9/02, G05B 17/00

Značky: automatizovaného, senzorov, automatizovaný, sústavy, prvky, zostavovania, snímané, médium, zostavovanie, počítačom, systém, spôsob, systému, zariadenie, programové

Text:

...parametrov počas prevádzky automatizovaného systému, ako základ pre monitorovanie a/alebo kontrolovanie a/alebo regulovanie automatizovaného systému bezpečným spôsobom. Na základe odhadnutých zaznamenaných parametrov možno automatizovaný systém kontrolovať.0024 uskutočnenia vynálezu sa týkajú schémy vývoja virtuálnej sústavy senzorov, ktorú možno prispôsobiť preddetinovaným požiadavkám a ktorú možno zostaviť tak, aby bola vsúlade s...

Posteľ pre chorých a zdravotne postihnutých

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17260

Dátum: 21.04.2006

Autori: Viguera Joglar Humberto Alejandro, Sánchez Amieva Pedro

MPK: A61G 7/00, A61G 7/02

Značky: chorých, postihnutých, zdravotne, postel

Text:

...visí na priečnych popruhoch.0011 Ďalšou charakteristikou zverejneného vynálezu je, že zahŕňa kúpaciu zostavu tak, že zahŕňa tretiu zostavu, ktorá sa pohybuje vertikálne, aby bolo možné zbierať odpadovú vodu a stolicu vyprodukovanú počas umývania a čistenia zdravotne postihnutého. Kvôli tomu je kúpacia zostava umiestnená pod vyššou posteľnou zostavou a blízko k nej, potom ako bolanižšia posteľná zostava vysunutá zo základnej štruktúry.0012...

Pridržiavač na stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6310

Dátum: 21.04.2006

Autori: Mees Walter, Schmitt Rudolf, Schornstein Jörg, Weniger Jochen

MPK: B26F 1/38, B26D 1/00, B26D 7/01...

Značky: stroje, pridržiavač

Text:

...žemäkké materiálové bloky nie sú minimálne pri niektorých rezacích úlohách dostatočne podopreté. Miesto plošného podkladu pridržiavača je daný len líniový podklad koliesok. Medzi kolieskami sa mäkký materiál nemôže pridržiavat. Pri komplikovanom obrysovom rezaní môže táto malá podkladové0007 Vynález má za úlohu, ďalej vyvíjať pridržiavač tohto typu tak, že cez optimálne veľký podklad je zaručená rýchla, automatická výmena blokov s príslušným...

Nové kryštalické formy tiotropiumbromidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13004

Dátum: 21.04.2006

Autori: Lamkadmi Mimoun, Mulder Houdayer Stéphanie, Pop Mihaela Maria

MPK: C07D 451/10, A61K 31/46, A61P 11/06...

Značky: tiotropiumbromidu, nové, krystalické, formy

Text:

...cell) s parametrami a 1 l,7420(4) Ä, b l 7,7960(7) Ä, c 19,6280(l 1) Ä, a objemom bunky (cell volume) 4 l 0 l,5(3) Á 3, stanovené röntgenovou štruktúmou analýzou.Predložený vynález sa taktiež týka použitia kryštalickej formy tiotropiumbromidu podľa tohto vynálezu, na prípravu farmaceutickej kompozícíe na liečenie respiračných chorôb,predovšetkým na liečenie CHOCHP a/alebo astmy.Predložený vynález sa tiež týka spôsobov prípravy...

Osvetľovacie zariadenie so zdokonalenou ochranou proti prenikaniu vody do jeho vnútrajška

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6165

Dátum: 21.04.2006

Autor: Guzzini Giannunzio

MPK: F21V 31/00, F21V 15/00

Značky: ochranou, zariadenie, vnútrajška, proti, osvetľovacie, prenikaniu, zdokonalenou

Text:

...úlohou tohto vynálezu je vyvinúť osvetľovacie zariadenie so zdokonalenou ochranou proti prenikaniu vody do jeho vnútrajška, ktoré bude jednoducho montovateľnê, bude mat minimálny počet jednotlivých prvkov a nebude vyžadovať zvláštnu opateru pri spojovaní rôznych0010 Ďalšou úlohou tohto vynálezu je vyvinút osvetľovacie zariadenie so zdokonalenou ochranou proti prenikaniu vody do jeho vnútrajška, ktoré bude predovšetkýmjednoduché a funkčné pri...

Substituované bifenylkarboxylové kyseliny a ich deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6152

Dátum: 21.04.2006

Autori: Sunose Mihiro, Burckhardt Svenja, Taylor Jess, Wilson Francis, Harrison Richard John, Le Formal Adeline, Cansfield Andrew, Major Jeremy, Hernandez-perni Remedios, Smelt Kathryn, Reader Valerie, Reid Alison, Boussard Cyrille

MPK: A61K 31/185, A61P 25/00, C07C 59/00...

Značky: deriváty, bifenylkarboxylové, substituované, kyseliny

Text:

...nárast AB peptidov,potom, nasleduje štiepenie V-sekretázou. Množstvo dlhšej izoformy, AB 42 selektívne narastá u pacientov s určitou mutáciou konkrétneho proteínu (presenilin), a zistilo sa,že tieto mutácie sú korelované so skorým nástupom familiárnej Alzheimerovej choroby. Mnohí vedci veria, žeAB 42 je hlavnou príčinou patogenézy Alzheimerovej choroby.0006 WO-A-2004080376 opisuje zlúčeniny, ktoré sú inhibítormi Asp 2 enzýmu. W...

Spôsob prevádzky priemyselného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5553

Dátum: 21.04.2006

Autori: Seydell Oliver, Pirsing Andreas, Helm Thomas, Hildebrand Andreas

MPK: G05B 19/418

Značky: prevádzky, zariadenia, priemyselného, spôsob

Text:

...zisťovaťrelevantné dáta prevádzky prostredníctvom terminálu.S výhodou môže obsluha priemyselného zariadenia zisťovať relevantné dáta prevádzky prostredníctvom mobilného komunikačnéhoSvýhodou môže obsluha priemyselného zariadenia zisťovať relevantné dáta prevádzky bezdotykovo prostredníctvom mobilnéhoVytýčená úloha vynálezu je vyriešená aj zariadením na uskutočňovanie spôsobu podľa patentového nároku 9, opísanéhoMonitorovací systém...

Zariadenie na výrobu energie a spôsob výroby energie v celulózke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16042

Dátum: 21.04.2006

Autori: Arpalahti Olli, Saviharju Kari, Koivisto Lasse, Simonen Jorma

MPK: F01K 7/22, F01K 3/24, D21C 11/12...

Značky: spôsob, výroby, energie, výrobu, celulózke, zariadenie

Text:

...v porovnaní s bežnými parnými kotlami, v ktorých sa kúri uhlím, zemným plynom alebo naftou.0006 Hranice teploty pary v regeneračnom kotIi od 400 °C do 490 °C a 520 °C neplatia presne pri kôre pochádzajúcej z kmeňov, ale popolček vzniknutý zo spaľovania kôry v kotIi na spaľovanie kôry môže tiež obsahovat chlór alebo draslík. Keďže obsah síry v kôre je veľmi nízky, chlór reaguje v kotIi na spaľovanie kôry s kovmi, čo následne môže spôsobiť...

Terapeutické činidlo na poruchy rohovky/spojovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11326

Dátum: 21.04.2006

Autori: Hirai Shin-ichiro, Shibagaki Keiichi, Nakamura Masatsugu

MPK: A61K 31/41, A61P 27/02

Značky: terapeutické, poruchy, činidlo

Text:

...bifenylmetylového derivátu na ochorenie oka, zvlášť keratokonjunktívnu poruchu a tiež neexistuje žiadny návrh na to, ktorý typ bifenylmetylového derivátu s akou základnou chemickouštruktúrou je užitočný na keratokonjunktívnu poruchu. Objav vynálezuProblém, ktorý je riešený 0005 Je teda veľmi dôležitým predmetom skúmať zlúčeninuužitočnú ako terapeutické činidlo na keratokonjunktívnu poruchumedzi týmito početnými známymi bifenylmetylovými...

Spôsob a zariadenie na úpravu extrahovaného šrotu zo slnečnicových semien na výživu zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 285055

Dátum: 21.04.2006

Autor: Walter Ulrich

MPK: A23J 3/00, A23K 1/14, B07B 15/00...

Značky: semien, spôsob, zvierat, slnečnicových, extrahovaného, úpravu, zariadenie, šrotu, výživu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu bezodpadovej úpravy extrahovaného šrotu zo semien bežných slnečníc na výživu neprežúvavých a prežúvavých zvierat a zariadenia na realizáciu tohto spôsobu, pri ktorom sa extrahovaný šrot v podobe šupiek, častí jadier s prilipnutými časťami jadier mechanicky triedi, rozbíjajú sa hrudky z extrahovaného šrotu, odlučujú sa šupky od prilipnutých častí jadier a rozdrobujú sa hrubé šupky, pričom štruktúra vlákien sa zachováva a...

Sústava stavebnicových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285053

Dátum: 21.04.2006

Autor: Hašan Ľubomír

MPK: A63H 33/04

Značky: sústava, stavebnicových, prvkov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané riešenie sústavy stavebnicových prvkov, ktoré majú základný prvok (1) vytvorený prírubou s vonkajšími stenami v tvare rovnostranného osemhranu. Na jeho hornej strane sú na menšej kružnici vytvorené stredové výstupky (12) a na väčšej kružnici v rohoch osemhranu obvodové výstupky (13). Na dolnej strane vytvorené spojovacie členy pozostávajú z valcovej steny (14) a spevňovacích rebier (15) s výrezmi (16) vytvorenými vo vrcholoch...

Kontajner pre vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3996

Dátum: 21.04.2006

Autor: Heyse Francis

MPK: B60P 1/04, B65D 88/00

Značky: vozidlo, kontajner

Text:

...tej druhej.0011 Vo zvlášť výhodnom spôsobe je spodná doska medzi spomenutou prvou prírubou a druhou prírubou každej základnej rozpery. Tá prvá príruba zároveň podľa možnosti siaha do menšejvzdialenosti od príslušného boku spodnej dosky ako tá druhá0012 Podľa zvláštneho uskutočnenia kontajnera v súlade s týmtovynálezom, dve stojace bočné dosky siahajú medzi prednú stranua zadnú stranu kontajnera, čím sú obe pripevnené k jednej zo základných...

Asymetrická katalytická redukcia oxkarbazepínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10507

Dátum: 21.04.2006

Autori: Zanotti-gerosa Antonio, Learmonth David Alexander, Grasa Gabriela Alexandra

MPK: C07D 223/22

Značky: asymetrická, redukcia, oxkarbazepínu, katalytická

Text:

...kovového ruténia, ktoré je nanajvýš nežiadúcim kontaminantom v produkte a preto bude produkt nevhodný pre použitie ako aktívna farmaceutická látka(API), alebo ako medziprodukt poslednej fázy API. Existujú regulačná smernice pre zvyškové kovy z katalyzátorov a orálnej koncentračnej limity pre rezíduá ruténia, ktoré sa kontrolujú zvlášť prísne.t Druhou hlavnou nevýhodou je, že je ruténiový katalyzátor drahý. Katalytícký systém, popísaný vo...

Skrutka do dreva a plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2894

Dátum: 21.04.2006

Autori: Runge Erich, Löffler Ralf

MPK: F16B 25/00, F16B 33/00

Značky: dřeva, skrutka, plastů

Text:

...nasledujúceho výkresu, na ktorý sa odvoláme.Obr. l znázorňuje zväčšený pohľad na skrutku do dreva a plastu podľa tohto vynálezu s dvoma zväčšenými detailnými pohľadmi na závit v oblasti drieku a v oblasti hrotu.Na obr. 1 znázomená skrutka na zaskrutkovanie do masívneho dreva, drevotrieskových dosák, príchytiek atď. pozostáva z kovu a má hlavu g, driek, rozdeliteľný v podstate na tri oblasti 4,Q a 3, a oblasť 1 Q hrotu. Oblasť Q drieku je...

Zapuzdrené, tlakotesne uskutočnené, ale nie hermeticky tesné, rotačne symetrické vysoko výkonné iskrisko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2598

Dátum: 21.04.2006

Autori: Hierl Stephan, Ehrhardt Arnd

MPK: H01T 2/00, H01T 4/00

Značky: výkonné, iskrisko, hermetický, rotačné, uskutočnené, vysoko, těsné, symetrické, tlakotěsné, zapúzdrené

Text:

...diely druhej, voči puzdru izolovanej elektródy. Takýto variant je v dôsledku geometrického uskutočnenia puzdra velmi nákladný a obmedzuje podstatnepriestor aktívneho oblúka voči oblasti na ochladzovanie plynov.Vyššie stručne opísané riešenia stavu techniky zahŕňajú nizkonapäťové vzduchové iskriská, schopné zviesť prúd blesku, ktoré zásluhou svojejkonštrukcie vykazujú vysokú odolnosť proti tlaku.Vdokumente EP 0305 077 A 1 je predstavené...

Postup prípravy nadproduktívnych kmeňov Staphylococcus aureus

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8268

Dátum: 21.04.2006

Autori: Rokbi Bachra, Lafont Céline

MPK: C12P 19/04, C12N 1/20

Značky: aureus, kmeňov, nadproduktívnych, postup, staphylococcus, přípravy

Text:

...z 30 g0009 Podľa zvláštneho spôsobu uskutočnenia postup prípravy nadprodukujúcich kmeňov pozostáva z kroku predkultivácie na médiu predkultúry M 0, ktorý obsahuje- 1 až 200 mg soli železa, ktorá sa vyberie zo skupiny, ktorá pozostáva z FeCI 3 a FeSO 4,- 1 až 700 mg soli horčíka, ktorá sa vyberie zo skupiny, ktorá pozostáva z MgCiz a M 9304.- 2 do 50 g NaCI, výhodne 6 g/I, a s hodnotou pH, ktorá sa nachádza v rozmedzí hodnôt, ktoré sú od 6,2...

4H-1,2,4-Triazín-5-ónové deriváty, ich príprava a ich použitie ako alfa 7 nikotínové acetylcholínové receptory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8148

Dátum: 21.04.2006

Autori: Bohme Andrees, Zhang Jidong, Touyer Gaetan, Benedetti Yannick, Genevois-borella Arielle

MPK: C07D 253/06, C07D 403/04, C07D 405/04...

Značky: nikotínové, acetylcholínové, deriváty, 4h-1,2,4-triazín-5-ónové, príprava, receptory, použitie

Text:

...l až 2 heteroatómy, akými sú dusík, kyslík alebo síra, a ktorá prípadne obsahuje mostík, čo znamená, že prípadne obsahuje uhlíkovú väzbu s l až 3 atómamí uhlíka medzi 2 atómamí cyklu ako príklady heterocykloalkylových skupín možno uviesť skupiny pyrolidinyl, piperidinyl, perhydroazepinyl, perhydro-1,4-oxazepinyl, perhydro-1,4-tíazepinyl,perhydro-lA-diazepínyl, 7-azabicyklo 2.2.lheptanyl, 1-azabicyk 1 o 2.2.lheptanyl, l-azabicyklo 2.2.2...