Zverejnene patenty 18.04.2006

Systém a spôsob trénovania trénovateľného vysielača a prijímača systému diaľkovej kontroly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13819

Dátum: 18.04.2006

Autor: Witkowski Todd

MPK: G08C 19/28, G06F 3/033

Značky: diaľkovej, spôsob, kontroly, trénovateľného, trénovania, systému, systém, vysielača, prijímača

Text:

...riadiaceho systému a potom sa vrátiť do vozidla za účelom stlačenia tlačidla trénovatelného vysielača počas stanoveného časového intervalu. Uživatel tiež nemusí vedieť, že jeho diaľkový riadiaci systém (napr. systém na otváranie garážových dvier), je systémom. ktorý využíva rotovaný kód a preto vyžaduje druhý krok procesu trénovania. V zhode s tým uživateľ nemusi vykonať druhý krok a trénovatelný vysielač nebude pracovať so...

Lyže alebo snowboard so zlepšenou torznou tuhosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6467

Dátum: 18.04.2006

Autori: Smit Franci, Kozjek Marko, Bozicnik Matej, Grilc Luka, Avgustin Vinko

MPK: A63C 5/00

Značky: torznou, zlepšenou, lyže, tuhosťou, snowboard

Text:

...v blízkosti neutrálnej osi ohybu, alebo dokonca sa zhoduje stouto neutrálnou osou ohybu, pričom zvyšná rovina alebo iné roviny vodstupe od uvedenej neutrálnej osi ohybu je/sú usporiadané vsmere preč od podkladu apričom uvedený nosník v prednej časti lyže a v zadnej časti lyže, resp. analogicky najmenej v strednej oblasti snowboardu je opatrený vždy najmenej jedným zahlbením, pričom bočné nosné oblasti prebiehajú cez strednú oblasť, ako aj...

IN VITRO produkcia bunkovej populácie s pomocou privádzacích buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12758

Dátum: 18.04.2006

Autori: Cottrez Francoise, Groux Hervé, Brun Valérie, Bastian Hervé

MPK: C12N 5/02, C12N 5/0783, C12N 5/10...

Značky: bunkovej, pomocou, buniek, populácie, produkcia, privádzacích, vitro

Text:

...má expandovať a vedie k možnému zavedeniu ožiarených aAPC do klinického nastavenia. Okrem toho, ožiarenie aAPC môže viesť ku genetickým mutáciám, čo môže viest k produkcii neželaných faktorov. Takéto mutácie nemusiabyť kontrolované a nie je možné si byť úplne istý, že šírenie zastavilo šírenie všetkých aAPC.Ďalšou nevýhodou, spojenou s použitím eukaryotických aAPC je to, že tieto bunky môžu umožňovať šírenie eukaryotických vírusov, prítomných...

Nástroj na vstrekovanie plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5941

Dátum: 18.04.2006

Autor: Drewlies Klaus-dieter

MPK: B29C 33/44, B29C 45/44

Značky: plastov, nástroj, vstrekovanie

Text:

...ako rybinové vodidlá, súnamáhané v ťahu len naprieč k ich pozdĺžnemu smeru a poskytujú veľké dosadacie plochy, takže ani pri veľkých uhloch vyberania z formy nevzniká nebezpečenstvo preťaženia a deformácie. Preto môže byt zdvih vyhadzovačaproti bežnému konceptu skrátený.0009 S výhodou jednodielny vyhadzovať vo forme hlavy jadra pozostáva z celej strednej prednej oblasti alebo predného dielu jadra a rozprestiera sa tak ďaleko za šikmo...

Spôsob a nukleové kyseliny na analýzu bunkových proliferatívnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4886

Dátum: 18.04.2006

Autori: Song Xiaoling, Model Fabian, Lofton-day Catherine, Hildmann Thomas, Schuster Matthias, Distler Jürgen, Lesche Ralf, Sledziewski Andrew, Tetzner Reimo

MPK: C12Q 1/68

Značky: proliferatívnych, kyseliny, nukleové, bunkových, analýzu, spôsob, poruch

Text:

...týchto technik sa vyhodnotila pokusmi, ktoré neboli náhodné, avšak použitím údajov z kontrolných štúdii prípadov a údajov Národnej štúdie na polypy (National Polyp Study) (USA) sa ukázalo, že výsledkom odstránenia adenomatóznych polypov je 76 až 90 zníženie výskytu CRC. Sigmoideskopia má obmedzenie v tom, že vizualizuje len ľavú stranu čreva a ponecháva poškodenie na pravej strane čreva nedetegované. Obidva zobrazovacie postupy sú...

Spôsob, sieťový uzol a MPLS sieť na monitorovanie tandemového spojenia v MPLS telekomunikačnej sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4756

Dátum: 18.04.2006

Autori: Vissers Maarten, Addeo Christian, Bellato Alberto, Busi Italo

MPK: H04L 12/26

Značky: telekomunikačnej, monitorovanie, spôsob, sieťový, sieť, tandemového, spojenia, sietí

Text:

...zodpovedá za tandemové spojenie, je zaujímavé monitorovanie jeho vlastného tandemového spojenia.0013 Preto existuje potreba operátora, mať možnosť resp. byť schopný monitorovať simultánne aj celý tok, a aj tandemové spojenia tohoto toku.0014 Konkrétene, v oblasti sietí Multi-Protocol Label switching, spoločnost Huawei Technologies Co. Ltd, vdokumente nazvanom Návrh na MPLS administratívnu doménu,predloženom na plenámom zhromaždení ITU-T SGl 3,...

Zariadenie na recirkuláciu prepraviek pri kontrole batožiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4670

Dátum: 18.04.2006

Autor: Soppani Massimo

MPK: B65G 13/00, B65G 47/74, G01N 23/02...

Značky: recirkuláciu, prepraviek, batožiny, kontrole, zariadenie

Text:

...ruky a preniest ich, stále ručne, zase na opačnú stranu linky kontrolného miesta, najmä V takej polohe, ktorá umožňuje ich odoberanie ďalšími ľuďmi, ktorí čakajú, aby mohli prejsťkontrolným miestom a ktorí musia preto opakovať túto operáciu.0011 Tento druh činnosti, V prípade, že ide o veľké množstvo ľudí, ktorí musia prejsť kontrolným miestom, je dlhý, únavný a0012 To ešte navyše spôsobuje predĺženie doby kontroly,kvôli ktorej je dobre...

Švová zváracia hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 285051

Dátum: 18.04.2006

Autori: Červinka Peter, Turanský Dušan

MPK: B23K 9/02

Značky: hlava, zváracia, švová

Zhrnutie / Anotácia:

Švová zváracia hlava má na pevnej časti (1) prvú kontaktnú dráhu (2), na rotačnej časti (3) druhú kontaktnú dráhu (4) a medzi kontaktnými dráhami (2, 4) sú kontaktné telieska (5). V dotykových plôškach kontaktných teliesok (5) s kontaktnými dráhami (2, 4) je tlakové predpätie vytvorené pružinou (9). Kontaktné dráhy (2, 4) majú tvar súosových rotačných, výhodne kužeľových, plôch a kontaktné telieska (5) majú výhodne tvar kuželíkov, súdočkov...

Spôsob prípravy N,N’-bis[2,3-dihydroxypropyl]-5-[(hydroxyacetyl)metylamino]-2,4,6- trijód-1,3-benzéndikarboxamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285050

Dátum: 18.04.2006

Autori: Argese Maria, Ripa Giorgio, Moretti Enrico, Valle Vittorio, Geremia Renato, Ambrosetti Patrizia, Alessandroni Laura, Murru Marcella

MPK: C07C 231/00, C07C 237/00

Značky: spôsob, n,n'-bis[2,3-dihydroxypropyl]-5-[(hydroxyacetyl)metylamino]-2,4,6, přípravy, trijód-1,3-benzéndikarboxamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy N,N'-bis[2,3-dihydroxypropyl]-5-[(hydroxyacetyl)metylamino]-2,4,6- trijód-1,3-benzéndikarboxamidu, známeho ako jomeprol, ktorý sa používa ako neiónové kontrastné činidlo.

Kvapalný prípravok na orálne použitie, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285049

Dátum: 18.04.2006

Autor: Parker David Myatt

MPK: A23L 1/304, A23L 2/52, A61K 33/06...

Značky: výroby, použitie, prípravok, orálne, spôsob, kvapalný

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapalný prípravok na orálne použitie, obsahujúci zlúčeninu vápnika a okysľovadlo, pričom vápnik je prítomný v rozsahu od 0,3 do 0,55 molu na jeden mol kyseliny a pomer vápnika a okysľovadla je vyberaný tak, aby pH zmesi bolo od 3,5 do 4,5.

Heterocyklické azahexánové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285048

Dátum: 18.04.2006

Autori: Bold Guido, Capraro Hans-georg, Lang Marc, Fässler Alexander, Khanna Satish Chandra

MPK: A61K 31/425, A61K 31/395, A61K 31/44...

Značky: použitie, farmaceutický, spôsob, přípravy, deriváty, azahexánové, heterocyklické, obsahuje, prostriedok, ktorý

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 je C1-C7 alkoxykarbonylová skupina, R2 je sekundárna alebo terciárna C1-C7 alkylová skupina alebo alkyltioalkylová skupina obsahujúca C1-C7 alkylové skupiny, R3 je fenylová skupina, ktorá je nesubstituovaná alebo substituovaná jednou alebo viacerými C1-C7 alkoxylovými skupinami alebo cykloalkylová skupina obsahujúca 4 až 8 atómov uhlíka, R4 je fenylová skupina alebo cyklohexylová skupina,...

Výbušná emulzia do náloží

Načítavanie...

Číslo patentu: 285047

Dátum: 18.04.2006

Autor: Chaloyard Gérard

MPK: C06B 47/00

Značky: výbušná, emulzia, náloží

Zhrnutie / Anotácia:

Výbušná emulzia do náloží typu voda v oleji, ktoré sú senzibilizované dispergovaným plynom, obsahuje hmotnostne: 60 % až 70 % dusičnanu amónneho, 8 % až 14 % dusičnanu sodného, 4 % až 7 % vody, 0,5 % až 5 % uhľovodíkového paliva, 0,5 % až 5 % emulgačného činidla a 12 % až 18 hliníka. Súčet hmotnostných obsahov dusičnanu amónneho a dusičnanu sodného je medzi 70 % a 80 % a súčet obsahov dusičnanu amónneho, dusičnanu sodného, vody, uhľovodíkového...

Nehorľavá polyamidová formovateľná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2539

Dátum: 18.04.2006

Autori: Dowe Andreas, Wursche Roland, Beuth Reinhard

MPK: C08K 5/00

Značky: formovateľná, hmota, polyamidová, nehořlavá

Text:

...popri stužujúcich plnidlách aj kombinácie ochranných látok proti ohňu pozostávajúce z melamínpolyfosfátu, karbonizačného katalyzátora auhlíkotvornej prísady. Týmto spôsobom sa nezískajú pružné fonnovateľné hmoty.To isté platí pre US 5,618,865.Vo W 0 97/00916 sa opisujú alifatické polyamidové fonnovateľné hmoty, ktoré môžu obsahovať kombináciu melamínkyanurátu a pentaerytritu. Okrem toho musí byt obligatórne prítomná anorganická...

Protilátkové neutralizátory ľudského faktoru stimulujúceho rast kolónií granulocytov a makrofágov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19271

Dátum: 18.04.2006

Autori: Zeman Steven, Vieser Eva, Bruckmaier Sandra, Hepp (née Henckel) Julia, Wolf Andreas, Raum Tobias, Petsch Silke

MPK: C07K 16/24

Značky: kolónií, protilátkové, makrofágov, neutralizátory, stimulujúceho, ľudského, granulocytov, faktoru

Text:

...pri týchto ochoreniach.0009 Potom je cieľom vynálezu zlepšit módy neutralizovania zvýšenej a/alebo nežiaducejGMCSF aktivity známej V doterajšom stave techniky.0010 Podľa jedného aspektu vynálezu sa vynález týka ľudskej monoklonálnej protilátky alebo jej fragmentu, ktorá sa viaže na aneutralizuje primárnu GM-CSF, vtomto texte jeopísaná uvedená protilátka alebo jej fragment.0011 Termín špecificky sa viazať alebo príbuzné vyjadrenia také ako...

Acetyl L-karnitín na prevenciu bolestivej periférnej diabetickej neuropatie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14507

Dátum: 18.04.2006

Autori: Amato Antonino, Calvani Menotti

MPK: A61K 31/221, A61P 25/02

Značky: l-karnitín, periférnej, acetyl, diabetickej, prevenciu, bolestivej, neuropatie

Text:

...CLINICAL PHARMACOLOGY THERAPEUTIC ADVANCES AND NEW HEALTHPROBLEMS, VENICE, 8-10/ 10/ 1991 ABS, bol opisaný vplyv liečenia acetyl L-kamitinom na 500 pacientoch trpiacich periférnou neuropatiou z rôznych zdrojov.0022 V Drugs 1997 Sept 54 (3) 414-421 je uvedené, že acetyl L-kamitín zvyšuje rýchlosť vedenia nervom pri diabetických pacientoch trpiacich neuropatiou.0023 US 4,751,242 opisuje použitie acetyl L-karnitinu na liečenie neuropatickej...

Spôsob na spracovanie starých olejov na mazacie oleje s vysokým indexom viskozity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7728

Dátum: 18.04.2006

Autori: Robers Benedikt, Fuhse Horst

MPK: C10M 175/00

Značky: vysokým, indexom, starých, olejov, spôsob, mazacie, spracovanie, viskozity, oleje

Text:

...vháňanie zlúčenín dusíka a kyslíka tryskou nastáva výhodne pri teplote, ktorá leží nad ich bodom varu, výhodne pri teplotách oleja v rozsahu 150 °C a 200 °C, výhodne pri teplotách oleja v rozsahu 160 °C a 170 °C, a prevádza všetky množstvá zlúčenín, obsahujúcich kovy,fosfor a značné množstvá zlúčenín, obsahujúcich chlór, do jednoducho oddeliteľncj formy. Vstrekovanie je výhodne uskutočňované pri tlakoch až do 10 barov, nakoľko je týmto...

Momentový kľúč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7660

Dátum: 18.04.2006

Autor: Wu Wun-sin

MPK: B25B 13/00, B25B 23/00

Značky: momentový, kľúč

Text:

...výkyvom uvedený v tomto vynáleze a pravotočívé/lavotočivé brzdné hrany 321, 322 sú umiestnené na oboch koncoch a ovládacia jednotka 33 sa môže umiestniť na vrch smerového brzdného modulu 30,ktorý môže byt typu otočného gombíka, takže používateľ môže ručne nastavovat smer (ktorým je ľavotočivá/pravotočivá brzdná hrana) brzdnej jednotky 32dislokačný krúžok 40 preťaženia, ktorý sa umiestňuje medzi brzdnú jednotku 32 smerového brzdného modulu 30...

Konjugát obsahujúci P21 proteín na liečbu rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7655

Dátum: 18.04.2006

Autori: Epenetos Agamemnon, Kousparou Christina

MPK: A61K 38/00, A61K 33/00, A61K 31/00...

Značky: rakoviny, liečbu, konjugát, proteín, obsahujúci

Text:

...opisuje inhibíciu rastu nádorovej bunky fúznymi proteínmi, ktoré obsahujú sekvenciu peptidu od proteínu p 21 a translokáciu sekvencie odvodenej 2 homeodomény Antennapedia.0008 Spis US 2002068706 Gyuris J a kol opisuje fúzne proteiny, ktoré sa skladajú z inhibítora CDK a translokačneho faktora, a ich. použitie na protirakovinovú liečbu. Je Obzvlášť, nárokovaná je fúzia p 21 na sekvenciu podporujúcu transcytózu (nárok 26), kde proteín...