Zverejnene patenty 13.04.2006

Deriváty hydroxybenzamidu a ich používanie vo funkcii inhibítorov HSP90

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13964

Dátum: 13.04.2006

Autori: Murray Christopher, Woolford Alison Jo-anne, Chessari Gianni, Phillips Theresa Rachel, Carr Maria Grazia, Frederickson Martyn, Downham Robert, O'brien Michael Alistair, Navarro Eva Figueroa, Woodhead Andrew James, Congreve Miles Stuart

MPK: A61K 31/438, A61K 31/403, A61K 31/439...

Značky: používanie, funkcií, inhibítorov, deriváty, hydroxybenzamidu, hsp90

Text:

...Src (c-Src) je kináza tyrozínu receptora, požadovaná pre mitogenézu viacerými receptormi rastového faktora, vrátane receptorov pre epidermálny rastový faktor(EGFR), receptor rastového faktora odvodený od krvných doštičiek (PDGFR), stimulačný faktor kolónie l (CSF-IR) a základný rastový faktor fibroblastu (bFGFR). C-Src je takisto obsiahnutý vo vysokom množstve a aktivuje sa v mnohých rovnakých ľudských karcinómoch ktoré obsahujú EGFR a...

Poloxaméry ako lubrikanty pre farmaceutické prostriedky obsahujúce tieno[3,2-c]piridínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7016

Dátum: 13.04.2006

Autori: Beckert Thomas, Neuer Klaus, Braun Michael

MPK: A61K 9/20

Značky: obsahujúce, deriváty, farmaceutické, poloxaméry, tieno[3,2-c]piridínové, prostriedky, lubrikanty

Text:

...úloha je riešená prostredníctvom predmetov nezávislých nárokov 1, 5 a 6. Výhodné ďalšie rozvíjanie vyplýva zo závislých nárokov.0016 Výhodne sa podla vynálezu použije nový lubrikant. Ako lubrikanty sa použijú poloxaméry,ako najmä poloxamér 188 alebo poloxamér 407.0017 Výhodne obsahuje farmaceutický prostriedoktieno 3,2-cpiridínový derivát ako účinnú látku apoloxamér, 0018 Farmaceutický prostriedok môže byt vo forme tablety, mikrotablety,...

Hydroxybenzamidové deriváty a ich použitie ako inhibítorov Hsp90

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17824

Dátum: 13.04.2006

Autori: Chessari Gianni, O'brien Michael Alistair, Murray Christopher, Downham Robert, Woolford Alison Jo-ann, Frederickson Martyn, Woodhead Andrew James, Carr Maria Grazia, Navarro Eva Figueroa, Congreve Miles Stuart, Phillips Theresa Rachel

MPK: A61K 31/438, A61K 31/439, A61K 31/403...

Značky: deriváty, použitie, hsp90, inhibítorov, hydroxybenzamidové

Text:

...faktory,naznačujú, že regulácia Hsp 90 môže byť potenciálne užitočná ako protirakovinová terapia.0008 Klientské proteíny Hsp 90 proteinkinázy zapojené do proliferácie aprežitia buniek zahŕňajú nasledovné0009 Bunkový Src (c-Src) je receptorová tyrozínkináza potrebná na mitogenézu vzbudenú receptormi viacnásobného rastového faktora, vrátane receptorov receptora epidermálneho rastového faktora (EGFR). C-src je tiež nadmerne exprimovaný...

Terapia alogénnymi bunkami na liečenie oportúnnych infekcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17278

Dátum: 13.04.2006

Autor: Har-noy Michael

MPK: A01N 63/00

Značky: alogénnymi, buňkami, liečenie, oportúnnych, infekcii, terapia

Text:

...faktorov. ako je základné oslabujúce ochorenie, neutropénia,chemoterapia, narušenie normálnej flóry, alebo zápalová reakcia vdôsledku používania antimikrobiálnych činidiel a steroidov môžu pacientov predisponovať ku kolonizácii, invazivnemu ochoreniu, alebo obom (Morrison, Haake et al.,1993).0008 Terapia IA je spojená so zlými výsledkami scelkovou úmrtnostou približne 60 (Stevens, Kan et al., 2000). IA je obzvlášť závažný problém po...

Nové vakcínové formulácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12872

Dátum: 13.04.2006

Autori: Desgouilles-blechet Stephanie Marie-catherine, Roulet Claude Jean Marie, Parisot Alexis Guy Andre, Charreyre Catherine

MPK: A61K 39/02, A61K 9/107, A61K 39/12...

Značky: nové, formulácie, vakcínové

Text:

...dokument dostupný ako doterajší stav techniky k predkladanému vynálezu.V prvom uskutočnení predkladaný vynález poskytuje novú emulziu typu olej vo vode (o/v) so zvýšenou stabilitou v prítomnosti bakteriálnych, parazitických alebo vírusových suspenzii, najmätých, ktoré sú koncentrovane a neprečistené alebo len slabo prečistené.Ďalšie uskutočnenie predkladaného vynálezu poskytuje stabilnú a bezpečnú a ľahko podávateľ nú, obzvlášť...

Adjuvansy redukujúce chrómové ióny na chromité

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5942

Dátum: 13.04.2006

Autori: Andreani Pierre-antoine, Pellerin Bruno, Ayme Karen

MPK: C04B 24/00

Značky: redukujúce, ióny, adjuvansy, chromité, chromové

Text:

...nemení vlastnosti a chovanie adjuvovaných materiálov.0014 lným predmetom predloženej prihlášky vynálezu je použitie takého adjuvansa, ktorý umožňuje zníženie obsahu šesťmocného chrómu vadjuvovaných materiáloch na hodnotu, ktorá je nižšia ako 2 ppm.0015 lným predmetom predloženej prihlášky vynálezu je konečné použitietakého adjuvansa na komerčné použitie a výrobu.0016 Tieto a iné ciele sú dosiahnuté v predloženej prihláške vynálezu, ktorej...

Spôsob prípravy medziproduktov pre azoxystrobín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16597

Dátum: 13.04.2006

Autori: Boyd Ewan Campbell, Whitton Alan John, Vaas Jack Hugh

MPK: C07C 69/734, C07C 67/327, C07C 67/31...

Značky: azoxystrobin, medziproduktov, přípravy, spôsob

Text:

...prevedenie produktu vzorca(I), kde W je metyl 2-(3,3-dimetoxy)propanoátová skupina, na zlúčeninu vzorca (I), kde W je metyl (E)-2-(3-metoxy)akrylátová skupina pomocou eliminácie metanolu, čo budeSpôsob podľa predloženého opisu sa vhodne uskutočňuje vo vhodnom inertnom rozpúšťadle alebo riedidle. Tie zahŕňajú napríklad alifatické, alicyklické a aromatické uhľovodíky, ako je petroléter, hexán, heptán, cyklohexán, metylcyklohexán, benzén,...

Preukaz totožnosti a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16334

Dátum: 13.04.2006

Autor: Van Den Berg Jan

MPK: B41M 5/24, B41M 5/26, G07C 9/00...

Značky: spôsob, výroby, totožnosti, preukaz

Text:

...a požadovanejpixlovej veľkosti vo vrstve citlivej na laserové svetlo.0010 Vzhľadom na to, že sa v podstate vytvorí obraz tej istej tváre zrôznych uhlov a tento obraz sa gravíruje do vrstvy citlivej na laserové svetlo,uskutoční sa vo výhodnom uskutočnení tohto vynálezu aspoň pri jednom z uvedených obrazov korekcia obrazu pre perspektívny obraz, aby po spojení oboch obrazov bol dosiahnutý prirodzený prechod. To znamená, že musí byť vykonaná...

Pohyblivé schody alebo pohyblivý chodník s lanovým zakotvením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4898

Dátum: 13.04.2006

Autor: Krampl David

MPK: B66B 23/00

Značky: pohyblivý, schody, chodník, lanovým, zakotvením, pohyblivé

Text:

...podlahy pod pohyblivým chodníkom alebo pohyblivými schodmi. Ťažný prvok je podľa vynálezu uskutočnený tak, že vyvíja na nosnú konštrukciutažnú silu, ktorá pôsobí aspoň čiastočne v smere zemskejTento tažný prvok slúži pri vhodnom dimenzovaní auskutočnení ako druh virtuálneho stredného ložiska.Výhodou vvnalezu je, že je možné Virtuenamontovaž. Okrem oho je podľauskutočnenia potrebných len malo sučastí, ktoré su vsetkvpreto taktiež cenovo...

Lancetové zariadenie na punkciu kože cicavcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4875

Dátum: 13.04.2006

Autor: Steg Henning

MPK: A61B 5/15

Značky: punkciu, cicavcov, zariadenie, lancetové, kôže

Text:

...iba jedenkrát, je spravidla zaistena, majú ale závažný nedostatok, ktorý tkvie v tom, že ich vlastnérespektíve použiteľnými lancetovými zariadeniami leží podstatne Vyššie. To Vedie k tomu, že tieto iba jedenkrát spustiteľne lancetové zariadenia nie sú používané V širšom okruhu užívateľov, ktorí sú V hľadáčiku z hľadiska potrebnosti, ako by bolo žiadúce zo zdravotných a zdravotno-politických dôvodov. 0008 Úlohou predloženého Vynálezu je...

Spôsob a zariadenie na prevenciu a ochranu elektrického transformátora proti explózii a požiaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10608

Dátum: 13.04.2006

Autor: Wakchaure

MPK: H01F 27/14, H01F 27/40, H02P 13/00...

Značky: proti, spôsob, prevenciu, explózií, požiaru, elektrického, ochranu, transformátora, zariadenie

Text:

...do riadiacej jednotky,ak pomer vstupného prúdu k výstupnému prúdu prekročí viac než vopred určený limit, jedno alebo viac Buchholzových relé pre snímanie nadmerného rázu oleja v transformátore azabezpečenie druhého vstupu do riadiacej jednotky, jeden alebo viac ističov pre získanie vstupných signálov z Buchholzovho relé a/alebo iných snímacích prostriedkov a zabezpečenie tretieho vstupu do riadiacej jednotky, jednu alebo viac riadiacich...

Izolačný ventil konzervátora transformátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10102

Dátum: 13.04.2006

Autor: Wakchaure

MPK: F16K 15/18, H01F 27/14

Značky: transformátora, ventil, izolačný, konzervátora

Text:

...vynáleztiež chráni pred unikaním oleja.0005 Nevýhody doterajšieho stavu techniky sú prekonané návrhom izolačného ventilu konzervátora elektrického transformátora (TCIV), ktorý pracuje v duálnom móde za účelom izolácie konzervátora elektrického transformátora počas abnormálneho toku oleja spôsobeného poškodením nádrže elektrického transformátora alebo prasknutím priechodky elektrického transformátora alebo vypúšťaním oleja z konzervátora...

Katódy pre hliníkový elektrolytický článok s nerovinným tvarom štrbín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9418

Dátum: 13.04.2006

Autori: Hiltmann Frank, Beghein Philippe

MPK: C25C 3/16

Značky: tvarom, štrbín, katody, hliníkový, elektrolytický, nerovinným, článok

Text:

...bloku a potom je odvádzanývon z článku pomocou kolektorových tyčí.0006 Prúdenie elektrického prúdu cez hliníkovú podložku a katódu sleduje dráhu najmenšieho odporu. Elektrický odpor u bežnej katódovej kolektorovej tyče je priamo úmerný dĺžke dráhy prúdu od miesta vstupu elektrického prúdu do katódovej kolektorovej tyče k najbližšej vonkajšej zbernici. Nižší odpor dráhy prúdu počínajúc od miest na katódovej kolektorovej tyči najbližšie k...

Substituované indolové zlúčeniny majúce NOS inhibičnú aktivitu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9295

Dátum: 13.04.2006

Autori: Renton Paul, Annedi Subhash, Maddaford Shawn, Ramnauth Jailall, Rakhit Suman, Patman Joanne

MPK: A61P 25/28, A61K 31/00, C07D 401/04...

Značky: aktivitu, indolové, inhibičnú, majúce, zlúčeniny, substituované

Text:

...alkheterocyklyl, voliteľne substituovaný C 2-9 heterocyklyl, ale voliteľne substituovaný C 1-4 alkheterocyklyl a V pripade prekurzoru liečiva je zlúčenina vzorca (1) fenyl ester, alifatický (C 344) ester, acyloxymetyl ester, karbamát ale aminoester kde každý R 4 a R 7 sú nezávisle H, F, C 175 alkyl ale C 1-5 alkoxy R 5 je H, RSA C(NH)NH(CH 2)1 ~ 5, kde r 5 je celé číslo od O do 2, RSA je voliteľne substituovaný Cs-lc aryl, voliteľne...

Spôsob prípravy azoxystrobínu s pužitím DABCO ako katalyzátora a nové medziprodukty použité pri tomto spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14590

Dátum: 13.04.2006

Autori: Boyd Ewan Campbell, Vass Jack, Whitton Alan John

MPK: C07C 59/64, C07C 67/327, C07C 67/31...

Značky: spôsobe, dabco, medziprodukty, pužitím, katalyzátora, tomto, použité, spôsob, nové, azoxystrobínu, přípravy

Text:

...kde W je metyl 2-(3,3-dimetoxy)propanoátová skupina, na zlúčeninu vzorca (I), kde W je metyl (E)-2-(3-metoxy)akrylátová skupina pomocou eliminácie metanolu, čo budeSpôsob podľa predloženého vynálezu sa vhodne uskutočňuje vo vhodnom inertnom rozpúšťadle alebo riedidle. Tie zahŕňajú napriklad alifatické, alicyklické a aromatické uhľovodíky, ako je petroléter, hexán, heptán, cyklohexán, metylcyklohexán, benzén, toluén,xylén a dekalin...

Parciálne glyceridy ako lubrikanty pre farmaceutické prostriedky obsahujúce tieno[3,2-c]piridínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7503

Dátum: 13.04.2006

Autori: Beckert Thomas, Braun Michael, Neuer Klaus

MPK: A61K 9/20

Značky: obsahujúce, farmaceutické, parciálně, prostriedky, tieno[3,2-c]piridínové, glyceridy, deriváty, lubrikanty

Text:

...hranice pre obsah parcialneho glyceridu vo farmaceutickom prostriedku sú 0, 1, 6, 10 a 12 hmotnostných. Výhodné horné hranice pre obsah parciálneho glyceridu vo farmaceutickom prostriedku sú 25, 17, 15, 13 hmotnostných.0020 Parciálny glycerid je výhodne glycerolbehenát alebo glycerolpalmitostearan. Farmaceutický prostriedok môže byt vo fonne tablety, kapsuly, mikrotablety, nanotablety, granulátu, prášku, vo forme kapsúl plnených...