Zverejnene patenty 06.04.2006

Spôsob výroby laminátu zhotoveného z polymérových pásov ako aj laminát a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7274

Dátum: 06.04.2006

Autori: Backer Jan Adolph Dam, Kranz Bart Clemens

MPK: B29C 70/04, B32B 27/08, B32B 27/32...

Značky: spôsob, polymerových, výroby, laminát, použitie, laminátu, zhotoveného, pásov

Text:

...sú na seba navrstvené podľa konfigurácie, v ktorej sú navzájom pootočené voči susediacim Iaminátom, čo sa nazýva aj dyhové uloženie. Vhodnými konfiguráciamí môže byt vzájomné natočenie jednotlivých vrstiev pod uhlom 0-90-0, 0-0-90-90-0-0, ale aj 045-90-135-0. 0025 Na účely predloženého vynálezu termín jednosmerne znamená, že polymérové pásy sú uložené v rovnakom smere, t.j. v pozdĺžnom smere polymérového pásu. Ak hovoríme opoužití...

Adhezívna fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13511

Dátum: 06.04.2006

Autor: Erdmann Ralph

MPK: B32B 27/32, B29D 29/06, B32B 27/08...

Značky: adhezívna, fólia

Text:

...elastičnosti polymérneho materiálu adhéznej vrstvy v danom smere X v porovnaní s relatívne malou elasticitou maximálne 50 nosnej vrstvy v tomto smere dochádza k podstatnému zlepšeniu pevnosti proti roztrhnutiu a najmä odolnosti proti ďalšiemu trhaniu adhéznej fólie oproti fólii, ktorá je tvorená iba relatívne málo elastickým polymémym materiálom.0014 Pod pojmom fólia sú vtomto opise chápané pásovité materiály, ktoré vykazujú výhodne hrúbku...

Medziproduktové zlúčeniny na prípravu trans-5-chlór-2-metyl-2,3,3a,12b-tetrahydro-1H-dibenz[2,3:6,7]- oxepino[4,5-c]pyrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6577

Dátum: 06.04.2006

Autori: Reeder Michael, Van Der Linden Jacobus Johannes Maria, Kemperman Gerardus Johannes

MPK: C07D 313/00, C07D 491/00

Značky: trans-5-chlór-2-metyl-2,3,3a,12b-tetrahydro-1h-dibenz[2,3:6,7, oxepino[4,5-c]pyrolu, zlúčeniny, přípravu, medziproduktové

Text:

...produktov. Aminokyselinové deriváty (i), (la) sa extrahovali do fázy voda/alkohol a okyslili sa na pH 1 použitím kyseliny chlorovodíkovej. Následné odparenie alkoholových rozpúštadiel selektivne kryštalizovalo aminokyselinové deriváty, kyselinu trans-8-chlór-10,11-dihydro-11(metylamino)metyldibenzb,fjoxepín-10-karboxylovú (I), ako hydrochloridovú sol.0010 Kyselina...

Strojové čistenie a dezinfekcia výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12691

Dátum: 06.04.2006

Autori: Staffeldt Jürgen, Wagemann Wolfgang, Schmidt Verona

MPK: A61B 19/00, B08B 3/08, A61L 2/18...

Značky: výrobkov, dezinfekcia, čistenie, strojové

Text:

...nadväzovať sterilizácia.akékoľvek V lekárskej a nemocničnej oblasti používané prístroje, ako aj ich diely, na ktoré je zásadne možné použiť strojové čistenie a dezinfekciu.0012 Pojem nádoby označuje akékoľvek predmety zvlášť zo skla,porcelánu, kovu alebo plastu, ktoré sú v kuchyni použiteľné na prípravu a/alebo konzumáciu potravín. Tento vynález môže napríklad nájsť použitie pri strojovom čistení a dezinfekcii pohárov. Zvlášť pri strojovom...

Kryštalická forma azenapín maleátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5150

Dátum: 06.04.2006

Autor: Heeres Gerhardus Johannes

MPK: A61P 25/00, C07D 491/00, A61K 31/407...

Značky: forma, krystalická, maleátu, azenapín

Text:

...azenapín maleátu chladením roztoku zlúčeniny v zmesi etanolu/vody, obsahujúcej rozpustený azenapín maleát. Uvedená zmes je výhodne v pomere 91 (obj. pomer) etanoI/voda. Ak sú k dispozícii kryštály ortorombickej formy,roztok azenapín maleátu v zmesi etanoIu/vody možno očkovať uvedenými kryštálmi. Kryštalizovaný materiál môže byť ďalej deagregovaný alebo preosievaný, aby sa odstránili zhluky mikrokryštálov. 0014 Kryštalický azenapín...

Upevňovacie zariadenie na upevňovanie predmetu na dosku, ktoré obsahuje zostavu puzdra upevniteľného k doske a vložku, a spôsob výroby takejto zostavy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5076

Dátum: 06.04.2006

Autor: Chausset Francois

MPK: F16B 37/04, B29C 45/16

Značky: spôsob, zostavy, takejto, upevňovanie, vložku, zostavu, upevňovacie, výroby, doske, puzdra, upevniteľného, dosku, předmětů, zariadenie, obsahuje

Text:

...zuby, majúce každý v hornej časti, to je v časti blízko dosky, ustupujúcu plochu v tvare stupňa 23 a pod ňou axiálnu šikmú plochu 24, približujúcu sa k osi puzdra smerom kjej voľnému koncu.0011 Je treba rovnako poznamenať, že vnútorná plocha puzdra je na svojom konci tvorenom opornou obrubou 15 opatrená úkosom 26 na zaistenie predbežného centrovania pri upevňovani predmetu 2 na doske 3.0012 Ako zreteľne ukazujú obrázky 4 a 5, má vložka 9,...

Spôsob výroby 2-aryl-3-aryl-5-halogénpyridínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285037

Dátum: 06.04.2006

Autori: Sager Jess, Pye Philip, Maliakal Ashok, Volante Ralph, Rossen Kai

MPK: C07B 43/00, A61K 31/44, C07D 213/00...

Značky: 2-aryl-3-aryl-5-halogénpyridínov, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 2-aryl-3-aryl-5-halogénpyridínov všeobecného vzorca (I), kde R1 je CH3, NH2, NHC(O)CF3 alebo NHCH3
Ar je mono-, di- alebo trisubstituovaný fenyl alebo pyridinyl alebo ich N-oxid
R2 je F, Cl, Br, I, CN alebo azid, kondenzáciou zlúčeniny vzorca (A1) za kyslých podmienok, prípadne v prítomnosti nereaktívneho rozpúšťadla a v prítomnosti amóniového činidla, so zlúčeninou vzorca (A2).

Spôsob prípravy eprosartanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285036

Dátum: 06.04.2006

Autori: Liu Li, Flisak Joseph Robert, Labaw Clifford

MPK: C07D 409/00

Značky: eprosartanu, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy eprosartanu, čo je (E)-alfa-[[2-butyl-1-[(4-karboxyfenyl)metyl]-1H-imidazol-5yl]metylén]- 2-tiofén propánová kyselina, ktorá je receptorovým antagonistom angiotenzínu II, užitočným na liečbu vysokého tlaku, kongestívneho zlyhania srdca a zlyhania obličiek.

Antagonisty rastového faktora vaskulárnych endotelových buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 285035

Dátum: 06.04.2006

Autori: Kim Kyung Jin, Ferrara Napoleone

MPK: A61K 38/00, A61K 39/395, C07K 16/00...

Značky: buniek, antagonisty, vaskulárnych, rastového, endotelových, faktora

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie antagonistov rastového faktora endotelových buniek (hVEGF) vrátane monoklonálnych protilátok, receptorov hVEGF a variantov hVEGF, ktoré inhibujú mitogénnu, angiogénnu a ďalšie biologické aktivity hVEGF, na prípravu lieku na liečenie rakoviny.

Snímateľná gondola určená na nakladanie návesu, vagón vybavený gondolou a spôsob nakladania návesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3039

Dátum: 06.04.2006

Autor: Ven Jean-michel

MPK: B61D 45/00, B61D 3/00

Značky: vagón, gondolou, spôsob, gondola, vybavený, návěsu, nakladanie, nakladania, určená, snímateľná

Text:

...ktorú je možné naložiť štandardné návesy, pričom sa dodrží mierka GB 1 UIC 506.0017 Ďalším cieľom vynálezu je navrhnúť vagón vybavený gondolou, ktorej štruktúra umožní zreteľne homogénne rozloženie hmotnosti návesu na predné a zadné nápravy.0018 Ďalším cieľom vynálezu je navrhnúť vagón vybavený gondolou, ktorej štruktúra umožní umiestnenie jedného konca návesu nad nápravu.0019 Ďalším cieľom vynálezu je navrhnúť vagón vybavený gondolou,...

Stavebný panel alebo podobne, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9819

Dátum: 06.04.2006

Autor: Berger Johann

MPK: E04C 2/12, B32B 21/00, E04C 2/24...

Značky: výroby, podobně, stavebný, použitie, panel, spôsob

Text:

...materiálov,teda najmä s prírodnými, teda vyrastenýmí drevami alebo z na nich spočívajúcimi drevenými materiálmi, vyznačujú vysokou kvalitou používania a ekologickosťou a ďalej biologickou odbúrateľnosťou a tým vysokou kvalitou likvidácie.Predmetom vynálezu sú teraz tak v úvode uvedené stavebné panely, resp. stavebné prvky, ako sú najmä nosné, konštrukčné, stenové, obkladové, ako aj tepelne a zvukovo izolačné a oheň tlmiace prvky alebo...

Kryštalická forma azenapín maleátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2482

Dátum: 06.04.2006

Autor: Heeres Gerhardus Johannes

MPK: A61P 25/00, C07D 491/00, A61K 31/407...

Značky: azenapín, forma, maleátu, krystalická

Text:

...maleátu, ktorá je mikrokryštalická. Výraz mikrokryštalický tu znamená, že forma obsahuje častice s granulometrickým zložením pri d 95 30 m alebo menej.V ďalšom aspekte vynález poskytuje spôsob prípravy ortorombickej kryštalickej fonny azenapin maleátu. Spôsob zahrňuje kryštalizáciu azenapin maleátu chladením zo zmesi etanol/voda obsahujúcej rozpustený azenapin maleát. Objemový pomer zmesi etanol/voda je výhodne 9/1. Voliteľne, ked sú...

Prepravné zariadenie a spôsob výroby tohto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8387

Dátum: 06.04.2006

Autor: Orset Olivier

MPK: B65D 25/20, B65D 6/16

Značky: tohto, výroby, zariadenie, spôsob, zariadenia, prepravné

Text:

...sa veľmi ťažko realizuje. V tom pripade, ak sa viac etikiet umiestni vo vnútri čitacieho poľa snímača, existuje okrem tohoznačné riziko, ze sa snímač dostane do neusporiadaného stavu5 následkom absolútnej chyby načítavania.0006 Z WO O 1/29761 je známe opatriť náhradné zariadenie transponderom, ktorý sa počas tlakového liatia zataví do bočnej steny tak, že tento transponderuž nie je zvonka viditeľný a nie je citlivý voči vonkajším vplyvom....

Nový spôsob prípravy 6-(3-(1-Adamantyl)-4-metoxyfenyl-2-naftoovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8093

Dátum: 06.04.2006

Autori: Terranova Eric, Pascal Jean-claude

MPK: C07C 51/367, C07C 65/24

Značky: přípravy, spôsob, nový, kyseliny, 6-(3-(1-adamantyl)-4-metoxyfenyl-2-naftoovej

Text:

...Dochádza tiež k tvorbe inej nečistoty premenou zlúčeniny zinku s 2-(l-adamantyl)-ćł-bromanizolom na ő-bromnaftoát metylnatý a reakciou tejto novej zlúčeniny zinku s G-bromnaftoátom metylnatýmza vzniku dimerizačneho produktu s nasledujúcou štruktúrou0006 Z tohto produktu vzniká po zmydelnení (krok (b a okyslení0007 Tretia nečistota sa tvorí počas hydrolýzy reakčnej zmesi.Pri tejto hydrolýze vzniká z nezreagovanej organozinočnatej0008 Pri...

Spôsob výroby väčšieho počtu súčiastok pozostávajúcich najmä z aluminidu titánu a zariadenie na uskutočnenie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7840

Dátum: 06.04.2006

Autor: Seserko Pavel

MPK: B22D 23/00

Značky: výroby, pozostávajúcich, väčšieho, uskutočnenie, súčiastok, spôsobu, spôsob, počtu, najmä, titanu, zariadenie, aluminidu

Text:

...komory na Iiatie, a pričom v ďalšom rytme sa do Iejacej komoryzavádza nová formová tvarovka a nový téglik.0010 Vynález sa tak zbavuje od koncepcie súčasného odlievania väčšieho počtusúčiastok a prechádza na Iinkové koncepcie sjednotlivými kusmi, pri ktorej saformové tvarovky odlievajú po rytmoch a pričom je pripravované vždy aktuálne0011 Pri tejto koncepcii sa môže tavenína dostávať do formovej tvarovky po krátkej dráhe, takže vôbec nemôže...

Vykurovacie doskové teleso na kombinované vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4433

Dátum: 06.04.2006

Autor: Hrdlička Tomáš

MPK: F24D 13/02

Značky: doskové, vykurovanie, těleso, vykurovacie, kombinované

Text:

...u homého vývodu 5, je ventilgarnitúra 7 ďalej upravená vložením spomínanej priechodky 14, ktorá odvádza vykurovacie médium z dutého profilu 12 cez obtokovú dutínu 15 vstupného vývodu 9 ventilgamitúry 7 priamo do hlavného spodného vývodu 3. Aby nedochádzalo k zatekaniu vody z dutého profilu 12 do vstupného vývodu 9, sú oba konce priechodky 14 utesnené, napríklad rozlisovaním.Technologícky sú celá rozvádzacia armatúra, t. j. ventilgamitúra 7,...

Reklamný nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4432

Dátum: 06.04.2006

Autor: Zincken René

MPK: G09F 13/00

Značky: nosič, reklamný

Text:

...batériou 2 b,je zapojená do obvodu s tlakovým spínačom S, a signalizačným zdrojom svetla 7. Na rovnakej bočnej stene je vyvedená vetva obvodu dekoračného zdroja svetla 6 ukončená zdierkou 61 obvodu dekoračného zdroja svetla 6, do ktorej je možné pripojit kolik konektora výstupu 21 zo zdroja napätia 2. Na tejto bočnej stene je vyvedený aj výstup 31 z pamäťovej jednotky 3. Výstup 31 je vyhotovený ako zásuvka na pripojenie konektora USB...

Sieť elektronických zobrazovacích zariadení s on-line prepojením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4431

Dátum: 06.04.2006

Autor: Haško Peter

MPK: G06F 17/00, H04B 1/00

Značky: prepojením, zariadení, on-line, zobrazovacích, elektronických, sieť

Text:

...tohto mikropočítača je pripojená zobrazovacia jednotka 2, ktorým je v tomto prípade LCD displej.Dáta odoslané z centrálnej riadiacej jednotky 1 sa môžu ukladať na pamäťové médium (pevný disk alebo pamäťová karta) umiestnené v mikropočítači 3, alebo sa môžu rovno prehrávať na LCD displej 2.2. Zapojenie, ktorého schéma je znázomená na výkrese č. 2, používa ako centrálnu riadiacu jednotku osobný počítač (server) 1, ktorý komunikuje so...

Ručné olepovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4430

Dátum: 06.04.2006

Autor: Mynář Jiří

MPK: B27G 11/00

Značky: olepovacie, ručné, zariadenie

Text:

...Pomocou tohto zariadenia je potom možné pohodlne olepovať najmä veľké kusy nábytkovýchdielcov a iné predmety. Značnou výhodou tohto zariadenia je, že sa môže vytvorit V prenosnej podobe, čo predstavuje širokú možnosť využitia pri montážach a opravách. Zariadenie umožňuje použitie pre všetky typy materiálov nalepovaných pások, to je potom pre lamino pásky, ale tiež aj pre plast alebo dyhy. Zariadenie je najvhodnejšie pre pásky do hrúbky...

Zdobené vtačie vajcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4429

Dátum: 06.04.2006

Autor: Zárubová Emília

MPK: B44F 7/00

Značky: vajcia, zdobené, vtáčie

Text:

...predmety sa vkladajú do vopred vyvŕtaných otvorov. Ploché plastické ozdoby môžu byť pliešky a drôty.Z estetického hľadiska je výhodné, ak sú ploché plastické ozdoby a nite stríebomej alebo zlatej farby a nakreslené obrazce a čiary sú stríebomej a zlatej farby. Táto farba je vhodným doplnením základu omamentu alebo omamentov.Podľa tohto riešenia je možné vytvorit nový druh zdobených vtačích vajíčok, ktoré sú zdobené novým originálnym...

Prepravná debna so sklopiteľnými bočnými dielmi z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4428

Dátum: 06.04.2006

Autor: Ringler Werner

MPK: B65D 6/16

Značky: sklopiteľnými, prepravná, plastů, debna, bočnými, dielmi

Text:

...patentového spisu EP 770 552 B 1 je známa ďalšia debna vyrobená vstrekovým liatím v spojení s vháňaním plynu pod tlakom. Jedná sa najmä o debnu na fľaše, ktorá má mat okraj držadla prispôsobený dobrému uchopeniu rukou. Za tým účelom sú voľné strany držadla vytvorené zvlnene podľa prstov, V oblasti držadla sa vstrekujú dva rôzne plasty a tlakom plynu nevznikajú žiadne prepadliny podmienené zmrštením.Zverejňovací spis DE 100 18 905 A 1 opisuje...

Fľaša

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4427

Dátum: 06.04.2006

Autor: Paz Michal

MPK: B65D 1/02

Značky: fľaša

Text:

...Príruba má vonkajší priemer D 3 predstavujúci asi 1,13 až 1,15, výhodne 1,14 násobku priemeru D 1 vnútomej steny a výšku, ktorá sa rovná asi 0,1 násobku vnútomého priemeru D 1 vnútomej steny valcovej hlavice. Valcová hlavica má na povrchu vonkajšej steny závit s priemerom vonkajšieho obrysu D 4, ktorý sa rovná asi 1,24 až 1,28, výhodne 1,26 násobku vnútomého priemeru D 1 vnútomej steny valcovej hlavice.Použitím riešenia podľa vzoru sa...

Mobilný digitálny topografický informačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4426

Dátum: 06.04.2006

Autor: Pohan Jaroslav

MPK: G01C 21/26, G01S 5/00, G06F 17/30...

Značky: informačný, systém, digitálny, mobilný, topografický

Text:

...databázy umožňuje spracovanie grafických výstupov blokom 1 spracovania a vyhodnocovanía infomiácií na ďalšie využitie, napríklad na orientáciu v teréne, sledovanie pohybujúcich sa cieľov, určovanie ich priestorovej polohy a na interaktívnu prácu, ako je simulácia bojových činností, vyhodnocovanie prechodnosti v teréne, prelety a prechody záuj movým územím, rôzne porady a briefingy štábu. Počas pohybu vozidla mobilného pracoviska...

Závesná reklamná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4425

Dátum: 06.04.2006

Autor: Sudík Jiří

MPK: G09F 15/00

Značky: reklamná, doska, závěsná

Text:

...priestor. Navyše tvarovanie úchopového otvoru držadla zamedzuje posunu alebo sklzu úchytu cestujúcej osoby. Týmto sa zvyšuje bezpečnost cestujúcich a to najmä pri vychýlení smeru jazdy alebo prináhlych alebo neočakávaných zmenách rýchlosti jazdy vozidla. Reklamné informácie na držadlách poskytujú navyše okrem informácií aj rozptýlenie cestujúcich V priebehu jazdy, čím zvyšujú celkový komfort cestovania. Obmena alebo výmena reklám...

Hrací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4424

Dátum: 06.04.2006

Autori: Gawel Marek, Graf Johann

MPK: G07F 17/32

Značky: stroj, hrací

Text:

...otvárací rám upevňuje. Otvárací rám môže mat alternatívne rôzny tvar kvôli prispôsobeniu sa štýlu alebo estetiekému vyhotoveniu, požadovanému pre otvárací rám. Výhodne je otvárací rám uspôsobený na správne uloženie do skrine hracieho stroja,pričom skriňa obsahuje vnútornú časť hracieho stroja a chráni aj zadnú časť displejových prostriedkov. Otvárací rám môže byt k hraciemu stroju upevnený mnohými rôznymi prostriedkami. Najčastejšie je...

Zapojenie na ochranu jednotlivých lítiových článkov pri nabíjaní v sérii

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4423

Dátum: 06.04.2006

Autor: Sklenár Jozef

MPK: H02J 7/10

Značky: ochranu, nabíjaní, zapojenie, lítiových, jednotlivých, sérií, článkov

Text:

...presnejšie. V pripade pulzného nabíjača zvlnenie napätia spôsobí len malé zníženie prúdu, navyše čiastočne otvorený unípolámy tranzistor toto zvlnenie vyhladí. Ochrana článkov je pritom zabezpečená plnohodnotne, a to dokonca aj v prípade chybného nastavenia nabíjača. Zapojenie je možné doplniť na samostatný nabíjač jednoduchým obmedzením prúdu. Po doplnení zapojenia o vyrovnávací prúd malej hodnoty je zapojenie vhodné aj na vyrovnanie...

Disková výsevná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4422

Dátum: 06.04.2006

Autori: Černý Erik, Adamček Ľubomír, Hílka Ján, Hudoba Miroslav

MPK: A01C 7/00

Značky: disková, výsevná, jednotka

Text:

...zariadenia. Rotácia priestorovo natočeného disku výsevnej jednotky umožňuje dosiahnuť relatívne nízke pasívne odpory pre sejbe a zároveň rozdielne rýchlosti v styku disk - pôda vytvárajú sklz, čo zabezpečuje samočistiaci efekt diskov. Kryt spolu s diskom v mieste styku s pôdou vytvárajú klin, ktorý pri práci vyformuje v pôde výsevnú drážku a opačná rozovretá časť klína zároveň slúži ako miesto na vyústenie semenovodu.Výhodou uvedeného...

Tvarovaná samolepiaca dekorácia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4421

Dátum: 06.04.2006

Autor: Bednár Peter

MPK: B44C 1/00

Značky: samolepiaca, dekorácia, tvarovaná

Text:

...fólií miestami nepravidelne presahujú vonkajšie okraje grafického znaku. samolepiaca fólia je transparentná, farebná,rôznofarebná, reflexná, prípadne kombinovaná. Je z kovu,plastu, papiera alebo tkaniny.Tvarovaná samolepiaca dekorácia pozostáva z fólie prechodne spojenej s jednou samolepiacou fóliou. Fólie sú od seba odnímateľné. Tvarovaná samolepiaca dekorácia má tvar ručne písanćho textu. Okraje fólií nepravidelne kopírujú tvar mčne...

Hracia stena

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4420

Dátum: 06.04.2006

Autor: Kostura Norbert

MPK: A63B 22/00, A63B 71/06

Značky: stěna, hracia

Text:

...variabílíty veľkostí a tvarov, čo umožňuje jej umiestnenie a využitie vo veľkom množstve minimálnych aj veľkých plôch a priestorov.Hracia stena pozostáva zo stenového panelu V tvare obdlžníka s jedným obdlžnikovým otvorom, na zadnej strane má závesné elementy. Súčasťou je lopta.Hracia stena pozostáva z obdĺžnikového stenového panelu so symetricky umiestnenými deviatimi štvorcovými otvormi, na zadnej stene má závesné elementy. Súčasťou je...

Vstupná časť plynovej sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4419

Dátum: 06.04.2006

Autor: Bernát Radoslav

MPK: G01N 1/22

Značky: vstupná, část, sondy, plynovej

Text:

...a vyžaduje časté pravidelne čistenie.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje vstupná časť plynovej sondy podľa úžitkového vzoru, ktorého podstatou je, že na koniec komina je medzi komínom a sklenenou prívodnou trubicou vložená vložka s osadením. Na homú časť vložky je nasunutý valcový filter. Filter je celý z kovovej tkaniny alebo z kovovej tkaniny je len valcový plášť filtra a horný otvor filtra je uzavretý zátkou.Filter je pomeme...

Betónový žľab

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4418

Dátum: 06.04.2006

Autor: Fuchs Johann

MPK: H02G 3/04, H02G 9/00

Značky: betónový, žľab

Text:

...žliabok alebo aj viac než dva žliabky v dne 3 žľabu a/alebo prípadne aj v stene 4 žľabu.Obr. 3 znázorňuje štyri do štvrťkruhu zostavené betónové žľaby. V tomto usporiadaní je uhol medzi rozdeleným žľabom 2 a kolmicami 6 15 °. Namiesto len dvoch žliabkov môže byt vytvorených aj viac žliabkov s ľubovoľnými uhlami sklonu, pričom samozrejme sú príslušné uhly sklonudvoch v koncových oblastiach protiľahlých žliabkov rovnako veľké. Pracovník, ktorý...

Vymedzovacia súprava na správne ustavenie plochých výrobkov pri preprave a skladovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4417

Dátum: 06.04.2006

Autori: Červeň Tibor, Laco Patrik, Janiga Radomír

MPK: B65D 19/38

Značky: vymedzovacia, súprava, ustavenie, správné, skladování, výrobkov, přepravě, plochých

Text:

...opatrenými dištančným prvkom na udržanie vzdialenosti medzi medzikusmi.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku je znázomená samotná vymedzovacia súprava na správne ustavenie plochých výrobkov pri preprave a skladovaní.Príklady uskutočnenia technického riešeniaVymedzovacia súprava na správne ustavenie plochých výrobkov pri preprave a skladovaní pozostáva zo základného podkladového prvku l s aspoň dvoma vymedzovacímí elementmi 3 na dvoch...

Potravinový doplnok s vysokým obsahom rastlinnej vlákniny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4416

Dátum: 06.04.2006

Autor: Prokeš Josef

MPK: A23L 1/29, A23L 1/308

Značky: doplnok, vlákniny, obsahom, rastlinnej, potravinový, vysokým

Text:

...je výhodné, že nesladovanou obilnínou je aspoň jedna obilnina vybraná zo skupiny ovos, nahý jačmeň,pšenica, žito, kukurica, ryža, pohanka, špalda, triticale, tritordeum.Pohanka obsahuje cca 15 - 30 hmotn. rutiny, ktorá zabezpečuje aj liečivý účinok technického riešenia. Technické riešenie je možné vyhotoviť v práškovej forme, v granulovanej fonne alebo v medovej konzistencii, ktoré je možné dávkovat do iných potravin alebo tvaroval do...

Zapojenie svietidla verejného osvetlenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4415

Dátum: 06.04.2006

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H05B 37/00, F21V 23/00

Značky: zapojenie, svietidlá, osvetlenia, veřejného

Text:

...prechod prúdu do svietidla, ale napätie s frekvenciou, napr 50 kHz od obvodov svietidla oddeli. Pre signál 50 kHz Oddeľovaci blok predstavuje vysokú impedanciu.Príklad Ak by Oddeľovaci blok mal rozhodovať podľa výšky napätia, môže sa použit výhodne relé. Ak svietidlo má určené pracovné napätie 230 V, relé zopne pri napätí 190 V. Pod 190 V svietidlo zostane odpojené, kedy môžeme výhodne použit 100-voltový, alebo iný vhodný signál na prenos...

Rozvodná skrinka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4414

Dátum: 06.04.2006

Autori: Ondrejovič Jaromír, Spál Marián

MPK: H02B 1/015

Značky: rozvodna, skříňka

Text:

...na priloženom výkrese, kde- obr. 1 znázorňuje skrinku v zmontovanom a uzatvorenom stave,- obr. 2 znázorňuje jednotlivé dielce skrinky umiestnené zo strany ich montážneho uloženia,- obr. 3 znázorňuje detail prednej časti profilového zakončenia vrchného dielca,- obr. 4 znázorňuje detail prednej časti profilového zakončenia spodného dielca.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRozvodné skrinka 1 je príkladne znázomená na obr. l. Tvorí ju...

Kontaktná násada so zaisťovacím hrebeňom a zásuvka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4413

Dátum: 06.04.2006

Autori: Wystron Alexander, Krajger Frantisek

MPK: H01R 24/00

Značky: kontaktná, zaisťovacím, hrebeňom, zásuvka, násada

Text:

...3 je znázomená zásuvka s kon taktnou násadou 7 6 a na obr. 3 a je znázomený detail zaisťovania kontaktnej násady 7 6 v zásuvke.Príklady uskutočnenia technického riešeniaKontaktná násada 7 6, znázornená na obrázkoch l, la a lb, pozostáva z telesa 1 kontaktnej násady 7 6, ktorým prechádza 7 kanálikov väčšieho priemeru, rozmiestnených systémom l v strede, 6 rovnomeme umiestnených okolo neho a 6 kanálikov menšieho priemeru, pričom každý z...

Zapojenie bezdrôtového rozhlasu cez verejné osvetlenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4412

Dátum: 06.04.2006

Autori: Sedláková Alena, Sedlák Jozef

MPK: H04H 1/00

Značky: bezdrôtového, osvetlenie, zapojenie, rozhlasu, verejné

Text:

...a vypinať mestské časti verejného osvetlenia podľa potreby. Podobne je možné samostatne zapínat a vypínat svetlá vianočnej výzdoby, prípadne reklamných alebo informačných tabúľ.Prenos zvukového signálu môže byt V priamej napäťovo akustickej forme a to vtedy, ked svetlá verejného osvetlenia nesvietia, to znamená, že vo vedení neexistuje žiadnych 230 V. Ďalšou možnosťou je zvukový signál poslat pomocou modulovanej nosnej, výhodne vyššej...

Linka na výrobu granulovaných bentonitových sorbentov a zariadenie na kompaktovanie podsitových prachových podielov pre ňu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4411

Dátum: 06.04.2006

Autor: Opl Petr

MPK: B28C 3/00

Značky: kompaktovanie, granulovaných, podsitových, podielov, zariadenie, bentonitových, linka, výrobu, prachových, sorbentov

Text:

...reguláciou otáčok, a ked výstup z posledného drviča je pripojený k vibračnej nire.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je ďalej bližšie vysvetlené pomocou blokovej schémy znázomenej na výkrese.Príklad uskutočnenia technického riešeniaVyhotovenie linky na výrobu granulovaných bentonitových sorbentov, ako príklad znázomené na výkrese, pozostáva vo vstupnej časti z kopáča 2 podávača, pomocou ktorého sa na pás 3 podávača dodávaná...

Svetelný informačný panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4410

Dátum: 06.04.2006

Autor: Balák Ján

MPK: G09F 13/04

Značky: panel, světelný, informačný

Text:

...súbor svietiacich LED diód, prepojených cez akumulátor na minimálne jeden solámy článok, umiestnený z vonku boxu. Súbor svietiacich LED diód je výhodne rovnomeme rozmiesmený na obidvoch bočných stenách boxu.Solárny článok je výhodne uložený na vrchnej časti rámu boxu. Zadná stena boxu je zo svojej vnútomej strany výhodne vybavená bielou matnou fóliou.Prehľad obrázkov na výkreseSvetelný infonnačný panel je bližšie ozrejmený na priloženom...

Kanalizačná mreža

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4409

Dátum: 06.04.2006

Autor: Môcik Juraj

MPK: E03F 5/06

Značky: mreža, kanalizačná

Text:

...živíc, ktorú je možné osadit do liatinového, oceľového alebo betónového rámu odtokových zariadení, Medzi jej najvýraznejšíe výhody patrí jej materiálová a cenová dostupnosť, ľahká manipulácia a údržba.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr. l je znázomená kanalízačná mreža V tvare štvoruholníka so štvorcovými perforáciami v pôdoryse.Na obr. 2 je znázomená kanalizačná mreža v tvare štvoruholníka V bokoryse.Príklady uskutočnenia technického...