Zverejnene patenty 04.04.2006

Prevencia infekcie HIV pomocou TMC278

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13828

Dátum: 04.04.2006

Autori: Baert Lieven, Heeres Jan, Lewi Paulus

MPK: A61K 47/10, A61K 31/505, A61K 47/16...

Značky: tmc278, infekcie, pomocou, prevencia

Text:

...iníikuje.0009 TMC 278 je NNRTI, ktorý je práve v klinickom vývoji. Táto zlúčenína je vysoko účinným liečivom, ktoré sa vyznačuje výraznou aktivitou nielen proti HIV divokćho typu, ale aj proti rrmohým jeho mutovaných variantom. Zlúčenina TMC 278, jej farrnakologická aktivita, rovnako ako rad postupov na jej výrobu, sa zverejňuje vo W 0 03/ 16306. Ako príklad sa v ňom uvádzajúrôzne konvenčnć farmaceutické dávkovacie formy, vrátane tabliet,...

Konštrukčná sada so zakončovacou lištou a zariadením na jej pripevnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5617

Dátum: 04.04.2006

Autor: Kurz Sebastian

MPK: E04F 19/04

Značky: zakončovacou, lištou, konštrukčná, zariadením, pripevnenie

Text:

...takže ako uhol príklonuk stenovému ramenu postačí už ostrý uhol 5 °, ak je drážka vytvorená dostatočneúzka. Na prítlačnej sile sa priaznivo prejaví dokonca pretiahnutie ohybu o 30 °,pretože zásluhou vytvorenia ohybu a voľného dosadnutia na vnútornú stenu drážkysa úložný palec odpovedajúco napriami a vyrovná.0007 Aby bolo možné zakončovaciu lištu ľahko nasadiť na úložný palec, je výhodné využiť znaky nároku 4. Zahnutý alebo zaoblený koniec...

Nádoba pre rastliny, ktorá môže byť naplniteľná vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16547

Dátum: 04.04.2006

Autori: De Pagter Janus Adriaan Willem, Bruijns Jeroen Johan, Niekolaas Simon Eduard

MPK: B65D 85/50, A47G 7/07, A47G 7/06...

Značky: naplniteľná, vodou, môže, rastliny, ktorá, nádoba

Text:

...alebo umelej hmoty,ktoré môžu byt spracované do odpadu konkrétnym spôsobom. Minerálna vlna však musí byť spracovaná ako odpad úplne iným spôsobom. To znamená, že nádoba a materiál by mali byť oddelené od seba navzájom, než sa zodpovedne spracujú ako odpad. Takéto oddelenie je tažkopádne, a tiež nákladné vzhľadom na skutočnosť, že je náročné na pracovnú silu.0011 Podľa vynálezu, ďalšie zlepšenie možno dosiahnuť v prípade, že nádoba a...

Polyamidové viacvrstvové rúry na prepravu tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16278

Dátum: 04.04.2006

Autori: Steng Michaëla, Amouroux Nicolas

MPK: B32B 27/18, B32B 27/34, C08G 69/26...

Značky: prepravu, polyamidové, viacvrstvové, tekutin, rúry

Text:

...1,2 do 1,8. Vlastná viskozita sa meria pri 20 °C pre koncentráciu 0,5 v metakrezole. Polyamid vonkajšej vrstvy (1) môže obsahovat od 0 hmotn. do 30 hmotn. najmenej jedného produktu vybraného z plastifikátorov resp. rázových modifikátorov na 100 až 70 polyamidu. 0017 Ako príklady plastifikátorov možno spomenúť deriváty benzénsulfónamidu ako je N-butyIbenzénsulfónamid (BBSA), etyltoluénsulfónamid alebo N-cyklohexyltoluénsuIfónamid estery...

Vnútroočné šošovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3885

Dátum: 04.04.2006

Autori: Karakelle Mutlu, Stanley Dan, Van Stephen Noy, Xie Jihong, Simpson Michael, Zhang Xiaoxiao, Hong Xin

MPK: A61F 9/00, A61F 2/16

Značky: vnútroočné, šošovky

Text:

...majúce sférické profily, ktoré spôsobia, že šošovky vykazujú požadovaný stupeň negatívnej sférickej aberácie.0007 V jednom uskutočnení poskytuje predložený vynález očnú Šošovku (napr. IOL), ktorá obsahuje optiku, majúcu prednú optickú stenu a zadnú optickú stenu, kde optika poskytuje optickú mohutnosť v rozsahu asi od 6 do 34 D, a výhodnejšie je rozsah asi 16 D až 25 D, ako je namerané v médiu, majúcom index lomu V podstate podobný vode...

Dihydropiridínové zlúčeniny určené na liečbu neurodegeneratívnych ochorení a demencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10210

Dátum: 04.04.2006

Autori: Nobuyuki Mori, Yoshiharu Yamanishi, Fields Scott, Gray Julian

MPK: A61K 31/4412, A61P 25/28, A61K 31/445...

Značky: dihydropiridínové, zlúčeniny, ochorení, určené, liečbu, neurodegeneratívnych, demencie

Text:

...jeho farmaceuticky prijateľnú soľ a 3-(2-kyanofenyl)-5-(2 pyridyI)-1-fenyl-1,Z-dihydropyridin-Z-ón, jeho farmaceuticky prijateľnú soľ, jeho hydrát alebo hydrát jeho farmaceuticky prijateľnej soli podľa predmetného vynálezu možno pacientovi podat a) samostatne (oddelene) alebo b) vo forme farmaceutickej0014 Demencia môže byť spôsobená Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou alebo Huntingtonovou chorobou.0015 Kombinácia...

Elitná udalosť A5547-127 a spôsoby a súpravy na identifikáciu tejto udalosti v biologických vzorkách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10139

Dátum: 04.04.2006

Autor: De Beuckeleer Marc

MPK: C12Q 1/68

Značky: tejto, spôsoby, událostí, súpravy, udalosť, a5547-127, elitná, biologických, vzorkách, identifikáciu

Text:

...texte, ktoré môžu byt použité na vývoj špecifických identilikačných spôsobov pre A 5547-127 v biologických vzorkách. Konkrétnejšie sa vynález týka 5 alebo 3 hraničných oblastí A 5547-127, ktoré môžu byt použité na vývoj špeciñckých primérov a sond, ako je ďalej opísané v tomto texte. vynález sa ďalej týka spôsobov identifikácie prítomnosti A 5547-127 v biologických vzorkách založených na použití takýchto špecifických primérov alebo sond....

Optimálne tvarové faktory pre optické šošovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8380

Dátum: 04.04.2006

Autori: Hong Xin, Zhang Xiaoxiao, Xie Jihong, Karakelle Mutlu, Van Noy Stephen, Simpson Michael, Stanley Dan

MPK: A61F 2/16, G02C 7/02, A61F 9/00...

Značky: faktory, optimálne, tvarově, šošovky, optické

Text:

...približne O do približne 2.0012 V niektorých uskutoćneniach, V ktorých jeden alebo Viac ako jeden povrch očnej šošovky vykazuje asferickosť, sa tvarový faktor šošovky (napríklad vnútrooćnej šošovky IOL) môže voliť ako funkcia takej asferickosti, aby optimalizoval optickú Výkonnosť šošovky. Tento vynález poskytuje očnu šošovku majucu optické teleso s predným povrchom a zadným povrchom, kde aspoň jeden z povrchov vykazuje asferický profil...