Zverejnene patenty 22.03.2006

Puzdro pre kovanie kĺbu automobilového sedadla a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7193

Dátum: 22.03.2006

Autor: Frauchinger Paul

MPK: B60N 2/225, B60N 2/235

Značky: kĺbu, kovanie, automobilového, spôsob, výroby, sedadla, puzdro

Text:

...stien pre časti kĺbov,pričom časti kĺbov a ozubený element spolu tvoria statický kompaktnú jednotku puzdra, ktorá má výrazne zníženú hmotnost pri súčasne flexibilnej montážnej spôsobilosti a vysokej zaťaži teľností, a napriek tomu má veľkú presnosť.(0012) Táto úloha je vyriešená puzdrom pre kovanie kĺbu podľa vyššie uvedeného spisu EP 0694434 B 1 so znakmi nárokov 1 a 8.(0013) Výhodné uskutočnenia kovania kĺbu podľa vynálezu sú zjavne zo...

Prostriedok na báze zinku na orálne podávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5851

Dátum: 22.03.2006

Autori: Regner Meinrad, Prendergast Maurice Joseph, Thurlby Owen

MPK: A61Q 11/00, A61K 8/19

Značky: prostriedok, báze, zinku, podávanie, orálne

Text:

...chlorid,acetát, hydroxid, fluorokremičitan, fluorozirkoničitan, acetát,glukonát, synergisticky ochucujúci kombináciu ochucujúceho oleja0012 EP 1 072 253 A 1 informuje, že sťahovatelnosť oxidu zinočnatého sa zníži zmenšením veľkosti jeho čiastečiek a takto zväčšeníni jeho povrchovej plochy, ďalej sa zlepšenie príchute získa jeho kombináciou s palatinitom (izomaltom).0013 US 2003/0202945 používa k problému chuti zinku fyzikálny prístup,...

Spôsob spracovania odpadového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285017

Dátum: 22.03.2006

Autor: Goronszy Mervyn Charles

MPK: C02F 3/12, C02F 3/20, C02F 3/30...

Značky: spracovania, odpadového, materiálů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania odpadového materiálu, ktorý zahrnuje odstraňovanie zvolených zložiek z odpadu a zariadenia na uskutočňovanie tohto spôsobu, ktoré obsahuje reaktor alebo rad reaktorov vzájomne prepojených rovnakou kvapalinou na príjem odpadu, ktorý má byť spracovaný, vo forme prítoku. Pritom je tvorený biomasou obsahujúcou odpad a mikroorganizmy, ktorá je akineticky zmiešavaná bez prevzdušňovania alebo mechanického prostriedku na posilnenie...

Spôsob výroby céznej soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 285016

Dátum: 22.03.2006

Autori: Brown Patrick, Bakke Bart, Northrup Michael

MPK: C07C 51/41, C09K 8/02, C01D 17/00...

Značky: výroby, spôsob, céznej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby céznej soli, pri ktorom sa a) na kamenec cézny pôsobí haseným vápnom alebo uhličitanom vápenatým a kyselinou alebo soľou uvedenej kyseliny za vzniku céznej soli uvedenej kyseliny, pričom nerozpustená pevná látka obsahuje hydroxid hlinitý a cézna soľ zahrnuje cézne ióny a síranové ióny ako prímesi b) roztok rozpustenej céznej soli sa oddelí od nerozpustenej pevnej látky a c) do roztoku céznej soli obsahujúceho prímesi sa pridá...

Spôsob a zariadenie na úpravu zmesí látok obsahujúcich organické látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 285015

Dátum: 22.03.2006

Autori: Widmer Christian, Müller Patrick

MPK: C05F 17/02, B01F 13/00

Značky: organické, zariadenie, úpravu, spôsob, látky, obsahujúcich, zmesí, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania zmesi látok (2) obsahujúcej štrukturálne zložky a organické látky, ktorá je získavaná vo forme sypkého alebo voľne uloženého materiálu a ktorá je podrobená aeróbnemu sušeniu v reaktore pomocou toku prevádzkového vzduchu cez materiál a/alebo pridávaniu vylúhujúcej kvapaliny, takže sú vypúšťané rozpustné organické zložky. Zmes látok (2) je vystavená impulznej alebo periodickej aplikácii stlačeného vzduchu s tlakom viac ako 200...

Jednotka výmenníka tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 285012

Dátum: 22.03.2006

Autori: Sandberg Per, Falkenö Anders

MPK: F28F 1/02, F24H 9/00, F28F 1/12...

Značky: výmenníka, tepla, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotka výmenníka tepla sa používa v plynovom ohrievači vody. Obsahuje trubice a rebrovanie, pričom trubice (1) sú plošne oválne a majú dve ploché časti a dve zaoblené časti a rebrá (3) sú umiestnené na najmenej jednej plochej časti (4). Plošné oválne trubice (1) sú vzájomne umiestnené tak, že zaoblená časť (2) trubice (1) sa dotýka zaoblenej časti (2) susednej trubice (1).

Spôsob výroby podlhovastého hriadeľa s väčším počtom vačiek, najmä vačkového hriadeľa a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285010

Dátum: 22.03.2006

Autori: Werle Thomas, Seifert Michael

MPK: B21D 53/00, B21D 26/00

Značky: vykonávanie, výroby, spôsobu, najmä, hriadeľa, zariadenie, vačiek, podlhovastého, tohto, počtom, vačkového, väčším, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob a zariadenie na výrobu podlhovastých dutých telies, najmä vačkových hriadeľov s väčším počtom vačiek, pri znížených výrobných nákladoch, nižších nákladoch na nástroje, nižšom počte pracovných operácií a zvýšení produktivity. Riešenie spočíva vo vydúvaní častí jednodielneho dutého hriadeľa (5), napríklad do tvaru vačiek (6), pričom vyduté časti môžu byť čo do svojho tvaru a/alebo svojej polohy tvárnené v niekoľkých operáciách.

Spôsob prípravy roztoku iónov vápnika z vápna a spôsob výroby produktu s obsahom vápnika

Načítavanie...

Číslo patentu: 285009

Dátum: 22.03.2006

Autor: De Pauw Gerlings Johannes Hendrikus Martinus

MPK: C01F 11/00

Značky: obsahom, iónov, produktů, přípravy, vápnika, spôsob, vápna, roztoku, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy roztoku iónov vápnika z vápna, ktorý zahŕňa úpravu vápna vodným roztokom polyhydroxyzlúčeniny, ktorou je hydrogenovaný alkoholový monosacharid, a oddelenie nerozpustných nečistôt z výsledného roztoku z predchádzajúceho kroku. Predložené riešenie tiež opisuje spôsob výroby produktu s obsahom vápnika, pri ktorom sa k roztoku získaného z predchádzajúceho kroku pridá zrážacie činidlo, ktoré spôsobí vyzrážanie požadovaného...

Spôsob recyklovania výrobkov na báze aspoň jedného vinylchloridového polyméru

Načítavanie...

Číslo patentu: 285007

Dátum: 22.03.2006

Autori: Yernaux Jean-marie, Scheffer Jacques, Vandenhende Bernard

MPK: C08J 11/00, C08L 27/00, B01D 17/00...

Značky: spôsob, aspoň, polymerů, vinylchloridového, výrobkov, recyklovania, jedného, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob recyklovania výrobkov na báze aspoň jedného vinylchloridového polyméru, pri ktorom sa výrobok drví na fragmenty so stredným rozmerom 1 až 50 cm suché fragmenty reagujú s rozpúšťadlom schopným rozpúšťať vinylchloridový polymér za vytvorenia azeotrópnej zmesi s vodou polymér, rozpustený v rozpúšťadle, sa vyzráža vstrekovaním pary do získaného roztoku, čím sa zároveň izoluje azeotropná zmes vody a rozpúšťadla a zostáva zmes vody a pevných...

Herbicídny prostriedok na báze N-aryl-triazolín(ti)ónov a N-arylsulfonylamino(tio)karbonyl-triazolín(ti)ónov, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285006

Dátum: 22.03.2006

Autori: Haas Wilhelm, Dollinger Markus, Müller Klaus-helmut, Drewes Mark Wilhelm

MPK: A01N 47/28, A01P 13/00

Značky: prostriedok, n-arylsulfonylamino(tio)karbonyl-triazolín(ti)ónov, výroby, spôsob, herbicídny, použitie, báze, n-aryl-triazolín(ti)ónov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa herbicídy ako synergické kombinácie účinných látok, ktoré zhŕňajú N-aryl-triazolín(ti)óny a N-arylsulfonylamino(tio)karbonyl-triazolín(ti)óny a môžu sa použiť na ničenie burín v rôznych kultúrach úžitkových rastlín.

Prípravky VEGF antagonistov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20341

Dátum: 22.03.2006

Autori: Dix Daniel, Frye Kelly, Kautz Susan

MPK: A61K 38/17, A61K 47/00

Značky: přípravky, antagonistov

Text:

...javov, vrátane napríklad agregácie.0009 Antagonista VEGF je zlúčenina, schopná blokovať alebo inhibovať biologickú aktivitu vaskulárneho endotelového rastového faktora (VEGF), a zahŕňa fúzne proteíny schopné blokovať VEGF. Vo výhodnom uskutočnení VEGFantagonista použitý vprípravku podľa tohto vynálezu je fúzny proteín so SEQ ID N 024. VEGF antagonista môže byt exprimovaný v cicavčej bunkovej línii, ako napríklad CHO bunke a môže byť...

Solubilizovaný ibuprofén

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19899

Dátum: 22.03.2006

Autori: Mohr Wolfgang, Gruber Peter

MPK: A61K 9/16

Značky: solubilizovaný, ibuprofen

Text:

...L-arginín a hydrogénuhličitan sodný v hmotnostnom pomere (33-46)(34-5 l)(9-29). Podľa opisu sú tieto prípravky užitočné pri príprave rozpustných granulátových prípravkov a umožňujú rýchlu prípravu vodných roztokov v okamihu použitia. Opísané granuláty V skutočnosti obsahujú veľké množstvo ďalších pomocných látok. Získavajú sa granuláciou ibuprofénu a L-arginínu s vodou pri teplote 90 °C, následným sušením a preosiatím vlhkého granulátu a...

Pridržiavací plech pre elektródu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19161

Dátum: 22.03.2006

Autor: Drechsel Ralf

MPK: F23Q 3/00

Značky: elektrodu, pridržiavací, plech

Text:

...V oblastí upevňovacieho otvoru upevni príliš silne dotiahnutím skrutkou, pôsobí toto tesnenie ako otočný bod páky a môže dôjsť ktomu, že pridržiavací plech je na strane upevňovacieho otvoru pritiahnutý k stene telesa veľmi silne, pričomsa však na strane tesnenia odvrátenej od upevňovacieho otvoru, totižtam, kde sa nachádza zapaľovacia elektróda, vyklenie preč od stenyV dôsledku pretlaku V kotly môžu takými netesnými oblasťami unikat spaliny a...