Zverejnene patenty 20.03.2006

Dvojité tesnenie pre skrine chladničiek s vysokými tepelnoizolačnými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7033

Dátum: 20.03.2006

Autori: De Giorgi Marco, Cittadini Paolo

MPK: F25D 23/08

Značky: dvojité, tepelnoizolačnými, vysokými, chladničiek, vlastnosťami, skříně, tesnenie

Text:

...vertíkálnych profiloch 16 a 6, ako aj na horizontálnom profile 13.0018 Podľa tohto vynálezu, bez ohľadu na špecifické uskutočnenie, uvedená tuhá Základová čast 12 - na konci horizontálneho profilu 13, funkčne ležiaceho oproti vnútorným dverám 31 - sa zakrivuje vertikálne alebo šikmo podľa profilu 6, ktorý v podstate sleduje profil vnútorných dverí, kde sa nachádza prostriedok 5 vyrobený v podstate z mäkkého materiálu spôsobilý utesniť...

Postup na uskutočňovanie skríningu PET indikátorov na skoré monitorovanie liečby rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6891

Dátum: 20.03.2006

Autori: Awad Raymond, Josephsson Raymond, Lindhe Orjan, Blomqvist Carl, Monnazzam Azita, Bergstrom Mats, Razifar Pasha, Langstrom Bengt

MPK: G01N 33/574

Značky: skoré, uskutočňovanie, indikátorov, skríningu, monitorovanie, rakoviny, liečby, postup

Text:

...sferoidov(MTS) poskytuje lepší a relevantnejši model ako monovrstva. Tento model je tiež menej náročný a hospodámejší ako model xenotranspantátu u živočícha. MTS sú na pomedzi medzi bunkami pestovanými in vitro vo forme monovrstvy a solidnými nádorrni u zvierat alebo pacientov (Kunz-Schughart et al., Cell Biology International, 1999, 23(3), str. 157-161).Bolo potvrdené, že cytológia a morfológia sféroidov sa podobá cytológii a...

Imidazopyridazínové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5464

Dátum: 20.03.2006

Autori: Takakuwa Takako, Thompson Richard Craig, Hembre Erik James, Hipskind Philip Arthur, Rupp Michael John, Hamdouchi Chafiq, Barbosa Heather Janelle, Johnston Richard Duane, Collins Elizabeth Aaron, Lu Jianliang

MPK: A61P 25/00, A61K 31/5025, C07D 487/00...

Značky: zlúčeniny, imidazopyridazínové

Text:

...od človeka poskytujú ďalší podklad pre hypotézu, že nadmerná sekrécia CRF môže byt zahrnutá do prejavov zrejmých pri depresii človeka R. M. Sapolsky, Arch. Gen. Psychiatry 46, 1047 (1989). Je tiež predbežný dôkaz, že tricyklické liečivá pôsobiace proti depresii môžu pozmeniť hladiny CRF a tak modulovat rad receptorov v mozgu Grigoriadis a kol.,Neuropsychopharmacology 2, 53 (1989).Štúdie neurochemického, endokrinného a receptorového...

Múrová kotva a múr z čiastkových stien, ktorý obsahuje takúto kotvu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12105

Dátum: 20.03.2006

Autori: Holm David Overton Chabre, Wuts Peter Willem Gerard George

MPK: E04B 1/41, E04B 1/76

Značky: kotvu, múrová, čiastkových, obsahuje, stien, takúto, kotva, ktorý

Text:

...na vnútornú stenu, aby sa ulahčila montáž izolačných dosiek, keď sa zdvíha múr z čiastkových stien. Tiežje cieľom poskytnúť múrovú kotvu, ktorá zaisťuje tuhú tixáciu vonkajšej steny k0007 Tieto ciele sú dosahované pomocou múrovej kotvy a múru z čiastkových stien pôvodne zmieneného druhu, ako je charakterizované pomocou znakov patentových nárokov 1 a 6, v danom poradi.0008 V súlade s vynálezom môžu byť izolačné dosky bezpečne montované v múre z...

Nové tiofénové deriváty ako agonisti receptora S1P1/EDG1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5019

Dátum: 20.03.2006

Autori: Mathys Boris, Bolli Martin, Nayler Oliver, Mueller Claus, Lehmann David, Weller Thomas, Velker Jörg

MPK: A61K 31/381, A61P 37/00, A61K 31/4245...

Značky: deriváty, nové, receptora, agonisti, tiofénové

Text:

...s bežnými imunosupresívnymí terapiami zaistená imunosupresívna terapia so zníženou náchylnosťouk infekciám. Zlúčeniny podľa vynálezu môžu byt navyše použité v kombinácii so zníženými dávkami klasických imunosupresívnych terapeutických terapií, čím je na jednej strane zaistená účinná imunosupresívna aktivita, zatial čo na druhej strane je znížené poškodenie koncového orgánu spojené s vyššími dávkami bežných imunosupresívnych liečiv....

Stĺpikové osvetľovacie zariadenie s ústrojom pre rozptyl tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4315

Dátum: 20.03.2006

Autor: Guzzini Giannunzio

MPK: F21S 8/00, F21V 29/00

Značky: stĺpikové, ústrojom, rozptyl, osvetľovacie, zariadenie, tepla

Text:

...má tvar, ktorý umožňuje chránené umiestnenieskleneného plášťa, čím je Však nežiadúcim spôsobom znížená0007 U osvetľovacích zariadení, prináležajúcich do druhej podskupiny, je naopak v dôsledku väčšieho rozptylu tepla na vonkajšiu stranu a nižších dosahovaných teplôt možné využívať plášť z termoplastového materiálu, ktorý je nerozbitný, avšak zhoršuje vizuálne pohodlie, pretože môže dochádzať k oslňovaniu, to znamená, že priame...

Bezrámové sklenené dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4183

Dátum: 20.03.2006

Autori: Weissofner Claus, Weissofner Karl

MPK: E06B 3/02

Značky: dveře, skleněné, bezrámové

Text:

...napr. lepením pevne spojené a aby mohol byť otočný diel kĺbového závesu nasadený na čap,napr. čap podlažneho uzáveru dverí. Sklenené výstupky prenikajú do medzier, drážok alebo profilových vybraní otočného kĺbového závesu a tam sa fixujú. Tieto miesta ležia nadobro mimo Viditeľnú oblasť dverného otvoru a nie sú vystavené zraku. Sklenené Výstupky môžu prenikať do diagonálnych drážok kruhovitých ložísk, ktoré sú otáčavé V ložiskových,...

Kulisový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 285003

Dátum: 20.03.2006

Autor: Isteník Rastislav

MPK: F02B 75/00, F02B 75/32

Značky: kulisový, motor

Zhrnutie / Anotácia:

K hriadeľu (1) otočne uloženom v ráme (16) je najmenej jedným koncom súosovo excentricky pripojený najmenej jeden čap (2), napr. nalisovaním, pričom na každom z čapov (2) je otočne uložený piest (3) pohybujúci sa proti valcu (4) posuvne vratne po osi (13). Valec (4) je vytvorený v telese (5), ktoré je otočne uložené prostredníctvom ložiska (8) v ráme (16). K valcu (4) telesa (5) je pripevnená hlava (6), napr. pomocou skrutiek. Medzi piestom...

Zariadenie na kontinuálne vákuové tvarovanie materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285002

Dátum: 20.03.2006

Autori: Bosler Robert, Bosler Ralph, Bosler Kenneth

MPK: B29C 59/00

Značky: kontinuálně, tvarovanie, zariadenie, vákuové, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je zariadenie na kontinuálne vákuové tvarovanie materiálu s pružným ohybným vzorovaným pásom (14), kontinuálne sa otáčajúcim s plochým nosným pásom (16) nad vákuovým rozdeľovacím potrubím (24). Pružný ohybný vzorovaný pás (14) obsahuje v sebe otvory (34) a nosný pás (16) obsahuje v sebe perforácie (46) na preťahovanie vzduchu cez ne. Materiál (12) sa natiahne na pružný ohybný vzorovaný pás (14) na vákuové tvarovanie materiálu. Plochý...

Plochý kľúč a valcová zámka

Načítavanie...

Číslo patentu: 284996

Dátum: 20.03.2006

Autor: Prunbauer Kurt

MPK: E05B 27/00, E05B 19/00

Značky: plochy, válcová, zámka, kľúč

Zhrnutie / Anotácia:

Plochý kľúč valcovej zámky je na čelnej strane ozubenia vybavený aspoň dvoma ovládacími krivkami (32, 33, 34, 35) s ovládacími plochami snímateľnými na snímacích miestach (36, 37) prostredníctvom jadrových kolíčkov (5) valcovej zámky. Ovládacie krivky (32, 33, 34, 35) sú usporiadané bezprostredne pozdĺž strednej pozdĺžnej roviny (13) plochého kľúča (4) a ten je v oblasti svojej chrbtovej časti prípadne vybavený pozdĺžnymi profilovými drážkami...

Jednorazová bezpečnostná injekčná striekačka so zasúvateľnou ihlou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15011

Dátum: 20.03.2006

Autori: Walton Graeme Francis, Walsh Allan, Lin Zuo Qian

MPK: A61M 5/50, A61M 5/32

Značky: bezpečnostná, zasúvateľnou, jednorázová, injekčná, ihlou, striekačka

Text:

...trhu po prvé, je vybavená zodpovedajúcimi obrubami na valci a spúšťači, aby zabezpečili, že spúšťač sa nemôže vytlačiť a posunúť späť, pričom piest s O-krúžkom je umiestnený medzi spúšťačom a valcom, aby zabezpečil, že neunikne žiadna tekutina a po vstreknutí, keď sa plunžer vyťahuje, spúšťač sa môže lahko vtiahnuť do valca, nemožno ju znovu použit, čím sa dosiahne skutočne bezpečná striekačka, ktorá sa účinne zničí po druhé, treba...

Sublingválna potiahnutá tableta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10046

Dátum: 20.03.2006

Autori: Oury Pascal, Benoist Guillaume, Herry Catherine, Duvochel Joseph

MPK: A61K 31/485, A61K 9/28

Značky: potiahnutá, tableta, sublingválna

Text:

...aktívnej látky vtablete, ale možno ju zvolit nezávisle zvolením veľkosti vylisovaného jadra, na ktoré sa nastriekavrstva tvoriaca poťah, obsahujúci farmaceutický aktívnu látku. 0040 Podla tohto vynálezu je možné pripraviť vylisované jadro jedinej veľkosti pre celý rozsahdávkovanie rovnakej farmaceutický aktívnej látky.0041 Je to potom hrúbka potahu, ktorý obsahuje aktívnu látku, ktorá reguluje konečné dávkovanie tablety.0042 Táto...

Hydrogénované benzo [c] tiofénové deriváty ako imunomodulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9955

Dátum: 20.03.2006

Autori: Mathys Boris, Lehmann David, Nayler Oliver, Mueller Claus, Bolli Martin, Velker Jörg, Weller Thomas

MPK: A61K 31/38, A61P 37/00, A61K 31/41...

Značky: deriváty, tiofénové, imunomodulátory, benzo, hydrogenované

Text:

...zlepšením funkcie endoteliálnej bunkovej vrstvy spojenej s aktiváciou SlPl/EDGI činí také zlúčeniny užítočnými pri liečbe nekontrolovanýchzápalových ochorení a pri lepšení funkčnosti vaskulárneho systému.0007 Zlúčeniny podľa vynálezu môžu byt použité samotné alebo v kombinácii s bežnými liečivami inhibujúcimi aktivaci T-buniek, čím je tak v porovnaní s bežnými imunosupresívnymi terapiami zaistené imunosupresívna terapia so zníženou...

Spôsob výškovej korekcie pevnej koľajovej dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2444

Dátum: 20.03.2006

Autori: Freudenstein Stephan, Kowalski Martin

MPK: E01B 37/00

Značky: dráhy, spôsob, výškovej, koľajovej, korekcie, pevnej

Text:

...otvormi po nadvihnutí aObr. 3 pevná koľajová dráha s vtlačeným zalíevacím materiálom.Na obr. 1 znázornená pevná koľajová dráha l pozostáva v podstate z dráhového panelu g z betónu, ktorý leží na podklade ą. V znázomenom príklade uskutočnenia je podklad vytvorený ako hydraulicky viazaná nosná vrstva.V dráhovom paneli g sú zabudované podvaly, ktorých jednotlive bloky 4, i nesú koľajnice Q, Z. Na obr. 1 je zakreslený trojuholník § ako...

Idebenón na liečbu svalových dystrofií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7845

Dátum: 20.03.2006

Autori: Meier Thomas, Buyse Gunnar

MPK: A61P 21/00, A61P 9/00, A61K 31/00...

Značky: svalových, liečbu, dystrofií, idebenón

Text:

...Sequence of cardiac changes in Duchenne muscular dystrophy. Am Heart J, 95, 283-294 Kermadec JM, et al. (1994) Prevalence of left ventricular systolic dysfunction in Duchenne muscular dystrophy an echocardiographic study. Am Heart J, 127, 618-23).Keďže genetická abnormalita je prítomná od narodenia, môže sa predpokladať, že komorové abnormality funkcie myokardu sú prítomné ešte skôr pred narodením, ale nie sú odhalene pomocou konvenčných...

Kontajner so sklopným vekom s prídavnými integrálnymi panelmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7712

Dátum: 20.03.2006

Autori: Chatelain Lucas, Weiss Jacques

MPK: B65D 85/00, B65D 5/00

Značky: přídavnými, integrálnymi, panelmi, sklopným, vekom, kontajner

Text:

...polohy do druhej polohy, v ktorej je zavesený von zvyšnou časťou0010 Pri používaní kontajnera, potom, čo sa sklopi prvý panel pozdĺž prvej sklopnej linky z východiskovej polohy do polohy druhej, čo odkryje druhý panel, môže spotrebiteľ sklopiť druhý panel pozdĺž druhej sklopnej linky do druhej polohy, V ktorej je druhý panel zavesený von zvyšnou časťou kontajnera.0011 Pohybom druhého panela z východiskovej polohy do polohy druhej,...

Spôsob prípravy 1-substituovaných 1 H-imidazo [4,5-c] chinolín-4-amínových zlúčenín a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7592

Dátum: 20.03.2006

Autori: Petschen Inés, Camps Francesc-xavier, Sallares Juan

MPK: C07D 471/00

Značky: h-imidazo, přípravu, chinolín-4-amínových, 4,5-c, 1-substituovaných, přípravy, spôsob, zlúčenín, medziprodukty

Text:

...a alkylová časť obsahuje jeden až šesť atómov uhlíka benzyl (fenyl)etyl a fenyl pričom benzyl (fenyl)etyI alebo fenyl je voliteíne substituovaný na benzénovom kruhu jednou alebo dvoma zoskupeniami nezávisle vybranými zo skupiny, ktorú tvorí alkyl sjedným až štyrmi atómami uhlíka, alkoxyl sjedným až štyrmi atómami uhlíka a halogén, svýhradou, že ked je benzénový kruh substituovaný dvoma ztýchtozoskupení, potom tieto zoskupenia spolu...