Zverejnene patenty 17.03.2006

Alfa ketoamidové zlúčeniny ako inhibítory cysteínových proteáz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14045

Dátum: 17.03.2006

Autori: Graupe Michael, Link John, Roepel Michael

MPK: C07C 317/48, C07D 213/32

Značky: ketoamidové, proteáz, inhibitory, zlúčeniny, cysteinových

Text:

...biologickej látky, zahŕňajúci podávanie zlúčeniny všeobecného vzorca (I) alebo jej farmaceutický prijateľnej soli s biologickou látkou pacientovi, ktorý sa zúčastní tohto klinického hodnotenia.0015 Opísanýje tiež spôsob profylaxie u pacienta, ktorý sa podrobuje liečbe s biologickou látkou so zlúčeninou všeobecného vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľnou soľou, na liečenie imunitnej odpovede vyvolanej biologickou látkou u tohto...

Cyklický spôsob výroby fosforečnanov lítia a kovu vlhkou chemickou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7114

Dátum: 17.03.2006

Autori: Zuber Josefine, Nuspl Gerhard, Vogler Christian

MPK: C01B 25/00

Značky: cyklický, cestou, spôsob, chemickou, vlhkou, fosforečnanov, lítia, výroby

Text:

...môžu použit také zlúčeniny, ktoré sú svodou miešateľné avýhodne vykazujú vyššiu polaritu ako acetón.0021 Fosforečnan lítny, sol kovu MX. rovnako ako fosřorečnanový zdroj sa výhodne použijú vtakýoh množstvách, aby zodpovedali čo možno najbližšie stechiometrickým pomerom nasledujúcej reakčnej rovnice,pričom sa ako príklad fosforečnanového zdroja použila kyselina fosforečná0022 V následnom kroku (b) sa pridá bázický zdroj lítia, akým je...

Laminovaný papierový výrobok a pás papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13295

Dátum: 17.03.2006

Autori: Saarväli Eva-li, Gungner Susanne, Albertsson Sverker, Mansson Anna

MPK: D21H 27/02, A47K 10/16, D21H 27/30...

Značky: papierový, papiera, výrobok, laminovaný

Text:

...môžu mať spojovacie prvky dĺžku od 10 cm do 35 cm a spojovacie prvky môžu zaberať aspoň 75 dĺžky spojovacích čiar.0013 Spojovací vzor podľa vynálezu je neprimerane veľký spojovací vzor a pri pohľade naň sa vzor vníma ako príliš veľký na papierový výrobok. Keďže na každom papierovom výrobku je viditeľná len časť vzoru, pozorovateľ, keď sa pozerá len na jeden výrobok, nemôže, alebo aspoň nemôže hned rozpoznať štruktúru celého vzoru. Jedným z...

Upevňovací systém pre police

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6438

Dátum: 17.03.2006

Autor: Menendez Ruiz Manuel Jesus

MPK: F16S 3/00, A47B 96/00

Značky: upevňovací, police, systém

Text:

...umiestnené vo vodorovnej polohe tak, že otvorené časti obidvoch sú navzájom protiľahlé a ich príslušné prvé vodorovné časti adruhé vodorovné časti zostávajú navzájom spojené do jednéhocelku a police majú hornú dosku, dve bočné steny a dve čelnésteny, ktoré sú všetky kolmé na hornú dosku.0009 Systém sa vyznačuje tým, že prvá a druhá časť prvého a druhého profilu sa striedavo prekrývajú, prvá vodorovná časť prvého profilu je dlhšia než druhá...

Spôsob na zlepšenie ochrany proti zneužitiu pri čipovej karte a čipová karta na uskutočnenie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6312

Dátum: 17.03.2006

Autori: Mohrs Walter, Kramarz-von Kohout Gerhard

MPK: H04L 29/06, G06Q 20/00, G07F 7/10...

Značky: zlepšenie, karte, čipovej, zneužitiu, čipová, ochrany, uskutočnenie, spôsobu, karta, spôsob, proti

Text:

...(VLR). Ďalšie použitie SIM nie je pre legitimneho užívateľa alebo pre neoprávnenú tretiu osobu po deaktivácii0013 Časový interval medzi stratou/krádežou a uskutočneným zablokovanim karty vsystémoch mobilnej telefónnej siete môže byt naozaj veľký, pretože legitímny majitel prípadne zistí stratu/krádež svojho mobilného telefónu až po určitej dobe a potom nemá možnost telefonovať, abyprevádzkovateľa siete informoval o strate/krádeži...

Profilový koľajničkový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5910

Dátum: 17.03.2006

Autor: Sondermann Frank

MPK: E04F 11/02, E04F 19/02

Značky: systém, profilový, koľajničkový

Text:

...systém, napríklad kábel, postačí navyše len vykývnuť do výšky jedno z krycích krídel, zatiaľ čo druhé krycie krídlo zostane vo svojej krycej polohe. Je tak možné zvlášť jednoducho a ľah ko uskutočňovať neskoršie revízne práce.0009 Alternatívne alebo dodatočne je možné podľa nároku 3 uložiť krycí profil s výškovou prestaviteľnosťou voči základnému profilu. Toto usporiadanie sa uprednostňuje najmä pri krycích profiloch s krycím krídlom na...

Zariadenie na oddeľovanie prestreku mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16679

Dátum: 17.03.2006

Autori: Wieland Dietmar, Rajtschan Alexander, Rundel Klaus, Tobisch Wolfgang

MPK: B05B 15/12

Značky: prestreku, zariadenie, mokrého, oddeľovanie

Text:

...oddeľovacie zariadenie môže byť opatrené aj mokrým čistiacim zariadením, pokiaľ sa uskutočňuje len odlučovanie častíc prestreku na regenerovateľnom oddeľovacom elemente suchým spôsobom, to znamená bez vypíeraniaPod výrazom neregenerovateľný filter je nutné chápať filter, na ktorom sa odlučuje prestrek mokrého laku unášaný prúdom odpadového vzduchu, a ktorý nemôže byť vyčistený od prestreku lakuna ňom vylúčeného, bez toho aby nemusel byť...

Herbicídna kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12027

Dátum: 17.03.2006

Autor: Greiner Anja

MPK: A01N 43/40, A01N 43/80, A01N 41/10...

Značky: herbicídna, kompozícia

Text:

...môžu poskytnúť jednu alebo viac výhod oproti použitiu jednotlivých zložiek (A) a (B). Rozsahy použitia jednotlivých zložiek môžu byť výrazne znížené, pričom je udržaná vysoká úroveň herbicídnej účinnosti. Kompozícia môže mať značne širšie spektrum rastlín voči ktorým je účinná, než ktorákoľvek zložka samostatne. Kompozícia môže mať potenciál kontrolovať rastlinné druhy pri nízkom rozsahu použitia, pri ktorom sú jednotlivé zložky...

Farmaceutická kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5144

Dátum: 17.03.2006

Autori: Veronesi Anna Maria, Veronesi Paolo Alberto

MPK: A61K 9/16

Značky: kompozícia, farmaceutická

Text:

...dobrú zmáčanlivost a dobrý absorbčný profil. Vjednom uskutočnení podľa vynálezu sa mikrokryštalické flavonoídy vo farmaceutickej kompozícii výhodne formulujú ako topická kompozícia, ktorá okrem vysokej zmáčanlivosti nevykazuje efekt drsnosti pri jej aplikácii na kožu alebo konečníkovú sliznicu.V jednom uskutočnení tento vynález poskytuje farmaceutickú kompozíciu obsahujúcu aktívnu zložku pozostávajúcu z dvoch alebo viacerých flavonoidov...

Klzná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15541

Dátum: 17.03.2006

Autori: Lenherr Reinhold, Spari Karl Heinz, Kornsteiner Walter, Künkel Rolf

MPK: F16D 43/21, F16D 7/02

Značky: klzná, spojka

Text:

...osobitne jednoduchým a nákladovo efektívnymRiešenie tohto problému je predmetom nezávislého nároku. Podľa vynálezu prvý diel spojky a druhý diel spojky dosadajú rovnými plochami tak, že sú v zábere až do maximálneho krútiaceho momentu len vdôsledku statického trenia. Rovné plochy medzi prvým adruhým dielom spojky nezahŕňajú žiadne mechanické záberové prostriedky, ako napríklad žlíabky avýstupky. Tým, že sa nevyužívajú mechanické záberové...

Spôsob výroby aminodifenylamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285005

Dátum: 17.03.2006

Autori: Schuhmacher Fred, Pohl Torsten, Brill Adolf, Hugger Uwe, Giera Henry, Sicheneder Adolf

MPK: C07C 209/00, C07C 211/00

Značky: spôsob, výroby, aminodifenylamínov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby aminodifenylamínov, pri ktorom sa aromatický amín zo skupiny pozostávajúcej z anilínu, o-toluidínu, m-toluidínu, p-toluidínu, 4-etylanilínu, 4-butylanilínu, 4-izopropylanilínu, 3,5-dimetylanilínu a 2,4-dimetylanilínu nechá reagovať s nitrohalogénbenzénom, ktorý môže byť prípadne substituovaný jedným alebo viacerými zvyškami zo skupiny alkylových zvyškov s 1 až 4 uhlíkovými atómami, za prítomnosti paládiového katalyzátora a bázy a...

Použitie (R)-N-[4-(1,4,5,6-tetrahydro-4-metyl-6-oxo-3- pyridazinyl)fenyl]acetamidu na výrobu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 285004

Dátum: 17.03.2006

Autori: Pollesello Picro, Haikala Heimo, Levijoki Jouko, Kaivola Juha

MPK: A61K 31/50, A61P 9/00

Značky: výrobu, r)-n-[4-(1,4,5,6-tetrahydro-4-metyl-6-oxo-3, liečivá, použitie, pyridazinyl)fenyl]acetamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie (R)-N-[4-(1,4,5,6-tetrahydro-4-metyl-6-oxo-3- pyridazinyl)fenyl]acetamidu na výrobu liečiva na liečenie neurohumorálnej nerovnováhy spôsobenej zmenami srdcovej činnosti s cieľom zabrániť rozvoju zlyhania srdca a na zvýšenie citlivosti kontraktilných bielkovín srdcového svalu na kalcium.

Spôsob a zariadenie na polohovo a uhlovo kompenzované privarovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4136

Dátum: 17.03.2006

Autor: Oxenfarth Hans

MPK: B29C 65/18, B29C 65/78

Značky: kompenzované, polohovo, privarovanie, zariadenie, spôsob, uhlovo

Text:

...najmä pri dutých telesách, pri každom výrobku počítať s rozdielnou polohou zváranej plochy. Systémy zvárania so statickým vymedzením dráhy sa tu ukázali byt nevhodné. Toto vyplýva ztoho, že vjednom prípade sa plastiñkuje príliš mnoho a vďalšom príliš málo materiálu. Podobné problémy sa vyskytujú tiež pri výlučne tlakovo regulovaných systémoch zvárania, pretože vdôsledku rôznych pružiacich účinkov steny nádoby voblasti zvárania môžu...

Zariadenie na stieranie nadbytočných zŕn osiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4132

Dátum: 17.03.2006

Autori: Wiebusch Thorsten, Johannaber Stefan Jan

MPK: A01C 7/00

Značky: osiva, nadbytočných, stieranie, zariadenie

Text:

...osiva g,na základe tohto tlakového rozdielu môžu ukladať na vysievacie otvory §. Pri tom môže byt vytváraný bud na vnútornej strane bubna 1 podtlak alebo na vonkajšej strane bubna pretlak, takže sa zrná osiva ukladajú na vonkajšiu stranu bubna 1 na vysievacích otvoroch g na základe vytvoreného tlakového rozdielu.Sodstupom od oblasti ukladania, teda od oblasti, vktorej je bubon 1 vedený osivom Z, je na vonkajšej strane bubna 1 usporiadané...

Strešný nosič pre vozidlo a spôsob upevnenia tohto strešného nosiča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15181

Dátum: 17.03.2006

Autori: Binder Hans, Binder Ottmar

MPK: B60R 9/04

Značky: tohto, strešný, spôsob, upevnenia, nosič, vozidlo, nosiča, strešného

Text:

...je sploštená do tvaru oblúka, ako je zrejmé z obrázka 1. Podla obrázka 4 pozostáva strešná lišta z dutého profilu 15, ktorý má vnútomý priestor 16. Strešná lišta 3 nemá podperné nožičky alebo podobne, ale svojou spodnou stranou 17 (obrázok 1) sa pri vradení tesnenia 18 ako aj obojstranne lepiacich pásikov 19 priradl streche vozidla, ako jasne vyplýva z obrázka 4. Čiarkovaná línia na obrázku 4 predstavuje plášť 20 strechy motorového...

Horizontálny vstrekovací stroj s posuvným otočným zariadením pre formy nástrojov na liatie vstrekom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10555

Dátum: 17.03.2006

Autori: Glashagen Bernd, Holzinger Reinhard

MPK: B29C 45/16, B29C 45/04

Značky: posuvným, stroj, formy, otočným, vstrekovací, vstrekom, zariadením, nástrojov, liatie, horizontálný

Text:

...tohto horizontálneho vstrekovacieho stroja je, že stĺpiky sú zaťažené váhovými a točivými momentmi najmä pri použití ťažšíchnosičov polovín formy. Pretože sa pohyblivá napínacia doska formypremiestňuje prostredníctvom stĺpikov, prejaví sa zaťaženie stĺpikov váhovými a točivými momentmi nepriaznivo i na mechanizmepojazdenia a na priebehu pohybov pohyblivej napínacej dosky formy.Zo spisu DE 197 33 667 Al je známy trojdoskový...

Zariadenie na stieranie nadbytočných zŕn osiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3659

Dátum: 17.03.2006

Autor: Johannaber Stefan Jan

MPK: A01C 7/00

Značky: stieranie, nadbytočných, zariadenie, osiva

Text:

...osiva 5,na základe tohto tlakového rozdielu môžu ukladať na vysievacie otvory 5. Pri tom môže byť vytváraný buď na vnútornej strane bubna 1 podtlak alebo na vonkajšej strane bubna pretlak, takže sa zrná osiva ukladajú na vonkajšiu stranu bubna 1 na vysievacích otvoroch 5 na základe vytvoreného tlakového rozdielu.Sodstupom od oblasti ukladania, teda od oblasti, vktorej je bubon 1 vedený osivom 7, je na vonkajšej strane bubna 1 usporiadané...

Nádoba s posunovateľným držadlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9606

Dátum: 17.03.2006

Autor: Melhede Linda

MPK: B65D 25/32

Značky: držadlom, posunovateľným, nádoba

Text:

...Štrbina je prevažne vertikálne usporiadaná. Inými slovami, Vertikálna zložka vektorasmeru štrbiny je väčšia ako horizontálna zložka vektora smeru štrbiny. Týmto spôsobomgravitačná sila zabezpečí, že držadlo bude mať tendenciu znížiť sa V štrbine a prijme rovnakúpolohu zakaždým, keď sa držadlo uvoľní.0016 V inom vyhotovení môže byť okrem toho štrbina umiestnená pod nejakým uhlom vzhľadom na vertikálnu stredovú líniu tela nádoby. Tým sa zvýši...

Kryt na diele motorového vozidla a odpovedajúci spôsob výroby a odpovedajúce použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20833

Dátum: 17.03.2006

Autori: Binder Ottmar, Binder Hans

MPK: B60R 13/04, B60J 5/04

Značky: výroby, použitie, odpovedajúce, diele, spôsob, odpovedajúci, vozidla, motorového

Text:

...použitý ako taký pre normálny konštrukčný rad je použitý ako upevňovací diel, aby - pokiaľ má byť dosiahnutý napríklad určitý dizajn - na ňom mohol byť upevnený krycí plech,takže potom je krycí diel už neviditeľný, a len vykonáva nosnúfunkciu. Dizajn je potom skôr určený krycím plechom.Ďalej je výhodné, keď je krycí plech hlboko tiahnutým dielom. Tento krycí plech môže pozostávať najmä z hliníka alebo zliatiny hliníka, najmä z eloxovaného...

Horizontálny vstrekovací stroj s otočným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20302

Dátum: 17.03.2006

Autori: Holzinger Reinhard, Glashagen Bernd

MPK: B29C 45/04, B29C 45/16

Značky: stroj, otočným, zariadením, vstrekovací, horizontálný

Text:

...Vnosiča foriem. Pre pojazd nosiča foriem pozdĺž pozdĺžnej osi stroja sú medzi pohyblivou upínacou doskou foriem a horným a dolnýmnosníkom upravené hydraulické servopohony. U tohto horizontálnehovstrekovacieho stroja síce nevznikajú vyššie zmienené klopné momenty pri rozjazde a brzdení. Nevýhodné je však u tohto trojdoskového horizontálneho vstrekovacieho stroja to, že dolné stĺpiky môžu byť vždy podľa zaťaženia nosičov polovín...

Spôsob aplikovanie farby alebo tlače na rozmerovo stabilnú plastovú nádobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8689

Dátum: 17.03.2006

Autori: Nielsen Birthe Bebe, Winther Hans-jörgen

MPK: B41J 3/407

Značky: spôsob, tlače, farby, plastovú, aplikovanie, rozmerovo, nádobu, stabilnú

Text:

...materiálu, ktoré majú relatívne malý rozmer, vdôsledku čoho je taktiež aj oblasť, ktorá sa má identifikovať koncovým užívateľom pred otvorením zásobníka, relatívne malá. Táto skutočnosť spôsobuje koncovému užívateľovi problémy, ateda sa teraz venuje úsilie tomu, aby sa tieto plochy(indikujúce porušenie) stali viditeľné aplikovaním farby alebo dotykových povrchov rôznymi spôsobmi. Zvyčajne sa táto aplikácia uskutočňuje v priebehu samotného...

Fúzne proteíny mačacieho alergénu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14573

Dátum: 17.03.2006

Autori: Bauer Monika, Schmitz Nicole, Dietmeier Klaus, Bachmann Martin, Utzinger Stephan

MPK: A61P 37/08, A61K 39/35

Značky: mačacieho, použitie, fúzne, proteiny, alergenů

Text:

...zistili, že kompozícíe, resp. vakcíny podľa vynálezu,zahmujúce aspoň jeden antigén Fel dl, sú nielen schopné vyvolať imunitnú odpoveď proti Fel dl, najmä protilátkovú odpoveď, ale sú okrem toho schopné desenzitizovať pacienta trpiaceho alergiou na mačky, a najmä že tieto kompozícíe, resp. vakcíny, vykazujú vysokú účinnosť. Okrem toho sme prekvapivo zistili, že Fel dl podľa vynálezu, ak je kovalentne naviazaný na VLP podľa vynálezu, má...

Zariadenie na odlučovanie prestreku mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14497

Dátum: 17.03.2006

Autori: Rundel Klaus, Tobisch Wolfgang, Rajtschan Alexander, Wieland Dietmar

MPK: B01D 46/00, B01D 46/10, B01D 46/24...

Značky: prestreku, zariadenie, odlučovanie, mokrého

Text:

...filter umiestený minimálne jeden krycí prvok, ktorý zabraňuje kolmému dopadu predmetov,nečistoty a/alebo častíc laku z aplikačnej oblasti na regenerovateľný povrchový filter.0032 Pritom je možné predpokladať, že minimálne jeden krycí prvok tvorí ohraničeníe0033 Kdosiahnutiu priaznivých pomerov prúdenia vdráhe prúdenia prúdu odpadového vzduchu je výhodné, ked zariadenie zahmuje aspoň jeden prvok vedenia prúdu, ktorý vedie minimálne jeden diel...

Zariadenie na odlúčenie prestreku mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7626

Dátum: 17.03.2006

Autori: Tobisch Wolfgang, Rundel Klaus, Rajtschan Alexander, Wieland Dietmar

MPK: B05B 15/00

Značky: zariadenie, prestreku, mokrého, odlúčenie

Text:

...povrchového filtra je možné uskutočniť prostredníctvom suchého očisťovacieho zariadenia, to znamená bez použitia čistiacej kvapaliny, alebo prostredníctvom mokrêho očisťovacieho zariadenia, to znamenáSuché očisćovacie zariadenie je možné opatrić aj mokrým očistovacím zariadením, pokiaľ sa uskutočňuje len odlučovanie častíc prestreku na regenerovateľnom odlučovacom prvku suchým spôsobom, to znamená bez vymývaniaU zariadenia podľa vynálezu sa...