Zverejnene patenty 16.03.2006

Spôsob výroby perlových polymérov s priemernou veľkosťou častíc v rozmedzí 1 µm až 40 µm, ako aj tvarovacia hmota a tvarovacie telesá obsahujúce perlový polymér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7295

Dátum: 16.03.2006

Autori: Schwarz-barac Sabine, Nau Stefan, Schnabel Michael, Schultes Klaus, Golchert Ursula

MPK: C08F 2/12, C08F 2/44, C08F 212/00...

Značky: tělesa, výroby, tvarovacie, hmota, tvarovacia, perlových, priemernou, obsahujúce, polymérov, veĺkosťou, rozmedzí, perlový, částic, polymér, spôsob

Text:

...ako častice rozptyľujúce svetlo.Spis DE 100 65 501 Al uvádza spôsob výroby perličkových polymérov s priemernou veľkosťou častíc v rozsahu l m až 40 m, pri ktorom sa polymerizovateľná kompozícía,ktorá obsahuje aspoň 50 hmotn. (met)akrylátov, disperguje vo vodnej fáze a polymerizuje.Disperzia stabilizovaná zlúčeninou hliníka sa vyrobí pri strihovej rýchlostí z 103 s.Vzniknuté perličkové polyméry sa používajú okrem iného na výrobu...

Spôsob výroby opticky aktívnych derivátov kyseliny 3-fenylpropiónovej a ich následných produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6762

Dátum: 16.03.2006

Autori: Bey Olivier, Jäkel Christoph, Hettche Frank, Völkert Martin

MPK: C07C 17/00, C07C 19/00, C07C 51/347...

Značky: spôsob, opticky, derivátov, kyseliny, 3-fenylpropiónovej, aktívnych, následných, výroby, produktov

Text:

...znamenajú vodík, C 1-C 5-alkyl,halogén-C 1-Cs-alkyl, hydroxy-C 1-Cs-alkyl, C 1-Cs-alkoxy,hydroxy-C 1-Cs-alkoxy, C 1-C 5-alkoxy-C 1-Cs-aIkyl, hydroxy-C 1-C 5-alkoxy-C 1-Cs-alkyl, C 1-C 5-aIkoxy-C 1-C 5-aIkoxy alebo hyd roxy-C 1-Cs-a|koxy-C 1-C 5-alkoxy, znamená C 1-C 5-alkyI, C 5-Ca-cykloalkyl, fenyl alebo benzyl, a znamená vodík alebo katiónový ekvivalent, pri ktorom sa- cis-izomér alebo zmes cis/trans-izomérov zlúčenín všeobecného vzorca lIv...

Veko nádoby s odstrániteľnou membránou a injekčne vstrekovaný tesniaci krúžok, a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4877

Dátum: 16.03.2006

Autori: Koch Mikael, Bitsch Jorgen, Stensböl Michael, Noer Torben

MPK: B65D 43/02, B65D 47/06

Značky: tesniaci, odstrániteľnou, injekčné, výroby, membránou, spôsob, krúžok, nádoby, vstrekovaný

Text:

...vstrekovanie. V prvom kroku sú injekčne vstrekované telo 4 veka a membrána 6. V druhom kroku je medzi membránu 6 a telo 4 veka injekćne vstrekovaný tesniaci krúžok 12. Tieto dva kroky injekčného vstrekovania prebiehajú v rovnakej forme. Forma je vytvorená tak, že po prvom kroku je forma nastavená tak, že sa pre tesniaci krúžok vytvorí nová dutina. V priebehu formovania tesniaceho krúžku 12, materiál tela 4 veka a membrány 6, umiestnený v...

Herbicídne kompozície obsahujúce 3-fenyluracily a 3-sulfonylizoxazolíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4667

Dátum: 16.03.2006

Autori: Liebl Rex, Reinhard Robert, Walter Helmut, Zagar Cyrill, Evans Richard

MPK: A01N 43/48

Značky: 3-sulfonylizoxazolíny, kompozície, 3-fenyluracily, obsahujúce, herbicídne

Text:

...fenyl, naftyl, pyrazolyl, ízoxazolyl alebo pyridyl, kde každý z 5 vyššie uvedených radikálov môže byt nesubstituovaný alebo substituovaný 1 až 6 halogénovými atómami alalebo 1, 2 alebo 3 substituentmi vybranými zo skupiny,ktorú tvorí kyano, C 1-Cs-alkyI, C 1-C 4-haloalkyI, Cg-Cs-alkenyl, Cg-Cs-alkinyl, 03-07 cykloalkyl. Ca-Cy-cykloalkenyl, C 1-C 4-alkoxy, Cą-Cçhaloalkoxy, C 1-C 4-alkyltio, C 1-C 4 haloalkyltio, C 1-C 4-alkylsulfonyl,...

Viacstupňové samonasávacie čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 284998

Dátum: 16.03.2006

Autori: Varchola Michal, Knížat Branislav

MPK: F04D 9/00

Značky: čerpadlo, samonasávacie, viacstupňové

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka čerpadla zloženého z viacerých stupňov, s difúzorom (4) upraveným na samonasávanie. Táto úprava je charakteristická tým, že difúzor (4) je jednolopatkový alebo viaclopatkový, pričom v bočnej stene (kolmej na os otáčania) jedného alebo viacerých kanálov je tesne za nábežnou hranou vytvorený recirkulačný otvor (7), oddelený od pracovnej časti kanála priehradkou (8). Otvor spája priestor nad obežným kolesom (3) s výtlačným...

Článkové “in-line” čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 284997

Dátum: 16.03.2006

Autori: Varchola Michal, Knížat Branislav

MPK: F04D 1/00, F04D 29/60

Značky: článkové, čerpadlo, in-line

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka článkového "in-line" čerpadla pozostávajúceho z telesa (8), umožňujúceho variabilné pripojenie nasávacích hrdiel (11) a výtlačných hrdiel (10), multifunkčnej rúrky (1), ktorá plní funkciu stredenia kanálových difúzorov (5) a medzistien (6) všetkých článkov a súčasne vytvára kanály (2), ktorými je privádzaná kvapalina z nasávacieho priestoru telesa čerpadla do nasávacieho priestoru (3) obežného kolesa prvého stupňa. Všetky...

Spôsob a zariadenie na odokovinovanie kovového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3920

Dátum: 16.03.2006

Autori: Kretschmer Matthias, Senokosov Evgeny Stepanovich, Brisberger Rolf, Behrens Holger, Senokosov Andrei Evgenievich, Frommann Klaus, Zerbe Rüdiger

MPK: C23C 2/02, B08B 7/00, B21B 45/04...

Značky: spôsob, pásu, zariadenie, kovového, odokovinovanie

Text:

...ocel a pre nehrdzavejúcu, austenitickú a feritickú oceľ. Špeciálnepredspracovanie nie je potrebné.0007 Pri plazmovom odokovinovaní beží pás teda medzi nad a pod pásomusporíadanýmí elektródami cez vákuovú komoru. Plazma sa nachádza medzielektródami a povrchom pásu na oboch stranách pásu. Pritom sa uskutočňuje plazmou, pôsobiacou na okoviny, odstraňovanie oxidov na povrchu pásu, ktoré je spojené so zvýšením teploty pásu to môže byt veľmi...

Rámy pre budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10184

Dátum: 16.03.2006

Autor: Wolf Johann

MPK: E04B 1/24, E04B 1/26

Značky: budovy, rámy

Text:

...prvkov rámu usporiadané aj vzpery orientované šikmo voči zvislým podperám. Pritom je výhodné, keď sú tieto šikmo orientované vzpery usporiadané v rohových oblastiach rámov podľa vynálezu. Vzpery sú s výhodou orientované tak, že sú usporiadané medzi zvislými podperami usporiadanými v oblasti rohov rámu podľa vynálezu, a sú voči zvislým podperám rámu podľa vynálezu, usporiadaným v oblastirohu, orientované tak, že prebiehajú šikmo hore.Forma...

Spínač, najmä spínač na stĺpiku riadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3228

Dátum: 16.03.2006

Autori: Grüner Roland, Suchanek Jürgen, Hasch Martin, Simonis Karl, Binder Bernd, Lipfert Rainer

MPK: B60Q 1/00, H01H 36/00

Značky: najmä, stĺpiku, riadenia, spínač

Text:

...guľového segmentu a jeden takýto nástavec odvrátený smerom od tohto povrchu, má celkovo hubovitý tvar.Samotný Spínací člen môže byť zhotovený z magnetizovateľného materiálu, ktorý obsahuje rôzne polarizované magnetické úseky. Spínací člen môže ale obsahovať aj magnetické časti, ktoré sú vsadené do spínacieho člena, ktorý je napriklad vyhotovený z plastu.Ďalšie výhodné uskutočnenia a podrobnosti vynálezu vyplývajú z nasledujúceho opisu, V...

Fosforamidové deriváty nukleosidových zlúčenín na použitie pri liečení rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8160

Dátum: 16.03.2006

Autori: Mcguigan Christopher, Mills Kenneth, Congiatu Costantino

MPK: A61P 35/00, A61K 31/7076, A61P 35/02...

Značky: nukleosidových, rakoviny, fosforamidové, liečení, deriváty, zlúčenín, použitie

Text:

...je tiež opísané použitie 2,3-dideoxynukleosidov pri antivírusovej liečbe HIV a obídenie potreby kinázy 2,3 dideoxynukleosidov, ktoré spočíva v ich intracelulárnom dodaní vo forme monofosfátu pomocou fosforamidátového triesteru, ktorý je schopný prestupovať bunkou.Úlohou vynálezu je získať zlúčeninu, ktorá by pri použití bola terapeuticky účinná, najmä účinná pri liečení rakoviny, ako leukémie.Podľa prvého aspektu sa vynález týka zlúčeniny...

Pracovná plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7649

Dátum: 16.03.2006

Autor: Wobben Aloys

MPK: E04G 1/00

Značky: plošina, pracovná

Text:

...s pracovnou plošinou podľa prvého príkladu uskutočnenia, aobrázok 8 zjednodušene znázornenie samostatnej platne pracovnej plošiny.0015 Obr. l ukazuje prierez vežovým stavebným objektom s pracovnou plošinou podľa prvého príkladu uskutočnenia. Stavebný objekt 100 nachádzajúci sa vo výstavbe, výhodne veža vetemej elektrárne, má dva vopred zhotovené betónové prefabrikované dielce lO, ll, ktore sú usporiadané navzájom na sebe. Prostredníctvom...