Zverejnene patenty 14.03.2006

Služba dátového skupinového volania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7399

Dátum: 14.03.2006

Autori: Achter Johannes, Bischinger Kurt

MPK: H04L 12/18, H04L 29/06

Značky: skupinového, služba, datového, volania

Text:

...hovor vsúvislosti shlasovým skupinovým volaním, Voice Group Call (VGC) nezávisle od toho, či práve existuje, alebo nie.Prenos dát zkoncového zariadenia 1 užívateľa nastáva na vysielacie/multicastove servisné centrum 5 a ďalej na koncové zariadenie jedného alebo viacerých príjemcov po paketoch prostredníctvom komponentov GPRS siete. Obslužný GPRS podporný uzol SGSN 3 riadi dátový tok zkoncového zariadenia cez základňové rádiostanice...

Acetylenylpyrazolopyrimidínové deriváty ako antagonisty mGLUR2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7396

Dátum: 14.03.2006

Autori: Palmer Wylie Solang, Woltering Thomas Johannes, Goetschi Erwin, Wichmann Jürgen, Gatti Mcarthur Silvia

MPK: A61K 31/5025, A61K 31/4738, A61K 31/519...

Značky: antagonisty, mglur2, acetylenylpyrazolopyrimidínové, deriváty

Text:

...(mGluR), ktoré patria do rodiny receptorov spriahnutých s proteínom G.V súčasnej dobe je známe osem rôznych členov týchto mGluR, z ktorých niektore tvoria podtypy. Na základe štruktúrnych parametrov, rôznych vplyv na syntézu sekundámyh metabolitov rôzne añnity k nizkomolekulámym chemickým zlúčeninám je možné týchto osem receptorov rozdeliť do troch podskupin mGluRl a mGluR 5, ktoré patria do skupiny I,mGluR 2 a mGluR 3, ktoré patria do skupiny...

Zariadenie a spôsob na vytvorenie elektroinštalácie v stenách postavených nasucho

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6487

Dátum: 14.03.2006

Autor: Klöckner Oliver

MPK: H02G 3/30

Značky: postavených, nasucho, vytvorenie, stěnách, elektroinštalácie, zariadenie, spôsob

Text:

...výške alebo sa tiež môžu priskrutkovat napríklad pomocou samorezných skrutiek. Bočné profilové lišty sapotom môžu jednoduchým spôsobom zachytiť na ramenách úchytky vtvarepísmena U. Prídavne alebo alternatívne sa môžu, ako už bolo uvedené, zaistiť0012 Keďže je požadované prídavné upevnenie bočných profvilových koľajníc na úchytkách, alebo keďže bočné profilové koľajnice nemajú byt pripojené ku koľajniciam vtvare písmena C, môžu byt na...

Systém a spôsob spracovania tlačiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6175

Dátum: 14.03.2006

Autori: Collins Chris, Bozzi Steve, Metayer Frank, Abraitis John, Meehan Richard Sean

MPK: G06K 9/20, G07G 1/00, G06K 7/10...

Značky: systém, spôsob, spracovania, tlačiva

Text:

...určený obrazec, vytvorený emitovaným svetlom. Napríklad sa môžu použit kruh,trojuholník alebo dokonca jediná čiara. Tlačivo môže napríklad namiesto štyroch značiek § 02 obsahovať úzky pravouhlý rámček. Zariadenie na snímanie obrazov môže zahrnovat svetlá, ktoré emitujú svetlo vo forme jedinej čiary. Užívateľ môže umiestniť tlačivo tak, aby čiara emitovaného svetla dopadala do uvedeného úzkeho pravouhlého rámčeka tlačiva. Avšak použitie obrazca...

Zabalená krabička s nálepkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6138

Dátum: 14.03.2006

Autor: Tallier Bernard

MPK: B65D 77/00, B65D 85/08

Značky: krabička, zabalená, nálepkou

Text:

...oddelená od prvej časti nálepky pri odstraňovaní obalu.0008 Prvá časť nálepky je pripevnená k vonkajšiemu povrchuškatuľky akýmkoľvek vhodným spôsobom, napríklad vhodným lepidlomako je polyvinylacetátové (PVA) lepidlo. Druhá časť nálepky je pripevnená k vnútornému povrchu obalu akýmkoľvek vhodným spôsobom, napríklad lepidlom ako je teplom taviteľné lepidlo. D 009 Poloha nálepky na škatuľke a umiestnenie, V ktorom je prvá časť nálepky...

N-sulfonylpyrolové deriváty a ich použitie ako inhibítorov histónovej deacetylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5979

Dátum: 14.03.2006

Autori: Bär Thomas, Maier Thomas, Beckers Thomas, Schneider Siegfried, Zimmermann Astrid, Gekeler Volker

MPK: A61K 31/4025, A61K 31/40, A61K 31/403...

Značky: inhibítorov, n-sulfonylpyrolové, deacetylázy, histónovej, použitie, deriváty

Text:

...spojená s Rubinstein-Taybiho syndrómom, predispoziciou k rakovine(pozri publikácia Murata et al. Hum Mol Genet 10, 1071 - 1076, 2001)(ii) aberantné posilnenie aktivity HDAC 1 transkripčnými faktormi pri akútnej promyelocytárnej Ieukémíi (APL) prostredníctvom fúzneho génu PML-u receptora kyseliny retinovej (pozri publikácia He et al. Nat genet 18, 126 - 135,1998)(iii) aberantné posilnenie aktivity HDAC nadmerne exprimovaným BCL 6 proteínom u...

Stabilizované kompozíce prchavých alkylačných činidiel a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12504

Dátum: 14.03.2006

Autori: Alonso Robert, Pimley Mark, Crooks Peter

MPK: A61K 31/13, A61K 31/50, A61K 31/16...

Značky: spôsoby, použitia, alkylačných, činidiel, stabilizované, prchavých, kompozice

Text:

...čiastočná odozva NR neuvádza sa.Tabulka 1 Topikálne podávanie horčićného dusíka pn fungoidnej mykoze (MF)0013 Neexistuje dôkaz akejkolvek klinicky významnej systemickej absorpcie topikálne aplikovaného horćićného dusíka. Nepozorovali sa žiadne systemíoké toxicity z perkutánnej absorpcie pri dlhodobom topikálnom použití horćićného dusíka pri MF.0014 Genetická toxicita - nepozorovala sa genetická toxicita pri použití topikálne aplikovaného...

Ochranná fólia polarizátora, polarizačná doska a zobrazovacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12214

Dátum: 14.03.2006

Autori: Tomoguchi Naoki, Otome Shigeo, Ueda Ken-ichi, Chiba Tsuyoshi, Sohgawa Yow-hei

MPK: G02B 1/10, G02F 1/1335, G02B 5/30...

Značky: polarizačná, doska, jednotka, zobrazovacia, ochranná, fólia, polarizátora

Text:

...počtom chýb vonkajšieho vzhľadu použitím ochrarmej fólie polarizátora apolarizátora a (3) zobrazovací displej s vysokou kvalitou0007 Ochranná fólia polarizátora podľa predloženého vynálezu obsahuje ako hlavnú zložku metakrylovú živicu a UV absorbér, v ktorých ochranná fólia polarizátora obsahuje od 0,01 do 3 hmotnostných dielov UV absorbéra na báze triazínu a od 0,01 do 3 hmotnostných dielov UV absorbéra na báze triazolu na 100 hmotnostných...

Konverzia 2-pyrazolínov na pyrazoly použitím brómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12017

Dátum: 14.03.2006

Autor: Fagan Paul

MPK: C07D 231/06, C07D 231/16, C07D 401/04...

Značky: bromu, pyrazoly, 2-pyrazolínov, konverzia, použitím

Text:

...R znamená H alebo C 1-C 4 alkyln znamená číslo od O do 3do kontaktu s brómom pri teplote aspoň 80 °C.OOO 4 Tento vynález sa týka tiež spôsobu prípravy zlúčeniny Vzorca 3 X m,6 1 R Nkaždý R 5 nezávisle znamená halogén alebo C 1-C 4 halogénalkyl R 6 znamená CH 3, F, Cl alebo Br an znamená číslo od 0 do 3, použitím zlúčeniny vzorca laV ktorom RN znamená H alebo C 1-C 4 alkyl tento sa vyznačujeprípravou zlúčeniny vzorce la opísaným spôsobom....

Rúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10543

Dátum: 14.03.2006

Autor: Neulinger Andreas

MPK: H02G 3/04

Značky: rúra

Text:

...dosadacích mostíkov sa môžu variovať mnohými spôsobmi. Takto môže byťobvodové delenie dosadacích mostíkov v intervale od 3 do 30 °, výhodne od 10 do 15 °.Ďalšia forma vyhotovenia vynálezu môže pozostávať vtom, že dosadacie mostíky majú klinový, výhodne prierez rovnoramenného trojuholníka. Tento spôsobuje v pozdĺžnom smererúry približne líniové dosadacie plochy pre vťahovane vedenia.Vrcholový uhol ahĺbka bokov týchto klínových...

Spôsob prípravy komplexov trojmocného železa s mono-, di- a polysacharidmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10272

Dátum: 14.03.2006

Autori: Marchi Egidio, Sacchi Stefania, Montorsi Mauro

MPK: C07F 15/02, A61K 31/715, A61K 31/70...

Značky: mono, polysacharidmi, přípravy, spôsob, komplexov, trojmocného, železa

Text:

...dôjsť ku zrážaniu za vzniku zmesí hydroxidov, ktoré sťažujú tvorbu komplexov a znižujú ich0011 Všetko vyššie uvedené potvrdzuje i fakt, že hydroxid železitý, ktorý reaguje s cukrom,je rozpustený len čiastočne a tvorí komplex tak, že zostane čiastočne ako usadenina na dne,alebo ako sa často stáva, sa po nejakom čase komplex vyzráža. Preto je na získanie efektívnej a opakovateľnej reakcie na tvorbu komplexu nevyhnutné uskutočniť hydratačnú...

Spôsob zásobovania súčasťami pracovnej stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10064

Dátum: 14.03.2006

Autor: Coutier Charles

MPK: B23Q 7/14

Značky: zásobovania, súčasťami, spôsob, stanice, pracovnej

Text:

...obslužnej oblasti blizko linky a jednej pojazdnej základnej dosky v pripravnej oblasti, umiestnenej za obslužnou pojazdnouzákladnou doskou v kolmom smere na túto dopravnú linku.0005 Presnejšie povedane, tento spôsob spočíva, keď je obslužná pojazdná základná doska prázdna, v činnosti premiestňovania linkovým operátorom prázdne pojazdné základne dosky 2 obslužnej oblasti k oblasti vyprázdñovania bokom k priliehajúcej k vyššie uvedeným...

Utesňovací prvok pre automobilové vozidlo a používanie tohto typu prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2942

Dátum: 14.03.2006

Autor: Thevenin Laurent

MPK: B60R 13/08, B60R 16/02, B60R 1/06...

Značky: používanie, utěsňovací, prvok, tohto, vozidlo, automobilové, prvků

Text:

...takto dobrú akustickú tesnosť0010 Výhodou je, že hrúbka penovej platničky je menšia než vzdialenosť medzi plechom steny dverí amaskou oproti strane plechu kde presahuje výčnelok. Cena tesniaceho prvku podľa vynálezu je tiež nižšia bez toho, aby to bolo na škodu jeho účinnosti.0011 Výhodou je, že ovládací kolík je namontovaný na výčnelok a na masku, podložka jemontovaná na kolík a ohnutá k výčnelku, hrúbka penovej platničky je menšia...