Zverejnene patenty 13.03.2006

Kolagénový prášok a termoplastická kompozícia na báze kolagénu na prípravu tvarovaných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7345

Dátum: 13.03.2006

Autori: Etayo Garralda Vicente, Meyer Michael, Kotlarski Oliver, Maser Franz

MPK: C08H 1/00, C08L 89/00

Značky: kolagénový, kolagenu, termoplastická, tvarovaných, prášok, kompozícia, výrobkov, báze, přípravu

Text:

...založená na kolagéne sa Vyznačuje degradáciou kolagénu na želatínu, živočíšne lepidlá a hydrolyzáty. Také produkty hydrolýzy kolagénu, ktore sa líšia stupňom hydrolýzy, sa používajú V rôznych odvetviach priemyslu, ako V potravinárskom priemysle, ako kozmetické prísady a živočíšne lepidlá. Pri tomto postupe sú molekuly kolagénu hydrolyzované pôsobením enzýmov alebo tepla na kyslú alebo alkalickú disperziu Vláknítého kolagćnu vo vode,...

Pyrolidínové deriváty ako antagonisty H3-receptorov histamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6799

Dátum: 13.03.2006

Autori: Stevens Freddie Craig, Beavers Lisa Selsam, Hipskind Philip Arthur, Finley Don Richard, Jesudason Cynthia Darshini, Pickard Richard Todd, Gadski Robert Alan, Takakuwa Takako

MPK: A61K 31/40, A61K 31/435, A61P 25/00...

Značky: histaminu, antagonisty, pyrolidínové, h3-receptorov, deriváty

Text:

...Aktivácia alebo inhibícia tohto receptora by mohla v prípade snahy o ovplyvnenie antagonízmu H 3-receptora viesť k nežiaducim vedľajším účinkom. Identifikácia receptora H 4 R od základu zmenila histamínovú biológiu a je nutného zobrat do úvahy pri vývoji antagonistov H 3-receptora histaminu.0005 Niektoré antagonisty H 3-receptora histaminu byli vytvorené tak, aby pripomínali histamín a mali imidazolový kruh obvykle substituovaný v...

Imunosupresívne činidlo obsahujúce ako aktívnu zložku heterocyklickú zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12268

Dátum: 13.03.2006

Autori: Yaguchi Shinichi, Yui Ryogo, Watanabe Tetsuo, Haruta Kazuhiko, Yoshioka Kimitomo, Matsuno Toshiyuki, Tsuchida Yoshio

MPK: A61P 17/00, A61P 1/04, A61K 31/5377...

Značky: obsahujúce, imunosupresívne, zlúčeninu, zložku, heterocyklickú, činidlo, aktívnu

Text:

...a deriváty pyrimidínu,ktoré obsahujú špecifický substituent vpolohe 2 benzimidazolového jadra,vykazujú zvýšené cytostatické účinky na solídne nádory (pozri patentové dokumenty 3, 4 a 5). Spôsoby výroby takýchto derivátov sú opísané v týchto patentových dokumentoch. ale nie sú obmedzené len na tieto spôsoby a u konečných produktov môžu byt uskutočnené rôzne reakcie, ako je alkylácia,alkylkarbonylácia apod. stým, že produkty týchto...

Nové mäkké želatínové kapsuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4833

Dátum: 13.03.2006

Autori: Marchiorri Maurizio, Zoppetti Giorgio

MPK: A61K 9/48, A61K 47/40

Značky: nové, kapsuly, želatinové, mäkké

Text:

...acetylsalicylovou.0022 Výhodne, keo je aktívnou ingredíenciou progesterón, je obsiahnutý v kapsule podla tohto vynálezu v množstve v rozsahu od 10 do 200 mg a ešte výhodnejšie 100 mg. Konkrétne je výhodná kapsula, pricom výplňový materiál obsahuje vyššie uvedené množstvá progesterónu aškrupina obsahuje od 10 do 22 mg, výhodne 20 mg hydroxypropyI-B-cyklodextrínu.0023 Vitamíny rozpustné vtuku, ako samostatné vitamíny alebo vzmesi s inými...

Tigecyklínové kompozície a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15601

Dátum: 13.03.2006

Autori: Shah Syed, Fawzi Mahdi, Zhu Tianmin

MPK: A61K 47/12, A61K 47/02, A61K 31/65...

Značky: přípravy, kompozície, tigecyklínové, spôsoby

Text:

...do doby podania dávky tigecyklínu pacientovi neuplynulo viac než 6 hodín. Výhodnejšie by bolo, aby nemocničný perzonál mohol využiť prispôsobivosť a výhod, ktoré by prinášala dlhšia doba na riedenie a rekonštitúciu, takže bynapríklad nemocničná lekáreň mohla pripraviť roztok o deň skôr, než ho bude nutné podaťTigecyklín má takú krátku dobu na miešanie a v podstate nulovú dobu narekonštitúciu, pretože v roztoku dochádza k relatívne rýchlej...

Hrebeňový a/alebo nárožný vetrací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 284995

Dátum: 13.03.2006

Autor: Schürmann Wolfram

MPK: E04D 13/00

Značky: prvok, větrací, hřebenový, nárožný

Zhrnutie / Anotácia:

Hrebeňový a/alebo nárožný vetrací prvok (10) má strednú časť (11), ktorá je upevniteľná na hrebeňovú alebo nárožnú latku (15), a bočnú časť (12). Po obidvoch stranách nadväzuje na strednú časť (11) bočnej časti (12), ktoré sú svojimi vonkajšími okrajovými oblasťami (26) položiteľné na strešnú krytinu (20) a sú medzi svojimi vonkajšími okrajovými oblasťami (26) a strednou časťou (11) vytvorené prepúšťajúce vzduch. Bočné časti (12) sú vo svojej...

Samostatný stroj na prípravu nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3944

Dátum: 13.03.2006

Autori: Yoakim Alfred, Ozanne Matthieu

MPK: A47J 31/40, A47J 31/00

Značky: nápojov, přípravu, samostatný, stroj

Text:

...vody, ktorá sa už nezohrieva z počiatočnej teploty po pohotovostný rozsah teploty prúdom akumulátora v samostatnom režime, ale ktorú predtým zohrial vyhrievací prostriedok napájaný sieťou.Hlavné výhody sú preto v samostatnom režime prevádzky v podstate- väčšia schopnost samostatnej prevádzky a- už žiadna čakacia doba, súvisiaca s dohriatlm objemu vody medzi prípravou dvoch nápojov.Vo výhodnom uskutočnení vynálezu výhrevný prostriedok...

Stabilné nanokapsulové systémy pre uvoľnovanie aktívnych molekúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10564

Dátum: 13.03.2006

Autori: Alonso Fernández Jose, Vila Pena Ana Isabel, Suárez Luque Silvia

MPK: A61K 8/11, B01J 13/02, A61K 9/51...

Značky: aktívnych, nanokapsulové, systémy, molekúl, uvoľňovanie, stabilné

Text:

...kladným nábojom. Od tej doby bolonavrhnutých niekoľko ďalších systémov, ktoré V sebe zahrnujú tento polymér, prípadne iné polyméry, vďaka ktorým sa v systéme dosiahne požadovanýkladný elektrický náboj. Okrem toho, Calvo et al. v publikácii Coll 0 íd. Polym. Sci., 1997, 275, 46-53 podrobne popisujú identické koloidné systémy ako definuje patentová žiadosť popísaná v predchádzajúcom odseku, avšak s tým rozdielom, že v tomto prípade budú...

Spôsob generovania tlakových pulzácií a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8808

Dátum: 13.03.2006

Autori: Foldyna Josef, Švehla Branislav

MPK: B08B 3/02, B05B 17/06, B08B 3/12...

Značky: generovania, spôsob, spôsobu, tlakových, tohto, zariadenie, vykonávanie, pulzácií

Text:

...prenos pulzačnej energie od generátora k dýze alebo k sústave dýz sa využíva stlačiteľnosť kvapaliny a naladenie akustickej sústavy tvorenej akustickým budičom, akustickou komorou, mechanickým zosilňovačom pulzácií akvapalinovým vlnovodom. Akustická sústava môže byt ešte doplnená o laditeľnúrezonančnú komoru, umožňujúcu rezonančne naladenie akustickej sústavy.Na rozdiel od ultrazvukovej dýzy (M. M. Vijay Ultrasonically generated cavitating...

Zátková tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7686

Dátum: 13.03.2006

Autor: Payne Mark

MPK: B22D 41/00

Značky: zátková

Text:

...na uvedenom tesniacom povrchu, povrch a tesnenia sú výhodne prstencovité. 0010 Výhodne obsahujú zádržné prostriedky podložku, proti ktorej sa zapoja roztiahnuteľné prostriedky, a matku, ktorá je naskrutkovaná na závitoch nosnej tyče a pri použití utiahnutá,aby došlo k zapojeniu podložky s uvedenými roztiahnuteľnými0011 Teraz bude vynález opísaný ako príklad s odkazmi naObrázok 1 je schematický ćiastkový prierez horným koncom zátkovej...