Zverejnene patenty 23.02.2006

Ventilátor pre vysávač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7219

Dátum: 23.02.2006

Autori: Sicken Friedhelm, Gerhards Manfred, Bartsch Klaus

MPK: H02K 5/22, H02K 7/14, H02K 11/00...

Značky: vysávač, ventilátor

Text:

...sací ventilátor pre vysávač (neukázaný), kde agregát pozostáva zhnacieho motora 2 amotorom poháňanej ventilátorovej jednotky 3. Ventilátorová jednotka 3 je zakrytá prisávacím krytom 4, ktorý má sací otvor 5 pre nasávací prúd vzduchu. Do ložiskovej nádoby 10 sú umiestnené známe moduly hnacieho motora 2, ako aj obvinutý stator 6, rotor 7, a držiaky kefy 8 s uhlíkovými11, ktorý sa nachádza pod prisávacím krytom azvrtule 12. Vodiaci stupeň...

Plniaca dýza

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16921

Dátum: 23.02.2006

Autor: Söderström Hans

MPK: B65B 3/16, B65B 39/00

Značky: plniaca, dýza

Text:

...a druhá substancia zvonka. Keď sa ventilový kužel uzavrie proti ústí dýzy, každý diel uzavieracej plochy kužeľa pretne ako vnútomú, tak vonkajšiu farbu, čoho výsledkom je zmíešanie oboch substancií. Pri ďalšom plnení teda bude prvý tok, ktorý vyjde z dýzy, zmiešaný. Navyše pri obtekaníventilového kužeľa dochádza k turbulencii, takže rôzne substancie nebudú vychádzaťrovnomeme a budú mať tendenciu sa po opustení dýzy miešať. Rozdelenie farieb...

Jediný pravouhlý koncový blok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5182

Dátum: 23.02.2006

Autori: Lapeire Gregory, De Bosscher Wilmert, De Boever Joannes, Dellaert Krist

MPK: H01J 37/32, C23C 14/34

Značky: koncový, jediný, pravouhlý

Text:

...zlepšiť spracovanie menších substrátov, ako je napríklad veľkosť displeja z kvapalných kryštálov alebo plazmového displeja. Jednou z nevýhod pri používaní týchto trubicových terčov pri takých zariadeniach na vytváraniepovlakov na displejoch sú potrebné značné úpravy v súčasnej dobe existujúceho zariadenia.Teraz sa pri zariadení na vytváranie povlakov na displejoch používajú podlhovasté rovinné magnetrónové naprašovacie terče. Väčšina...

Spôsob zhotovovania zlepšených protielektródových vrstiev pre elektrochromatické prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15520

Dátum: 23.02.2006

Autori: Burdis Mark, Weir Douglas

MPK: G02F 1/155, G02F 1/15

Značky: protielektródových, zhotovovania, vrstiev, elektrochromatické, prvky, spôsob, zlepšených

Text:

...slabší východiskový odfarbený stav. Naproti tomu, Režim 2 ukazuje stav, v ktorom je nábojová kapacita zvýšená, napríklad v dôsledku zvýšenia hrúbky protielektródovej vrstvy. Výsledkom je zvýšenie celkového dynamického rozsahu spolu so sprievodným zvýšením optickej hustoty,ktoré je viditeľné zodfarbeného stavu. Preto sa aj vtedy, kedy môže byť celkový náboj katódovej protielektródovej vrstvy zvýšený za účelom zväčšenia celkového dynamického...

Pílový pás a spôsob výroby pílového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10346

Dátum: 23.02.2006

Autor: Balint Michael

MPK: C23C 14/00, B23D 61/12, B23D 65/00...

Značky: pásu, pilový, pilového, výroby, spôsob

Text:

...je práve pri vysokomzaćažení, ako pri rezaní a abrazĺvnom odieranĺ podstatnou nevýhodou. Ďalšia nevýhoda vzniká procesom od valca k valcu navrhovaným v stave techniky. Pritom sa nemôže zvolit každá geometria píly, napríklad nie je nwžná geometria rozvedených zubov, pretože také pásy nemôžii byt zvíjané alebo sa môžu zvinovat len veľmi zle. Pretože hrúbky vrstiev známe zo stavu techniky sú podstatne väčšie ako 5 m, je ich výroba drahá a...

Koncentráty mrazuvzdorných prostriedkov s antikoróznou ochranou obsahujúce glycerín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9613

Dátum: 23.02.2006

Autori: Irwin Colin, Kiefer Matthias, Kormann Claudius

MPK: C09K 5/20, C09K 5/10, C23F 11/10...

Značky: glycerín, prostriedkov, obsahujúce, mrazuvzdorných, koncentráty, antikoróznou, ochranou

Text:

...kyseliny použité ako antikorózna zložka sú opísané v EP-B 479 470. Kvarternizované imidazoly sú uverejnené v DE-A 196 O 5 509.EP-A 816467 okrem zvyčajne používaného etylénglykolu a propylénglykolu uverejňuje aj vyššie glykoly a glykoléter použité ako mrazuvzdorná zložka.WO-A 92/01029 uverejňuje vodnú chladiacu zmes, ktorá obsahuje predovšetkým glyoerín.EP-A 1416563 uverejňuje chladiacu zmes pre palivové články.DE-A 10163337 uverejňuje...

Mutantné AOX1 promotory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9179

Dátum: 23.02.2006

Autori: Hartner Franz, Glieder Anton

MPK: C12N 15/00

Značky: promotory, mutantné

Text:

...kofaktorov a pre syntézu aromatických aminokyselín, v danom poradí. Existuje ešte mnoho medzierV informáciách týkajúcich sa génov a ich zodpovedajúcich enzýmov zapojených do PPPv nekonvenčných kvasinkách. Niektoré enzýmy bolí izolované z Candida utílis, S. pombe a K. lactís. Kompozičná a kinetická charakterizácia ukázali medzi týmito enzýmamí niekoľko rozdielov. V dôsledku nedostatku informácií nemôže byt v týchto kvasinkách stanovený...

Imidazo[1,2-a]pyridínové zlúčeniny ako inhibítory VEGF-R2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8855

Dátum: 23.02.2006

Autori: Remick David Michael, Zhong Boyu, Knobeloch John Monte, Hao Yan, Clayton Joshua Ryan, Mendel David, Yip Yvonne Yee Mai, Burkholder Timothy Paul, Rempala Mark Edward, Heath Perry Clark, Mclean Johnathan Alexander, Henry James Robert, Wang Zhao-qing, Barda David Anthony

MPK: A61K 31/4375, C07D 471/04, A61P 35/04...

Značky: zlúčeniny, inhibitory, imidazo[1,2-a]pyridínové, vegf-r2

Text:

...1,ő-ajpyrimidíny, ktoré sú inhibítormi tyrozínkinázy. Publikácia WU a kol., Bioorg. Med. Chem. Let. 2004,zv. 14, strany 909-912 opisuje imidazo 1,2-apyridíny, ktoré sú inhibítormi VEGF.0005 Avšak stále existuje dopyt po účinných inhibítoroch proteínových kináz.0006 Predmetný vynález poskytuje nové imidazo 1,Z-ajpyridinylové zlúčeniny, ktoré inhibujú VEGF-R 2 a sú preto vhodné na liečbu ochorenísprostredkovaných VEGF-R 2 alebo závislých od...

Rozpustné glykózaminoglykanázy a spôsoby prípravy a použitie rozpustných glykózaminoglykanáz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20218

Dátum: 23.02.2006

Autori: Keller Gilbert, Dylan Tyler, Frost Gregory, Haller Michael, Bookbinder Louis, Kundu Anirban

MPK: A01K 67/033, A01N 43/04, A01N 37/18...

Značky: rozpustné, rozpustných, spôsoby, přípravy, glykózaminoglykanázy, použitie, glykózaminoglykanáz

Text:

...voči hyalurónanu. HYALl je prototypickým kyslo aktívnym enzýmom a PH 20 je prototypickým neutrálne aktívnym enzýmom. Kyslo aktívne hyaluronidázy, ako sú HYAL 1 a HYAL 2, obvykle nemajú katalytickú aktivitu pri neutrálnom pH (t.j. pri pH 7,0). Napríklad HYALl má nízku katalytickú aktivitu in vitro nad pH 4,5(G. I. Frost et al., Anal. Biochemistry 25 l (2) 263-269 (1997. HYAL 2 je kyslo aktívnym enzý mom s veľmi nízkou špecifickou...

Mutantné AOX1 promotóry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8663

Dátum: 23.02.2006

Autori: Glieder Anton, Hartner Franz

MPK: C12N 15/00

Značky: mutantné, promotory

Text:

...Za aeróbnych podmienok je pyruvát oxidovaný na C 02 prostrednictvom pyruvátdehydrogenázy a cyklu trikarboxylovej kyseliny (TCA). Cyklus TCA je výnimočne zaujímavý pre bunkový metabolizmus vdôsledku faktu, že je to jediný spôsob na oxidácíu sacharidov na C 02. Oxidácia na C 02 vedie k produkcii NADH, ktorý je používaný na produkciu energie. Okrem toho sú medziprodukty TCA cyklu hlavnými zdrojmi metabolítov pre biosyntetické účely. V dôsledku...

Tuhá farmaceutická kompozícia obsahujúca telitromycín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8596

Dátum: 23.02.2006

Autor: Desesquelle Christian

MPK: A61K 31/704, A61P 31/04, A61K 9/20...

Značky: tuhá, obsahujúca, kompozícia, farmaceutická, telitromycín

Text:

...účinnej zložky značne zmenšenú veľkosť, a na druhej strane umožňuje celkom výrazné zvýšenie odolnosti tabliet pred potiahnutím proti zlomeniu. a teda v priemyselnom meradle veľmi výrazne znížiť mieru odpadu tabliet s nedokonalým vzhladom v dôsledku nedostatočnej súdržnosti materiálu0012 Predmetom predkladaneho vynálezu je teda tableta obsahujúca telitromycín alebo niektorú z jeho adičných solí s farmaceutický prijateľnou kyselinou ako...