Zverejnene patenty 21.02.2006

Regulácia aspirácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7039

Dátum: 21.02.2006

Autori: Hopkins Mark Alan, Gao Shawn

MPK: A61M 1/00

Značky: aspirácie, regulácia

Text:

...špirálové čerpadlo). Táto výveva a čerpadlo sa nemôžu používať súčasne a obidva prípady si vyžadujú oddelenéhadičky na aspiráciu a kazetu.0007 Iný, v súčasnosti dostupný očný chirurgický systém, systém ACCURUS® od firmy Alcon Laboratories, Inc., obsahujejednak Venturiho Vývevu, ako aj peristaltické čerpadlo, ktoré pracujú V sériovom zapojení. Venturiho výveva aspiruje materiál z miesta chirurgickeho zákroku do malej zbernej komory....

Izoxazolínový derivát a nový spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13122

Dátum: 21.02.2006

Autori: Choi Hyeong Wook, Shin Hyun-ik, Lee Jae Hoon, Lee Kyu Woong, Park Ki Sook, Heo Tae Ho

MPK: A61K 31/422, C07C 229/08, A61P 29/00...

Značky: izoxazolínový, přípravy, nový, spôsob, derivát

Text:

...A. Nishio K, Wlnn RK, Chi EY, Henderson WR Jr,Harlan JM.0023 Hepatocirhóza i) J Pharmacol Exp Ther. 2004 Mar 30863) 1191-6, The caspase inhibitor ldn-6556 attenuates hepatic injury and ñbrosis in the bile duct Iigated mouse. Canbay A., Fledstein A., Baskin-Bey E.,Bronk FS. Gores GJ. ii) Hepatology. 2004 Feb 39(2) 273-8, Apoptosis the nexus of Iiver injury and tibrosis. Canbay A, Friedman S. Gores GJ. iii) Hepatology. 2003 Nov 38(5) 1188-98,...

Substituované pyrido[2,3-d]pyrimidínové deriváty vhodné ako liečivá na liečenie autoimunitných porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5198

Dátum: 21.02.2006

Autori: Herdewijn Piet André Maurits Maria, Gao Ling-jie, De Jonghe Steven Cesar Alfons

MPK: C07D 471/00, A61K 31/519, A61P 35/00...

Značky: autoimunitných, liečivá, deriváty, poruch, liečenie, pyrido[2,3-d]pyrimidínové, substituované, vhodné

Text:

...avšak je vystavené mnohým prekážkam vzhľadom na odmietnutie organizmom príjemcu.Hostiteľova odozva na aloimplantátový orgán zahŕňa komplexný súbor bunkových interakcií medzi T aB lymfocytmi ako aj makrofágmí alebo dendritickými bunkami, ktoré rozpoznajú asú aktivované cudzímí protilátkami. Ko-stimulačné faktory, predovšetkým cytokíny a špecifické interakcie bunka-bunka, poskytované aktivovanými pomocnými bunkami ako sú makrofágy alebo...

Zariadenie s dvojsmerným ventilom na injekciu lieku a odber telesnej tekutiny bez použitia ihly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4846

Dátum: 21.02.2006

Autor: Tsai Hsi-chin

MPK: A61M 39/00, A61M 39/02

Značky: telesnej, ventilom, dvojsmerným, lieku, použitia, tekutiny, injekciu, odber, zariadenie

Text:

...Hrdlo má hornú časť, na ktorej je vytvorená príruba, a uzatvára otvor krytu. Uvedených viacero otvorov je vytvorených na pružnej zátke. Kryt má konkávny vnútorný povrch výstupku. Po zatlačení piestu striekačky bez ihly roztok tečie cez viacero otvorov.Príruba a hrdlo sa môžu vrátit a uzavrieť otvor, pretože konkávna vnútorná plochavýstupku a hladký okraj príruby znižujú trenie.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 je rozložené perspektívne...

Deriváty 5-fenyl-pentánovej kyseliny asko inhibítory matricových metaloproteináz na liečbu astmy a iných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11579

Dátum: 21.02.2006

Autori: Palle Venkata, Dastidar Sunanda, Sattigeri Viswajanani Jitendra, Ray Abhijit, Voleti Sreedhara Rao, Khera Manoj Kumar

MPK: C07D 207/40, A61P 11/06, C07D 209/12...

Značky: astmy, ochorení, iných, deriváty, 5-fenyl-pentánovej, metaloproteináz, kyseliny, inhibitory, matricových, liečbu

Text:

...sklerózu, systémový lupus erythematodes sklerodermie, autoimunitnúexokrinopatiu, autoimunitnú encefalomyelitídu, culaovku, angiogenézu a metastázy nádoru, rakovinu vrátane karcinómu prsníka, hrubého čreva, konečníka, pľúc, ľadvín, vaječníkov,žalúdka, matemice, pankreasu, pečene, úst, hrtanu, prostaty, melanómu, akútnu chronickú leukémiu, periodontálne ochorenie, neurodegeneratívne ochorenie ako Alzheimerova choroba,Parkinsonova choroba,...

Predĺženie času do progresie ochorenia alebo predĺženie prežívania pri rakovine vaječníkov u pacientok užívajúcich pertuzumab

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15695

Dátum: 21.02.2006

Autori: Kelsey Stephen, Derynck Mika

MPK: A61P 35/00, A61K 39/395

Značky: predĺženie, užívajúcich, progresie, ochorenia, rakovine, času, pertuzumab, prežívania, pacientok, vaječníkov

Text:

...US 5 783 186 US 6 458 356, W 0 97120858, W 0 97138731 US 6 214 388 US 5 925 519, W 0 98102463 US 5 922 845, W 0 98118489, W 0 98133914 US 5 994 071, W 0 98145479 US 6 358 682 B 1 US 200310059790, W 0 99155367,W 0 01120033 US 200210076695 A 1. W 0 00178347, W 0 01109187, W 0 01121192 W 0 01132155, W 0 01153354. W 0 01156604, W 0 01176630. WO 02105791, W 0 02111677 US 6 582 919 US 200210192652 A 1 US 200310211530 A 1. W 0 02144413 US...

Pyrazolylkarboxanilidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4541

Dátum: 21.02.2006

Autori: Dahmen Peter, Greul Jörg Nico, Dunkel Ralf, Seitz Thomas, Elbe Hans-ludwig, Wachendorff-neumann Ulrike, Gayer Herbert

MPK: A01N 43/48, C07D 231/00

Značky: pyrazolylkarboxanilidy

Text:

...bróm alebo jód.v prvom stupni s derivátom díboránu vzorca (VI)- (VI) si-OP ąo-ď. v ktorom G 3 a G 4 znamenajú alkyl alebo spoločne znamenajú alkándiyí, za prítomnosti katalyzátora, pripadne za prítomnosti látky viažucej kyseliny a prípadne za prítomnosti zriedovadIa a bez spracovania sa v druhom stupni nechajú reagovať s derivátmi halogénbenzénu vzorca (VII)v ktorom R má vyššie uvedený význam a X 3 znamená bróm, jód alebo...

Kombinácie a spôsoby podávania terapeutických prostriedkov a kombinovanej terapie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11281

Dátum: 21.02.2006

Autori: Desai Neil, Soon-shiong Patrick

MPK: A61K 31/7068, A61K 31/555, A61K 31/337...

Značky: terapie, podávania, kombinovanej, spôsoby, prostriedkov, terapeutických, kombinácie

Text:

...aktivácia mnohých z týchto kináz, napríklad aberanlná aktivita tyrozlnkináz proteínov, napríklad nadexpresiou alebo mutáciou, vedie k nekontrolovanému rastu buniek.Napriklad zvýšená aktivita receptora epidermáíneho rastového faktora (EGFR) bola zistená v nemaíobunkovej rakovine plúc, v rakovine mechúra a rakovine hlavy a krku, a zvýšená aktivita oerbB-Z bola zistená u rakoviny prsníka, vaječnlka, žalúdka a pankreasu. To znamená,...

Keramický dopravníkový valec s kovovými koncovými krytmi a jeho montáž

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4129

Dátum: 21.02.2006

Autori: Gautier David, Flamme Arnaud

MPK: F16D 1/06, F27D 3/00, B65G 39/00...

Značky: montáž, dopravníkový, keramický, kovovými, válec, koncovými, krytmi

Text:

...a koncovýmkrytom. Montáž a opravy pružinového vinutia alebo bimetalického systému však môžu byť ťažké. Okrem toho takéto kovové konektory sú prispôsobené na špecifické teplotné rozmedzie (všeobecne 400 °C a viac). Mimo tohto rozmedzia môže0005 Mechanické pripevňovacie prostriedky môžu byť použité na pripevnenie koncového krytu k cievke. Patentový spis US 4 751 776 opisuje koncový kryt, opatrený prstencovito rozmiestenými skrutkami, ktoré...

Priečková konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10061

Dátum: 21.02.2006

Autor: Eckert Werner

MPK: E04B 2/80

Značky: konštrukcia, priečková

Text:

...a úplné vyplnenie všetkých komôr najma voľným izolačným materiálom pomocou vháňania vzduchom bude jednoduché a0008 Na riešenie tejto úlohy vynález navrhuje, aby boli vytvorené ohraničovacie prvky ako nosné rebríkové prvky, kde každý z nich má pozdĺžne a priečne výstuhy, aby minimálne jeden z ohraničovacich prvkov mal medzi susednými komorami priedušnú oblasť so zadržovacím prvkom filtrového typu, aby zadržovací prvok filtroveho typu bol...

Zavesená lanová transportná zostava so systémom na priečne premiestňovanie núdzového lana

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2949

Dátum: 21.02.2006

Autor: Andreetto Alessandro

MPK: B61B 7/00, B61B 12/00

Značky: núdzového, systémom, zavěšená, transportná, zostava, premiestňovanie, lanová, priečne

Text:

...tvoreného dráhami 1, 2. V tejto polohe vetva 62 núdzovej slučky 50 zaujíma polohu označenú vzťahovou značkou 62, v ktorej leží V blízkosti av podstate rovnobežne s nosným lanom 12. Toto usporiadanie umožňuje núdzovej kabíne (nie je znázornená),aby bola upevnená k vetve 62 na dosiahnutie kabíny V, ktorá je pri nehode zablokovania na nosnom lane 12, Núdzové lano pôsobí ako nosné lano a hnacie lano pre núdzovú kabínu a teda aspoň jedna z...

Použitie uhličitanov lantánu na zníženie stráviteľnosti fosforu pri výžive zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7569

Dátum: 21.02.2006

Autori: Spiecker-hauser Ute, Mertin Dirk, Schmidt Bernard

MPK: A23K 1/18, A23K 1/175

Značky: zvierat, výživě, stráviteľnosti, lantánu, použitie, zníženie, uhličitanov, fosforu

Text:

...ochorenia uskutočňované prostredníctvom terapeutického podávania farmaceutických kompozícii na báze zlúčenín lantánu je v rámci doterajšieho stavu techniky už známa, potom možnost dietetického využitia týchto zlúčenín v rámci výživových stratégii na ochranu zvierat voči hrozbám vyplývajúcim z biologickej dostupnosti nadbytočných fosfátov zatialnebola reflektovaná. Obe tieto stratégie spoliehajú na schopnost spomínaných EP 1 855 543 33...