Zverejnene patenty 15.02.2006

Nástrčný spoj s prípojným hrdlom a potrubím

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7196

Dátum: 15.02.2006

Autori: Braun Thomas, Saunus Christian

MPK: F16L 25/00

Značky: nástrčný, přípojným, potrubím, hrdlom

Text:

...sa môže kondenzát 12 odvádzať do sifónu 11 iba gravitáciou.0022 Obrázok 2 ukazuje prierez sifónom 11 a prípojné hrdlo 13, kde je potrubie Q zaistené v prípojnom hrdle 13. Kondenzát 12 vystupujúci z potrubia Q je zachytávaný do sifónu Q a zabraňuje súčasne unikaniu splodín cez vývod pre kondenzát Q.0023 Obrázok 3 objasňuje princíp zaistenia a utesnenia nástrčného spojenia v oblasti prípojky sifónu 14. Vnútrajšok prípojky sifónu 13 má v...

Turbínový prietokomer

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18254

Dátum: 15.02.2006

Autori: Saunus Christian, Braun Thomas, Ruf Andreas, Peters Bernard, Salg Frank, Spahn Hans-josef, Laubmann Gerhard, Hiegemann Markus

MPK: G01F 1/115, G01F 1/075

Značky: prietokomer, turbínový

Text:

...6 rovnaký obsah ako na Obr. 5, avšak z iného uhla pohľadu.0013 Obr. 1 znázorňuje vodný prietokomer 1 s puzdrom 4 a jednou časťou 8 puzdra. Čast 8 puzdra je detailne znázornená na obr. 3. Je vidieť, že s časťou 8 puzdra je ako jeden diel spojený hriadel 7. Obr. 4 znázorňuje rovnakú časť puzdra, pričom s hriadeľom 7 je spojené ako Iopatkové koleso 2 tak aj bezprostredne s ním spojené permanentné magnety 3. Permanentné magnety 3 a Iopatkové...

Anilidy pyrazolkarboxylových kyselín, spôsob ich výroby a prostriedky s ich obsahom určené na ničenie choroboplodných húb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17244

Dátum: 15.02.2006

Autori: Müller Bernd, Grammenos Wassilios, Schäfer Peter, Grote Thomas, Blettner Carsten, Lohmann Jan Klaas, Gewehr Markus, Dietz Jochen, Hünger Udo, Stierl Reinhard, Schieweck Frank, Strathmann Siegfried, Rheinheimer Joachim, Schwögler Anja

MPK: A01N 43/56, C07D 231/14

Značky: pyrazolkarboxylových, určené, obsahom, kyselin, choroboplodných, anilidy, ničenie, prostriedky, výroby, spôsob

Text:

...oxidy alkalických kovov alebo oxidy kovov alkalických zemín ako je oxid Iítny, oxid sodný, oxid vápenatý a oxid horečnatý, hydridy alkalických kovov a hydridy kovov alkalických zemín ako je hydrid Iítny, hydrid sodný, hydrid draseiný a hydrid vápenatý, amidy alkalických kovov ako je amid Iítny, nátriumamid a káliumamid,uhličitany alkalických kovov a uhličitany kovov alkalických zemín ako je uhličitan Iítny a uhličitan vápenatý ako aj...

Penový produkt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5612

Dátum: 15.02.2006

Autori: Nowy Florian, Zorn Alois

MPK: C08J 9/00, B29C 44/02, C08L 25/00...

Značky: produkt, pěnový

Text:

...penových telies.0010 Spis GB 884 896 A opisuje spôsob výroby produktov z polystyrénpenových odpadov, pri ktorom sa tieto pripadne po zmenšení vystavia mechanickému tlakovému pôsobeniu a následne vodnej pare od 1 do zhruba 7 Atü a teplote od 104 do 130 C a pri pritom nastávajúcom vzostupe tlaku sa stavia do jedného súvislého penového telesa. Na to používané zariadenie obsahuje tlakovú formu, v ktorej sa polystyrén-penové odpady pred...

Textilný plošný útvar, najmä tkanina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5593

Dátum: 15.02.2006

Autor: Kandel Werner

MPK: D03D 15/00, D04H 5/00, D04H 1/42...

Značky: útvar, tkanina, textilný, plošný, najmä

Text:

...vláken z kompaktnej priadze 40/13,0 (počet osnovných niti na cm/počet útkových niti na cm) obsahuje polyakrylové vlákna s dĺžkou striže 40 mm. Objem pórov priadze tvoriaci základ tkaniny je 10 celkového objemu priadze. Počet koncov F vláken sa na definovanú dĺžku a hmotnosť stanoví na 0,89 miliónov. Tkanina má hmotnost 325 g/mz a hrúbku D 0,80 mm. Zmeraná príepustnosť vzduchu je 160 l na dmz za minútu.Kompaktná priadza je schematicky...

Spôsob a zariadenie na granulovanie plastov a/alebo polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5397

Dátum: 15.02.2006

Autori: Eloo Michael, Veltel Jürgen

MPK: B29B 9/02

Značky: zariadenie, spôsob, granulovanie, plastov, polymérov

Text:

...alternatíva, poskytnúť na takúto zmenu medzi dvoma produkčnými procesmi dva separátne spúšťací ventily, je pre mnoho prevádzkovateľov takých zariadení neakceptovateľná. Poprvé, náklady pre dva úplné spúšťacie ventily narastú. Nehľadiacna to, narastú i pri použití dvoch separátnych spúšťacich ventilov časové omeškania, napríklad nabiehaním novéhospúštacieho ventilu na prevádzkovú teplotu.0005 Ďalej spis DE 696 21 101 T 2 opisuje možnosť...

Pevná jazdná dráha pre koľajové vozidlá a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4978

Dátum: 15.02.2006

Autori: Lay Sascha, Nottbeck Christof, Freudenstein Stephan, Geissler Franz

MPK: E01B 1/00, E01B 21/00

Značky: spôsob, koľajové, pevná, vozidla, jazdná, dráha, výroby

Text:

...na žiadnom mieste nemôže nastať nežiaduci kontakt s pozdĺžnym železom.Aby sa minimalizovaii stavebné náklady, stačí pri pevnej pojazdnej dráhe podľa vynálezu,aby pri pražci, ktorý má viac mrežových nosnikov, mala iba jedna spodná pásnica mrežového nosníka izoiujúci pokryv. Je mimoriadne účelné, aby spodná pásnica, ktorá má izoiujúci pokryv mala inú výškovú polohu, hlavne menšiu výšku ako zvyšné spodné pásnice. Pozdĺžne železá potom môžu...

Pevná perorálna lieková forma pre antikoncepciu, ktorá obsahuje dienogest a etinylestradiol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4529

Dátum: 15.02.2006

Autori: Räthe Harald, Ladwig Ralf, Fricke Sabine, Buske Alexander, Gerecke Hagen

MPK: A61K 9/20

Značky: ktorá, etinylestradiol, antikoncepciu, dienogest, obsahuje, forma, lieková, pevná, perorálna

Text:

...Filmový poťah taktiež obsahuje neoneskorene (rýchlo) sa uvoľňujúci celkový obsah etinylestradiolu.0012 V liekovej forme podľa vynálezu je výhodne obsiahnuté kombinácia účinných látok s 1,5 mg až 2,0 mg dienogestu a 0,015 mg až 0,020 mg etinylestradiolu.0013 Výhodne sa aspoň 10 , predovšetkým výhodne 30, dienogestu retardovanerozpustí po viac ako 30 minútach z tabletového jadra, ako sa stanovilo disolučným testompri použití vody s teplotou...

DNA kódujúca chinoloxidázu cytochrómu typu bd z Brevibacterium lactofermentum

Načítavanie...

Číslo patentu: 284945

Dátum: 15.02.2006

Autor: Sone Nobuhito

MPK: C12N 15/53, C07K 14/795

Značky: kódujúca, brevibacterium, chinoloxidázu, cytochromu, lactofermentum

Zhrnutie / Anotácia:

Oligonukleotidy sú syntetizované na základe aminokyselinových sekvencií N-zakončenia podjednotky I a N-zakončenia chinoloxidázy podjednotky II cytochrómu typu bd Brevibacterium flavum. PCR je uskutočnená pomocou oligonukleotidov ako primérov a chromozomálnej DNA B. flavum ako templátu. Gén kódujúci cytochróm bd typ chinoloxidázy B. flavum je získaný z chromozómovej DNA knižnice Brevibacterium lactofermentum pomocou získaného amplifikačného...

Chemické zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3955

Dátum: 15.02.2006

Autori: Wang Bin, Mohr Peter, Wang Tao, Yu Dingwei, Lamb Michelle

MPK: A61P 35/00, C07D 403/00, A61K 31/4155...

Značky: zlúčeniny, chemické

Text:

...atď. v WO 0250065, WO 0262789,WO 030271 l 1 a W 0200437814a firma AstraZeneca opísala pyrazolové zlúčeniny ako inhibítory voči receptoru kinázy IGF-l0009 V súlade s predloženým vynálezom, prihlasovatelia preto opisujú nové pyrazolové zlúčeniny alebo ich fannaceuticky prijateľné soli, ktoré vykamjú inhibičný účinok voči Trk kináze a sú taktiež užitočné na ich antiproliferačnú a/alebo proapoptotickú (ako je protirakovinová) účinnosť a v...

Vakcína živého oslabeného rotavírusu na perorálne podanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10128

Dátum: 15.02.2006

Autor: Vande Velde Vincent

MPK: A61P 1/00, A61K 39/15

Značky: rotavírusu, oslabeného, perorálne, podanie, vakcína, živého

Text:

...ktorá je vhodná na orálne podávanie bato|atám, ktorá obsahuje antigén rotavírusu,cukor a karboxylát, pričom uvedená kompozícia má pH okolo od 5,0 do okolo 5,0 a obsahuje menej než 1 mM fosforečnanu, pričom uvedený karboxylát je odvodený z dikarboxylovej kyseliny a s priemerným pKa 4.0020 V Špecifickom aspekte vynálezu bude vhodná dávka vakcíny normálne 1,5 ml, alebo vhodne akýkoľvek objem menší než 2,5 ml, ako je objem 2 ml alebo menej,...

Sonda endo-iluminátora s vysokou priepustnosťou svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9475

Dátum: 15.02.2006

Autor: Smith Ronald

MPK: A61B 1/07, A61B 9/00, A61F 9/007...

Značky: vysokou, endo-iluminátora, sonda, priepustnosťou, světla

Text:

...na zaostrenie svetla do 20 mierky kompatibilnéhooptického vlákna. Napriklad, jedna komerčne dostupná sonda,020 palca. Blízko distálneho konca sondy sa predsa však vlákno zužuje od .D 20 palca do .Ol 7 palca cez rozpätie niekoľkých palcov a pokračuje smerom po prúde od skosenia na niekoľko palcov V priemere a.Ol 7 palcov. Numerická apertúra(NA) vlákna je 0.50 po celej jeho dĺžke. NA vlákna takto zodpovedá lúču NA svetelného zdroja s...

Aseptické baliace zariadenie obsahujúce aseptické zóny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8416

Dátum: 15.02.2006

Autor: Raynaud Delphine

MPK: B65B 55/02

Značky: baliace, obsahujúce, aseptické, zóny, zariadenie

Text:

...tak, aby sa v deliacej zóne vy tvoril tlak 5 výškou medzi prvým a druhým tlakom. Takto je možné umiestniť do deliacej zóny spracovateľske zariadenie vyžadujúce menší stupeň sterility, bez toho aby sa znížil stupeň sterility v baliacej zóne z dôvodu prirodzeného pohybu vzduchu zo zónyzvýšeného tlaku do zóny postupne klesajúceho tlaku.0010 Ďalšie znaky a výhody vynálezu vyplynú z opisu výnimočneho prikladu jeho prevedenia, ktorým vynález nie...

Anti-CD19 protilátky a ich použitie v onkológii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19680

Dátum: 15.02.2006

Autori: Gron Hanne, Tedder Thomas, Yazawa Norihito, Hamaguchi Yasuhito

MPK: A61P 35/00, C07K 16/00, A61K 39/395...

Značky: onkológii, použitie, anti-cd19, protilátky

Text:

...z mnohých navrhovaných cieľov imunoterapie bol takisto antigén CD 19. Avšak z dôvodu jeho predpokladanej nedostupnosti ako ciele v dôsledkuintemalizácie bunkou sa malo za to, že sú tu prekážky bráníace vytvoreniu terapeutickýchpostupov, ktoré by bolo možné úspešne použiť u ľudských pacientov. Bolo preukázané, že protilátka CLB-CD 19 (myšia monoklonálna protilátka IgG 2 proti CD 19) inhibuje rast ľudských nádorov implantovaných atymickým...

Chemické zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7857

Dátum: 15.02.2006

Autori: Mohr Peter, Wang Tao, Han Yongxin, Lamb Michelle, Wang Bin, Yu Dingwei

MPK: A61P 35/00, C07D 401/00, A61K 31/00...

Značky: zlúčeniny, chemické

Text:

...ich antiproliferatívnu a/alebo proapoptotickú (ako je motirakovínová) aktivitu. Vynález sa tiež týka spôsobtx prípravy uvedených pyrazolových zlúčenín alebo ich farmaceuticky prijateľný/ch solí, farmacculiekých kompozícii, ktoré ich obsahujú a ich použitia pri výrobe liečiv na použitie pri vyvolaní antiproliferatívneho a/alcboproapoptotickćho účinku pri tcplokrvných živočíchoch, ako je človek.Predpokladá sa, že zlúčeniny nárokované týmto...

Veľmi silné úplné a čiastočné agonisty a antagonisty nociceptín/orfanín FQ receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19093

Dátum: 15.02.2006

Autori: Salvadori Severo, Regoli Domenico, Guerrini Remo, Calo' Girolamo

MPK: C07K 14/665, A61K 38/33

Značky: receptora, úplné, velmi, silně, čiastočne, agonisty, antagonisty

Text:

...v bunkách HEK 293(Okada a kol., Biochem Biophys Res Commun 278, 493-8, 2000). Pôsobenia tohto ligandu bolí ďalej charakterizované in zirro s použitím izolovaných tkanív citlivých na N/OFQ, a in vivo v myší (Rizzi a kol., J Phamiacol Exp Ther 300, 57-63, 2002). Okrem toho Zhang a kol. (Zhang a kol., J Med Chem, 45, 5280-5286, 2002) opísali analógy N/OFQ, charakterizované zvyškom 2 amino-2-metylpropiónovej kyseliny (Aib) v polohe 7 a/alebo...