Zverejnene patenty 07.02.2006

Jednorazová súčiastka obsahujúca prvok na prepichnutie pokožky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6468

Dátum: 07.02.2006

Autori: Paterson Graeme, Potter David Stuart, Potter Charles David

MPK: A61M 37/00

Značky: prvok, jednorázová, prepichnutie, pokožky, súčiastka, obsahujúca

Text:

...keď nie nutne, bude tu pripravenáVyhadzovací kolik je nevrhnutý tak, aby tlačil injektát za koniec aktivizačného zariadenia až o (povedzme) 2,5 mm. Toznamená, že koniec vyhadzovacieho kolika (ktorý má správnerovnaký profil a priemer ako koniec skúšobného projektilu) môže tesne preniknúť až do pokožky aby zaistil, že injektát bol doKeď je aktivizačné zariadenie zaktivované, kladivko putuje pozdĺž vodiaceho zariadenia až kým sa nedotkne hlavy...

Povrchy, ktoré znižujú alebo zabraňujú adhézii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10032

Dátum: 07.02.2006

Autori: Meier Lorenz, Hirayama Martina

MPK: C08J 7/00

Značky: adhézii, zabraňujú, povrchy, znižujú

Text:

...majú podiel heteroatómu S 4.0008 Podiel heteroatómu Š 4 sa preukázal ako zásadný pre hydrofilné cielové rozpúšťadlá, predovšetkým vodu a vodné roztoky, pre hydrofóbne cieľové rozpúšťadlá je naproti tomuvýhodný podiel heteroatómu 4.0009 Také povrchové plochy sú vhodné k zabráneniu alebozmierneniu adhézie anorganických a/alebo organických a/alebo0010 Pojem polymêr, používaný v súvislosti s reťazcami modifikujúcimi povrchovú plochu, predovšetkým...

Tesniaci prvok pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9312

Dátum: 07.02.2006

Autori: Paulus Joachim, Krus Ralf

MPK: B60R 13/08, B32B 3/28, F16L 59/02...

Značky: vozidla, motorové, tesniaci, prvok

Text:

...v blízkosti horúcej konštrukčne súčasti v oblasti karosérie.Výhoda predloženého vynálezu spočíva vtom, že je zamedzené prenosu teploty, zvuku a vibrácií horúcej konštrukčnej súčiastky na tieniaci prvok cez otvory do vonkajších vrstiev, pretože tieniaci prvok visí na vložke aj s vloženým ñxačnýmPodľa prvej formy uskutočnenia predloženého vynálezu môžu byt otvoryvonkajších vrstiev rôzne velké a/alebo aj mat rôzne tvary.Týmto...

Spínač s komplementárnou diódovou jednotkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8627

Dátum: 07.02.2006

Autor: Nielsen Jens Ejner Ingerslev

MPK: H01H 13/02

Značky: komplementárnou, diódovou, jednotkou, spínač

Text:

...iný tvar, napríklad v podstate obdĺžnikový. vôľa medzi diódovou jednotkou a tlačidlom je výhodne taká, aby umožňovalastlačenie tlačidla bez vplyvu na diódovú jednotku.0009 Pripojenie svoriek diódovej jednotky k prípojným bodom tela spínača výhodne zahrňuje kroky mechanického prepojenia svoriek diódovej jednotky a prípojných bodov spínača a spájanie spoja medzi svorkami diódovej jednotky a prípojnými bodmi spínača. Mechanické prepojenie...

Spôsob konštrukcie modulárneho stĺpa a montáže modulárneho stĺpa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7972

Dátum: 07.02.2006

Autori: Lockwood Phil, Chambers David

MPK: E04H 12/00

Značky: modulárneho, montáže, stĺpa, konštrukcie, spôsob

Text:

...sa týka kónických viacdielnychstlpov. Voľné konce rôznych častí sú zvarené dohromady na tupotakým spôsobom, že jednotlivé časti majú rovnakú hrúbku. Jednotlivé časti sú ďalej opatrené zúžením, ktoré je po celej dĺžke stĺpa zhodné, a sila steny jednotlivých časti sa zmenšuje súčasne so zmenšujúcim sa priemerom stĺpa.Dôsledkom lineárnej kužeľovitosti stĺpa je celkové homogénne šmykove uloženie presahujúcich sa častí, ktoré zaisťuje celkovú...