Zverejnene patenty 02.02.2006

Monoestery mastných kyselín sorbityl-furfuralu a prípravky na kozmetické a dermatologické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6103

Dátum: 02.02.2006

Autor: Bertelli Vittorio

MPK: C07D 407/00, A61K 8/30, A61Q 19/08...

Značky: kyselin, přípravky, monoestery, kozmetické, použitie, sorbityl-furfuralu, mastných, dermatologické

Text:

...zvlášť sorbityl-furfural monooktanoáty (IA), (IA) a ich zmesi, ako je demonštrované v in vitro testoch uvedených ďalej v tomto dokumente, môžu byt výhodne použité ako aktívne hlavné zložky, a ešte výhodnejšie v spojení s hydrotilným sorbítyl-furfuralom na prípravu prípravkov s upokojujúcou aktivitou a aktivitou proti sčerveneníu. Tieto posledne uvedené prípravky majú nepochybnú výhodu v tom, že monoestery podľa tohto vynálezu, napríklad...

INHIBÍTORY E1 AKTIVUJÚCEHO ENZÝMU

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12807

Dátum: 02.02.2006

Autori: Olhava Edward, Langston Steven, Peluso Stephane, Gant Thomas, Critchley Stephen

MPK: A61K 31/52, C07D 473/34, A61P 35/00...

Značky: aktivujúceho, inhibitory, enzymů

Text:

...na DNA poškodenie, rekombináciu a opravu). Pozri Muller a kol., Oncogene, 23 1998-2006, (2004). Existujú ďalšie ubl (napr. lSG 15, FAT 10, Apg 12 p), pre ktoré sú biologické funkcie stále skúmané.0007 Zvlášť dôležitá metabolická cesta, ktorá je regulovaná prostrednictvom aktivít E 1 aktivujúceho enzýmu, je metabolická cesta ubikvitln - proteazóm(UPP). Ako bolo diskutované vyššie, enzýmy UAE a NAE regulujú UPP v dvoch rôznych krokoch...

Lítium silikátová sklokeramika

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16639

Dátum: 02.02.2006

Autori: Höland Wolfram, Schweiger Marcel, Rheinberger Volker, Van T' Hoen Christian, Bürke Harald, Apel Elke

MPK: A61K 6/027, A61K 6/06, C03B 32/02...

Značky: lítium, sklokeramika, silikátová

Text:

...Iítium disilikát. Toto má zvláštnu dôležitosť. Kým Iítium metasilikátové sklokeramika v podstate bez Iítium disilikátu vedie konkrétne k vynikajúcej opracovateínosti, Iítium disilikátová náhrada v podstate bez ľahko rozpustného lítium metasilikátu má veľmi dobrú chemickú stabilitu.0023 Takto sa zistilo, že je výhodné, že molárny pomer Sĺog U 20 je najmenej 2,2 1, výhodne najmenej 2,3 1 a najvýhodnejšie v rozsahu od 2,3 1 do 2,5 1.0024...

Ľudské protilátky proti besnote a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16086

Dátum: 02.02.2006

Autori: Ambrosino Donna, Thomas William, Babcock Gregory, Schonhoff Susan, Rupprecht Charles, Mandell Robert

MPK: A61K 39/205, A61K 39/395, A61P 31/14...

Značky: protilátky, ľudské, besnote, proti, použitie

Text:

...génov pre ľudský imunoglobulín, napr. v transgénnych myšiach zahŕňajúcich lokus ľudského lg. Okrem toho je možné tieto protilátky podávať samostatne alebo v kombinácii, napr. s vakcínou alebo s inou protilátkou proti vírusu besnoty, na zvýšenie početnosti prežitia subjektov (napr. zvierat a ľudí) infikovanýchPredkladaný vynález teda poskytuje- izolovanú protilátku alebo jej časť viažucu antigén, ktorá sa viaže na proteín G vírusu besnoty a...

Úrovňový koľajový prejazd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5044

Dátum: 02.02.2006

Autor: Neumann Bernhard

MPK: E01C 9/00, E01B 3/00

Značky: koľajový, úrovňový, prejazd

Text:

...priečnych spojok, sú ulahčené stavebné práce pri stavbe koľajového prejazdu vytvoreného podľa vynálezu,aje jednoduchým spôsobom zabezpečená stabilita stopy koľaje voblasti koľajového prejazdu, pričom tieto priečne spojky ďalej zaisťujú, že veľká časťsíl, prenášaných z krycich prvkov na kolaj, je stále prenášaná z oboch nosných trámov na lôžko, a to aj vpripade, že sa počas prechádzania koľajového prejazdu vozidlami značná časť prenášanej...

Prevodové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3869

Dátum: 02.02.2006

Autor: Marcacci Maurizio

MPK: B62M 7/00

Značky: zariadenie, převodové

Text:

...vibrácií medzi rámom a Hwtorovou0009 Ďalšou úlohou tohto vynálezu je vyvinúť dvojkolesové vozidlo s prevodovým zariadením, ktoré umožnídokonalé vyrovnanie medzi osou pastorka a osou zadného kolesa.0010 A konečne je ďalšou úlohou tohto vynálezuvyvinúť dvojkolesové vozidlo s prevodovwn zariadením, ktoré0011 Tieto a ďalšie úlohy boli splnené vyvinutím dvojkolesového vozidla s prevodovým zariadením. podľa tohtovynálezu, ktoré má charakteristické...

Spôsob liečenia rakoviny rezistentnej na gefitinib

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9745

Dátum: 02.02.2006

Autori: Sordella Raffaella, Rabindran Sridhar Krishna, Kwak Eunice, Haber Daniel, Godin-heymann Nadia, Bell Daphne Winifred, Settleman Jeffrey

MPK: A61P 35/00, A61K 38/17, A61K 31/4706...

Značky: liečenia, rakoviny, gefitinib, rezistentnej, spôsob

Text:

...a vedie k bunkovej proliferácii. Dimerizácia, konformačné zmeny a internalizáciaEGFR molekúl pôsobí tak, že prenáša intracelulárne signály vedúce k reguláciibunkového rastu (G. Carpenter and S. Cohen, 1979, Ann. Rev. Biochem., 48 193-216). Genetické zmeny, ktoré ovplyvňujú reguláciu funkcie receptora rastového faktora alebo vedú k nadmernej expresii receptora a/alebo ligandu,vedú k bunkovej proliferácii. Okrem toho bolo stanovené, že...

Dvojkolka a trojkolka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4391

Dátum: 02.02.2006

Autori: Balla Zoltán, Adamík Juraj

MPK: B62K 19/00, B62M 29/00

Značky: dvojkolka, trojkolka

Text:

...spojený s predným ramenom. V prípade trojkolky sú zadné konce obidvoch predĺžených častí rámu opatrené jedným zadným kolesom.Jednoduchá konštrukcia dvojkolky a trojkolky bez pedálov umožňuje pohon nohami.Výhody dvojkolky a trojkolky podľa tohto technického riešenia spočívajú najmä v tom, že majú zníženú hmotnost oproti kovovým bicyklom, t. j. budú znižovať fyzickú námahu potrebnú na manipuláciu s nimi, pričom sú ekono micky primerane...

Uloženie pohonu dvojkolesia trakčného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4390

Dátum: 02.02.2006

Autor: Šlitr Milan

MPK: B61C 9/00

Značky: vozidla, dvojkolesia, uloženie, pohonů, trakčného

Text:

...tlapový záves 4. Puzdro 3 je vyhotovené zjedného kusa a je tvorené opracovaným zvarencom z hrubostennej oceľovej rúrky, ktorá má na oboch koncoch privarené príruby 5 na uloženie valivých ložísk 2. Puzdro 3 s prírubami 5 je nasunuté na hnaciu nápravu l vozidla a opiera sa prostredníctvom ložiska 2 o ozubené koleso 7, ktoré je nalisované na sedlo 8 na jednej strane hnacej nápravy l. Na opačnej strane puzdra 3 je do zodpovedajúcej príruby 5...

Zariadenie na zabezpečenie mechanizmu zámky dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4389

Dátum: 02.02.2006

Autori: Hořák Lubomír, Vojtek Pavel

MPK: E05B 65/12, E05B 65/00

Značky: zámky, mechanizmu, zabezpečenie, zariadenie, dveří

Text:

...obr. 5 V uzamknutej polohe.Príklady uskutočnenia technického riešeniaS odkazom na obrázky l až 2 zabezpečovacie zariadenie pozostáva z prídavnej zámky 1, ktorá je s neznázomeným servomotorom uložená v kryte 2.2 pripevnencj o držiak 2. Držiak 2 je napr. skrutkami 2.1, pripevnený ku karosérii dveri 3 automobilu. Servomotor je ovládaný impulzom, s využitím kábelizácie 4 vyvedenej na palubnú doskuautomobilu, pričom ovládací impulz je aplikovaný...

Zariadenie na zabezpečenie dverí nákladného priestoru automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4388

Dátum: 02.02.2006

Autori: Hořák Lubomír, Vojtek Pavel

MPK: E05B 65/00, E05B 65/12

Značky: dveří, priestoru, nákladného, zabezpečenie, zariadenie, automobilů

Text:

...pre servomotor je aplikovaný napr. pomocou Dallas chipu. K zámke 1 je priradený ohybný hriadeľ 20, ktorý je zakončený blokovacim prvkom 5. Ohybný hriadeľ 20 je uložený v rúrkovom vedení 21 vytvorenom z materiálu odolného proti mechanickému poškodeniu. Blokovací prvok 5, ktorý je v zamknutej polohe zasunutý do otvoru 6 vytvoreným na pomocnom blokovacom prvku 7. Pomocný blokovaci prvok 7 je upevnený na závese 8 posuvných dverí 9. Záves 8...

Podstavec výstražného trojuholníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4387

Dátum: 02.02.2006

Autor: Hlinka Marian

MPK: B60Q 7/00, G09F 13/16

Značky: podstavec, výstražného, trojuholníka

Text:

...podstavca výstražného trojuholníka podľa tohto technického riešenia.Základová doska 1 podstavca výstražného trojuholníka z obr. l až 6 a l 0 až l 2 má na svojich koncoch vytvorené otvory 2, pod dierou 5 na otočné uchytenie sklopných ramien výstražného trojuholníka (na obrázkoch nezakreslené). Otvory 2 sú v tomto konkrétnom vyhotovení v podstate obdĺžnikového tvaru. Na bočnej a spodnej hrane základovej dosky sú v mieste otvoru 2 na nosný...

Zmenšená premenná hnacia náplň pre hlavňové systémy, najmä pre hlavňové systémy 152 mm

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4386

Dátum: 02.02.2006

Autori: Nepivoda Zdeněk, Hrdlička Milan

MPK: F42B 5/00

Značky: zmenšená, hnacia, najmä, hlavňové, náplň, premenná, systémy

Text:

...zmkový prach každej čiastkovej (doplňujúcej) náplne 3 je uložený V textilnom obale,ktorý má v znázomenom príklade uskutočnenia tvar podkovy, a v neznázomenom príklade uskutočnenia má tvar anuloidu, t. j. v oboch prípadoch má stredový priechodný otvor pre prenosovú rúrkovú náplň 5.Prenosová rúrková náplň 5 je v smere pozdĺžnej osi nábojnice 1 hydrodynamicky prestupnejšía ako sú základná náplň 2 a čiastkové (doplňujúce) náplne 3.Na konci...

Nákladný železničný vagón s portálovými koľajnicami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4385

Dátum: 02.02.2006

Autori: Andrejkovičová Marta, Andrejkovič Ján

MPK: B61D 3/00

Značky: vagón, koľajnicami, portálovými, nákladný, železničný

Text:

...usporiadaný stredný portál, dlážka a kryty, ktoré prekrývajú úložný priestor, ktoré ležia v uzavretej polohe v jednej rovine a ktoré sú pre posunutie prostredníctvom ovládacieho ústrojenstva nadvihnuteľné do presúvacej polohy, vykývnuteľne a prostredníctvom nosných kladiek uložiteľné na koľajničkách a nad sebou posúvateľné, pričom tieto kryty sú vo vrchole rozdelené a vybavené k bom a tesnením. Nevýhodou tohto riešenia je technická...

Zvlákňovací blok na výrobu polypropylénových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4384

Dátum: 02.02.2006

Autori: Turzová Alena, Lučivjanský Jaroslav, Kikta Martin

MPK: D01D 5/00

Značky: zvlákňovací, polypropylénových, výrobu, vlákien

Text:

...sa zmena farebného odtieňa z dôvodu zachytávania farebnej zložky pre vysoký filtračný odpor, ktorý vytváral piesok. Skracuje sa čas na stabilizáciu teplotných a tokových pomerov v zvlákňovacom bloku pri spúšťaní výrobnej linky.Z praktického hľadiska je nezanedbateľná zjednodušená montáž a demontáž zvlákňovacieho bloku a ekonomická stránka používania tohto typu zvlákňovacieho bloku. Zníži sa počet výmen zvlákňovacích blokov na...

Kúpacia vaňa s predným krytom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4383

Dátum: 02.02.2006

Autori: Králik Milan, Králik Lukáš

MPK: A47K 3/02

Značky: kúpacia, predným, krytom, vaňa

Text:

...renovácii. Technické riešenie je pritom vhodné pre všetky druhy a spôsoby osadzovania kúpacích vani, t. j na osadzovanie kúpacej vane aspoň k jednej stene kúpeľne alebo iných viacúčelových miestností,napr. v rohoch, pri povrchu jednej, dvoch alebo troch stien kúpeľne, alebo iných viacúčelových miestností, ktoré vyžadujú estetické, hygienicky nezávadné a málo nákladné osadenie s malými obstarávacími nákladmi. Svojou konštrukciou umožňuje...

Reaktor na čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4382

Dátum: 02.02.2006

Autori: Čepela Vojtech, Horečný Henrich

MPK: C02F 3/00

Značky: čistenie, reaktor, odpadových

Text:

...Týmto usporiadaním sa umožní vytvorit priamo vo vstupnej časti reaktora kalojem pre ukladanie kalu. Zároveň je možné použiť presmerovaný výstup recirkulačného čerpadla na rozohnanie flotovaného kalu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov, kde je na obr. l znázomený pohľad na bokowsný prierez reaktorom na čistenie odpadových vôd a na obr. 2 je znázomený nárys uvedeného reaktora na čistenie...

Očná instilácia na báze esterov vitamínu A

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4381

Dátum: 02.02.2006

Autori: Jančuš Vladimír, Slučiaková Elena

MPK: A61P 27/00, A61K 31/045

Značky: očná, báze, esterov, instilácia, vitamínu

Text:

...filmu.Očná instilácia podľa predloženého riešenia je bezfarebný roztok, maximálne slabo opalizujúci, slabo viskózny, SK 4381 Ubez mechanických nečistôt Osmolalíta 260 - 330 mOsm/kg, Hustota pri 20 °C.- pm 1.003 - 1.013 g/cm 3 ,Viskozita pri 20 °C. 1120 5 - 25 mPas. Jej stabilita bola testované pri rôznych podmienkach uchovávania. Uchovávaná bola v originálnom balení (polyetylénová fľaštička s kvapkadlom, polyetylénový uzáver so...

Zariadenie na zabezpečenie dverí nákladného priestoru automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4380

Dátum: 02.02.2006

Autori: Vojtek Pavel, Hořák Lubomír

MPK: E05B 65/12, E05B 65/00

Značky: zabezpečenie, priestoru, automobilů, dveří, zariadenie, nákladného

Text:

...Dallas chipu. Zámka l je zakončená blokovacím prvkom 5, ktorý je v zamknutej polohe zasunutý do otvoru 6 vytvorenom na pomocnom blokovacom prvku 7. Pomocný blokovaci prvok 7 je upev nený na závese 8 posuvných dverí 9. Záves 8 posuvných dverí 9 je originálnym prvkom automobilu, pričom prvou stranou 8.1 je pripevnený ku karosérii posuvných dveri 9 a druhou stranou 8.2 je vedený v drážke 10 vytvorenej v streche 11 karosérie vozidla.Na obr. 3...

Zariadenie s prídavnou zámkou na zabezpečenie mechanizmu zámky dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4379

Dátum: 02.02.2006

Autori: Hořák Lubomír, Vojtek Pavel

MPK: E05B 65/00, E05B 65/12

Značky: mechanizmu, zámky, zariadenie, zámkou, přídavnou, dveří, zabezpečenie

Text:

...až 2 zabezpečovacie zariadenie pozostáva z prídavnej zámky 1, ktorá je s neznázomeným servomotorom uložená v kryte 2.2 upevnenom na držiaku 2. Držiak 2 je napr. skrutkami 2.1 pripevnený ku karosérii dverí 3 automobilu. Servomotor je ovládaný prostrednictvom kabelizácie 4 vyvedenej na palubnú dosku automobilu, pričom ovládací impulz je aplikovaný napr. pomocou Dallas chipu apod. Prídavná zámka 1 je zakončená blokovacím prvkom 5, ktorý je v...

Hadicový navijak

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4378

Dátum: 02.02.2006

Autor: Chrobák Július

MPK: A62C 39/00

Značky: hadicový, naviják

Text:

...a cez medzikus ústi do hadice navijaka. Ložiskové puzdro je uložené V ložiskovom telese na dvojici samomazných trecích krúžkov a utesnené je najmenej jedným tesniacim krúžkom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude podrobnejšie opisané pomocou výkresov, na ktorých je na obrázku l znázornený dvojmédiový hadicový navijak v pozdĺžnom reze a v priečnom reze, na obrázku 2 je znázomený v reze detail vstupu prvého média a na...

Hasičská nadstavba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4377

Dátum: 02.02.2006

Autor: Chrobák Július

MPK: A62C 27/00

Značky: nadstavba, hasičská

Text:

...technicke riešenie umožňuje umiestniť nádrž na vodu čo najnižšie vzhľadom na podvozok automobilu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie opísané pomocou výkresov, na ktorých je na obrázku l znázomený axonometrický pohľad hasičskej nadstavby pozostávajúcej zo samonosnej nádrže a skriniek na uloženie doplnkovej výbavy a na obrázku 2 je v axonometrickom pohľade znázomená samonosná nádrž.Hasičská nadstavba znázomená...

Revízna klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4376

Dátum: 02.02.2006

Autor: Putz Markus

MPK: A62C 4/00, F24F 11/02

Značky: klapka, revízna

Text:

...v axonometrickom pohľade znázomená revízna klapka s tesnením medzi hlavným rámom a dvierkovým rámom.Na obrázku 3 je v axonometrickom pohľade znázomená revízna klapka so zamkýnacími prostriedkami.Na obrázku 4 je v axonometrickom pohľade znázornená revízna klapka s upevneným protipožiamym materiálom zo zadnej strany.Hliníkový základný rám 1 aj hliníkový dvierkový rám 2 sú zložené zo štyroch profilov a zvarené špeciálnym zváracím procesom....

Dentálna niť na upínanie do držiaka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4375

Dátum: 02.02.2006

Autor: Střelec Peter

MPK: A61C 15/00

Značky: dentálna, upínanie, držiaka

Text:

...alebo môžu byt priamo tvorené materiálom dentálnej nite (upinacie elementy V tvare slučiek). Dentálna niť na upínanie do držiaka môže byt v ďalšom výhodnom uskutočnení vyhotovená tak, že pracovné úseky ohraničené na oboch koncoch upinacimí elementmi tvoria samostatné kusy pripravené na upnutie na držiak dentálnych nití, čo je najpraktickejšie najmä u prefabrikátov v tvare slučiek, ktoré sú tvorené priamo materiálom dentálnej nite.Prehľad...

Držiak dentálnych nití s upínacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4374

Dátum: 02.02.2006

Autor: Střelec Peter

MPK: A61C 15/00

Značky: zariadením, nití, dentálnych, držiak, upínacím

Text:

...uzatvoreného tunela. Obr. 6 vyobrazuje detail ramíen držiaka dentálnych nití s upínacím zariadením so šípovitými výbežkami-tŕňmí a spôsob upínania dentálnej nite s upínacími elementmi. Na obr. 7 je zobrazený detail jednostranne uzavretého tunela s priebehom pozdlžnej drážky a vodiacim zárezom pre dentálnu niť. Obr. 8 a obr. 9 Znázorňujú detaily šípovitých výbežkov-tŕňov s vodiacim zárezom.Príklady uskutočnenia technického riešeniaDržiak...

Plynový konvekčný ohrievač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4373

Dátum: 02.02.2006

Autori: Slovák Rudolf, Böhm Peter, Pohl Igor

MPK: F24C 3/00

Značky: konvekčný, ohrievač, plynový

Text:

...na výkresochPlynový konvekčný ohrievač podľa technického riešenia bude bližšie objasnený na konkrétnych realizáciách zobrazených na výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje bočný pohľad V reze na jeho konštrukciu. Na obr. 2 je znázornený pohľad plynový agregát. Na obr. 3 je znázomene detailnejšie usporiadanie spaľovacej komory. Napokon na obr. 4 je v rozprestretom pohľade je znázomené perforovanie krytu plynového konvekčného ohrievača.Príklady...

Zariadenie na úpravu kyslíkového režimu skládok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4372

Dátum: 02.02.2006

Autori: Nosko Vladimír, Gregor Tomáš, Lindtner Ján

MPK: B09B 3/00

Značky: kyslíkového, režimu, úpravu, zariadenie, skládok

Text:

...tlenia, čím sa súčasne zbavuje nepríjemného zápachu a vychádza z tohto kontajnera von. Obe čerpadlá pracujú synchrónne.Pracovný proces zabezpečujúci prúdenie plynu obsahujúceho kyslík je reverzibilný a systematicky sa mení. To znamená, že v prvom pracovnom režime zariadenia vzduch alebo plyn obohatený kyslíkom je v dôsledku činnosti prvého čerpadla nasávaný cez otvory prvého kontajnera, prechádza mikrobiálnym substrátom do priestoru skládky a...

Pokládka káblov, najmä pre optické siete

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4371

Dátum: 02.02.2006

Autor: Števica Marek

MPK: G02B 6/46

Značky: optické, siete, káblov, najmä, pokládka

Text:

...technického riešenia je opísaná prvá základná pokládka káblov pre optické metropolitné siete, ktorá je bližšie objasnená na obr. 3. V spevnenej ploche 3 cestnej komunikácie s betónovým povrchom je vyfrézovaná drážka 5 so skosenými stenami. Do takto vzniknutého priestoru pod povrch spevnenej plochy 3 sa vložia tri vodiace rúry 1 ako chrániče pre optické vlákna 6 alebo optické káble, ktoré sú zalisované do elastickej profilovanej pásoviny 10 z...

Fixačný a obalový sendvičový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4370

Dátum: 02.02.2006

Autor: Melecký Robert

MPK: B65D 8/04, B65D 19/22

Značky: sendvičový, prvok, obalový, fixačný

Text:

...a obalového sendvičového prvku, obr. 4 je perspektívny pohľad na fixačný a obalový sendvičový prvok použitý ako základ palety, obr. 5 je detailný pohľad na konštrukciu spevňujúcich hrán nosnej dosky ñxačného a obalového sendvičového prvku tvaru písmena L, obr. 6 je detailný pohľad na alternatívnu konštrukciu spevňujúcich hrán nosnej dosky fixačného a obalového sendvičového prvku tvaru písmena U.Príklady uskutočnenia technického...

Krbová vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4369

Dátum: 02.02.2006

Autor: Žiak Jozef

MPK: F24B 1/00

Značky: vložka, krbová

Text:

...riešenia možno rozdeliť do troch fáz.V prvej fáze - zakúrenie je zakurovacia klapka otvorená, vtedy spaliny prúdia priamou cestou do komína a predohrievajú kominový prieduch.V druhej fáze - horenie je zakurovacia klapka zatvorená. Spaliny prúdia predĺženou cestou okolo obracača a usmerňovača.V tretej fáze - horenie, regulácia možno nastavovať parametre horenia pomocou známych ovládacích prvkov - regulátora vzduchu a komínovej klapky.Hlavnou...

Ohnisková výplň krbových vložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4368

Dátum: 02.02.2006

Autor: Žiak Jozef

MPK: F24B 1/00

Značky: krbových, vložiek, ohnisková, výplň

Text:

...má pozdĺžnu drážku a druhá horizontálna stena má pozdĺžne pero.Perá jedného radu segmentov zapadajú do drážok susediaceho radu segmentov.Hlavnou výhodou ohniskovej výplne krbových vložiek podľa technického riešenia je jej vyššia životnosť.Ďalšou výhodou je odolnost proti neodbomej manipulácii s palivom.Vďaka novému konštrukčnému riešeniu je možné v pripade poškodenia vymenit iba poškodený segment, čím sa podstatne skráti čas a zníži cena...