Zverejnene patenty 27.01.2006

Formulácia protilátok proti A-beta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13584

Dátum: 27.01.2006

Autori: Kantor Angela, Luisi Donna, Warne Nicholas

MPK: A61K 47/00, A61K 39/395, A61K 9/00...

Značky: protilátok, proti, formulácia, a.beta

Text:

...zabránilo stlačeniu cestujúceho. Rýchlosť dverí sa potom pomaly privedie na nulu v bode, v ktorých sú dvere v zatvorenej polohe. Ked sú v zatvorenej polohe, radič môže dvere zablokovať a informovať vlak, že dvere sú zatvorené a zablokované, takže vlak môže odísť.0018 Z hľadiska bezpečnostných zreteľov existujú dva limity definované pre energiu uloženú v pohybujúcich sa krídlach dveri. Vysoká úroveň na zatváranie dverí v úseku označenom ako A...

Chladiaca kokila na odlievanie lejacích materiálov z ľahkých kovov a použitie takej kokily a lejacieho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6365

Dátum: 27.01.2006

Autori: Trümper Jürgen, Smetan Herbert

MPK: B22D 21/00, B22C 9/06

Značky: kokily, kovov, použitie, materiálov, materiálů, ľahkých, kokila, lejacích, odlievanie, chladiaca, takej, lejacieho

Text:

...a/alebo niklom, nastaviť jeho tepelnú rozťažnosť tak, aby z neho vyrobené chladiace kokily vykazovali pri nasadení do zliavárenskej fonny, najmä pieskovej zliavárenskej formy, optimálne vlastnosti z hľaediska požadovaných vlastností odliatku. To nebolo možne predvídať, pretože v známom stave techniky stáli vždy vo vzťahu k očakávanej funkčnosti vpopredi základné mechanické a štrukturálne vlastnosti známeho liatinového materiálu. Naproti tomu...

Napínacie vedenie pre trakčný prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5643

Dátum: 27.01.2006

Autori: Assel Martin, Schenk Rainer

MPK: F01L 1/02, F16H 7/08, F16H 7/00...

Značky: trakčný, převod, napínacie, vedenie

Text:

...vďaka pôsobeniu olejovej hmly obieha s optimalizovaným trením, je možné dosiahnutie životnosti, ktorá sa nelíši od životnosti reťaze. Použitím remeňa namiesto reťaze sa výhodne znižuje hmotnosť a úroveň hluku trakčného prevodu. Okrem toho je bezúdržbováprevádzka s remeňom podľa vynálezu výhodná s ohľadom na náklady. Ďalšie Výhodné stvárnenia vynálezu sú predmetom závislých nárokov 2 až 17.Podľa výhodného stvárnenia je vodiaca koľajnička v...

Zariadenie na podávanie lieku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5355

Dátum: 27.01.2006

Autori: Piotelat Sandrine, Chavez Enrico, Pongpairochana Vincent

MPK: A61M 5/24, A61M 5/145

Značky: podávanie, lieku, zariadenie

Text:

...Ked sa týchto N vstreknutí vykoná, ovládacia jednotka 4 informuje pacienta cez obrazovku 17, že zásobník 5 je prázdny a musl sa vymeniť. Algorítmus sa potom vráti do kroku S 1.Ak je v kroku S 4 odpoved nie, v kroku S 6 sa určí, či aktuálny obsah zásobníka Cont je menej než predplsaná dávka D. Ak je odpoved áno, algoritmus prejde do kroku S 13, ktorý bude oplsaný neskôr. Ak je odpoved nie, algoritmus prejde do kroku S 7.V kroku S 7 sa...

Zariadenie pre manipuláciu so štruktúrou pri zdvíhaní alebo spúšťaní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5056

Dátum: 27.01.2006

Autor: Machu Franck

MPK: B66F 3/00, E02B 17/00

Značky: manipuláciu, spúšťaní, zdvíhaní, strukturou, zariadenie

Text:

...pochopený, ani keď by tým bolakokoľvek obmedzený, s pomocou nasledujúceho popisu dvochzvláštnych spôsobov realizácie, slúžiacich iba pre účelpríkladu a zobrazení na pripojených obrázkoch- obrázok č. 1 je schématickým zobrazením prvého spôsobu realizácie zariadenia pre manipuláciu podľa súčasného vynálezu, V ktorom Sekundárny redukčný systém poháňa ozubené koleso druhého zvieracieho ozubeného kolesa prostredníctvom- obrázok č. 2 je...

Tenká cigareta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4538

Dátum: 27.01.2006

Autor: Badertscher Thomas

MPK: A24D 3/00, A24D 1/00

Značky: cigareta, tenká

Text:

...ľahko zapálené a tiež poskytujúspotrebiteľovi viac chuti na ťah/potiahnutie, vdýchnutie.0012 Na výrobu tenkých cigariet podľa uvedeného vynálezu môže byť použitý akýkoľvek druh bežného tabaku, prednostné jemne rezaného tabaku (napríklad Burley, Maryland, údené alebo orientálne tabaky). Ako bolo uvedené Vyššie, môže byť pridaný expandovaný tabak, ale prednostné len V množstve menšom ako 20 celkového množstva tabaku a dokonca prednostnejšie nie...

Liečenie metastázovaných nádorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11103

Dátum: 27.01.2006

Autori: Heise Carla, Lopes De Menezes Daniel, Xin Xiaohua

MPK: A61K 31/497, A61P 35/00

Značky: liečenie, nádorov, metastázovaných

Text:

...opakujúcimí sa translokáciami ťažkého reťazca imunoglobulínu (IgH) ll ql 3 (cyklín D 1), 6 p 2 l (cyklín D 3),4 pl 6 (FGFR 3 a MMSET), 16 q 23 (c-mat) a 20 qll (mafB). Kuehl, W. M. et al., Nat Rev Cancer, 2002 2 l 75-187 a Avet-Loíseau, H. et al., Blood, 2002 992 l 85-2191. Tieto translokácie pravdepodobne predstavujú počiatočné a možné zásadné prípady vo vývoji MM. V poslednom čase sa ukázalo, že tieto špecifické translokácie IgH majú...

Forma I (-)-6-chlór-4-cyklopropyletynyl-4-tri-fluórmetyl-1,4-dihydro-2H-3,1- benzoxazín-2-ónu a spôsob jej kryštalizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284935

Dátum: 27.01.2006

Autori: Clarke William, Stelmach Christine, Thompson Andrew, Kukura Joseph, Young Steven, Crocker Louis

MPK: C07D 265/00

Značky: forma, spôsob, 6-chlór-4-cyklopropyletynyl-4-tri-fluórmetyl-1,4-dihydro-2h-3,1, benzoxazin-2-onů, kryštalizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Forma I (-)-6-chlór-4-cyklopropyletynyl-4-trifluórmetyl-1,4-dihydro-2H-3,1- benzoxazín-2-ónu, spôsob jej kryštalizácie zo systému rozpúšťadla a antirozpúšťadla a vytvorenie kryštalického produktu. Požadovaná konečná kryštálová forma, Forma I, môže byť vyrobená s použitím metanolu, etanolu alebo sa izoluje z 2-propanolu a môže byť premenená na požadovanú kryštálovú formu sušením pri nízkych teplotách, napríklad medzi 40 °C až 50 °C.

N-hydroxyamidové deriváty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10130

Dátum: 27.01.2006

Autori: Gonzalez Jerome, Swinnen Dominique

MPK: A61K 31/495, A61P 29/00, C07D 295/18...

Značky: deriváty, n-hydroxyamidové, použitie

Text:

...vynález poskytuje zlúčeninu Vzorca (I) na použitie V spôsobe liečenia zahŕňajúceho podanie zlúčeniny Vzorca (l) pacientovi, ak to potrebuje.V šiestom aspekte vynález poskytuje spôsob syntezy zlúčeniny Vzorca (l).V siedmom aspekte vynález poskytuje zlúčeniny Vzorca (lV)Nasledujúce odseky poskytnú definície rôznych chemických skupín, ktoré tvoria zlúčeniny podľa vynálezu a tieto majú v úmysle platit jednotne v celom opise a nárokoch, pokial...