Zverejnene patenty 13.01.2006

Spôsob inertizácie na zamedzenie požiaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6596

Dátum: 13.01.2006

Autor: Wagner Ernst Werner

MPK: A62C 2/00

Značky: inertizácie, zamedzenie, požiaru, spôsob

Text:

...podľa vynálezu spôsobom inertizácie vyššie uvedenéhotypu prostredníctvom znakov podľa vyznačenej časti nároku 1.Výhody zariadenia spočívajú najmä V tom, že sa dosahuje jednoducho realizovateľný a pritom veľmi efektívny spôsob inertizácie na zníženie rizika požiaru alebo explózie v uzatvorenej chránenej oblasti aj vtedy, keď je v dôsledku uvoľňovania plynov v chránenom priestore prítomná zvýšená koncentrácia látok podporujúcich...

Zariadenie na obloženie schodiskového stupňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13168

Dátum: 13.01.2006

Autor: Sondermann Frank

MPK: E04F 11/16

Značky: schodiskového, obloženie, zariadenie, stupňa

Text:

...dielu, pripadne ako jednodielna.0010 Aby sa zabránilo tomu, že prvá alalebo druhá profilová koľajnica bude tvoriť záhyb, o ktorý by sa zakopávalo, je podľa nároku 2 priaznivé, ak prvá alalebo druhá profilová koľajnica sú na vonkajšej strane vyhotovené v zákrytes obkladovým prvkom. Takéto uskutočnenie by nebolo možné realizovať prihranových protiloch na schodisko podľa stavu techniky, kde cez obkladové prvky presahujú krycie ramená.0011 Pre...

Halogénarylom substituované aminopuríny, ich prostriedky a spôsoby liečenia s nimi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5913

Dátum: 13.01.2006

Autori: Henderson Ian, Clareen Steven, Delgado Mederos Maria, Sloss Marian, Sapienza John, Sudbeck Elise, Mccarrick Meg, Kois Adam, Hedge Sayee, Plantevin-krenitsky Veronique, Hilgraf Robert, Ayala Leticia, Wright Jonathan, Palanki Moorthy, Hughes Kevin, Nadolny Lisa, Sahasrabudhe Kiran, Albers Ronald, Satoh Yoshitaka, Cole Andrew

MPK: A61P 9/00, A61P 3/00, A61K 31/519...

Značky: spôsoby, substituované, liečenia, halogénarylom, aminopuríny, prostriedky

Text:

...buniek. Aurora-A je lokalizovaná vchromozómovej oblasti 20 q 13, ktora je často amplitikovaná vniekolkých rôznych typoch malignych nádorov ako je rakovina kolorekta, prsníka a močového mechúra. Je tu tiež vysoká korelácia medzi aurora-A aaneuploidou svysokým histo-prognostíckým stupňom, čím sa táto kínáza stáva potenciálnym prognostickým vehikulom. Inhibovanie aurorakinázovej aktivity by mohlo pomôcť v redukcii bunkovej proliferácie,...

Ošetrovacie lôžko so symetrickým zapojením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5830

Dátum: 13.01.2006

Autor: Barthelt Hans-peter

MPK: A61G 7/002

Značky: symetrickým, lôžko, ošetrovacie, zapojením

Text:

...možne, že sa vzťahy obrátia. V takom pripade by bolo vyššie uvedené opatrenie na závadu a chyba by sa zväčšila. Pokiaľ existuje nebezpečenstvo takého nesprávneho počínania, je výhodné, aby bolo symetrické zapojenie adaptívne. Keď symetrické zapojenie zistí, že sa diferencia prúdu po prerušení prúdu zväčšila, miesto aby sazmenšila, vytvorí sa prerušenie prúdu u druhého motora anásledne sa krátkodobé prerušenie prúdu vytvorí iba pri tomto...

Nové vonné zlúčeniny, spôsob syntézy a použitie uvedených zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5689

Dátum: 13.01.2006

Autori: Schroeder Martin, Mane Jean, Jaunky Piotr

MPK: C07C 47/20

Značky: spôsob, syntézy, použitie, zlúčeniny, vonné, nové, zlúčenín, uvedených

Text:

...voči počiatočnemu množstvu alkénu.0015 Pri tomto spôsobe uskutočnenia sa reakcia uskutočňuje v autokláve, do ktoreho sa dôsledne odplynený 5,7 ~dimetyl-okta-1,6-dién dávkuje pod dusikom. Katalyzátor (A) a katalyzátor (B) sú dávkované tiež pod dusikom. Reakciu možno uskutočňovať s použitím 1 x 103 až 1 x 10 ekvivalentov, výhodne 2 x 104 až 5 x 104 ekvivalentov katalyzátora voči alkénu. Autokláv sa následne uzavrie a niekoľkokrát premyje...

Použitie kyseliny pinolénovej na liečenie obezity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5489

Dátum: 13.01.2006

Autori: Gambelli Luisa, Heimerikx, Stam Wiro Bartholomeus, Einerhand Alexandra Wilhelmina Carla, Schmid Ulrike

MPK: A61P 3/00, A61K 31/185, A61P 37/00...

Značky: použitie, kyseliny, liečenie, obezity, pinolénovej

Text:

...Tento účinok na zdravotný stav však nie je v tejto publikácii nijako podrobnejšie opisovaný. V publikácii Sugano, Brit J. of Nutr 72 (1994) 775 - 783 sa opisuje celý rad účinkov potravy obsahujúcej kyselinu pinolénovú na zdravie jedinca. Týmito zmieňovanými účinkami na zdravie sú hypocholesterolemickéúčinky, účinky na zrážanie doštičiek vyvolané ADP, účinok na aortovú prostacyklinovú produkciu a na krvný tlak. V dokumente EP-A-1088552 sa...

1,3-Substituované diarylmočoviny ako modulátory kinázovej aktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16318

Dátum: 13.01.2006

Autori: Desimone Robert, Blomgren Peter, Mitchell Scott, Pippin Douglas, Danca Mihaela Diana

MPK: A61P 35/00, C07D 401/04, A61K 31/4164...

Značky: diarylmočoviny, aktivity, modulátory, 1,3-substituované, kinázovej

Text:

...alebo menej v štandardnom teste in vitro na c- Kit aktivitu kinázy. 0008 V niektorých uskutočneniach, aspoň jedna chemická entita má IC 5 G 1 mikromol alebo menej vštandardnom teste in vitro na VEGFR 2 aktivitu kinázy.0009 V niektorých uskutočneniach, aspoň jedna chemická entita má IC 5 o 1 mikromol alebo menej v štandardnom in vitro teste na Tie 2 aktivitu kinázy. 0010 Tiež je poskytnutá farmaceutická kompozícia, ktorá obsahuje aspoň jednu...

Spôsob prípravy 10,11-dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz/b,f/azepín-5-karboxamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15606

Dátum: 13.01.2006

Autori: Learmonth David Alexander, Weingärtner Günter, Kraemer Matthias

MPK: A61K 31/55, C07D 491/04, C07D 223/22...

Značky: přípravy, spôsob

Text:

...prenosom vodíka v prítomnosti kovového katalyzátora, prípadne katalytickou hydrogenáciou plynným vodíkom v prítomnosti kovového katalyzátora.Reakcia opísaná v uvedenom patentovom spíse sa dobre uplatňuje v laboratómom merítku, avšak V priemyselnom merítku negatívne ovplyvňuje čistotu produktu a výťažok reakcie. Z uvedeného vyplýva, že predmetom tohto vynálezu je zaistenie takého spôsobu výroby, ktorý by vykazoval dostatočne vysoký...

Nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4349

Dátum: 13.01.2006

Autori: Vuillot Jean-marc, Stensböl Michael, Meyer-guenderoth Horst, Pudselykke Lars

MPK: B65D 25/38

Značky: nádoba

Text:

...sa vyžaduje, takáto vylievacia hrana, t.j. oblasť l, sa môže volitelne nakonfigurovať s takou geometriou, aby zabezpečila výraznejšiu konfiguráciu hubičky na znizenie nežiaduce tvorby kvapiek.0019 Porovnanie obrázkov 1 a 2 ukáže, že rukoväť 30 nádoby 10 je nakonñgurovaná približne ako V s bokmi 32 a 34, ktorých tvar zodpovedá tvaru bokov 16 a 18 nádoby 10 v oblasti ústia 11 a ktoré sa stretávajú v rohu 33, ktorých tvar zodpovedá v podstate...

Spôsob merania kapacity elektrochemických zdrojov a zapojenie podľa tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284904

Dátum: 13.01.2006

Autor: Šiška Jozef

MPK: H01M 10/42, G01R 31/36

Značky: tohto, podľa, merania, spôsob, spôsobu, zapojenie, kapacity, elektrochemických, zdrojov

Zhrnutie / Anotácia:

Kapacita elektrochemického zdroja je určená z hodnoty jeho počiatočného svorkového napätia a jeho minimálneho svorkového napätia po paralelnom krátkodobom pripojení elektrolytického kondenzátora alebo vybitého akumulátora.

Overlay s vybíjacou schopnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15028

Dátum: 13.01.2006

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: D21H 27/28, D21H 21/14, E04F 15/00...

Značky: vybíjacou, schopnosťou, overlay

Text:

...náboja však vzniká práve pri nízkej vlhkosti vzduchu. Teda antistatické prostriedky nepôsobia práve vtedy, keď by boli potrebné.navrhuje vkladanie vodivých tkanín vo forme pásov do vrstvysyntetickej živice na povrchu doskovitých drevenýchmateriálov. Optické narušenie povrchu však značne obmedzujepoužiteľnosť týchto vodivých tkanín.0007 Preto existuje potreba upraviť overlay s aspoň jednou vrstvou syntetickej živice tak, aby sa...

Predradník pre výbojku, obzvlášť pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3021

Dátum: 13.01.2006

Autor: Clavier Philippe

MPK: H05B 41/28, H04B 15/02, H02M 1/12...

Značky: předřadník, výbojku, obzvlášť, vozidlo, motorové

Text:

...roku 2003 spoločnosťou Texas Instruments a nazvanej v angličtine Understanding and Optimizing Electromagnetic compatibility in Switchmode Power Supplies podávajú autori, B. Mammano a B. Carsten, prehľad rôznychznámych metód obmedzovania vyžarovaného vysokofrekvenčného rušenia bez ohľadu na to, či sa jedná o režim žiarenia alebo o režim vedený, pričom v tomto posledne menovanom prípade je pozornost venovaná ako spoločnému režimu,tak režimu...

Bezpečnostné znaky, ich použitie a procesy na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8508

Dátum: 13.01.2006

Autori: Einhorn Richard Anthony, Hardman Ned Jay, Shah Jainisha, Hampden-smith Mark, Haubrich Scott Thomas, Kornbrekke Ralph, Bhatia Rimple

MPK: B42D 15/00

Značky: použitie, bezpečnostné, znaky, výrobu, procesy

Text:

...je aspoň čiastočne polopriehladná. Vjednom uskutočnení reflexná vrstva zahŕňa nespojitú reflexnú vrstvu, pričom daná nespojitá reflexná vrstva obsahuje kovové častice. Vreflexnej vrstve môže byť viacero mikroobrazcov, pričom aspoň jeden z mikroobrazcov voliteľne obsahuje premenlivé informácie. Priemerný najväčší rozmer spomínaných viacerých mikroobrazcov je menší ako približne 0,5 mm. Vďalšom uskutočnení reflexná vrstva zahŕňa spojitú...

Jednorazové vrecko na zbieranie tekutiny, určené na hygienické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8338

Dátum: 13.01.2006

Autori: Nordbo Kalle Jon, Göransson Magnus, Hansen Trygve Kalf

MPK: A61F 5/44

Značky: určené, tekutiny, účely, vrecko, zbieranie, hygienické, jednorázové

Text:

...od privodného hrdla a navzájom sú spojené, aby definovali obecný smer toku do oddelenia pre tekutinu. Navyše, oddelené bodové zvary sú výhodne vytvorené v koncových úsekoch každej zostavy fóliových vrstiev, spájajúc všetky prítomnéfóliové vrstvy navzájom. To znamená, že tekutina otvorí fólie, keď bude pretekať v smere od prívodu k distálnym koncom fólií. Avšak, ak by malo dôjsť k spätnému toku, toto spôsobí, že sa prietoková cesta...

Viacdielny držiak izolácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8225

Dátum: 13.01.2006

Autor: Renz Jürgen

MPK: F16B 13/12, F16B 13/06, E04F 13/08...

Značky: držiak, viacdielny, izolácie

Text:

...vynález má tú výhodu, že prídržovacia kotva sa dá nie iba zarážať, ale môže byt tiež zaskrutkovaná. Kotviaci člen nemusí preto byt klinec, ale napríklad môže byt tiež skrutka. Ďalšou výhodou vynálezu je, že pokial je jej kotviaci člen skrutka, môže byt pridržovacia kotva tiež opät vyskrutkovaná a držiak izolácie tým môže byť demontovaný.0009 Pre kotvenie v podklade môže prídržný drlek obsahovat natvarovanú prichytku alebo môže byt vytvorený...

Spôsob purifikácie Faktora VII

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8163

Dátum: 13.01.2006

Autori: Nygaard Frank Bech, Jensen Rikkle Bolding

MPK: C12N 9/64

Značky: purifikácie, spôsob, faktora

Text:

...že zahŕňajú ako inaktivované, tak aktivované formy FVII, a zahŕňajú rekombinantnú štandardnú sekvenciu ľudského FVII, rovnako ako jej varianty.Proteíny FVII, ktoré môžu byť purifikovane spôsobom podľa vynálezu, zahŕňajú akýkoľvek proteín FVII alebo FVIIa, najmä ľudský rekombinantný FVII alebo FVIIa a ich varianty. Aminokyselinová sekvencia štandardného ľudského FVII je veľmi dobre známa a je opísaná napríklad vo W 0 01/58935. Varianty,...

Makrolidy s protizápalovou účinnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8159

Dátum: 13.01.2006

Autori: Hrvacic Boska, Hutinec Antun, Tomaskovic Marija, Culic Ognjen, Jelic Dubravko, Ivetic Vanesa, Bosnar Martina, Bosnjak Berislav, Alihodzic Sulejman, Leljak Marija, Vela Vanja, Erakovic Vesna, Marjanovic Nikola, Marušić-ištuk Zorica, Kragol Goran, Munic Vesna

MPK: A61K 31/7052, A61K 31/7048, A61P 29/00...

Značky: makrolidy, účinnosťou, protizápalovou

Text:

...neutroñlov, po ktorej neutroñly uvoľňujú(metalo)protein 1 zy a zvyšujú tvorbu kyslíkatých látok (Repine et al., Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1997, 156 341-357 Bames, Chest 2000, 117(2 Suppl) 10 S-l 4 S).Väčšina usilia pri liečbe je zameraná na kontrolu symptómov (Barnes, Trends Pharm. Sci. 1998, 19(10) 415-423 Barnes, Am. J. Respir. Crit. Care Med 1999, 160 S 72-S 79 Hansel et al., Expert Opin. Investíg. Drugs 2000, 9(1) 3-23)....

Meningokoková konjugovaná vakcína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7727

Dátum: 13.01.2006

Autor: Marshall Cameron John

MPK: A61K 39/00, A61K 47/00

Značky: konjugovaná, vakcína, meningokoková

Text:

...zvýšenie hladiny protilátok proti Hib po následnej imunizácii kapsulámym sacharidom Hib konjugovaným k takým nosičom, čo zhodne postihuje ako IgGl, tak IgGZ. Odpovede na nosičové zložky konjugátov sú tiež potlačené. Okrem toho bola pozorovaná všeobecnejšia supresia nešpeciñcká voči epitopu ako predbežná imunízácia konjugátom, ktorá postihuje imunitné odpovede proti nosičovej ajsacharidovej zložke druhého konjugátu, ktorý bol podaný o 4 týždne...

V ústach sa rozkladajúca kompozícia olanzapínu alebo donepezilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7675

Dátum: 13.01.2006

Autori: Kroselj Vesna, Vrbinc Miha, Kolaric Sasa, Jakse Renata

MPK: A61K 31/00, A61K 9/00, A61P 25/00...

Značky: kompozícia, ústach, donepezilu, olanzapínu, rozkladajúca

Text:

...Najvýhodnejšou polymorfnou formou je polymorf l.0029 Taktiež sú použiteľné solváty uvedené v EP 733 634 a tu označené ako monometanol solvát, monoetanol solvát a mono-1-propanol solvát. Taktiež sú použiteľné hydráty olanzapínu,ktoré sú uvedené napr. v EP 831 098 B 1 a tu sú označené ako monohydrát I a dihydrát l.0030 Je výhodné, aby kompozícia podľa vynálezu zahŕňala 1 až 20, výhodnejšie 3 až 15 a najvýhodnejšie 5 až 10 hmotnostných...