Zverejnene patenty 12.01.2006

Exo- a diastereo- selektívne syntézy himbacínových analógov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7119

Dátum: 12.01.2006

Autori: Chen Frank Xing, Zavialov Ilia, Thiruvengadam Tiruvettipuram, Wu George, Huang Mingsheng, Poirier Marc, Cui Jian, Sudhakar Anantha, Lim Ngiap Kie, Kwok Daw-long, Liao Jing, Wang Tao, Xie Ji, Yang Xiaojing, Sabesan Vijay, Nguyen Hoa

MPK: C07C 235/00, C07C 309/00, C07C 205/00...

Značky: syntézy, diastereo, analógov, selektivně, himbacínových

Text:

...tvoria 3- až G-ćlennú heterocykliokú zlúčeninu obsahujúcu 1-4heteroatómy, za vzniku prvej zmesi exo izomérovH ž F 1 OÁNRSRG 29, kde uvedene izoméry majú trans-S,Bykruhové-spojenie,a endo izomérov(b) epimerizáciu uvedeného trans-5,6-kruhového-spojenia v Zlúčenine 29 pôsobením na uvedenú prvú zmes prvou zásadou za vzniku druhej zmesi obsahujúcej nltro-a izomér s cis 5,Gj-kruhovým-spojením a nitro-š izomer s cis-5,Gj-kruhovým-spojením...

Aktivačné zariadenie kanálov s viacpólovými elektrickými konektormi ťažných zariadení motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5816

Dátum: 12.01.2006

Autor: Benito Monreal Fernando

MPK: B60R 16/02

Značky: kanálov, konektormi, tažných, zariadenie, motorového, vozidla, zariadení, viacpólovými, aktivačné, elektrickými

Text:

...a zanikanie elektrických oblúkov v kontaktoch. To končí zničením plôšok kontaktov relé, čo zabraňuje ich prevádzke.0011 Uskutočňované boli určité pokusy o zlepšenie týchto elektrických spojení medzi automobilom a prívesom, ktoré sú opísané v patente EP 941119962, Elektrické komunikačné.systémy pre ťažné vozidlo a nákladný príves, ale vyššie opísané poruchy a problémy pretxvali vďaka používaniu elektromechanických relé, navyše vďaka...

Pozdĺžne nastaviteľný spojovací článok s jednosmerne posuvným uzatváracím mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5645

Dátum: 12.01.2006

Autor: Fabbri Flaviano

MPK: F16B 7/00, E04G 25/00

Značky: nastavitelný, uzatváracím, pozdĺžne, spojovací, jednosměrně, posuvným, mechanizmom, článok

Text:

...rozperného článku podľa predmetného vynálezu, ktoré umožňuje skrátenie článku zasunutím pozdlžnych dielcov, no bráni jeho roztiahnutiuNa obr. č. 1 je znázornený dĺžkovo nastaviteľný rozperný článok (1) pozostávajúci z prvého pozdĺžneho dielca (2) a druhého pozdĺžneho dielca (3), ktoré sú usporiadané tak, že sú osovo súmerné. Prvý pozdĺžny dielec (2) má tvar tyče, pričom sa jeho určitá časť zasúva na princípe piestu do osovo lícujúcich...

Zmiešavacia hlava pre vysoko viskózny východzí materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5604

Dátum: 12.01.2006

Autori: Berchtenbreiter Ernst, Soechtig Wolfgang, Renkl Josef

MPK: B29B 7/00

Značky: hlava, materiál, zmiešavacia, viskózny, východzí, vysoko

Text:

...je stále viac žiadúce predlhšie vlákna môžu byť spracované, tým lepších vlastností materiálu je možné dosiahnuť. spracovaním vlákien až do maximálnej dĺžky 0,5 mm (alebo prípadne až do 3,0 mm) však už nemôžu byť splnenébudúce požiadavky na materiál.Ztohto dôvodu je možné už nejakú dobu pozorovať trend kdlhým vláknam. Vtejto súvislosti je známa zmiešavacia hlava,u ktorej sa vlákna primiešajú do už zmiešaných reaktívnych zložiek mimo...

Purínové deriváty ako agonisty receptora A2A

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5009

Dátum: 12.01.2006

Autori: Fairhurst Robin Alec, Taylor Roger John

MPK: A61K 31/519, A61P 11/00, C07D 473/00...

Značky: receptora, agonisty, deriváty, purinové

Text:

...v tomto opise majú nasledujúce významy Prípadne substituovaná znamená, že príslušná skupina môže byť substituovaná v jednej alebo viacerých polohách jednou alebo viacerými kombináciami skupín uvedenými ďalej.N-viazaná 3- až 10-člem 1 á heterocyklícká skupina obsahujúca l až 4 atómy dusíka v kruhu,a prípadne obsahujúca 1 až 4 iné heteroatómy Vybraté zo súboru, ktorý tvorí kyslík a síra,ako sa tu používa, znamená skupinu, ktorá je viazaná...

Upínací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4964

Dátum: 12.01.2006

Autori: Sonntag Rainer, Kroenung Karl

MPK: F16M 11/02

Značky: upínací, prípravok

Text:

...zvislý rez vertikálne zoradenej prídržnej časť, na ktorej je pomocou zaisťovacieho krúžku nesená montážna časť, ktorá má horizontálne rameno a pričom hlava skrutky zaskrutkovanej do prídržnej časti sa môže pohybovať v drážke vyrezanej do montážnej časti, keď sa rameno otáča-2 Obrázok 2 zobrazuje zvislý rez predmetu podľa obr. 1, avšak s poskodeným zaistovacím krúžkom, pričom kus na prídržnej časti sa spolu s montážnou časťou posúva dolu...

Katéter na transvaskulárnu implantáciu protéz srdcovej chlopne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15826

Dátum: 12.01.2006

Autori: Ferrari Markus, Moszner Robert, Damm Christoph, Figulla Hans-reiner, Ottma Rüdiger

MPK: A61F 2/95, A61F 2/24

Značky: srdcovej, implantáciu, transvaskulárnu, katéter, chlopně, protéz

Text:

...tak, že ich prechodová teplota leží pri cca 37 °C a po dosiahnutíprechodovej teploty je iniciovaná samoexpandibilita.0012 Pomocou takejto expanzie sa rozpína kotevná podpera tak, že sa môže usadiť na stenách aorty a prípadne pomocou dodatočných hákovitých prvkov môže tam byť spoľahlivo fixovaná. Súčasne je protéza srdcovej chlopne rozvinutá, takže môže prevziať svoju funkciu.0013 Taká kotevná podpera s protézou srdcovej chlopne je...

Exo- a diastereo selektívne syntézy himbacínové analógy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10998

Dátum: 12.01.2006

Autori: Cui Jian, Wu George, Huang Mingsheng, Wang Tao, Sabesen Vijay, Liao Jing, Poirier Marc, Kwok Daw-long, Thiruvengadam Tiruvettipuram, Chen Frank Xing, Xie Ji, Yang Xiaojing, Sudhakar Anantha

MPK: C07C 309/08, C07C 205/44, C07C 205/55...

Značky: syntézy, himbacínové, selektivně, diastereo, analogy

Text:

...receptora odvodeným od himbacínu. Zlúčenina 11 môžebyť syntetizovaná zo Zlúčeniny 1kde R 5 a R 6 sú každé nezávisle na sebe vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, alkylových, alkenylových, alkynylových,alkoxy, cykloalkylových, arylových, alkylarylových,arylalkylových a heteroarylových skupín.0005 Spôsoby syntézy podobných antagonistov trombínovehoreceptora, ktoré sú analógy himbacínu, sú opísané V US Pat. č. 6 063 847 a US zverejnenie...

Ohýbateľný a odlúpovateľný obal pre tabletky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10882

Dátum: 12.01.2006

Autor: Nivala Michelle

MPK: B65D 83/04

Značky: tabletky, odlupovateľný, ohýbateľný

Text:

...je blistrový obal vytvorený z takých materiálov a usporiadaný tak, že obmedzuje prístup k dávkovacej forme dosiahnutý rozrezaním, roztrhnutím, rozžuvaním, prerazením a podobným iným spôsobom, najmä dosiahnutý deťmi, ktoré sú príliš malé na to, aby s dávkovacou formou rozumne zaobchádzali. Kvôli veľmi prispôsobiteľnému telesnému vytvoreniu obalov podľa tohto vynálezu, je možné vytvoriť obaly, ktoré môžu pokrývat široký rozsah rôznych...

Ochranný odev, najmä odev na ochranu proti bodným a/alebo strelným poraneniam

Načítavanie...

Číslo patentu: 284907

Dátum: 12.01.2006

Autori: Polligkeit Wolfgang, Böttger Christian, Neu Steffen, Klingspor Christoph, Fels Achim

MPK: F41H 1/00, B32B 27/20, B32B 7/02...

Značky: poraneniam, ochranný, oděv, bodným, najmä, proti, strelným, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranný odev, najmä odev na ochranu proti bodným a/alebo strelným poraneniam, pozostávajúci z viacerých vrstiev plošných útvarov z materiálov s vysokou pevnosťou, pričom viac než jedna z týchto vrstiev je potiahnutá vrstvou veľmi tvrdých materiálov, pričom veľmi tvrdé materiály sú viazané vo fenolových živiciach, močovinových živiciach, latexe v zosieťovanej alebo nezosieťovanej forme, epoxidových živiciach alebo polyakrylátových živiciach, a...

Spôsob výroby 1-(6-metylpyridín-3-yl)-2-[(4-(metylsulfonyl)fenyl]etanónu a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 284903

Dátum: 12.01.2006

Autori: Bessard Yves, Kuo David, Leresche James Edward, Armbruster Erich, Proplesch Ralf, Roduit Jean-paul

MPK: C07D 213/00

Značky: 1-(6-metylpyridín-3-yl)-2-[(4-(metylsulfonyl)fenyl]etanónu, medziprodukty, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa východiskový produkt na výrobu COX-2-inhibítorov, ktorým je zlúčenina 1-(6-metylpyridín-3-yl)-2-[(4-(metylsulfonyl)fenyl]etanón vzorca (I), a spôsob jeho výroby.

Pevný orálny farmaceutický prostriedok s kontrolovane uvoľňujúcou matricou obsahujúcou tilidínmezylát

Načítavanie...

Číslo patentu: 284901

Dátum: 12.01.2006

Autori: Wesseling Martin, Hirsch Richard, Strüngmann Thomas

MPK: A61K 31/21, A61K 9/20

Značky: kontrolované, uvoľňujúcou, pevný, farmaceutický, orálny, obsahujúcou, prostriedok, tilidínmezylát, matricou

Zhrnutie / Anotácia:

Pevný orálny farmaceutický prostriedok s kontrolovane uvoľňujúcou matricou obsahuje tilidínmezylát ako účinnú látku v množstve 50 až 500 mg tilidín-HCL.

Medziprodukty na výrobu inhibítorov HIV-proteázy a spôsoby výroby inhibítorov HIV-proteázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284899

Dátum: 12.01.2006

Autori: Deason Michael, Whitten Kathleen

MPK: C07D 217/00

Značky: výroby, medziprodukty, spôsoby, hiv-proteázy, inhibítorov, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby inhibítorov HIV-proteázy všeobecného vzorca (IV) a medziprodukt všeobecného vzorca (III) užitočný pri ich výrobe.

Merací prístroj na meranie hĺbky profilu automobilovej pneumatiky a spôsob tohto merania

Načítavanie...

Číslo patentu: 284898

Dátum: 12.01.2006

Autor: Bürger Joachim

MPK: G01B 11/22

Značky: profilů, meranie, hĺbky, automobilovej, merania, merací, tohto, pneumatiky, prístroj, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Na meranie hĺbky profilu automobilovej pneumatiky pomocou laserovej meracej hlavice obsahujúcej laser (67) sa umiestni laserová hlavica na automobilovú pneumatiku, takže vzťažná plocha (68) zaujme definovanú polohu vzhľadom na pneumatiku. Laserový lúč (66) lasera (67) sa vedie cez vzťažnú plochu (68) pod uhlom (alfa) na dno (64) profilu pneumatiky, takže sa vytvorí na dne (64) profilu pneumatiky svetelná stopa (78). Pomocou senzora (82)...

Matricové prostriedky na redukciu spaľovacieho objemu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20040

Dátum: 12.01.2006

Autori: Strempek Joseph Robert, Lenzer Ronald

MPK: F23D 14/84, F22B 21/34, F23C 6/04...

Značky: matricové, spaľovacieho, redukciu, objemu, prostriedky

Text:

...prerušenie horenía je veľmi nežiaduce, pretože môže viesť knahromadeniu horľavín a vyvolať po opätovnom0010 Ministerstvo energetiky USA (The U.S Department of Energy) sa vyjadrilo, že existuje dlho pociťovaná potreba znižovať veľkosť a hmotnosť pamých kotlov, ako sú priemyslové pamé kotle. Bežné pamé kotle sú postavené tak, aby sa prispôsobili veľkosti spaľovacieho priestoru 4. Preto existuje dlho pociťovaná potreba vyvinúť taký spaľovací...

Dielec na tvarovanie kontinuálne pretlačovaného materiálu a spôsob jeho spustenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8437

Dátum: 12.01.2006

Autori: Bacher Helmut, Schulz Helmuth, Wendelin Georg

MPK: B29B 9/06

Značky: spustenia, tvarovanie, materiálů, dielec, kontinuálně, spôsob, pretlačovaného

Text:

...ktorá je do neho privádzaná z vytlačovacieho lisu, čim sadosiahne ešte rovnomemejšia kvalita taveniny.Posledná zuvedených výhod potom spočíva vtom, že pri odstavenom zubovom čerpadle je na vstupu tohto čerpadla možno prostredníctvom vytlačovacieho lisu vytvárať postupne sa zvyšujúci vstupný tlak. Ak je zubové čerpadlo uvedené do činnosti až po dosiahnutí určitého vstupného tlaku, vytvorí sa v príslušnom kanáli vedúcom k pretlačovacej dýze...