Zverejnene patenty 06.01.2006

Činidlá viažuce KIR a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13432

Dátum: 06.01.2006

Autori: Kjärgaard Kristian, Spee Pieter, Padkar Sören Berg, Zahn Stefan, Wagtmann Peter Andreas Nicolai Reumert, Svensson Anders

MPK: A61P 35/00, A61K 39/395, A61P 31/00...

Značky: spôsoby, viažúce, činidla, použitia

Text:

...rozpoznávajú molekuly triedy I hlavného319 675-8 öhlén a spol. Science 1989 246 666-8.). Tieto inhibičné receptory sa viažu na polymorfné determinanty MHC molekúl triedy I (zahŕñajúce HLA triedu I) prítomné na inýchbunkách a inhibujú lýzu sprostredkovanú NK bunkami.0006 KIR boli charakterizované u ľudských a neľudských primátov a sú to trans-membránové molekuly polymorfného typu 1 na istých podradoch lymfocytov, zahŕñajúce NK bunky a...

Rezací nástroj na rezanie dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6188

Dátum: 06.01.2006

Autor: Marcon Lionel

MPK: B28D 1/22, B26D 1/01

Značky: nástroj, dosky, rezanie, řezací

Text:

...tak, že nemôže počas celého rezu unikat pred zostupujúcim nožom vďaka dorazu.0013 Vynález sa ďalej tiež týka nasledujúcich vlastnosti, uvažovanýchizolovane alebo v akejkoľvek technicky možnej kombinácii- ostrie noža bolo získané laserovým rezanim- zakrivenie noža je určené tak, aby v akejkoľvek okamžitej polohe noža počas rezania bol uhol zvieraný medzi nosičom a nožom aspoň približne- šírka štrbiny je väčšia než je šírka noža- doraz,...

Prostriedky s regulovaným uvoľňovaním na báze PEGT/PBT blokových kopolymérov pre interferón

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5907

Dátum: 06.01.2006

Autori: Bechet Anne Chantal, Bezemer Jeroen Mattijs, Stigter Martin, Van Dijkhuizen-radersma Riemke

MPK: A61K 9/113, A61K 47/34, A61K 38/21...

Značky: kopolymérov, interferon, prostriedky, uvoľňovaním, báze, regulovaným, blokových

Text:

...Aby sa umožnilo injekčné dodávanie systémov liečiva príslušne jemnými ihlami na dosiahnutie zvýšeného pohodlia pacienta, vedci zaoberajúci sa dodávaním liečiv začali nedávno vyvíjať injektovateľné gély, ktoré sú schopné tvoriť subkutánne alebo intramuskulárne depoty. V jednej koncepcii sú gélové prípravky navrhnuté tak, aby mali vysoké smykové riedenie a boli tixotropné. Aplikáciou šmykovej sily pred podaním sa viskozita týchto gélov...

Prostriedky a spôsoby liečenia vírusovej infekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12051

Dátum: 06.01.2006

Autori: Wagtmann Peter Andreas Nicolai Reumert, Romagne Francois, Glamann Joakim

MPK: A61P 31/12, A61K 39/395, A61P 31/18...

Značky: vírusovej, infekcie, prostriedky, liečenia, spôsoby

Text:

...alebo V kombinácii s chemoterapiou je účinnýpacientov s pomaly rastúcim NHL nemalo žiadnu klinickú reakciu na rituximab. Bolo navrhnuté, že úroveň expresie CD 2 O na bunkách lymfómu, prítomnosť vysokej záťaže tumorom v čase liečenia alebo nízkej koncentrácie rituximabu V sére môžu vysvetliť nedostatok účinnosti rituximabu u niektorých pacientov. Skutočné príčiny zlyhania liečenia zostávajú z väčšej časti neznáme. Skôr sme objavili, že...

Režim liečenia surfaktantom na liečenie alebo prevenciu bronchopulmonálnej dysplázie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11345

Dátum: 06.01.2006

Autori: Killian Anthony, Guardia Carlos, Schaber Christopher, Segal Robert

MPK: A61K 45/06, A61K 45/00

Značky: surfaktantom, dysplázie, bronchopulmonálnej, prevenciu, režim, liečenia, liečenie

Text:

...kapilámej lekáže0007 Existujú dokumenty podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré preberajú použitie surfaktantov ako Ped. Pulmon. 144-9. (1992), ktoré opisujú liečenie syndrómu respiračnejsurfaktantu do jednej hodiny po pôrode a opakovanie dávkovania 12 alebo 24 hodín neskôr.0008 W 0 97/19701 opisuje použitie kovalentných konjugátov glykozaminoglykánov podávaných spolu so surfaktantmi. Konkrétne konjugáty heparínu sa používajú ako...

Dvojdielné kapsule s predbežným uzáverom na naplnenie farmaceutickými prípravkami pre práškové inhalátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4274

Dátum: 06.01.2006

Autori: Wachtel Herbert, Metzger Burkhard, Kuehn Torsten, Hoelz Hubert, Lustenberger Stefan, Kuhn Rolf

MPK: A61K 9/48

Značky: kapsule, dvojdielné, farmaceutickými, předběžným, práškové, uzáverom, prípravkami, naplnenie, inhalátory

Text:

...dielu s náustkom, ktorý je možné spojit s komorou kapsuly za účelom vedenia práškového aerosólu a d) veka. Pritom sú prvky a), b) c) ad) vzájomne spojené spoločným kĺbový závesom, takže sú vzájomne výklopne pohyblivé.Okrem toho opisuje táto patentová prihláška držiak kapsuly, pričom držiak kapsuly môže byťvyhotovený ako otvor do platničky b) a po okraji môže vykazovať rebrovanie. Kapsula jezovretá v tomto držiaku kapsuly za účelom...

Prístrojová doska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11051

Dátum: 06.01.2006

Autor: Eich Rodger

MPK: B60K 37/02

Značky: přístrojová, doska

Text:

...panelu. Svetelný zdroj je upravený na zadnej časti prístrojovej dosky,takže je na prístrojovom paneli okolo prístrojové dosky je viditeľný svetelný prúd, keď svetelnýzdroj emituje svetlo a prístrojová doska je pripojená k prístrojovému panelu.0011 OBR.1 je čelný perspektívny pohľad na prístrojovú dosku pripojenú k prístrojovému panelu podľa príkladného uskutočnenia 0012 OBR.2 A je rozložený čelný perspektívny pohľad na prístrojovú dosku...

Opakovane uzavierateľný obal na potraviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10319

Dátum: 06.01.2006

Autori: Sierra-gomez Gladys, Peters Eva Marie

MPK: B65D 75/00

Značky: uzavierateľný, opakované, potraviny

Text:

...by mali zaisťovať optimálne alebo žiadané vlastnosti, ku ktorým patrí dostatočné početnosť opakovaného uzavierania, dostatočne nízka úroveň hluku a primeraná odtrhávacia sila pri oddeľovaní uzavieracieho krytu od vrchnej časti obalu. Súčasti obalu zahrñujúce uzavierací kryt, spojivo a materiál vrchnej plochy sa naprikladzvolia práve tak, aby umožňovali optimalizovať vyššie uvedené vlastností.0007 Tento cieľ sa dosiahne vytvorením...

IGF-1 fúzne polypeptidy a ich terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10151

Dátum: 06.01.2006

Autori: Yancopoulos George, Daly Thomas, Glass David, Papadopoulos Nicholas

MPK: A61K 38/29, A61P 21/00, A61P 3/10...

Značky: použitie, igf-1, fúzne, polypeptidy, terapeutické

Text:

...a/alebo (iii) modiñkáciu Arg 37 a/alebo Arg 38, ktoré sú vybrané zo skupiny pozostávajúcejdelécie Arg 37 (A 37), delécie Arg 38 (A 38), substitúcie Arg 37 rozdielnou aminokyselinou, napr. Arg 37 AIa, a substitúcie Arg 38 rozdielnou aminokyselinou, napr. Arg 38 Ala.0007 Fúznym komponentom (F) tu opisovaným je akýkoľvek komponent, ktorý zvyšuje funkčnosť fúzneho polypeptidu. Tak napríklad F môže zvyšovať biologickú aktivitu...

IGF-1 Fúzne polypeptidy a ich terapeutické použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19370

Dátum: 06.01.2006

Autori: Glass David, Yancopoulos George, Papadopoulos Nicholas, Daly Thomas

MPK: A61K 38/29, A61K 38/00, A61K 38/30...

Značky: fúzne, použitia, terapeutické, igf-1, polypeptidy

Text:

...3 aminokyselín, napr. 65 - 67 (A 65 - 67), delécie Lys 65 (A 65), substitúcie aminokyseliny 65 inou aminokyselinou (ii) modifikáciu N-konca vybranú zo skupiny pozostávajúcej z delécie aminokyselín 1 - 6 (A 1 - 6) a substitúcie GIu 6 rozdielnou aminokyselinou, a/alebo (iii) modiñkácií Arg 37 a/alebo Arg 38, ktoré sú vybrané zo skupiny pozostávajúcej zdelécie Arg 37 (A 37), delécie Arg 38 (A 38), substitúcie Arg 37 rozdielnou aminokyselinou,...