Zverejnene patenty 03.01.2006

Esterifikované mastné kyseliny na plastifikáciu PVC

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4994

Dátum: 03.01.2006

Autori: Hinault Robert, Hoang Le Chien, Barbier Jacques

MPK: C08K 5/00, C09D 127/02

Značky: kyseliny, esterifikované, plastifikáciu, mastné

Text:

...najmä epoxidovaných, ako plastifikátorov PVC. Takto je napríklad komerčne dostupný epoxidový sójový olej. Napriek tomu môže byť V praxi väčšina týchto olejov použitá len v kombinácii s klasickým plastifikátorom, pretože môžu byť začlenené do polyméru len V malom zastúpení ( 10 percent živice). Sú teda považované za sekundárne plastifikátory. Vďaka ich epoxidovým skupinám sú používané najmä pre ich stabilizačnú funkciu vzhľadom na...

Dopravný a skladovací podstavec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4515

Dátum: 03.01.2006

Autori: Hanke Carsten, Höcker Eitel-friedrich

MPK: B65D 88/00, B65D 85/20, B65D 61/00...

Značky: dopravný, skladovací, podstavec

Text:

...polohe. Napínacie prvky pritom môžu byt tvorené ako napínacie popruhy, laná, pásy alebo plechy.0011 Aby mal dopravný a skladovací podstavec len malú vlastnú hmotnost sú nosníky vyrobené zplastickej hmoty, ktorá môže byt vprípade potreby vybavená pevnosť zvyšujúcimí plnivami, ako sklenenými vláknami a podobne.Tiež profily môžu byt vyrobené z plastickej hmoty alalebo kovu.0012 Vynález je ďalej bližšie objasnený pomocou príkladov...

Demonštračná vaňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4103

Dátum: 03.01.2006

Autor: Köstel Peter

MPK: A47F 7/30, A47K 3/00

Značky: vaňa, demonštračná

Text:

...vzťahu vo dvojici. V takomto prípade sú totiž pravidelne obidve priečne steny kúpacích vani vytvorené ako zadné operadlá, a musia byťadekvátne svojim sklonom prispôsobené.0011 Prostriedky, uvedené vo výhodnom ďalšom uskutočnení podľa nároku 3, na aretovanie sklonu operadlového elementu, respektíve operadlových elementov, ako aj na ñxovaníe aspoňjedného posuvného elementu na základnej doske, slúžia na to, bezpečne zafrxovať raz...

Brúsne telieska a ich výroba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10775

Dátum: 03.01.2006

Autori: Alfer Peter, Sinram Diethard

MPK: B24D 11/00, B24D 3/18

Značky: telieska, výroba, brusné

Text:

...tohto vynálezu je možné dosiahnut znakmi charakterizovanými vo vedľajších nárokoch.0013 Brúsne telieska podľa tohto vynálezu pre brúsne nástroje sú tvorené z brúsnych zŕn navzájom Iátkovo spojených prostredníctvom spojiva. Brúsnetelieska pritom majú aspoň približne sférický vonkajší obrys a pórovitost aspoň35 . Zvlášť výhodne môže byt u brúsnych teliesok zachovaná pórovitost nad 40 .0014 Môžu byt tvorené z brúsnych zŕn, ktorých veľkosť...

Transplastomické rastliny neobsahujúce gén pre selektovateľný marker

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10370

Dátum: 03.01.2006

Autori: Ferullo Jean-marc, Tissot Ghislaine, Dubald Manuel

MPK: A01H 5/00, C12N 15/82

Značky: marker, selektovateľný, rastliny, transplastomické, neobsahujúce

Text:

...plastidov vyšších rastlín, tak ako sa zvyčajne uskutočňuje, je však použitie génov na rezistenciu na antibiotikum ako selektovateľ ného markera.Všeobecne použivaným selektovateľným markerom na selekciu línii transplastomických rastlín je bakteriálny gén aadA, ktorého expresiu riadia plastidové regulačné elementy (Svab a kol., 1993 Staub a kol., 1993). Expresia génu aadA, ktorý kóduje aminoglykozid-ľadenylyltransferázu, zaisťuje rezistenciu...

Vrecko na výrobu ľadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14613

Dátum: 03.01.2006

Autor: Künne Jens

MPK: F25C 1/24, B65D 33/16

Značky: ľadu, výrobu, vrecko

Text:

...Preto je výhodné, aby spoje na ohnutej ploche, teda v miestesamozatváracieho ventilu, sa vyznačovali vyššou pevnosťou a neboli od seba tak ľahko oddeliteľné. uprednostňuje sa, aby spoje v oblasti plniaceho kanála boli vyrobené tak, aby časti fólie nebolo možné od seba oddeliť bez toho, aby sanepoškodili. To znamená, aby súdržné sily zvarových spojov boli väčšie ako pevnosť0009 Za účelom jednoduchej výroby vrecka sú spoje vytvorené...