Archív za 2005 rok

Strana 82

Deriváty aryloxyalkylkarbamátového typu, ich príprava a ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2380

Dátum: 07.01.2005

Autori: Hoornaert Christian, Froissant Jacques, Abouabdellah Ahmed, Almario Garcia Antonio

MPK: A61K 31/40, A61K 31/445, A61K 31/21...

Značky: príprava, typů, deriváty, terapii, aryloxyalkylkarbamátového, použitie

Text:

...odlišné. 0004 Zo zlúčenín vyššie deñnovanej prvej skupiny je druhou skupinou skupina, pre ktorúskupinu Y zvolenú zo súboru zahrnujúceho najmä fenylovú skupinu alebo naftylovú skupinupričom skupina Y je prípadne substituovaná jedným alebo niekoľkými substituentmi, najmäjedným alebo dvomi substituentami, Yz, ktoré sú rovnaké alebo vzájomne odlišné, aleboY znamená atóm halogénu, najmä atóm chlóru, atóm fluóru alebo atóm brómu,kyanoskupinu, C...

Postup na vypaľovanie zrnitého minerálneho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8389

Dátum: 07.01.2005

Autor: Piringer Hannes

MPK: F27B 1/20, F27B 1/02, C04B 2/12...

Značky: postup, materiálů, zrnitého, minerálneho, vypaľovanie

Text:

...Šípky 7 cez predhrievaciu zónu 8 vertikálne uloženej Vypaľovacej dýzy 9 prebieha v periodickom striedaní do šachty 1 alebo 2. Okrem toho je cez dolnú vynášaciu zónuvzduch (pozri Šípky 12, 13), takže je možné po priechode ochladzovacou zónou v smere šípok 15, 16 pomocou riadeného vynášacieho zariadenia 24 ochladený vypálený produktOhrievanie zrniteho materiálu na vypálenie pre predhrievaciu zónu 8 vypaľovacej šachty 1 nasleduje vždy v...

Pohyblivý kryt pre voľný manipulačný priestor pre posunovača na hornej úložnej ploche dvojúrovňového vagóna na prepravu automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1118

Dátum: 07.01.2005

Autori: Sperlich Michael, Dirlam Wolfgang

MPK: B61D 3/00

Značky: prepravu, automobilov, pohyblivý, ploché, volný, úložnej, dvojúrovňového, manipulačný, posunovača, vagóna, hornej, priestor

Text:

...zmenšuje sa však rozsah prestavby vrchnej úložnej plochy z celkových 500 mm na 150 mm, V dôsledku čoho predstavuje nezvyčajne veľké obmedzenie prevádzkyschopnosti, ktoré bráni voľnêmu medzinárodnému pohybu a hospodárnemu používaniu nákladných vagónov. Táto možnosť teda nie je z hľadiska prevádzkovateľa či majiteľa nákladných vagônovÚlohou vynálezu je teda vytvorenie voľného manipulačného priestoru pre posunovačov V dvojúrovňovom vagöne na...

N-(1,5-difenyl-1H-pyrazol-3-yl)metyl sulfónamidové deriváty s afinitou voči receptorom CB1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7775

Dátum: 07.01.2005

Autori: Martinez Serge, Congy Christian, Barth Francis, Rinaldi-carmona Murielle

MPK: C07D 231/00, A61P 25/00, A61K 31/00...

Značky: afinitou, deriváty, sulfónamidové, receptorom, voči, n-(1,5-difenyl-1h-pyrazol-3-yl)metyl

Text:

...takéto adičnć soli tvoria súčasť vynálezu.Tieto soli sa výhodne pripravia s farrnaceuticky prijateľnými kyselínami, avšak aj ďalšie soli využiteľné pri čistení alebo izolácii zlúčenín vzorca (I) taktiež tvoria súčasť vynálezu.Zlúčeniny vzorca (I) môžu tiež existovať vo forme hydrátov alebo solvátov, t.j. vo forme asociácii alebo kombinácii s jednou alebo niekoľkými molekulami vody alebo s rozpúšťadlom. Aj taketo hydráty a solváty tvoria...

Heteroaryl-močoviny a ich použitie ako aktivátory glukokinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13998

Dátum: 06.01.2005

Autori: Andrews Robert Carl, Murray Anthony, Subramanian Govindan, Ankersen Michael, Jeppesen Lone, Santhosh Kalpathy Chidambareswaran, Cooper Jeremy T, Christen Daniel, Lau Jesper, Kristiansen Marit, Vedso Per, Valcarce-lopez Maria Carmen, Polisetti Dharma Rao, Lundbeck Jane Marie

MPK: A61K 31/426, A61P 3/10, A61K 31/14...

Značky: použitie, glukokinázy, heteroaryl-močoviny, aktivátory

Text:

...medzi týmito poruchami nebol objasnený. Navyše mnoho pacientov vykazuje príznaky vysokého krvného tlaku pri úplnej neprítomnosti akýchkoľvek iných znakov choroby alebo0007 Je známe, že vysoký tlak môže priamo viesť k zlyhaniu srdca, zlyhaniu obličiek a k mŕtvici (krvácaniu do mozgu). Tieto stavy sú schopné spôsobiť rýchlu smrť pacienta. Vysoký tlak môže tiež prispieť k vývoju aterosklerózy a íschemickej choroby srdca....

Spôsoby liečby chorôb súvisiacich so zápalmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16559

Dátum: 06.01.2005

Autori: Mencher Simon, Wang Longgui, Mccarron James, Mo Lian, Liu Xiao Mei

MPK: A61P 25/00, A61K 31/40, A61P 19/00...

Značky: spôsoby, chorôb, súvisiacich, liečby, zápalmi

Text:

...upravujú. Žiadna z nich nie je trvalou liečbou. Navyše je mnoho spôsobov liečby nežiaducich z kozmetického hľadiska, nepraktických pri dlhodobom použití alebo spojených s výraznou toxicitou.0006 S rastúcim porozumením biologickým vlastnosti psoriázy za posledné dve desaťročia sa stali dostupnými biologické terapie zamerané na aktivitu T iymfocytov a cytokínov zodpovedných za zápalovú povahu tejto choroby. V súčasnej dobe patria k Iiečivám...

Spôsob a prístroj na nanášanie fólie na povrch rukoväte zábradlia eskalátorov alebo travelátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9510

Dátum: 06.01.2005

Autori: Tatu Ion-viorel, Mcleod John, Haider Viqar

MPK: B32B 7/10, B32B 25/08, B66B 31/02...

Značky: prístroj, zábradlia, eskalátorov, spôsob, rukoväte, travelátorov, povrch, nanášanie, fólie

Text:

...pripevnenie o zábradlie 198.0033 Každé nosné rameno 12 má trojuholníkovú konštrukciu, ktorá obsahuje hlavnú časť 14 ramena, pokračujúcu všeobecne vertikálne, nastaviteľnú časť 16 ramena a vrchnú časť 18 ramena. Nastaviteľná časť 16 ramena obsahuje nastaviteľný závitový prvok, aby sa umožnilo nastavit dĺžku časti 16 ramena. Hlavné časti 14 ramena sú otočne namontované na prísavné držiaky 20 a toto usporiadanie vyhovuje rôznym konfiguráciám...

Prevodovka s dvojitou spojkou pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8645

Dátum: 06.01.2005

Autori: Schreiber Wolfgang, Blumenstein Fritz, Schäfer Michael

MPK: F16H 3/093, F16H 3/00

Značky: spojkou, vozidlo, převodovka, dvojitou, motorové

Text:

...znázornenie podstatných komponentov prevodovky s dvojitouspojkou podľa vynálezu aobrázok 2 schematické znázornenie usporiadania / polohovania jednotlivých hriadeľov prevodovky s dvojitou spojkou podľa vynálezu zobrazenej na obrázku lObrázok l a 2 zobrazujú prinajmenšom čiastočne prevodovku l s dvojitou spojkou pre tu bližšie nezobrazené motorové vozidlo. Prevodovka l s dvojitou spojkou obsahuje dva vstupné hriadele 2 a 3, dve spojky...

M-CSF-špecifická monoklonálna protilátka a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19036

Dátum: 06.01.2005

Autori: Long Li, Koths Kirston, Kavanaugh William Michael, Arnold, Calderon-cacia Maria, Liu Cheng, Harrowe Gregory Martin, Zimmerman Deborah Lee

MPK: A61K 39/00, A61K 39/395, A61K 31/663...

Značky: m-csf-špecifická, protilátka, použitie, monoklonálna

Text:

...RANK a RANKL.0004 Osteoklasty sú zodpovedné na rozpustenie minerálnej aj organickej kostnej matrice (Blair a kol., J Cell Biol 102 1164 1172, 1986). Osteoklasty predstavujú terminálne diferencovanébunky exprimujúce jedinečnú polarizovanú morfológiu so špecializovanými membránovými plochami a niekoľkými membránami a cytoplazmatickými markermi, ako je kyslá fosfatáza odolná proti tartrátom (tartrate resistant acid fosfatase (TRAP(Anderson...

Uzatvárací posúvač

Načítavanie...

Číslo patentu: 284355

Dátum: 05.01.2005

Autori: Fellner Alois, Berger Christian, Pohn Franz

MPK: F16K 3/316, F16K 3/12, F16K 3/28...

Značky: uzatvárací, posúvač

Zhrnutie / Anotácia:

Uzatvárací posúvač (1) obsahuje posúvačové puzdro (2) a uzatvárací klin (5), pričom uzatvárací klin (5) je svojimi bočne odstávajúcimi vodiacimi lamelami (7) vedený posuvne pozdĺž vodiacich drážok (8) posúvačového puzdra (2) prebiehajúcich priečne na smer (S) prúdenia a má tesniace gumové elastické opláštenie (9), ktoré tvorí uzavretý poťah uzatváracieho klina (5). Vodiace lamely (7) sú umiestnené na uzatváracom kline (5) vzhľadom na smer (R)...

Debnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284354

Dátum: 05.01.2005

Autor: Jaruzel Kurt

MPK: E04G 17/04, E04G 11/20, E04G 9/02...

Značky: debnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Debnenie (11) pozostáva aspoň z dvoch navzájom spojených debniacich panelov (3), z ktorých každý debniaci panel (3) je na aspoň jednom okraji na čelnej ploche vybavený okrajovým profilom (2) s dutým prierezom (6), ku ktorému je pripevnený dosadací pás (4) na priloženie na dosadací pás (4) alebo okrajový pás (5) susedného debniaceho panelu (3). Dosadací pás (4) vyčnieva nad vonkajšiu čelnú plochu debniaceho panelu (3) a jeho plocha je kolmá na...

Referenčná zlúčenina na použitie v analýze šarží levosimendanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284353

Dátum: 05.01.2005

Autori: Hauta-aho Tuula, Heinonen Tuula, Bäckström Reijo

MPK: C07D 307/32

Značky: použitie, referenčná, zlúčenina, analýze, šarží, levosimendanu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa derivát pyridazinylu (I) a jeho použitie ako referenčnej zlúčeniny na určenie potenciálne toxických nečistôt vo vzorkách levosimendanu. Ďalej je opísaný analytický spôsob určenia potenciálne génotoxických nečistôt vo vzorkách levosimendanu, kde zlúčenina (I) je použitá ako referenčná zlúčenina. Levosimendan je liek užitočný na liečenie srdcového zlyhania.

Spôsob enzymatickej syntézy chirálnych amínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284352

Dátum: 05.01.2005

Autori: Wu Wei, Lang Wei, Lewis Craig, Wang Alice, Bhatia Mohit, Matcham George

MPK: C12P 13/04, C12P 13/00

Značky: spôsob, enzymatickej, chirálnych, amínov, syntézy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spôsob je založený na použití 2-aminopropánu ako donora aminokyseliny pri stereoselektívnej syntéze chirálneho amínu z ketónu pomocou transaminázy. Pri uvedenom spôsobe sa pripravuje (S)-1-metoxy-2-aminopropán kontaktovaním metoxyacetónu s transaminázou v prítomnosti 2-aminopropánu ako donora aminoskupiny do okamihu, keď dôjde k premene podstatného množstva metoxyacetónu na (S)-1-metoxy-2-aminopropán a k premene 2-aminopropánu na acetón.

1-Arylpyrazoly a ich soli, pesticídne prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny ako účinné látky, spôsob prípravy 1-arylpyrazolov a spôsob regulácie škodcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284351

Dátum: 05.01.2005

Autori: Wu Tai-teh, Pilato Michael, Manning David Treadway, Hawkins David William

MPK: A01N 43/56, A01N 43/40, C07D 231/44...

Značky: prostriedky, spôsob, látky, škodcov, přípravy, účinné, solí, 1-arylpyrazoly, pesticídne, obsahujúce, zlúčeniny, tieto, 1-arylpyrazolov, regulácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty 1-arylpyrazol-3-tiokarboxamidu všeobecného vzorca (I), pesticídne prípravky obsahujúce tieto zlúčeniny, spôsob ich prípravy a ich použitie ako insekticídov.

Spôsob výroby roztoku dialkylperoxydiuhličitanu a použitie tohto roztoku na polymerizáciu vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284350

Dátum: 05.01.2005

Autor: Bodart Vincent

MPK: C07C 409/34, C08F 14/06

Značky: dialkylperoxydiuhličitanu, vinylchloridu, použitie, polymerizáciu, spôsob, tohto, výroby, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby roztoku dialkylperoxydiuhličitanu, v ktorom každá alkylová skupina obsahuje 2 alebo 3 atómy uhlíka spočíva v tom, že sa v prvom stupni vyrobí dialkylperoxydiuhličitan, v ktorom každá alkylová skupina obsahuje 2 alebo 3 atómy uhlíka reakciou zodpovedajúcich množstiev alkylhalogénmravčanu s anorganickým peroxidom vo vode v prítomnosti anorganickej soli pridanej v množstve dostatočnom na zvýšenie hustoty vodného reakčného prostredia,...

Heterocyklické zlúčeniny ako inhibítory adhézie leukocytov, antagonisty VLA-4 a farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 284349

Dátum: 05.01.2005

Autori: Hüls Christoph, Stilz Hans-ulrich, Wehner Volkmar, Seiffge Dirk

MPK: A61K 38/06, A61K 38/07, C07D 207/02...

Značky: ktorý, prostriedok, antagonisty, vla-4, leukocytov, adhézie, zlúčeniny, farmaceutický, heterocyklické, inhibitory, obsahuje

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré sú inhibítormi adhézie a migrácie leukocytov a/alebo antagonistami adhézneho receptora VLA-4, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje, a ich použitie. Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sa používajú na prípravu liečiv na liečenie alebo profylaxiu ochorení, ktoré sú spôsobené nežiaducim rozsahom adhézie leukocytov a/alebo migrácie leukocytov, alebo sú spojené s nežiaducim rozsahom adhézie leukocytov...

Injekčné alebo infúzne roztoky enrofloxacínu a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284348

Dátum: 05.01.2005

Autori: Stegemann Michael, Müller Hanns-peter, Hamm Martin, Naik Arundev Haribhai, Vetter Oliver, Bonse Gerhard, Scheer Martin

MPK: A61K 31/70, A61K 31/495

Značky: roztoky, injekčné, enrofloxacínu, spôsob, infúzne, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Injekčné a infúzne roztoky obsahujú: a) enrofloxacín 0,1 až 20 % hmotnostných, vzťahujúc na celkovú hmotnosť roztoku vo forme jeho soli s kyselinou glukónovou, glukurónovou, glutamínovou alebo vínnou, alebo ich zmesami, b) kyselinu glukónovú, kyselinu glukurónovú, prípadne vo forme laktónov, kyselinu glutamínovú alebo kyselinu vínnu, alebo ich zmesi v 0,1 až 5 molárnom prebytku, vzťahujúc na enrofloxacín, c) prípadne 0,1 až 30 % hmotnostných...

Spôsob spojenia bitúmenovej vrstvy a tepelne izolačnej vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284347

Dátum: 05.01.2005

Autori: Mullier Marc, Deprick Maryline

MPK: E04D 13/16, E04D 11/02

Značky: izolačnej, spojenia, spôsob, vrstvy, bitumenovej, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spojenia bitúmenovej vrstvy (2) a tepelne izolačnej vrstvy (3) zahrnuje aplikáciu spojiva (4) v pastovitom stave na prvú bitúmenovú vrstvu inštalovanú na miesto a následné pokrytie spojiva druhou izolačnou vrstvou (3), pričom základom uvedeného spojiva je hydraulické spojivo obsahujúce tieto produkty: cement 100 až 400 dielov hmotn., plnivo 200 až 500 dielov hmotn., superzmäkčovadlo 0,1 % až 1 % vztiahnuté na hmotnosť cementu.

Farmaceutický aerosólový prostriedok, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284346

Dátum: 05.01.2005

Autori: Lindqvist Elisabet, Källstrand Göran, Bäckström Kjell, Johansson Ann, Dahlbäck Magnus

MPK: A61K 38/28, A61K 47/12, A61K 47/24...

Značky: spôsob, použitie, farmaceutický, výroby, prostriedok, aerosolový

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný farmaceutický aerosólový prostriedok obsahujúci (a) hydrofluóralkánový hnací plyn, (b) farmaceuticky účinný polypeptid dispergovateľný v hnacom plyne a (c) povrchovo aktívne činidlo, ktorým je mastná kyselina obsahujúca 8 až 16 atómov uhlíka alebo jej soľ, soľ kyseliny žlčovej, fosfolipid alebo alkylsacharid, pričom toto povrchovo aktívne činidlo zvyšuje systémovú absorpciu polypeptidu v spodnej časti dýchacieho ústrojenstva.

Memantín na liečenie ľahkej až miernej Alzheimerovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8524

Dátum: 05.01.2005

Autori: Mcdonald Scott, Moebius Hans-joerg, Stöffler Albrecht, Gergel Ivan, Potkin Steven, Wirth Yvonne

MPK: A61P 25/28, A61K 31/13, A61K 45/06...

Značky: ľahkej, liečenie, alzheimerovej, miernej, memantín, choroby

Text:

...závažnou AD, ktorým sa ďalej podával AChEl donepezil, sa dosiahlo neočakávane väčšie zmiernenie symptómov v porovnaní s pacientmi s AD, ktorí dostávali placebo. Tento efekt sa neprejavil u pacientov s lahkou až miernou AD, kde kombinovaná terapia zahrňujúca podávanie memantínu a AChEl nepriniesla zlepšený výsledok v porovnaní s podávaním samotného AChEl.V Memantine in the treatment of mild to moderate dementia syndrome. A double-blind...

Zariadenie na upevnenie detskej autosedačky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5327

Dátum: 04.01.2005

Autor: Laurie John

MPK: B60J 1/20

Značky: detskej, autosedačky, zariadenie, upevnenie

Text:

...vozidla na štrukturálny prvok 2. Platnička l obsahuje kryt 100umožňujúci prístup ku kotviacim prostriedkom, ktorý obsahuje prstence 101 a podperu 102.Platnička l má dve strany rozličného tvaru. Jedna z týchto strán, horná strana ll je približne rovná a je dimenzovaná takým spôsobom, aby mohla pojať prostriedky na pripevnenie 106 prstenca 101 alebo je vybavená vystužujúcimi prostriedkami 107, 108 platničky l na štrukturálnom prvku 2....

Pripájací modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2992

Dátum: 04.01.2005

Autori: Kauf Peter, Szabo Thomas, Schneckmann Horst

MPK: H01R 13/46, H01R 13/514, H01R 9/24...

Značky: pripájací, modul

Text:

...ňom rozoznať plochý kubický kryt so spodným dielom 11 a snímateľným horným dielom 11. Do prednej steny modulu 19 je osadených šesť zásuviek 12. Do jednej zo zásuviek 12 je zastrčený štandardný dátový kábel g.0013 Na hornej strane krytu možno rozpoznať označniky Ľ, ktoré sú priradené vždy jednej zásuvke 12. Tým je možné jednoznačné priradenie zásuviek g.0014 Vbočnej stene modulu 19 sú vytvorené samčie a samičie spájacie prvky 14, ktoré umožňujú...

Hranová ochrana neobmedzenej dĺžky z viacvrstvovej vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4050

Dátum: 03.01.2005

Autori: Tokarčik Július, Kováčová Zuzana, Tokarčík Miroslav, Kováč Štefan, Hlóska Štefan, Chlebáková Iveta

MPK: B65D 59/00

Značky: viacvrstvovej, neobmedzenej, hráňová, dĺžky, lepenky, vlnitej, ochrana

Text:

...časti sa rovnomerne vyseknú výrezy v tvare I,resp. V rôzneho uhla, ktoré umožňujú pri použití ohyb hranovej ochrany V požadovanom uhle. Takto vyrobená hranová ochrana môže byt balená do zvitkov V dĺžkach podľa požiadavky zákazníka.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je znázomena zlepovaná Vlnitá lepenka s posunutými okrajmi, z ktorých sa vysekávajú základné diely.Na obr, 2 je znázornený postup lepenia základných dielov. Na obr. 3 je...

Prepravná paleta zo zlepovanej hladkej lepenky kruhovitého tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4049

Dátum: 03.01.2005

Autori: Kováčová Zuzana, Chlebáková Iveta, Hlóska Štefan, Tokarčík Miroslav, Tokarčik Július, Kováč Štefan

MPK: B65D 57/00

Značky: hladkej, lepenky, tvaru, zlepovanej, prepravná, paleta, kruhovitého

Text:

...alebo preprave.Prehľad obrázkov na výkreseÚžitkový vzor je bližšie vysvetlený na obrázkoch na pripojenom výkrese. Na obr. 1 sú znázomené jednotlivé prvky palety. Na obr. 2 je znázomený hotový výrobok, prepravná paleta podľa úžitkového vzoru, ktorej konečné vlastnosti záležia od požiadaviek odberateľa.Prepravná paleta lcruhovitého tvaru zo zlepovanej hladkej lepenky pozostáva zo základného dielu l, ktorý je kruhovitého tvaru a je vyrobený zo...

Prepravná paleta z vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4048

Dátum: 03.01.2005

Autori: Kováč Štefan, Tokarčik Július

MPK: B65D 25/00

Značky: vlnitej, paleta, prepravná, lepenky

Text:

...paleta podľa úžitkového vzoru, ktorej konečné vlastnosti záležia od požiadaviek odberateľa.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPrepravná paleta z vlnitej lepenky pozostáva zo základného dielu l, ktorý je vyrobený spojením viacerých vrstiev vlnitej lepenky výhodne striedavého spojenia vrstvy s pozdlžnou a priečnou vlnou vlnitej lepenky s možnou kombináciou aj s hladkou lepenkou na dosiahnutie synergického efektu v pevnostných...

Stavebná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4047

Dátum: 03.01.2005

Autor: Ondrejka Milan

MPK: E04C 1/00, E04B 1/02, E04B 1/343...

Značky: zostava, stavebná

Text:

...zakončovacieho puzdra,obr. 8 - predstavuje stavebnú zostavu stavebných dielcov v rozloženom stave nad sebou.Príklady uskutočnenia technického riešeniaStavebná zostava (obr. 8) je zložená zo stavebných dielcov 1 (obr. l, 2, 3, 4) a spojovacich tyčí 3 (obr. 5) s obojstrannými spojovacími matícami 9 (obr. 6). Stavebný dielec 1 je vyhotovený v tvare kvádra a má na prednej stene 10 a zadnej stene 11 vytvorenú hladkú plochu. V telese kvádra sú...

Mechanicko-hydraulická ovládacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4046

Dátum: 03.01.2005

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B65D 90/00

Značky: mechanicko-hydraulická, jednotka, ovládacia

Text:

...obr. l je tvorená ručnou ovládacou pákou 1, ktorá je z každej strany železničnej cistemy cez ovládací hriadeľ 2 pevne spojená s centrálnym unášačom 3 kĺbovo spojeným s prevodovou pákou 4 kĺbovo spojenou s kyvnou ovládacou pákou 5 otočne uloženou na čape 6 nosiča 7, pričom krátke rameno 8 kyvnej ovládacej páky 5 je kĺbovo spojené s tyčou 9 ovládacieho vlnovcového hydraulického valca 10,ktorá je ukončená dilatačnou drážkou 23, cez ktorú...

Koncový klapkový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4045

Dátum: 03.01.2005

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: F16K 7/12, F16K 17/19

Značky: ventil, koncový, klapkový

Text:

...na prírubu z nádrže v priečnom reze.Príklad uskutočnenia Koncový klapkový ventil na uzatvorenie a otvorenievýtoku kvapalných médií z nádrží a zásobníkov podľa obr. je tvorený plochým telesom 1, V ktorom je excentricky vy tvorená priechodná valcová dutina 2 V homej časti s priechodným obdĺžnikovým vybratím 3, v ktorom je dvoma presnými skrutkami 16 uchytená jednodielna klapka 4 v priečnom vybraní 5 ovládacieho hriadeľa 6 uloženého priečne...

Prídavný nadstavec na vŕtačku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4044

Dátum: 03.01.2005

Autor: Záhorec Milan

MPK: B23B 41/08, B23B 45/14

Značky: přídavný, nadstavec, vrtáčků

Text:

...k špecifickým uskutočneniam technického riešenia, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú obsiahnuté v rozsahu nasledujúcich nárokoch na ochranu.Pre odbomíkov znalých stavom techniky nemôže robit problém dimenzovanie takého prídavného nadstavca na vrtačku a vhodná voľba jeho materiálov a konštrukčných usporiadaní, preto tieto znaky neboli detailne riešené.Na účely tohto úžitkového vzoru sa pod termínom vrtačka.,...

Hrdlo potrubnej spojky a potrubná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4043

Dátum: 03.01.2005

Autori: Šuňal Rudolf, Krupička Vladimír

MPK: F16L 19/02

Značky: hrdlo, spojka, potrubnej, spojky, potrubná

Text:

...spojky sa najprv na rúrku 4 nasunie matica 2 a tesnenie 3, v tomto prípade tesniaci prstenec. K rúrke 4 sa prisunie hrdlo 1, vzájorrmým skrutkovaním medzi maticou 2 a hrdlom 1 sa tesniaci prstence dotlačí na kužeľovú tesniacu plochu 12 hrdla l. Dotiahnutic sa robí dvoma kľúčmi proti sebe, na vyvolanie potrebného krútiaceho momentu za vonkajší šesťhran matice a vnútomý šesťhran hrdla. Druhá strana sa montuje podobne, len pri doťahovaní sa...

Zmes na prípravu nápoja s potravinovými doplnkami pre zvieratá, koncentrát na báze tejto zmesi, balenie tejto zmesi či koncentrátu a nápoj na báze tejto zmesi či koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4042

Dátum: 03.01.2005

Autor: Klimeš Josef

MPK: A23K 1/16, A23K 1/175

Značky: koncentrátů, tejto, přípravu, doplnkami, balenie, zmesí, báze, potravinovými, koncentrát, nápoja, nápoj, zvieratá

Text:

...K 3 V množstve l mg, Vitamín niacín V množstve 20 mg, vitamín biotín V množstve 0,4 mg, kyselina listová V množstve l mg, kyselina panthotenová V rrmožstve 20 mg a vitamín C V množstve 20 mg. Ako minerálne látky sú zastúpené Vápnik V množstve 10 g, horčík V množstve 5 g, draslík V množstve 2 g, sodík V množstve 5 g, fosfor V množstve 0,0 l g, železo V množstve 0,1 mg,zinok V množstve 10 mg, rnangán V množstve 10 mg, jód V množstve 2 mg a...

Odnímateľný odklopný vrchnák

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4041

Dátum: 03.01.2005

Autori: Honz Josef, Kabát Antonín, Bůžek Luboš

MPK: B65D 51/02, A47G 23/00

Značky: odnímatelný, vrchnák, odklopný

Text:

...nádoby. Nasunutie štipca uľahčí tvarové riešenie protiľahlých ramien, ktoré sa v dolnej časti rozovíerajú.Vrchnák je kĺbovo spojený s vonkajším ramenom štipca, čím je ovládanie vrchnáka vonkajším ramenom vymedzené zvonku nádoby a zároveň uľahčí umiestnenie obmedzujúcej zarážky, čí už smerujúcej z vonkajšieho ramena proti vrchnáku, alebo z vrchnáku proti vonkajšiemu ramenu.Pokiaľ ovládacie rameno vystupuje cez Štipec, je možné riešiť...

Palivová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4040

Dátum: 03.01.2005

Autori: Strigáč Július, Martauz Pavel, Gach Ferdinand

MPK: C10L 5/48, C10L 5/02, C10L 5/04...

Značky: palivová

Text:

...o maximalizáciu podielu odpadov v palivách a taktiež nebrali do úvahy materiálne zhodnotenie popolov z daných odpadov.Cieľom tohto technického riešenia je pripraviť palivovú zmes zo spáliteľných heterogénnych odpadov s rôznym obsahom horľaviny a popola so zložením umoäiujúcim maximalizáciu využitia heterogénnych odpadov, bez nutnosti ich zložitých a energeticky náročných predúprav, za účelom energetického zhodnotenia heterogénnych odpadov...

Zapojenie elektronickej jednotky, najmä na detekciu živých organizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4039

Dátum: 03.01.2005

Autori: Karáč Zdenko, Krasula Luboš

MPK: G08B 21/00, G01R 29/08

Značky: organizmov, zapojenie, elektronickej, detekciu, živých, jednotky, najmä

Text:

...poľa je pripojený digitálny blok 6 na moduláciu nosnej frekvencie a udržiavanie výkonu a stability referenčného elektromagnetického poľa, pričom referenčný oscilátor 1 je cez výstupy prepojený s analógovým blokom 7 a prevodníkom f/Ul. Snímací oscilátor 2 na snímanie veľkosti elektromagnetického poľa vyžiareného živým organizmom a na snímanie frekvencie a demoduláciu prijímaných signálov je pripojený k prevodníku f/U 2 5 a...

Obal na tekuté potraviny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4038

Dátum: 03.01.2005

Autori: Karšňák Ján, Michev Georgi Asenov

MPK: B65D 1/00

Značky: tekuté, potraviny

Text:

...výrobku, čo prispieva ku zvýšeniu kultúry stravovania spotrebiteľov. Tento druh obalu má všetky prednosti už známych papierových obalov s vnútomou vrstvou bez toho, aby mal ich nedostatky, pričom sa nevyžadujú špecializované stroje pre jeho realizáciu.Predkladaný obal poskytuje nové vlastnosti pre požiadavky obchodnej siete. Výroba vnútornej časti obalu z plastového materiálu dáva možnosť jej vyhotovenia do rôznych geometrických tvarov....

Systém tepelnej izolácie šikmých a plochých striech, najmä striech panelových domov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4037

Dátum: 03.01.2005

Autor: Kollár Marián

MPK: E04B 1/74

Značky: najmä, izolácie, striech, domov, systém, panelových, šikmých, plochých, tepelnej

Text:

...skoro úplne rozobrať a potom sa daný izolačný materiál umiestni na požadované miesto. V konečnej fáze sa konštrukcia strechy dokončí.Uvedené nedostatky odstraňuje systém podľa tohto úžitkového vzoru, ktorého podstata spočíva v tom, že do prázdnych priestorov konštrukcie strechy je umiestnený izolačný materiál na báze prírodného celulózového vlákna.V novej stavbe alebo staršej stavbe sa v konštrukcii strechy nechajú alebo sa vyhotovía...

Pisoár s hygienickou sprchou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4036

Dátum: 03.01.2005

Autor: Nakladal Miroslav

MPK: E03D 13/00

Značky: sprchou, pisoár, hygienickou

Text:

...v ktorom sú vyhotovené upevňovacie prvky na upevnenie pisoára na stenu, prípadne na iný nosný znak, ďalej odtokové prvky na odvádzanie kvapalín z pisoára, vo vrchnej časti pisoára sú umiestnené prívodné prvky na prívod vody na oplachovanie a čistenie pisoára. V homej časti je tiež situovaná hygienická sprcha s nastaviteľným kĺbovým úchytom so súčasným prívodom studenej, teplej pripadne vlaàiej vody a zmiešavačom vody. Splachovacia a čistiaca...

Samoistná matica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4035

Dátum: 03.01.2005

Autor: Dominik Jozef

MPK: F16B 39/01, F16B 39/30

Značky: matica, samoistná

Text:

...nie je potrebný momentový kľúč,pretože montáž môže byť ukončená po zarovnaní čiel puzdra a segmentu, čo je kontrolovateľne vizuálne.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené v obrázkovej prílohe, v ktorej obr. 1 znázorňuje východiskový stav, kde je vidiet vertikálnu diferencíu čiel (Ah) segmentu 1 a puzdra 2 a obr. 2, znázorňujúci stav po montáži, t. j. po zarovnaní čiel segmentu 1 a puzdra 2, kedy účinkom...

Sklopný asymetrický nosník výsevných jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4034

Dátum: 03.01.2005

Autori: Nitran Jozef, Hudoba Miroslav

MPK: A01C 7/20, A01C 7/06

Značky: sklopný, jednotiek, výsevných, asymetricky, nosník

Text:

...Z uvedeného dôvodu sa tento systém sklápania nosníkov používa obyčajne pre nožové výsevné jednotky, ktoré nemajú vysokú stavebnú výšku a nespôsobujú ínterferenciu susedných výsevných jednotiek. Uvedený systém riešenia sklopného nosníka nie je možné použiť pre hustosiaty výsev a aplikáciu diskových výsewiých jednotiek, ktoré majú relativne veľkú zástavbovú výšku.Uvedené nedostatky odstraňuje sklopný nosník výsevných jednotiek skladajúci...

Mobilový harmonizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4033

Dátum: 03.01.2005

Autor: Bátory Miloš

MPK: H05K 9/00, A61N 1/16

Značky: mobilový, harmonizátor

Text:

...ich hodnoty merať.Podstatou tohto technického riešenia je mobilový harmonizátor, pozostávajúci z energetickej zdravotnej karty,ktorý obsahuje hliníkovú fóliu 1 špeciálneho tvaru, z lícnej strany pokrytú vrstvou 2 fialovej farby, z rubovej strany tienenú. Výhodným špeciálnym tvarom hliníkovej fólie 1 je tvar piškóty.Mobílový harmonizátor je umiestnený V mobilných telefónoch na zadnej strane vo Vertikálnom smere, pričom sa kladie tienenou...