Archív za 2005 rok

Strana 77

Zariadenie na liečbu magnetickými poľami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5278

Dátum: 04.02.2005

Autor: Muntermann Axel

MPK: A61N 2/00

Značky: poľami, zariadenie, liečbu, magnetickými

Text:

...všeobecne pre vysoko presné meranie magnetického poľa. K poslednému použitiu je možne príkladne uviest spis Virginia Scientific FW 10 l Flowing Water NMR Teslameter. Opis týchto prístrojov je možnénájsť na adrese www.gmw.com/magneticmeasurements/VSI/FW 101 .html0011 Ostáva konštatovať, že známe zariadenia terapeutického lekárstva zahrnujú väčšinou veľké systémy cievok, ktorými sa magnetické polia generujú a menia. Tieto systémy cievok majú...

Kryštalická forma rizedronátu monosodného

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4855

Dátum: 04.02.2005

Autori: Jirman Josef, Richter Jindrich

MPK: C07F 9/00, A61P 19/00, A61K 31/662...

Značky: forma, krystalická, monosodného, rizedronátu

Text:

...že forma H za mierne zvýšenej teploty prechádza na ďalšiu dosiaľ nepopísanúformu J. Forma J je stabilná pri bežných podmienkach, za ktorých je prechovávane liečivo.0011 Predmetom vynálezu je nová kryštalická modifikácia I sodnej soli kyseliny 3-pyridyl-1-hydroxyetyliden-bisfosfónovej. Modifikácia J je charakterizovaná RTG difrakciou a0012 RTG difraktogram tejto kryštalickej modifikácie poskytne charakteristické medzírovinne vzdialenosti...

Tlmiaci a retrakčný mechanizmu pre lancetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4722

Dátum: 04.02.2005

Autor: Purcell Glenn

MPK: A61B 5/15

Značky: retrakčný, tlmiaci, lancetu, mechanizmu

Text:

...tomto príklade je ukázaná metóda tlmenia Iancety používajúca vyššie opísaný lancetový pristroj. Metóda obsahuje poskytnutie vyššie opisaného lancetového prístroja a stlačenie riadiacej pružiny a pridavnejpružiny odsunutím pohyblivého krytu od hlavného krytu do polohy napínania.Metóda ďalej obsahuje operácie odpruženia prídavnej pružiny na pohyb pohyblivého krytu z polohy napínania do polohy nečinnosti, čím sa pohyblivý kryt dostane do...

Spôsoby prípravy 3-O-chránených morfínónov a 3-O-chránených morfínónových dienolových karboxylátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4496

Dátum: 04.02.2005

Autor: Stumpf Andreas

MPK: C07D 489/00, C07F 7/00

Značky: spôsoby, karboxylátov, morfínónových, morfínónov, 3-o-chránených, přípravy, dienolových

Text:

...ale vyžaduje aspoň 2,5 molárnych ekvivalentov DMSO na mol morfínua generuje páchnuci dimetylsulfid ako vedľajší produkt.0011 Nehľadiac na opísanê metódy, stále zostáva potreba prezlepšené spôsoby prípravy 3-O-chránených morfinónov.0012 Swernov oxidačný proces opísaný vyššie je cieľom rozsiahleho výskumu, pretože nevyžaduje použitie agresívnych anorganických oxidačných činidiel, ako je Mno a je všeobecne užitočný IRL oxidácii primárnych a...

Protilátky proti toxínom Clostridium diffecele a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11120

Dátum: 04.02.2005

Autori: Mandell Robert, Lowy Israel, Graziano Robert, Broering Theresa, Zhang Hui-fen, Babcock Gregory, Ambrosino Donna, Thomas William, Hernandez Hector Javier, Molrine Deborah

MPK: C07K 16/12, A61K 39/395, A61P 31/04...

Značky: protilátky, proti, clostridium, použitie, diffecele, toxínom

Text:

...vyvinuté vakcíny, ktoré ochraňujú živočíchov pred letálnou expozíciou v infekčných modeloch ochorenia (Torres et al., Infect. Immun. 63(12) 4619-27, 1995). Navyše bolo ukázané,že polyklonálne protilátky ochraňujú škrečky pred ochorením,pokiaľ sú podávané injekčne alebo s potravou (Giannasca et al., Infect. Immun. 67(2) 527-38, 1999 Kink and Williams, Infect.Immun., 66(5) 2018-25, 1998). Boli izolované myšie monoklonálne protilátky, ktoré sa...

Spôsob výroby cenného dokumentu v tvare knihy a cenný dokument v tvare knihy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4172

Dátum: 04.02.2005

Autori: Märtens Detlef, Knebel Michael, Ehreke Jens, Löer Thomas, Seidel Rainer, Paeschke Manfred, Radtke Michael, Hoeppner Harald

MPK: B42D 15/10

Značky: cenný, knihy, dokument, dokumentu, spôsob, tvare, výroby, cenného

Text:

...dokumentu v tvare knihy s najmenej jednou bezpečnostnou vložkou a najmenej jednou transpondérovou jednotkou. pri ktorom sa najmenej na jednu stranu najmenej jednej bezpečnostnej vložky a na najmenej jednu stranu najmenej jednej transpondérovej jednotky nanáša najmenej jedna Iaminátová vrstva, najmenej jedna bezpečnostná vložka a najmenej jedna transpondérová jednotka, sú úplne obklopované Iaminátovými vrstvami a Iaminátovými vrstvami sa...

Nové prípravky obsahujúce chinolínové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10405

Dátum: 04.02.2005

Autori: Wännman Hans, Jansson Karl, Fristedt Tomas, Björk Anders

MPK: A61K 31/00

Značky: nové, obsahujúce, přípravky, chinolínové, zlúčeniny

Text:

...a soľ s dvojväzbovým katiónom je typicky octan vápenatý. Pevný prípravok vynálezu zahŕňa farmaceutické excipient ako pevne práškové nosiče, spojivá, dezintegranty a lubrikačné činidlá.0007 Vynález navyše poskytuje postup na výrobu kryštalickej soli derivátu 3-chinolinkarboxamidu vzorca (I) s opačným iónom, ktorý je viacväzbový katión kovu.0008 Predkladaný vynález rieši problem s tými derivátmi 3 chinolínkarboxamidu, ktoré sú náchylné na...

Napínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3210

Dátum: 04.02.2005

Autori: Hofegger Christian, Moser Friederike

MPK: B65G 1/14, B65G 57/00

Značky: zariadenie, napínacie

Text:

...je upravené na napínanie upínacíehopásu spájajúceho dolný úložný diel a posuvný diel.Použitím upínacíeho pásu a napínacieho zariadenia tohto pásuje zaručená požadovaná plynulá prestaviteľnosť posuvného dieluĎalšie výhodné uskutočnenia predmetu vynálezu súNásledne je podľa výkresov opísané príkladné uskutočnenieNa obr. l a 2 je v schématickom vyobrazení znázornená v dvochpohľadoch napínacie zariadenie, obepínajúce stoh 10. Najlepšia forma...

Otočná podložka na podávanie súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3094

Dátum: 04.02.2005

Autor: Coutier Charles

MPK: B23Q 1/25, B23Q 7/02

Značky: otočná, podložka, súčiastok, podávanie

Text:

...otáčania sa 11.0013 Každá z plôch 6 a 9 môže byť doplnená Vertikálnymi stenami oddelenia nákladu, ktorý je prenášaný z ľavej strany obrázku V smere šípky A a ktorý je Vykladaný na pravej strane tohto obrázku podľa šípky B.0014 Rám 4 zahŕňa V spodnej časti, medzi podpornými nosníkmi konštrukcie dvoch kĺbových čapov 5 a a 5 b dve kovové doštičky 12,13 ktoré tvoria dotykovú plochu pre pružiace prvky ako pružiny 14 a 15, každá smerujúca k...

Pec na krakovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8016

Dátum: 04.02.2005

Autori: Pitcher Matthew Bowers, Den Uijl Jan, Barendregt Simon

MPK: C10G 9/20, C10G 9/36

Značky: krakovanie

Text:

...ako para pri približne 600 °C. Vrúrkach sa zmes zvyčajne ohrieva na približne 850 °C teplom uvoľňovanýmrúrkach a sú prevádzané do plynného výrobku, bohatého naprimárne olefíny ako je etylén a propylén.0010 V krakovacích peciach sa môžu reaktorové rúrky usporiadať zvisle V jednom alebo viacerých prechodoch. V odbore sa tiež používa výraz krakovacia slučka. Môže byť prítomná jedna alebo viacero krakovacích slučiek, ktoré môžu byť identické...

Použitie živých baktérií na podporu rastu zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18242

Dátum: 03.02.2005

Autori: Fairbrother John Morris, Nadeau Eric

MPK: A23K 1/16, A23K 1/18

Značky: živých, bakterií, zvierat, podporu, použitie, rastu

Text:

...iného však zvieratá obvykle vykazujú rôzne rýchlosti rastu a rôzne náchylnosti voči infekčným agens.0009 Preto pretrváva potreba inovačných agens, ktoré podporujú rast zvierat a ktoré sa výhodne ďalej podieľajú na0010 Použitie rekombinantného kmeňa E. coli K-12 ako vakcíny voči gastroenterickým ochoreniam cicavcov je opísané v EP 0060129.0011 A.T.J Bianchi at al., Vaccine, 1996, 14, 199-206 uvádzajú požiadavky na navodenie sekundárnej...

Dvojvrstvové viečko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6411

Dátum: 03.02.2005

Autori: Reiterer Franz, Niederer Andreas, Nekula Lambert

MPK: B65D 77/10

Značky: dvojvrstvové, viečko

Text:

...že miesta žiadaného zlomu sú vytvorené vo forme perforovania,pomocou ktorého pri ohrievaní pokrmov do mikrovlnnej rúrymôžu poprípade vznikajúce pary unikať.0008 Ďalšie uskutočnenia prvku vysekaného v tvareviečka podľa vynálezu sú zverejnené v závislých nárokoch.Prehľad obrázkov na výkresoch0009 Vynález sa v nasledujúcom texte bližšie vysvetľuje na základe obr. 2 ako možná forma uskutočnenia vynálezu. znázornenia podľa obr. 1 a 3 sú známymi...

Zariadenie pre uskutočňovanie spôsobu spojovania, oddeľovania alebo povrchového spracovania, obzvlášť spôsobu zvarovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5869

Dátum: 03.02.2005

Autor: Karakas Erdogan

MPK: B23K 37/00

Značky: zariadenie, uskutočňovanie, spracovania, oddeľovania, zvarovania, povrchového, obzvlášť, spôsobu, spojovania

Text:

...u ktorého sú teda pracovné výsledky pri uskutoňovaní spôsobu spojovania, oddeľovania alebozvarovania zvýšená kvalita vytvoreného zvarového spoja, a ktoré je možné jednoducho a pohodlne obsluhovať. Tento úkol je vyriešený náukou, uvedenou v nároku l.Základná myšlienka náuky podľa vynálezu spočíva príkladnea obzvlášť V súvislosti so zvarovacím zariadením v tom, snímat polohu zvarovacej hlavy a/alebo zmeny polohy zvarovacej hlavy...

Spôsob liečby hemolytického ochorenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12603

Dátum: 03.02.2005

Autori: Rother Russell, Bell Leonard

MPK: A61K 39/395, C07K 16/18

Značky: spôsob, liečby, ochorenia, hemolytického

Text:

...množstvo negatívnych vedľajších účinkov. Postihnutí pacienti môžu potrebovaťtransfúziu krvi, čo prináša riziko infekcie. Potrebná môže byť tiež antikoagulačná liečba na predchádzanie tvorbe krvných zrazenín. Na liečenie PNH sa tiež využíva transplantácia kostnej drene, ale zhoda pri kostnej dreni sa hľadá veľmi ťažko a miera úmrtnosti pri týchto zákrokoch je veľmi vysoká.Publikácia JANE SALODOF MACNEIL (Eculizumab could be paroxysmal...

Spôsob odstraňovania acetolu z fenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11212

Dátum: 03.02.2005

Autori: Bhinde Manoj, Wijesekera Tilak

MPK: C07C 37/86, C07C 39/04

Značky: acetolu, spôsob, odstraňovania, fenolů

Text:

...zohrievaníe prúdu fenolu pri teplote vyššej ako asi 175 ° C, čím sa acetol premení na zlúčeniny s vyššou teplotou varu, ine ako metylbenzofurán. To sa uskutočňuje s pridaním hydroxidu alkalického kovu. Prúd fenolu sa potom podrobi destilácii, aby sa oddelil fenol od0013 Podľa vynálezu sa acetol účinne odstraňuje bez toho, aby veľká časť acetolu reagovalas fenolom. Tento spôsob má za následok zníženú tvorbu MBF a zlepšene výťažky fenolu....

Zariadenie na prípravu stravy pre deti predškolského veku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3817

Dátum: 03.02.2005

Autori: Och Mathias, Veenhuys David

MPK: A47J 31/40, A61L 2/04

Značky: přípravu, stravy, predškolského, zariadenie

Text:

...výkon ohrevnej jednotky 8, je možné pomocou teplotného snímača 9 regulovať tak, aby voda opúšťala ohrevnú jednotku 8 s konštantnou teplotou T 1. Vodu, ktorá opúšťa ohrevnú jednotku 8 je možné prostredníctvom uzatvárateľných ventilov 10, 27 privádzať buď cez vodné potrubie 35 do jednotky vyvíjača pary 11 alebo cez potrubie 34 do chladiacej jednotky 12 a následne do dávkovacej jednotky 15. Jednotka vyvijača pary 11 pritekajúcu vodu ďalej...

Synergické fungicídne DDAC prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3523

Dátum: 03.02.2005

Autor: Garnier Alain Joseph Jean Florimond

MPK: A01N 33/00

Značky: prostriedky, fungicidně, synergické

Text:

...a jodovodíková, kyselina sírová,kyselina dusičná, kyselina fosforečná, kyselina fosfónová a podobné alebo organické kyseliny, ako je napríklad kyselina octová, propánová, hydroxyoctová, 2-hydroxypropánová, 2 oxopropánová, etándiová, propándiová, butándiová, (Z)-2 buténdiová, (E)-2-buténdiová, 2-hydroxybutándíová, 2,3 dihydroxybutándiová, 2-hydroxy-1,2,3-propántrikarboxylová,metánsulfónova, etánsulfónová, benzénsulfónová, 4...

Sito, najmä sito papierenského stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2446

Dátum: 03.02.2005

Autori: Fichter Klaus, Heger Wolfgang

MPK: D21F 1/00

Značky: papierenského, síto, najmä, stroja

Text:

...smere chodu stroja k tomu, že sa obidve väzbové vlákna rozprestierajúce sa V smere stroja na mieste previazania pohybujú V smere k sebe navzájom a tak dodatočne zväčšujú otvorené oblasti sita. Týmto sa zvyšuje priepustnosť a okrem toho je spodné vlákno rozprestierajúce sa V priečnom smere silnejšie zalomené a vyčnieva zo spodnej alebo krycej strany ďalej von a môže byť tak vo väčšej miere obrusované papierenským strojom. U výhodného...

Spôsob prípravy (R)-(-)5(2-aminopropyl)-2-metoxybenzénsulfónamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8706

Dátum: 03.02.2005

Autori: Slavikova Marketa, Hájíček Josef

MPK: C07C 303/40, C07C 303/38, C07C 311/37...

Značky: přípravy, spôsob, r)-(-)5(2-aminopropyl)-2-metoxybenzénsulfónamidu

Text:

...(II) riešená reakciou optickyaktívneho amínu vzorca I nzNogs/ .- NH, s brómovaným éterom vzorca IV0008 Syntéza sa Likázala veľmi výhodná, pokiaľ bol vstupujúci umin l pripravený postupom podľa patentu EP 257787, respektíve vylúčenćho EP 380144.0009 Patenty opisujú cestu naznačenú v nasledujúcej schéme0010 Reakciou ketónu Ill s (R)-0 L-mctylbenzylaminom V rcduktivnom prostredí za kataiýzy PtOg vzniká opticky aktívny...

Tlmič s elastickou vodiacou/tlmiacou jednotkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8247

Dátum: 03.02.2005

Autori: Pelczer Andreas, Peuker Thomas

MPK: D06F 37/20, D06F 37/22, F16F 15/04...

Značky: tlmič, elastickou, jednotkou

Text:

...na podstavec § stroja stojaci na podlahe a tvoriaci základný rám. Prídavne je prací agregát g zavesený pomocou vinutých ťažných pružín Z na podstavci § stroja tak,že je schopný kmitania. Prací agregát g tak spolu s tlmičmi Ž a vinutými ťažnými pružinami Z tvori pružinovú tlmiacu sústavu uloženú v podstavci § stroja tak, že je schopná kmitania, natlmenie nevyvážeností pri odstreďovacích chodoch pracieho0008 Každý tlmič Ž má v podstate...

Brána

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14358

Dátum: 03.02.2005

Autori: Hörmann Thomas, Brinkmann Michael

MPK: E06B 7/23

Značky: brána

Text:

...v smere zvislom k-3 prebiehajúcej rovine brány účinne práve stabilizačným prvkom, uskutočneným ako prahový diel,ktorý má zodpovedajúcu rozťažnosť a stabilitu len V smere prehnutia, zatiaľ čo V smere kolmom k osiam výkyvu k nemu prebiehajúcim musí vykazovať iba malú výšku, pretože V tomto smere nasleduje stabilizácia ďalším stabilizačným prvkom, prípadne stabilizačným prvkom usporiadaným nad vybraním. Tak môže byť uskutočnený prahový prvok so...

Zariadenie na monitorovanie toku sypaného materiálu vo vozidlách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14071

Dátum: 02.02.2005

Autor: Bartling Werner

MPK: B60B 39/10

Značky: materiálů, monitorovanie, vozidlách, sypaného, zariadenie

Text:

...oblasti vyhodnocovacej elektroniky opatrený nastavovateľnou funkciou. Tým existuje možnosť tento kontrolný systém jednoduchým spôsobom prispôsobovať tiež na rôzne druhypiesku, resp. požadované množstvá sypaného materiálu za časové obdobie a resp. alebo za jednotku dráhy.EP 1 713 647 34465 0010 Tento systém v zmysle vynálezu je možné s nízkymi nákladmi jednoducho namontovat do každého vozidla a tiež dodatočne vybaviť. Práve tak možno tento...

Systém upevnenia a uzemnenia dosky tlačeného plošného spoja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13713

Dátum: 02.02.2005

Autori: De Azevedo Helder, Dubost Domique

MPK: H01R 13/24, H01R 4/64

Značky: plošného, dosky, uzemnenia, upevnenia, tlačeného, systém, spoja

Text:

...doštičky ako položky 12 a 13.0019 Svorka obsahuje aj prostriedky na pružné zavesenie na nosnú súčiastku, ako je súčiastka všeobecne označená ako položka 14 na obrázku 2.0020 Prostriedky na pružné zavesenie svorky na nosnú súčiastku 14 majú napriklad tvar spony označenej všeobecne ako položka 15 a sú prispôsobené tak, aby sa pružne nasúvali na nosnú súčiastku a aby boli na nej upevnené.0021 Treba tiež poznamenať, že prostriedky v tvare...

Pohon bubna alebo valca papierenského stroja alebo stroja na výrobu lepenky a výmenná súprava pohonu bubna alebo valca papierenského stroja alebo stroja na výrobu lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13575

Dátum: 02.02.2005

Autor: Oinonen Juha

MPK: D21G 1/02, D21F 7/02

Značky: pohon, súprava, bubna, pohonů, valca, papierenského, výrobu, stroja, výměnná, lepenky

Text:

...modeli hlavné ozubené koleso 24 pevne namontované pomocou skrutiek 26 na prirubu 29 hriadeľa 22. Hlavné ozubené kolesá 21 sú spojené pomocou medzikolies 18. Ich hriadele 19 sú nesené Iožiskami 20, ktoré sú ďalej podopreté o rám R pomocou svojich Iožiskových puzdier. Veko 24 Iožiska tradičného modelu, ktoré je funkčným komponentom tela R skrine, nesie ložiská 23 hriadeľa 22. V tomto type konštrukcie kontakt zubov hlavného ozubeného kolesa...

Výroba expanzovaných potravinových keksov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17063

Dátum: 02.02.2005

Autor: Van Den Berghe René

MPK: A23P 1/14

Značky: expanzovaných, výroba, keksov, potravinových

Text:

...zdvoch hlavných dôvodov na jednej strane existuje prirodzené riziko presakovania hydraulického oleja a možnej kontaminácie olejom,čo je neakceptovatelné v potravinárskom priemysle, a na druhej strane fakt a presvedčenie,že hydraulické valce sú zvyčajne príliš pomalé na znášanie veľmi vysokých (explozivnych) rýchlostí expandovania v materiáloch expandovaných cereálií.0012 Zverejnený vynález obchádza problém možnej kontaminácie olejom...

1H-Tieno[2,3-c]pyrazolové deriváty užitočné ako inhibítory kinázy I

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5620

Dátum: 02.02.2005

Autori: Bindi Simona, Tesei Dania, Varasi Mario, Fancelli Daniele, Vioglio Sergio, Vianello Paola

MPK: A61K 31/4162, A61P 19/00, A61P 17/00...

Značky: 1h-tieno[2,3-c]pyrazolové, kinázy, užitočné, deriváty, inhibitory

Text:

...vaječníkov, podžalúdkovej žľazy, žalúdka, čapíka, štítnej žľazy, prostaty a kože,vrátane karcinómu z skvamóznych buniek hematopoetických nádorov lymfoidného vývojového radu, ako leukémia, akútne lymfocytové leukémie, akútne lymfoblastové leukémie, lymfómu z B-buniek, lymfómu z T-buniek, Hodgkinovho lymfómu, nonHodgkinských lymfómov, lymfómov z vlasatých buniek a Burkettovho lymfómu hematopoetických nádorov myeloidného vývojového radu,...

Zariadenie na spracovanie plastických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5147

Dátum: 02.02.2005

Autori: Schulz Helmuth, Bacher Helmut, Feichtinger Klaus, Wendelin Georg

MPK: B29B 13/10, B02C 18/06, B02C 13/00...

Značky: spracovanie, zariadenie, plastických, materiálov

Text:

...9, pričom prstencovitá štrbina ll je vytvorená medzi obvodom nosného kotúča 9 a bočnou stenou 2 zásobníka l. Touto voľnou prstencovitou štrbinou ll sa môže spracovávaný plastový materiál bez prekážky dostávať z priestoru 26 do prstencovitého priestoru 10. Nosný kotúč 9 nesie na svojej homej ploche pevne usporiadané nástroje 21, ktoré materiál nachádzajúci sa vpriestore 26 zásobníka 1 miešajú a/alebo rozdrobujú a/alebo ohrievajú. Pre...

Filtračná štruktúra, najmä časticový filter na výfukové plyny motora s vnútorným spaľovaním a súvisiace výfukové potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5073

Dátum: 02.02.2005

Autori: Briot Anthony, Scalabrino Matteo, Gleize Vincent, Bonnail Nicolas, Bardon Sébastien

MPK: B01D 46/10

Značky: částicový, vnútorným, filter, filtračná, súvisiace, výfukové, spaľovaním, plyny, motora, struktura, najmä, potrubie

Text:

...prípadných trhliniek v spojke pozdĺž tejto oblasti.0010 Takáto štruktúra nie je úplne uspokojivá. Vskutočnosti sa po uskutočnení istého počtu fáz regenerácie môžu objaviť trhlinky tiež vnútri filtračného člena. Tietotrhlinky postupujú vzásade pozdĺž roviny tvorby trhliniek, ktorá je kolmá na pozdĺžny smer vopisovanom zariadení. Pokiaľ bočné steny tiltračného člena zahŕňajú okrem iného oblasti slabej alebo nulovej adhézie kspojke vsusedstve...

Spôsob separácie medziproduktov, ktoré môžu byť použité na prípravu escitalopramu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4701

Dátum: 02.02.2005

Autor: Lyngso Lars Ole

MPK: C07C 253/00, C07C 255/00, C07D 307/00...

Značky: separácie, přípravu, medziproduktov, použité, spôsob, môžu, escitalopramu

Text:

...zlúčeninyvzorca (lV) vo forme ďalšieho enantioméru.0012 Podla jedného uskutočnenia vynálezu S-enantiomér zlúčeniny vzorca (V) alebo zmes enantiomérovzlúčeniny vzorca (V) obsahujúcej viac než 50 S-enantioméru zlúčeniny vzorca (V) sa oddelili od R enantioméru acylového derivátu vzorca (lV) alebo od zmesi enantiomérov acylového derivátu vzorca (IV)obsahujúcej viac než 50 R-enantiomém acylového derivátu vzorca (lV).0013 Podla konkrétneho...

Spôsob výroby pružného telesa, ktoré možno použiť vo vankúšoch, matracoch alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15434

Dátum: 02.02.2005

Autor: Poppe Willy

MPK: A47C 27/20, A47C 27/15, A47C 27/14...

Značky: podobně, spôsob, matracoch, výroby, tělesa, vankúšoch, možno, použiť, pružného

Text:

...spôsobu podľaobr.6 predstavuje možné použitie vyššie uvedeného pružného telesa.0012 Obr. 1 a 2 predstavujú pružné teleso 1 predpokladané podľa spôsobu podľa vyná|ezu.0013 Toto pružné teleso 1 je zväčša vyrobené rúrkové s imaginárnou osou X-X a je vytvorené z vrstvy 2 viskoelastickej peny 3 vynálezu, pričom vymedzuje centrálny priestor 4, pričom priestor 4 pokračuje od jedného vzdialeného konca 5 telesa 1 k druhému vzdiaienému koncu 6.0014...

Pevná dávková forma obsahujúca cytizín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3972

Dátum: 02.02.2005

Autori: Pavlova Violeta Andreeva, Daskalov Vesselin Evgeniev, Timchev Angel Radoslavov, Bendurska Todorka Boncheva, Dobreva Dobrina Hristova, Grozdeva Radka Kostova, Tonev Vlayko Petrov, Borissova Yanka Ivanova

MPK: A61K 31/435

Značky: pevná, dávková, forma, cytizín, obsahujúca

Text:

...v cytizínových tabletách sa pohybuje v rozsahu od 87,0 percent do 97,0 percent hmotnosti tablety. Obsah cytizínu v týchto tabletách sa pohybuje v rozsahu od 0,5 do 9,0 percent, priemerný rozmer častíc je 90 m. Použitá laktóza je vo výhodnom uskutočnení vo forme monohydrátu, pričom má rozmer častíc až do 500 m. Priemerný rozmer častíc mikrokryštalíckej celulózy je 90 m. Táto Kompozícia podľa predmetného vynálezu obsahuje ako mazivo stearát...

Nôž rozdrobovacieho a miešacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3806

Dátum: 02.02.2005

Autori: Bernhardt Jürgen, Jakobi Norbert

MPK: B02C 18/06

Značky: stroja, miešacieho, nôž, rozdrobovacieho

Text:

...sú iba príkladné. neobmedzujúce všeobecnú vynálezcovskú myšlienku a platia rovnako pre nôž podľa vynálezu, hlavovú dosku nožov podľa vynálezu, hlavu noža podľa vynálezu, ako aj pre kontrolné zariadenie podľavynálezu. Obrázok 1 ukazuje nôž podľa vynálezuObrázok 2 ukazuje dva originálne nože, ktoré sú umiestnené na hlavovej doskeObrázok 3 ukazuje kombináciu z nožov a hlavovej dosky nožov podľa obrázku 2, pričom sa ale v predloženom prípade...

Zdravotné polyuretánové peny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3774

Dátum: 02.02.2005

Autori: Lamb Bruce, Essler Alicia, Addison Deborah

MPK: A61L 15/16

Značky: polyuretanové, zdravotne

Text:

...pričom uvedený spôsob zahrnuje zmiešanie 1 dielu hmotnosti izokyanátom zakončeného prepolyméru majúceho 0,5 až 1,2 mekv. NCO skupin/g s 0,4 až 1,0 dielu hmotnosti Vody V prítomnosti 0,05 až 0,4 dielov hmotnosti C 1 až C 3 jednomocného alkoholu za vznikuproduktu. disperziou terapeutického činidla a sušením ošetreného napeneného produktu.Prekvapivo sa zistilo, že polyuretánové peny tohto konkrétneho typu, ktoré sa upravili pre zdravotné...

Viacnásobné použitie štandardizovaného rozhrania v zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3272

Dátum: 02.02.2005

Autori: Splett Armin, Kroener Hans, Merz Peter

MPK: H04Q 7/30, H04L 29/06

Značky: štandardizovaného, použitie, viacnásobné, zariadení, rozhrania

Text:

...viacerých zariadení na spracovanie základného pásma. Aby sa toto realizovalo, je v základných staniciach obvykle jednotka, ktorá uskutočňuje dielčie kroky spracovania základného pásma, hviezdicovito spojená s množstvom jednotiek funkčne rozdielnych vovzťahu kprvo menovanej jednotke, ktoré uskutočňujú ostatné dielčiekroky spracovania základného pásma.Základnou úlohou vynálezu je ukázať účinnú realizáciu zariadenia, ako napríklad zo súčiastok...

Spôsob zabránenia vzniku krvnej stázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2535

Dátum: 02.02.2005

Autor: Katsuta Jiro

MPK: A61H 1/00, B60N 2/44, A47C 21/00...

Značky: krvnej, zabránenia, spôsob, stázy, vzniku

Text:

...automatická reguláciahydraulického systému tak, aby vibračné platne zaujali vopred zadanú východiskovú polohu, skôr ako sa spustia vibrácie.0012 Na vytvorenie kmitov vo vyššie opísanom sedacom nábytku sa navrhuje podľa prlkladu uskutočnenia uloženie vibračnej hmoty, ktorá je spojená s vibračnými platñami a prostredníctvom budiaceho zariadenia môže byť uvedená do vibrácií.0013 Kvôli zohľadneniu variabilných parametrov, ako napríklad...

Deriváty N-deacetyltiokolchicínu, ich použitie a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6950

Dátum: 01.02.2005

Autori: Bombardelli Ezio, Fontana Gabriele

MPK: A61K 31/145, A61K 31/17, A61K 31/165...

Značky: prostriedky, použitie, farmaceutické, n-deacetyltiokolchicínu, deriváty, obsahom

Text:

...N-deacetyltiokolchicínu všeobecného vzorca IMeO OMe OO OO MeO H H OMe MeO O O OMe o o SMe MeS kde- /inkerom je C 3 - C 3 cykloalkyl, fenylén alebo C 4 - Ce heterocyklický kruh aPríklady cykloalkylových skupín zahrnujú LB-cyklohexylén a 1,4-cykIohexyIén.Príklady fenylénových skupín zahrnujú 1,2-, 1,3- alebo 1,4-fenylén.Príklady heterocyklických skupín zahrnujú pyridyl, pyrazinyl, pyrimidinyl, piperazinyl,spojené s G 1 a G 2 skupinami cez dva...

Lišta na ochranu prstov s elektrickým spínacím kontaktom proti privretiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6717

Dátum: 01.02.2005

Autori: Schiffers Herbert, Lahmer Andreas, Schneider Reiner, Zeissler Jörg, Fritsche Wolfgang

MPK: B60J 10/00

Značky: privretiu, spínacím, kontaktom, proti, lišta, elektrickým, ochranu, prstov

Text:

...oblúk usporiadaný asymetricky vzhladom na pozdĺžne predlženie prierezu spinacej lišty. Najmä môžu byť dve vyhĺbenia poskytnuté asymetricky vzhladom na pozdlžne predĺženie prierezu až po spinacie prvky elektrickej spinacej lišty, čím vzniknú kvázi priamo pôsobiace tlakové vačky. Ked sa vyvinie tlak na lištu na ochranu prstov,môže sa potom v dôsledku výsledného asymetrického odsadenia tlakových bodov v dôsledku-3 výslednej deformácie uloženia...

Bicyklický esterový derivát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11246

Dátum: 01.02.2005

Autori: Murakami Koji, Asahina Yoshikazu, Matsui Toshiyuki, Yokota Kazuya, Ohata Kohei, Fukuda Yasumichi

MPK: A61P 3/10, A61K 31/4025, A61K 31/40...

Značky: esterový, derivát, bicyklický

Text:

...dokument 15). T Iymfocyty stimulované antigénmi exprimujú zvýšenú hladinu DPP-IV(nepatentový dokument 16). DPP-IV je zapojená do produkcie cytokínov a ďalších funkcii T Iymfocytov (nepatentový dokument 17). DPP-IV sa viaže k adenozindeamináze (ADA) na povrchu T Iymfocytov (nepatentový dokument(c) Expresia DPP-IV je zvýšená vkožných fibroblastoch pacientov s reumatoidnou artritídou, psoriázou a Iichen planus (nepatentový dokument(d) Vysoká...

Stroj na spracovanie mäsa, so zariadením na analýzu tuku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4029

Dátum: 01.02.2005

Autori: Linn Stefan Josef, Evers Dieter, Hoffmann Hartmut

MPK: G01N 33/02, B02C 18/00

Značky: analýzu, zariadením, stroj, spracovanie, mäsa

Text:

...na analýzu tuku uložené v meracom zariadení na predbežné rezanie, ktoré je umiestnené v smere postupu mäsa za zariadením na predbežné rezanie. Tieto meracie zariadenia na predbežné rezanie obsahujú vybratia, na ktorých hranách je mäso po predbežnom melení a rozdrobovaní v zariadení na predbežné rezanie ďalej melené. Meracia dráha zariadenia na analýzu tuku s výhodou leží vjednom z týchto vybratí. Prídavné zariadenie na predbežné rezanie,...

Dorazové zariadenie na obmedzenie zdvihu závesu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3835

Dátum: 01.02.2005

Autor: Marcacci Maurizio

MPK: B60G 17/015, B62K 5/00, F16F 9/00...

Značky: závěsu, dorazové, zariadenie, vozidla, obmedzenie, zdvihu

Text:

...ktoré bude spoľahlivé a bezpečné a ktoré zaistí stabilitu vozidla zaakýchkoľvek jeho jazdných podmienok.0009 Ďalšia úloha tohto vynálezu spočíva v tom, že je nutné vyvinúť dorazove zariadenia na obmedzenie zdvihuzávesu vozidla, ktoré bude jednoduché a výhodné 2 hľadiska0010 Tieto a ďalšie úlohy boli splnené vyvinutím dorazového zariadenia na obmedzenie zdvihu závesu vozidlapodľa tohto vynálezu, ktoré je charakterizované v priloženom0011 Ďalšie...