Archív za 2005 rok

Strana 73

Vytváranie povlakov na povrchu kovov, spôsob ich výroby a ich použitie ako samočistiacej ochrannej vrstvy, obzvlášť pre automobilové ráfiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2878

Dátum: 22.02.2005

Autori: Dierdorf Andreas, Brand Stefan, Wacker Andreas, Liebe Hubert

MPK: C08K 3/00, C08K 5/00, C04B 41/45...

Značky: povrchu, samočistiacej, automobilové, spôsob, použitie, vytváranie, obzvlášť, povlakov, vrstvy, výroby, ochrannej, kovov, ráfiky

Text:

...30 °, čo znamená, že pri daždi, alebo pri čisteni ráfikov vodou dochádza ešte k tvorbe plochých kvapiek. Ráñky sa v dôsledku relatívne hydrofilného sklovitého povrchu ľahšie čistia, povlak však nemá0008 vykazuje samočistiaci účinok, je tvrdý a odolný voči poškrabaniu a chrániPredložený vynález si preto kladie za úlohu vytvoriť povlak, ktorýhliníkové ráfiky pred koróziou a zažieraním brzdového prachu.0009 Samočistiace povrchy je možné získat...

Spôsoby a kompozície obsahujúce supramolekulárny konštrukt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19155

Dátum: 22.02.2005

Autori: Hickman David, Greferath Ruth, Nicolau Claude Yves

MPK: C07K 16/18, C07K 14/47, A61K 39/385...

Značky: konštrukt, kompozície, obsahujúce, spôsoby, supramolekulárny

Text:

...nervových buniek v strategických oblastiach mozgu zasa spôsobuje úbytok neurotransmiterov a zhoršenie pamäte. Proteíny hlavne zodpovedné za vybudovanie plakov zahŕňajú amyloidový prekurzorový proteín (AFP) a dvapravdepodobne zvyšuje ich sklon agregovať V plakoch. Existuje potreba špecifických protilátok, ktoré dokážu zacieliť a rozptýliť formácie amyloidných plakov.0008 US 2003/108551 Al (Nicolau a kol., 2003) opisuje protilátky, ktoré sa...

Azabicyklo[3.1.0]hexánové deriváty užitočné ako modulátory receptorov dopamínu D3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7343

Dátum: 21.02.2005

Autori: Terreni Silvia, Capelli Anna Maria, Tedesco Giovanna, Di Fabio Romano, Gentile Gabriella, Arista Luca, Tarsi Luca, Bonanomi Giorgio, Micheli Fabrizio, Hamprecht Dieter, Damiani Federica

MPK: A61K 31/403, A61P 25/00, C07D 403/00...

Značky: dopamínu, modulátory, deriváty, receptorov, užitočné, azabicyklo[3.1.0]hexánové

Text:

...to pri väčšine biologicky aktívnych molekúl obvyklé, môže sa miera biologickej aktivity medzi jednotlivými stereoizomérmi danej molekuly líšiť. Do rozsahu vynálezu spadajú všetky individuálne stereoizoméry (diastereoizomćry a enantioméry) a všetky ich zmesi, ako okrem iného zmesi racemické, ktore vykazujúĎalšie uskutočnenia vynálezu predstavujú zlúčeniny vzorca IA, ktoré zodpovedajústereochemickým izomérom zlúčenín vzorca I obohateným o...

Nový spôsob syntézy derivátov 1,3,4,5-tetrahydro-2H-3-benzazepín-2-ónu a ich použitie pri syntéze ivabradínu a jeho adičných solí s farmaceuticky prijateľnou kyselinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6584

Dátum: 21.02.2005

Autori: Lerestif Jean-michel, Lecouve Jean-pierre, Brigot Daniel, Souvie Jean-claude

MPK: C07D 405/00

Značky: použitie, kyselinou, 1,3,4,5-tetrahydro-2h-3-benzazepín-2-ónu, syntéze, syntézy, solí, nový, prijateľnou, derivátov, adičných, spôsob, farmaceutický, ivabradínu

Text:

...sa nezdalo, že by katalytická hydrogenácia mohla spĺňať túto0012 Prihlasovateľ napriek tomu prekvapivo zistil, že voľba značne špecifických reakčných podmienok, hlavne rozpúšťadla, umožňuje dospieť k derivátu 1,3,4,5-tetrahydro-2 H-3-benzazepín-2-ónu vzorca (I) katalytíckou hydrogenáciou zodpovedajúceho 1,3-dihydro-2 H-3-benza zepín-2-ónu s veľmi dobrým výťažkom.0013 Konkrétnejšie sa predložený vynález týka spôsobu syntézy zlúčenín...

Spôsob prípravy enantiomérne čistých 1-substituovaných-3-aminoalkoholov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12747

Dátum: 21.02.2005

Autori: Michel Dominique, Mettler Hanspeter, Mcgarrity John

MPK: C07D 333/20, C07B 53/00, C07C 213/00...

Značky: 1-substituovaných-3-aminoalkoholov, čistých, přípravy, spôsob, enantiomérne

Text:

...rovnako ako solíoxaltátov z (S)-()-1/, N-dimetyl-3-(l-naftalcnyloxy)-3-(Z-ticnyD-propanamínu a (S)-(-)-MNdimetyl-3-(l-naftalenyloxy)-3-(2-tienyl)propánamínu. Posledné dva uvedené sú aromatické ćtery zlúčenín vzorca l. Priama príprava príslušných solí organických kyselín nie je v dotcrajšom stave techniky opísaná. Prekvapivo, tieto zlúčeniny sa môžu používať pri hydrogenizačnej reakcii rovnako bez...

Azabicyklo[3.1.0]hexánové deriváty užitočné ako modulátory receptorov dopamínu D3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12043

Dátum: 21.02.2005

Autori: Damiani Federica, Di Fabio Romano, Micheli Fabrizio, Capelli Anna Maria, Bonanomi Giorgio, Tarsi Luca, Hamprecht Dieter, Tedesco Giovanna, Arista Luca, Gentile Gabriella, Terreni Silvia

MPK: A61P 25/00, A61K 31/501, A61K 31/403...

Značky: užitočné, deriváty, dopamínu, modulátory, azabicyklo[3.1.0]hexánové, receptorov

Text:

...prínosná modulácia, najmä antagonizácia/inhibícia, receptora D 3, napríklad pri liečenízávislosti od látok alebo ako antipsychotické čínidlá.Predmetom vynálezu je zlúčenina vzorca I3 -(3 - í 4-metyl-5 ~(4-pyridazinyl)-4 H-1 ,2,4-triazol-3-yltio~propyl)-1-4-(trit 1 uórmety 1)fenyl 3-azabicyklo 3.1.0 hexán alebo jeho farmaceutický vhodná soľ, NVzhľadom k prítomnosti kondenzovaného cyklopropánu sa predpokladá, že zlúčeniny všeobecného vzorca l...

Azabicyklo[3.1.0]hexánové deriváty užitočné ako modulátory receptorov dopamínu D3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12018

Dátum: 21.02.2005

Autori: Di Fabio Romano, Bonanomi Giorgio, Gentile Gabriella, Arista Luca, Tarsi Luca, Tedesco Giovanna, Micheli Fabrizio, Hamprecht Dieter, Capelli Anna Maria, Terreni Silvia, Damiani Federica

MPK: A61K 31/501, A61P 25/00, A61K 31/403...

Značky: deriváty, užitočné, azabicyklo[3.1.0]hexánové, dopamínu, receptorov, modulátory

Text:

...z halogénu, kyanoskupiny, n-Cmalkylskupiny, halogénClaalkylskupiny, CMalkoxyskupíny, Cmalkanoylskupínyo R 5 predstavuje zvyšok zvolený zo súboru zostávajúceho z izoxazolylskupiny, -CHz-Npyrrolylskupiny, l, 1 -dioxido-Z-izotiazolidinylskupíny, tienylskupiny, tiazolylskupiny,pyridylskupíny, Z-pyrrolidinonylskupiny, a taká skupina je poprípade substituovaná jedným alebo dvoma substituentmi zvolenými z halogénu, kyanoskupiny, C 1.a keď R....

Zariadenie pre ovládanie prietoku v kombinovaných vykurovacích jednotkách pre sanitárnu vodu a obytné miestnosti a kotolná jednotka pre kombinované ohrievanie sanitárnej vody a vykurovanie obytných miestností

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4447

Dátum: 21.02.2005

Autor: Gallus Giovanni Luca

MPK: F24H 9/14

Značky: jednotka, jednotkách, miestnosti, sanitárnej, sanitárnu, kombinovaných, ohrievanie, prietoku, kombinované, obytné, kotolná, obytných, ovládanie, vykurovacích, zariadenie, vykurovanie

Text:

...voda vyžadovaná). Prepínací povel pre ventil je vydávaný vhodnými riadicimi prostriedkami vtedy,pokiaľ snímač minimálneho prietoku, pripevnený na trubke sanitárnej vody, zistí určitý požiadavok na ohriatu sanitárnu0004 Tento typ vykurovacej sústavy umožňuje na jednej strane využívať tepelnú energii kotla pre dvojaký účel(vykurovanie domáceho prostredia a ohrev sanitárnej Vody),avšak na druhej strane často spôsobuje výrazné straty energie....

Spojovacia doska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10713

Dátum: 21.02.2005

Autor: Knauseder Franz

MPK: E04F 15/04, F16B 5/00, E04F 15/02...

Značky: spojovacia, doska

Text:

...pera do drážky nedochádzalo k ich vytlačovaniu alebo aby sa nepoškodil tvar ich hornej plochy. Aby se ich Iepiaci účinok plne rozvinul, musia byt lepidlá vnikajúcou vlhkosťou vzduchu a/alebo dodaním vody počas montáže alebo počas používania tiež dostatočne aktivovateľné. Po vytvrdení lepidla spolupôsobia húsenice s materiálom pera alebo drážky na základe svého lepicího účinku a na základe rozvinutého blokovacieho účinku. Používané lepidlá a...

Spôsob syntézy derivátov 1,3-dihydro-2H-3-benzazepín-2-ónu a ich použitie pri syntéze ivabradínu a jeho adičných solí s farmaceuticky prijateľnou kyselinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2907

Dátum: 21.02.2005

Autori: Brigot Daniel, Lecouve Jean-pierre, Lerestif Jean-michel

MPK: C07D 405/00, C07D 223/00

Značky: použitie, ivabradínu, 1,3-dihydro-2h-3-benzazepín-2-ónu, kyselinou, adičných, syntéze, farmaceutický, prijateľnou, solí, syntézy, spôsob, derivátov

Text:

...silnej bázy ako je terc-butylát draselný zodpovedá obvyklým podmienkam vyžadovaným na deprotonizáciu amidovej funkcie.0010 Avšak alkoholáty, menovite terc-butylát draseiný, majú nevýhodu v tom, že sú extrémne hygroskopické, čo komplikuje ich skladovanie a činí náročnejším ich využitie v priemyselnom meradle.0011 lným reagentom použlvaným bežne na deprotonáciu amidovej funkcie je hydrid sodný, používaný v dimetylformamide.0012 Avšak dvojica...

Zariadenie na dávkované plnenie sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2584

Dátum: 21.02.2005

Autor: Altermatt Willy

MPK: B65B 39/00

Značky: materiálů, dávkované, zariadenie, sypkého, plnenie

Text:

...dolnomSpis US 2003/0155382 obsahuje valcové oblasti V plniacej rúrke a uzatváracej hlave, pričom tietovšak netvoria vlastnú uzatváraciu oblasť.Úlohou vynálezu je vytvoriť zariadenie, ktoréodstraňuje vyššie uvedené nedostatky.Túto úlohu rieši zariadenie so znakmiZariadenie podľa vynálezu obsahuje plniacu rúrku a dávkovací element otočný V tejto plniacej rúrke,pričom tento dávkovací element je pohyblivý pozdĺž pozdĺžnej osi plniacej rúrky,...

Spôsob syntézy ivabradínu a jeho adičných solí s farmaceuticky prijateľnou kyselinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2022

Dátum: 21.02.2005

Autori: Auguste Marie-noelle, Souvie Jean-claude, Damien Gérard, Lerestif Jean-michel, Lecouve Jean-pierre, Brigot Daniel, Horvath Stéphane

MPK: C07D 223/00

Značky: ivabradínu, farmaceutický, adičných, spôsob, syntézy, prijateľnou, solí, kyselinou

Text:

...uvedený význam, podrobi reakcii so zlúčeninou vzorca (VII)v ktorom HX predstavuje farmaceuticky prijateľnú kyselinu,za prítomnosti vodíka a katalyzátora, čím sa, po odñltrovaní katalyzátora a izolácii, priamo získa adičná soľ ivabradínu s kyselinouHX, ktorá sa prípadne, ak sa požaduje získanie voľného ivabradínu. podrobi pôsobeniu zásady.0009 Medzi farmaceutícky prijateľnými kyselinami je možné, bez toho, aby to predstavovalo obmedzenie,...

Spôsob syntézy (1S)-4,5-dimetoxy-1-(metylaminometyl)-benzocyklobutánu a jeho adičných solí a použitie na syntézu ivabradínu a jeho adičných solí s farmaceuticky prijateľnou kyselinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1393

Dátum: 21.02.2005

Autori: Gonzalez-blanco Isaac, Brigot Daniel, Lerestif Jean-michel, Lecouve Jean-pierre

MPK: C07B 57/00, C07C 217/00, C07C 213/00...

Značky: syntézu, farmaceutický, ivabradínu, spôsob, použitie, prijateľnou, syntézy, 1s)-4,5-dimetoxy-1-(metylaminometyl)-benzocyklobutánu, adičných, kyselinou, solí

Text:

...(I) len s veľmi slabým výt°ažkom 2 až 3 .0008 Tento veľmi slabý výťažok je treba pričítať veľmi nízkemu výťažku (4 až 5 ) v stupni štiepenia racemátu sekundárneho amínu vzorca (VI).0009 Vzhľadom na farmaceutický významu ivabradínu a jeho solí bolo teda naliehavé môcť dospieť ku zlúčenine vzorca (I) výkonným priemyselným postupom, hlavne s dobrým0010 Prihlasovateľ zistil, že je prekvapujúco omnoho výhodnejšie uskutočniť štiepenie racemátu pri...

Modulátory kanabinoidných receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14969

Dátum: 21.02.2005

Autori: Visintin Cristina, Pryce Gareth, Baker David, Okuyama Masahiro, Selwood David

MPK: A61K 31/192, A61K 31/216, A61K 31/167...

Značky: modulátory, receptorov, kanabinoidných

Text:

...Dis. 1998, 5, 405 - 416, čo je v súlade soznámymi nežiaducimi účinkami konopy na rovnováhu a krátkodobú pamäť Hewlett, A. C. a kol.,lntemational Union of Pharmacology XXVII, Pharmacol. Rev. 2002, 54, 161-202 CB je exprimovaný leukocytmi a jeho modulácia nevyvoláva psychoaktivne účinky okrem toho nepredstavuje významný cieľ na zvládanie symptómov, pretože väčšinu účinkov sprostredkováva CB 1.0008 Hoci je veľa kanabinoidných účinkov...

Zložený dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2434

Dátum: 19.02.2005

Autori: Erkelenz Reiner, Lammeck Adolf, Wilkens Reiner, Klocke Martin, Konejung Klaus

MPK: B29C 45/16, E04C 2/02, B32B 3/02...

Značky: zložený, dielec

Text:

...vrstvami a jadrovou vrstvou aspoň čiastočne preniká liaty živicový systém a krycie vrstvy sú spojené s jadrovou vrstvou zlisovaním,vyznačujúci sa tým, že aspoň v jednej oblasti sendvičovej štruktúry sú krycie vrstvy zlisované proti sebe a sendvičová štruktúra je v zlisovanej oblasti0009 Zložený dielec podľa vynálezu pozostáva v podstate z troch vrstiev z jadrovej vrstvy a z dvoch krycích vrstiev na oboch stranách jadrovej vrstvy. Je možná...

Liečivo na liečenie hyperlipidémie obsahujúce pitavastatíny a eikosapentaénovú kyselinu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7476

Dátum: 18.02.2005

Autori: Aoki Taro, Yamaguchi Junji, Sasaki Yusuke

MPK: A61K 31/185, A61P 3/00, A61K 31/47...

Značky: liečenie, obsahujúce, pitavastatíny, liečivo, kyselinu, eikosapentaénovú, hyperlipidémie

Text:

...S ,6 E)-7- 2-cyklopropyl-4-(4-tluórfenyl)-3 -chinolyl-3 ,5 -díhydroxy-6 hepténovú kyselinu Japonský patent č. 2569746, US patent č. 5856336 a európsky patent č. 304063), jeho deriváty s laktónovým kruhom a soli pitavastatínu. Ako solí pitavastatínu je možné uviest sodnú soľ pitavastaínu a vápenatú soľ pitavastatínu. Okrem toho do ich rozsahu spadajú ich hydráty a farmaceutický vhodné solváty. Z pitavastatínov sa najväčšia prednosťdáva...

Zariadenie na delenie parou vytvrdených blokov stavebného materiálu a použitie takéhoto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6921

Dátum: 18.02.2005

Autori: Kniesmeier Heinrich, Fritsch Wolfgang, Bayer Peter

MPK: B65G 59/06, B28B 13/00

Značky: zariadenia, takéhoto, blokov, použitie, materiálů, párou, zariadenie, delenie, stavebného, vytvrdených

Text:

...Deliace zariadenie 1 podľa vynálezu má aspoň vždy jedno vonkajšie stnneňové zariadenie 2 a vždy jedno vnútorné strmeňové zariadenie 3, pričom výhodne množina, hlavne 5 až 10 vonkajších strmeňových zariadení 2, tvori prvý strrneňový tunel, a množina vnútorných strmeňových zariadeni 3, hlavne 5 až 10 vnútomých strrneňových zariadeni 3, tvorí druhý strmeňový tunel. Prvý strmeňový tunel a druhý strmeňový tunel lícujú v pozdĺžnom smere 12...

Spôsob prípravy inhibítorov triptázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6742

Dátum: 18.02.2005

Autori: Tappertzhofen Christoph, Graf Claus-dieter, Sledeski Adam

MPK: C07D 405/00, C07D 213/00, C07D 211/00...

Značky: přípravy, triptázy, spôsob, inhibítorov

Text:

...tryptázy sú ďalej považované za užitočné pri liečbe alebo prevencii infarktu myokardu, mŕtvice, anginy a ostatných následkov prasknutia aterosklerotickćho platu (M. Jeziorska et al., J. Pathol., 1997, 182, str. 115-122).0008 Taktiež sa zistilo, že tryptáza aktivuje prostromelysin, ktorý zase aktivuje kolagenázu,čím iniciuje deštrukciu chrupavky a periodontálnych spojivových tkanív.0009 Inhibítory tryptázy sú tak považované za užitočné činidlá...

6-Substituované 2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[d]azepíny ako agonisty 5-HT2C receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16734

Dátum: 18.02.2005

Autori: Martinez-grau Maria Angeles, Tidwell Michael Wade, Siedem Christopher Stephen, Galka Christopher Stanley, Singh Ajay, Zhang Deyi, Rothhaar Roger Ryan, Cohen Michael Philip, Lee Wai-man, Reinhard Matthew Robert, Briner Karin, Hellman Sarah Lynne, Victor Frantz, Rodriguez Michael John, Allen John Gordon, Williams Andrew Caerwyn

MPK: A61P 25/24, A61P 25/22, A61K 31/55...

Značky: 2,3,4,5-tetrahydro-1h-benzo[d]azepíny, agonisty, receptorov, 6-substituované, 5-ht2c

Text:

...halucinogénnymi nežiaducimi účinkami. (Nelson et al., Naunyn-Schmiedebergs Arch. Pharm., 359 1-6 (1999. Agonisty 5-HT 2 B receptorov sú asociované s kardiovaskulárnymi nežiaducimi účinkami, ako je napríklad valvulopatia. (V. Setola et al., Mol. Pharmacology, 63 1223-12290005 Doterajšie odkazy na substituované 2,3,4,5-tetrahydro-1 Hbenzodazepínové zlúčeniny ako potenciálne liečiva uvádzajú prevažne ich použitie ako...

Spôsob ohrievania pitnej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12106

Dátum: 18.02.2005

Autori: Watts Colin, Van Decker Gerald

MPK: F28D 7/04, F28D 7/10, F28F 1/00...

Značky: ohrievania, pitnej, spôsob

Text:

...urazí v špirále, druhej mocnine prietokovej rýchlosti, a je nepriamo úmerná ploche prierezu. Ked sú požadované veľké dlžky špirál, je výsledná strata tlaku pre mnohé použitia neprijatelná.0008 Stratu tlaku možno znížiť zväčšením počtu dráh pre kvapalinu na špirálovej strane výmenníka tepla. Boli teda navrhnuté výmenníky tepla typu špirála na rúrke, ktoré majú niekoľko špirál, pričom na rôzne použitia sú spravidla používané rôzne...

Pastovitá kompozícia pre omáčky a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15810

Dátum: 18.02.2005

Autori: Labrunie Thierry, Mayer Christel, Mooser Oswaldo, Zuercher Ulrich

MPK: A23L 1/227, A23L 1/0522, A23L 1/09...

Značky: pastovitá, podobně, omáčky, kompozícia

Text:

...udržala v pastovitom lyžicou naberateľnom stave.0017 Kompozícia podľa tohto vynálezu predstavuje pastovitý produkt, ktorý sa dá naberat lyžicou pri teplote miestnosti a teplote 4 °C. Dôležitou charakteristikou tohto vynálezu je to, že kompozícia zostáva v stave naberateľnom lyžicou aj vtedy, ked sa uskladňuje v chladničke.0018 Vo všeobecnosti kompozícia podľa tohto vynálezu zahrnuje od približne 10 do 30 vody, od približne 5 do 30 ...

Satraplatina na liečenie rezistentných alebo refraktérnych nádorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4030

Dátum: 18.02.2005

Autori: Wosikowski-buters Katja, Casazza Anna Maria, Caligiuri Maureen

MPK: A61P 35/00, A61K 31/28, A61K 33/24...

Značky: liečenie, refraktérnych, satraplatina, rezistentných, nádorov

Text:

...rezlstencia alebo refraktérnost rakoviny alebonádoru je sprostredkovaná tubulínom. Môže tiež byt sprostredkovaná liekovourezistenciou na viacero liekov, napr. víaclíekovou Iiekovou rezistenciou sprostredkovanou nadmernou expresiou ABC transportéra.0007 Pokial ide o taxán, ku ktorému je rakovina alebo nádor rezistentný alebo refraktérny, môže to byť paklitaxel. Alternatívne to môže byť docetaxel.0008 V jednom uskutočnení zahrňuje nádor...

Mutácie génu PIK3CA v ľudských nádorových ochoreniach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15138

Dátum: 18.02.2005

Autori: Samuels Yardena, Vogelstein Bert, Velculescu Victor, Kinzler Kenneth

MPK: C12Q 1/68

Značky: ľudských, genů, nádorových, pik3ca, mutácie, ochoreniach

Text:

...polohu PI-3-fosfátu, stanovenú pomocou štandardných fosfatídylových markerov, a Ori označuje počiatok. (Obr. 3 B) Druhá polovica imunoprecipitátov bola analyzovaná pomocou western blottingu s anti-p 1 l 0 o. protilátkou. (Obr. 3 C) Bunečné lyzáty z transfekovaných buniek obsahovali podobné množstvo celkového proteínu, stanovené pomocou western blottingu s použitím anti-a-tubulínovej protilátky. Identické výsledky tým, ktoré sú znázomené na...

Line-end kvapkadlo rúrky na zavlažovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3975

Dátum: 18.02.2005

Autor: Roman Gianfranco

MPK: A01G 25/02

Značky: rúrky, kvapkadlo, line-end, systém, zavlažovací

Text:

...tvaru,aby umožňoval spojenie s hadicou na prívod vody.0016 Na obr. 5 si môžeme povšimnúť, že puzdro 1 má vnútri hladkú stenu § a stenu s female závitom z trojuholníkového rezu, pričom je priemer priečneho rezu stenou § menší ako priemer steny so závitom Z.0017 Vnútorné teleso 2 obsahuje vnútornú dutinu 14 a na svojomvonkajšom povrchu nesie prvý lichobežníkovitý závit § oddelenýprostredníctvom medziIahlého hrdla Q od druhého male...

Transdermálne systémy obsahujúce viacvrstvové priľnavé matrice pre upravené podávanie lieku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15104

Dátum: 18.02.2005

Autori: Miller, Jackson Kristin

MPK: A61F 13/02, A61L 15/16

Značky: matrice, systémy, lieku, transdermálne, obsahujúce, viacvrstvové, podávanie, upravené, priľnavé

Text:

...pozostávajúcej z0005 Metóda na podávanie lieku transdermálne osobe, ktorá takéto podávanie potrebuje, zahŕňa aplikáciu na pokožku osoby takejto transdemiálnej dávkovacej jednotky.0006 Prvá polymérická priľnavá matrica uvoľňuje liek pomalšie ako druhá polyméricvká priľnavá matrica. Prostredníctvom výberu týchto dvoch matríc sa dá prívodný profil lieku cezpokožku selektívne modifikovať a kontrolovať na obsah, ktorý sa nedosahuje pri...

Nové azabicyklické deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3634

Dátum: 18.02.2005

Autori: Casara Patrick, Lockhart Brian, Lestage Pierre, Dhainaut Alain, Chollet Anne-marie, Bert Lionel

MPK: A61P 25/00, A61K 31/403, C07D 209/00...

Značky: obsahom, nové, deriváty, spôsob, farmaceutické, kompozície, azabicyklické, přípravy

Text:

...p a q, ídentické alebo rozdielne, predstavujú celé číslo v rozmedzí 0 až 2 vrátane,- Alk predstavuje alkylénový, alkenylénový alebo alkínylénový reťazec,- Y a Y, identické alebo rozdielne, predstavujú atóm vodika, halogénu alebo skupinu alkylovú,alkoxylovú, alkyltio, alkylsulñnyl, alkylsulfonyl, merkapto, hydroxy, perhalogénalkyl, nitro, amino (nesubstituovanú alebo substituovanú jednou alebo dvoma alkylovýmí skupinami),acyl, aminokarbonyl...

Spôsob aplikovania reliéfneho obrázka na mincu alebo známku, minca alebo známka vyrobená týmto spôsobom a razidlo použité na to

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14960

Dátum: 18.02.2005

Autor: Bargeman Gerrit

MPK: B44B 5/02, B44F 1/02, A44C 21/00...

Značky: mincu, obrázka, spôsobom, známku, týmto, známka, spôsob, reliéfneho, aplikovania, použité, minca, razidlo, vyrobená

Text:

...jednoduchú výrobu z technického hľadiska. Toto napokon znamená, že na materiáli v razidle jeznížená oblasť. Použitím laserových technológií je vo veľmi malom meradle možné veľmi presne vypáliť veľmi presne určené oblasti na rebre formy, v dôsledku čoho sa vyrobí požadovaná odlišná štruktúra, ako je napríklad matné vyhotovenie. Táto štruktúra sa prenáša na mincu alebo známku pri razení.0014 Predložený vynález sa týka aj mince alebo známky...

Inhibítory vírusových polymeráz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14932

Dátum: 18.02.2005

Autori: Stammers Timothy, Chabot Catherine, Thavonekham Bounkham, Beaulieu Pierre, Rancourt Jean, Brochu Christian, Poirier Martin, Tsantrizos Youla

MPK: C07D 401/12, C07D 403/14, C07D 401/14...

Značky: vírusových, polymeráz, inhibitory

Text:

...H. Honda, M. 1997 Semin.Virol. 8 274-288). Polyproteín HCV sa štiepi ko- apo-translačne na aspoň 10 jednotlivých polypeptidov (Reed, K. E. Rice, C. M. 1999 Curr. Top. Alícrobíol. Immunol. 242 55-84). Štrukturálne proteíny vyplývajú zo signálnych peptidáz na N-koncovej časti polyproteínu. Dve vírusové proteázy sprostredkúvajú downstream štiepenia, čím sa vytvoria neštrukturálne(non-structural, NS) proteíny, ktoré fungujú ako komponenty RNA...

Spôsob výroby podstielky pre domáce zvieratá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14812

Dátum: 18.02.2005

Autori: Krause Annette, Gassmann Franz Josef, Koch Dietrich

MPK: A01K 1/015, B01J 20/12, B01J 2/00...

Značky: výroby, domáce, podstielky, spôsob, zvieratá

Text:

...aj pre ñnálny proces preosievanía, pri ktorom sa po vysušení a prípadnom postríekaní triedia potiahnuté zrná východiskovćho granulátu (vyrobený finálny granulát). Tento postup triedenia je rovnako možné považovať za voliteľný.0018 Vrámci predkladaného vynálezu sa teda vo forme podstielky pre absorbovanie predovšetkým tekutých zvieracích odpadov nepoužíva ílový minerál určitej zrnitosti, získaný vytriedením na site, ale granulát, ktorého zmá...

Spôsob párovania počtu N prijímacích terminálov s počtom M kontrolných kariet pre podmienený prístup

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6937

Dátum: 17.02.2005

Autori: Roque Pierre, Beun Frédéric, Tronel Bruno, Boudier Laurence

MPK: H04N 5/00, H04N 7/16, H04N 7/167...

Značky: kariet, párovania, počtu, podmienený, přístup, počtom, terminálov, kontrolných, spôsob, prijímacích

Text:

...bezpečnostného modulu, ~ uloženie zoznamu identifikátorov vonkajších bezpečnostnýchmodulov do pamäti každého prijímacieho zariadenia, 3a kontrolná fáza spočíva V autorizovaní prístupu k dátam, keď identifikátor vonkajšieho bezpečnostného modulu, spojeného s prijímacím zariadením, je uvedený na zoznamu uloženom V tomto zariadení a kedĺ identifikátor tohto prijímacieho zariadenia je uvedený na zoznamu uloženonx V uvedenom vonkajšou...

Beta-vlásenkové peptidomimetiká fixované k templátu s inhibičnou proteázovou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16866

Dátum: 17.02.2005

Autori: Jung Françoise, Moehle Kerstin, Obrecht Daniel, Sellier Odile, Ludin Christian, Henze Heiko, De Marco Steven, Gombert Frank

MPK: A61K 38/04, C07K 7/06, C07K 7/08...

Značky: peptidomimetiká, inhibičnou, templátu, proteázovou, aktivitou, fixované, beta-vlásenkové

Text:

...bioaktivity a dostupnosti (U. Bank et al., J. Leukoc. Biol. 2001, 69, 177-90). Inhibítory elastázy a katepsínu G preto tvoria cenné ciele pre kandidátov-3 na nové liečivá, najmä chronickej obštrukčnej chorobe pľúc (H. Ohbayashi, Epert Opin. Investig. Drugs 2002, 11, 965-980).007 Jedným z radu vyskytujúcich sa proteázových inhibítorov serínovej proteázy je 14 aminokyselinami tvorený cyklický peptid zo semíen slnečnice nazývaný...

Použitie sonotródy ultrazvukového zváracieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16478

Dátum: 17.02.2005

Autori: Wagenbach Udo, Dieterle Horst, Stroh Dieter

MPK: B23K 20/10

Značky: zváracieho, ultrazvukového, zariadenia, použitie, sonotródy

Text:

...od uvedeného známeho stavu techniky obsahuje ultrazvuková zváracie zariadenie jeden nástroj, najmä jednu sonotródu, ktorý prípadne ktorá sa otáča nielen okolo pozdĺžnej osi,ale aj okolo svojej priečnej osi prebíehajúccj voči nej kolmo. Tým nastane optimálne využitie pracovných plôch, pričom jedna pracovnáplocha kvázi vykonáva funkciu dvoch pracovných plôch.Optimálne využitie každej pracovnej plochy sa dosiahne tým, že tieto pracovné plochy...

Prenosný elektronický injekčný prístroj na injektovanie kvapalných liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11832

Dátum: 17.02.2005

Autori: Kogler Gerhard, Wurmbauer Werner, Maclean Thimothy, Pongpairochana Vincent, Prasser Robert, Lauchard Gerhard

MPK: A61M 5/20, A61M 5/24

Značky: kvapalných, injekčný, liekov, prístroj, prenosný, injektovanie, elektronický

Text:

...stanovené množstvo kvapalného lieku, ktoré má uzavretý koniec 24 malého prierezu, cez ktorý je možné vložiť známym spôsobom bežne predávanú jednorazovú ihlu 25, a ktoré má opačný koniec 26, kam sa kvapalinotesným spôsobom zasúva prvok v tvare disku alebo piestik 27,aktivovaný injekčnou pohonnou jednotkou 5 k zasunutiu do telesa 23 a tým k podaniu lieku cez ihlu 25.0020 Zásobník 4 sa vkladá do krytu 2 koncom 24 k ihle, smerom k spodnej stene...

Hlavný vodič pre kapacitne riadené vysokonapäťové vinutie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4367

Dátum: 17.02.2005

Autori: Runge Joachim, Wilhelm Schaumburg

MPK: H01F 27/34, H01F 27/28

Značky: kapacitné, vinutie, riadené, vodič, hlavný, vysokonapäťové

Text:

...vodiča medi točenými vodičmi sa zaistí, že sa pri bežnom Röbelovom procese nemusia uskutočňovať nijaké zmeny. Fixácíou riadiaceho vodiča vnútri obochtočených vodičov sa zaistí, že riadiaci vodič sa už viac nemôže posúvat.0010 Vynález bude bližšie objasnený s pomocou príkladu uskutočnenia, schematicky znázorneného na výkrese.0011 Jediný obrázok výkresu znázorňuje hlavný vodič pre kapacitne riadené vysokonapáťové vinutie, ktorý je zložený...

Anti abeta protilátka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11073

Dátum: 17.02.2005

Autori: Yang Hsiu-chiung, Kuchibhotla Uma, Demattos Ronald, Mcclure Don

MPK: A61P 25/28, A61K 39/395, C07K 16/18...

Značky: abeta, protilátka

Text:

...dôsledky spôsobené nehumánnym AB peptidom naviazaným k exprimovanej anti-AB protilátke vyvolávať ešte závažnejšie otázky týkajúce sa bezpečnosti pre pacienta, čím problematika prevencie, odstránenia alebo zníženia obsahu AB peptidu nadobúda zásadnú dôležitosť.0008 Podľa predmetného vynálezu je poskytnutý spôsob prípravy AB protilátky, ktorý zahŕňa nasledujúce krokya. expresia protilátky v bunkách, ktoré endogénne exprimujú AB peptid b....

Spôsob chemickej kondenzácie s derivátom fenylborónovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10887

Dátum: 17.02.2005

Autori: Butlin Margaret Anne, Hogan Philip John, Butlin Roger John, Meudt Andreas

MPK: C07D 401/14, C07F 5/02, C07D 413/14...

Značky: fenylborónovej, derivátom, kondenzácie, spôsob, chemickej, kyseliny

Text:

...pokusy pri pridaní jedného ekvivalentu bázy k heteroaryl-fenyl bróm zlúčenine na vyvolanie zámeny halogén-kov viedli ku konkurenčnej deprotonácii heteroarylového kruhu. Pri ukončení boritanovým esterom, sa dosiahol zanedbateľný výťažok požadovaného produktu,spoločne svýchodiskovou látkou a vedľajšími produktmi. Prekvapivo, pôvodcovia tohto vynálezu zistili, že postupné použitie dvoch báz vedie kdobrým výťažkom požadovaných heteroaryl-fenyl...

Kondenzované heterocyklické zlúčeniny a ich použitie ako antagonistov metabotropických receptorov v terapii gastrointestinálnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4049

Dátum: 17.02.2005

Autori: Xin Tao, Wensbo David, Edwards Louise, Staaf Karin, Slassi Abdelmalik, Kers Annika, Isaac Methvin, Mcleod Donald, Stefanac Tomislav, Minidis Alexander, Johansson Martin

MPK: C07D 487/00

Značky: zlúčeniny, metabotropických, gastrointestinálnych, použitie, kondenzované, antagonistov, terapii, receptorov, poruch, heterocyklické

Text:

...Brain Res. 871, 223 (1999). Okrem toho bolo navrhnuté, že aktivácia mGluR hrá modulačnú úlohu v rôznych ďalších normálnych pochodoch, vrátane synaptického prenosu, vývoja neurónov, apoptotickej neurónovej smrti,synaptickej plastickosti, priestorového učenia, čuchovej pamäti, centrálneho riadenia srdcovej aktivity, prebudenia, riadenia motoriky a riadenia vestibulámo-okulámeho rctlexu0007 Ďalej bolo navrhnuté, že metabotropické glutamátové...

Nová cyklická zlúčenina majúca 4-pyridilalkyltioskupinu majúcu v sebe zabudovanú substituovanú alebo nesubstituovanú aminoskupinu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10213

Dátum: 17.02.2005

Autori: Inaba Takaaki, Takeno Yuriko, Honda Takahiro, Okamoto Kazuyoshi, Kawashima Kenji, Tajima Hisashi, Yamamoto Minoru

MPK: A61K 31/47, A61K 31/496, A61K 31/44...

Značky: cyklická, zabudovanú, majúcu, substituovanú, nesubstituovanú, majúca, zlúčenina, aminoskupinu, 4-pyridilalkyltioskupinu, nová

Text:

...retinopatiu, retinopatiu nedonošených, oklúziu retinálnej žily, polypoidnú choroidálnu angiopatiu, diabetický makulárny edém, psoriasis vulgaris, aterosklerózu apod., a tak vytvorili predložený vynález.Predložený vynález poskytuje novú cyklickú zlúčeninu majúcu 4-pyridylalkyltioskupinu majúcu V sebe zabudovanú substituovanú alebo nesubstituovanú aminoskupinu alebo ich soľ, ktorá je použitelná ako farmaceutikun Nová...

Obaly na vertikálne a horizontálne formovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2646

Dátum: 17.02.2005

Autori: Verbeeck Bart, Daelmans Eddy

MPK: B65B 9/10, B65D 75/52, B65B 61/18...

Značky: obaly, horizontálně, vertikálně, formovanie

Text:

...balenia, ani na produkciu dodatočného odpadu.0008 Predkladaný vynález publikuje obaly na vertikálne askladajúce sa z plastového filmu, pozdĺžneho Šva a Šva V smere krížom, charakterizované tým, že pozdĺžny šev sa skladá zo spojitej zúbkovitej Štruktúry priliehajúcich zárezov bez zostávajúcich horizontálnych rezných čiar, reprezentujúcich iniciáciu roztrhnutia pozdĺž celej dĺžky pozdĺžneho Šva, pričom spomenuté obaly sa získavajú z...

Osový piestový stroj s nakloneným kotúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2431

Dátum: 17.02.2005

Autor: Galba Vladimír

MPK: F01B 3/00, F04B 27/08

Značky: kotúčom, piestový, osový, nakloněným, stroj

Text:

...Konkrétnejšie, takáto rotačná plocha jetvorená rotáciou tvoriacej čiary okolo osi. Prednostne je aspoň jedna z prvej adruhej riadiacej rotačnej plochy tvorená aspoň časťou cylindríckej plochy. Takáto rotačná plocha môže byt uzavretá cylindrická plocha a v tom pripade má uzavretý profil, alebo, v závislosti od použitia, ju môže tvoriť aspoň jeden výsek cylindrického povrchu a môže mať otvorený protil, vymedzený tak, aby umožňoval účinnú...