Archív za 2005 rok

Strana 7

Predĺžený systém súborov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16228

Dátum: 01.12.2005

Autori: Zbikowski Mark, Pudipeddi Ravisankar, Ghotge Vishal, Havewala Sarosh, Thind Ravinder

MPK: G06F 17/30

Značky: súborov, systém, predĺžený

Text:

...nezvýši kapacitu pre kritický primárny alebo koreňový vstup do adresára, ktorý nerozpozná. Systém súborov môže ignorovať tie benígne primáme vstupy do adresára, kritické sekundárne vstupy do adresára a benígne sekundárne vstupy do adresára, ktoré nerozpozná.Toto zhrnutie poskytuje úvod do výberu konceptov v zjednodušenej podobe,pričom ďalší popis sa nachádza nižšie V časti Podrobný popis. Zhrnutie nemá za ciel identifikovať kľúčové znaky...

Necytotoxické proteínové konjugáty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15495

Dátum: 01.12.2005

Autori: Francis Joseph, Aoki Roger, Foster Keith, Penn Charles, Steward Lance, Chaddock John

MPK: C07K 14/33

Značky: necytotoxické, proteinové, konjugáty

Text:

...Z toho vyplýva, že definícia konkrétneho agonistu podľa predloženého vynálezu vylučuje veľa molekúl,ktoré by sa bežne považovali za agonistov. Napríklad nervový rastový faktor (NGF) je agonistom, pokial ide o jeho schopnost podporovať diferenciáciu neurónov prostredníctvom svojho viazania sa na TrkA receptor. Avšak NGF nie je agonistom podľa vyššie uvedených kritérií, pretože nie je principiálnym induktorom exocytovej fúzie. Okrem toho...

Fúziové proteíny, zahŕňajúce necytotoxickú proteázu, zameriavaciu skupinu, miesto štiepené protázou a translokačnú doménu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15274

Dátum: 01.12.2005

Autori: Foster Keith, Marks Philip, Chaddock John, Durose Lyndsey, Stancombe Patrick

MPK: C07K 14/33

Značky: zahŕňajúce, skupinu, translokačnú, doménu, štiepené, necytotoxickú, protázou, proteiny, proteázu, miesto, fúziové, zameriavaciu

Text:

...všetky TMs. Podrobnejšie, pövodcovia vynálezu zistyili, že fúziový proteínový systém podľa W 0 98/07864 nie je optimálny pre TMs vyžadujúce N-koncovú doménu na interakciu svazobným miestom na cieľovej bunke. Tento problém je výnimočne akútny pri TMs, ktoré vyžadujú špecifický N-koncový aminokyselinový zvyšok alebo špecifickú sekvenciu aminokyselinových zvyškov-3 zahŕňajúcich N-koncový aminokyselinový zvyšok, na interakciu s väzobným miestom na...

Asférické vnútroočné šošovky na zvýšenie kontrastu vo videní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9348

Dátum: 01.12.2005

Autor: Simpson Michael

MPK: A61F 2/16

Značky: zvýšenie, videní, šošovky, asférické, vnútroočné, kontrastu

Text:

...odborníkom v očnom odbore, funkcia modulácie prenosu (MTF) zabezpečuje kvantitatívnu mierku kontrastu v zobrazení, vykazovaného optickým systémom, napríklad systémom vytvorenýn z IOL a rohovky, alebo optickým systémom vytvorenýmIOL, rohovkou a prirodzenými Šošovkami, ako sa bude pojednávaťV nasledujúcom opise. Ďalej termíny hĺbka poľa a hĺbka fókusu, ktoré sa tu používajú zameniteľne, sú dobre známe V kontexte šošoviek a sú dobre...

Vodná pohyblivá atrakcia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2281

Dátum: 01.12.2005

Autori: Köbele Thorsten, Sornik Frank, Gessner Jens, Burger Günter

MPK: A63G 3/00

Značky: atrakcia, pohyblivá, vodná

Text:

...typickým pre osmičkové dráhy,môže napriek typickým vlastnostiam voľne plávajúceho člna v otvorených vodách prechádzaťcez typické úseky osmičkových dráh, ako sklzy, slučky, Immelmannove zákruty, podkovovité zákruty, výškové úseky, špirálovité zákruty a podobné. Dôležité je pritom absolútne bezpečné blokovanie spojovacích prvkov, napr. prostredníctvom redundantného blokovarúa a/alebo blokovania v mŕtvom bode. Vhodné sú tiež spojovacie...

Fúzované proteíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8843

Dátum: 01.12.2005

Autori: Aoki Roger, Marks Philip, Steward Lance, Stancombe Patrick, Chaddock John, Foster Keith, Francis Joseph

MPK: C07K 19/00, C07K 14/435, A61K 38/16...

Značky: fúzované, proteiny

Text:

...HN translokačnej domény.0020 EP 1 422 240 opisuje peptidové analógy nociceptínu.0021 W 0 2005/023309 opisuje prekvapujúci prístup k príprave terapeutík založených na presmerovanom klostridiovom neurotoxíne. Podrobnejšie, hoci sa uvádzalo, tieto terapeutiká pôsobia prostredníctvom inhibovania procesov bunkovej sekrécie, tento postup, ktorý je v rozpore s očakávaniami, je založený na výbere zameriavacej skupiny, ktorá v skutočnosti stimuluje...

Zariadenie na transportovanie a podopieranie predmetov v tvare tabule, najmä sklenených tabúľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8090

Dátum: 01.12.2005

Autor: Lisec Peter

MPK: B65G 49/06

Značky: zariadenie, predmetov, najmä, sklenených, transportovanie, podopieranie, tabúľ, tvare, tabule

Text:

...a výhodne uskutočnenia vynálezu sú predmetomPodľa vynálezu sú prívodné otvory a odvádzacie otvory umiestnene tak, že na strane tejto aspoň jednej podpornej steny odvrátenej od predmetu je umiestnená komora priradená spoločne všetkým odvádzacím otvorom podpernej steny, ktorou je podperná tekutina odvádzaná, a ktorá sa rozkladá po celej ploche podpernej steny, a ďalšia komora, ktorou je podperná tekutina privádzaná, že z každej komory vystupuje...

Veľkonočný stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4637

Dátum: 01.12.2005

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: veľkonočný, stojan

Text:

...7 má po vonkajšom obvode vytvorenú aspoň jednu skupinu prelíačenin 21, v ktorých sú uchytené širším koncom poležiačky kraslice 8 s tým, že preliačeniny 21 v jednej skupine sú symetricky usporiadané po obvode nosiča 7 v rovnakej výške, a že počet prelíačenin 21 v skupine a tiež počet pásov 9 jedného zúbka 2 je rovný n/2 a prípadné ďalšie skupiny prelíačenin 21 s ďalšími upevnenými kraslicami 8 sú na nosiči 7 vytvorené vyššie a vyššie s...

Skleník, systém na regulovanie klímy v skleníku a spôsob na regulovanie klímy v skleníku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14759

Dátum: 01.12.2005

Autori: Huttunen Jukka, Huhta-koivisto Esko

MPK: A01G 9/24

Značky: spôsob, regulovanie, skleník, skleníků, systém, klímy

Text:

...vody s teplotou okolitého prostredia. Vzhľadom na spôsob akým vzduch a voda prichádzajú do styku, je rýchlosť nízka, čo vedie v slabej výmene tepla. Keďžedo systému v skleníku prúdi vonkajší vzduch, nie je vhodný na chladenie uzavretého skleníka. Týmto spôsobom ani nie je možne odstrániť nadbytočnú vlhkosť zo skleníka, a tým, že vzduchprúdiaci dovnútra sa zvlhčuje, potreba odstraňovania vlhkosti zo skleníka vetraním sa zvyšuje.0008 Patent US...

Zariadenie na spracovanie drevenej guľatiny pozdĺžnym rezom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4336

Dátum: 01.12.2005

Autori: Kanda Ján, Hrubý Martin

MPK: B27B 7/02, B27B 9/02

Značky: drevenej, zariadenie, spracovanie, guľatiny, rezom, pozdĺžnym

Text:

...koncom optimálne pre upnutie (nezobrazené na obr.).Rezná sústava je umiestnená v masívnom ráme 6 pohybujúcom sa vertikálne medzi štyrmi opornými stĺpmi 8 na puzdrách s klznými ložiskami 9. V ráme 6 sú symetricky rozmiestnené horizontálne, synchrónne sa pohybujúce pohonné jednotky 1, 2 s pilovými kotúčmi 4, 5 - obr. l, kde umiestnenie horizontálnych pilových kotúčov 4 je v prednej častí reznej sústavy a vertikálnych pilových kotúčov 5 v zadnej...

Prenosný počítač s priestorom na umiestnenie externého ukazovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4335

Dátum: 01.12.2005

Autor: Gažo Alexander

MPK: G12B 9/02, G06F 1/16

Značky: umiestnenie, externého, zariadenia, ukazovacieho, priestorom, prenosný, počítač

Text:

...t. j. uvedenú myš.Predmetné technické riešenie sa snaží poskytnúť prenosný počítač s ukazovacím zariadením, ktore môže byt pri používaní umiestnené aj mimo prenosného počítača, pričom je ho možné prenášať s prenosným počítačom ako jeden predmet.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje konštrukcia prenosného počítača, ktorý pozostáva zo zobrazovacej jednotky integrovanej v otočnom kryte, ktorý dosadá na telo prenosného počítača,...

Zariadenie na kontrolované čerpanie paliva v teréne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4334

Dátum: 01.12.2005

Autor: Formánek Ivan

MPK: G01F 1/00, G01F 9/00

Značky: zariadenie, teréne, čerpanie, paliva, kontrolované

Text:

...k nádrži. Toto umožní dobrú stabilitu celého zariadenia a ochranu jeho najcitlivejšej časti.V inom výhodnom uskutočnení je zariadenie opatrené krytom uloženým na čape v okách privarených k nádrži. Takto možno cele zariadenie zabezpečiť proti poškodeniu,prípadne nežiadúcej manipulácii s meracím zariadením.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie ďalej priblížime pomocou výkresov,na ktorých obrázok predstavuje schematický pohľad na...

Informačný systém na vyhľadávanie výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4333

Dátum: 01.12.2005

Autori: Jesenský Daniel, Nikodém Miroslav

MPK: G09F 11/00, G09F 9/00

Značky: výrobkov, informačný, systém, vyhladávanie

Text:

...Podstata technického riešenia spočíva v tom, že systém je tvorený riadiacim ponukovým panelom na ktorom sú v logickom slede vyznačené identifikačné znaky jednotlivých výrobkov. K týmto identifikačným znakom sú priradené tlačidlá, ktoré sú prepojené s jednotlivými svetelnými zdrojmi umiestnenými pod jednotlivými výrobkami V reklamnej lište, ktorá je pripojená k úložnému regálu s výrobkami. Identifikačným znakom výrobku je výhodne...

Montované samonosné schodisko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4332

Dátum: 01.12.2005

Autor: Bradovka Pavol

MPK: E04F 11/035

Značky: montované, schodisko, samonosné

Text:

...schodisko je možno zaťažovat okamžite po jeho skompletizovaní. Konštrukcia uchytenia schodiska umožňuje z prefabrikovaných samonosných schodiskových stupňov ich dodatočnú montáž na stavbe do hotových otvorov schodiskového venca. Takto odpadá zložité debnenie,armovanie a povrchová úprava nášľapnej plochy stupňov. Tým sa podstatne skracuje čas výstavby. Ďalšími výhodami je elegancia a subtílnosť takéhoto schodiska v priestore, umožňujúca...

Zariadenie na úspornú cirkuláciu teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4331

Dátum: 01.12.2005

Autori: Bublavý Jozef, Lacika Ernest

MPK: F16K 31/64, F24D 19/10

Značky: cirkuláciu, úspornú, teplej, zariadenie, užitkovej

Text:

...jednej cirkulačnej slučky domu pripojeného na prívodnú a vratnú vetvu teplovodného potrubia zavedeného do(nezakresleného) centrálneho zdroja teplej úžitkovej vody. Na slučku sú napojené jednotlivé odbemé Iniesta.Na potrubie l rozvodu teplej úžitkovej vody z centrálneho zdroja je pripojená cirkulačná slučka 2 domu. Na centrálny zdroj býva napojených niekoľko domov. Každý dom má spravidla jedno odberné miesto 3 pre každý byt. Vo viacpodlažných...

Samoobslužný nápojový pult alebo stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4330

Dátum: 01.12.2005

Autor: Saša Madič

MPK: B67D 1/12

Značky: stôl, nápojový, samoobslužný

Text:

...obrázkov na výkresochNa obrázku 1 je schematicky zobrazený samoobslužný pult alebo stôl. Na obrázku 2 je bloková schéma elektronického zapojenia samoobslužného pultu alebo stola. Na obrázkoch 3 a 4 je nákres dispozičného riešenia samoobslužného pultu alebo stola. Na obrázku 5 je zobrazené výhodné uskutočnenie samoobslužného pultu alebo stola.Príklad uskutočnenia technického riešeniaSarnoobslužný pult alebo stôl 11 obsahuje aspoň jednu...

Zariadenie na testovanie pevnosti papiera prierazom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4329

Dátum: 01.12.2005

Autor: Bukovský Vladimír

MPK: G01N 33/00

Značky: zariadenie, pevnosti, prierazom, testovanie, papiera

Text:

...zariadenie, ktoré je ľahko prenosné (1 169 g) a preto sa dá použiť aj mimo laboratória a poškodenie testovaného artefaktu je tak malé, že sa dá veľmi jednoducho zreštaurovat priamo v testovanom artefakte (najčastejšie prelepit japonským papierom). Technické riešenie výrazne inovuje zariadenia na skúšku papiera prietlakom a prierazom. Inovácia vychádza z toho, že do papiera orientovaného na smer výroby (pri nátoku vodolátky na papierenské sito,...

Rotor trakčného motora (TM) AL, 1AL 4542 FiR s novým izolačným systémom na výkon 1000 kW

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4328

Dátum: 01.12.2005

Autor: Baštek Marian

MPK: H02K 1/22, H02K 15/02

Značky: novým, motora, rotor, trakčného, izolačným, výkon, systémom

Text:

...na el. rušňoch, ako trakčné motory.Rekonštruovaný TM so zvýšeným výkonom na 1000 kW je možné osadit podľa potreby a požiadaviek prevádzkovateľov na el. rušne so zvýšenými požiadavkami na výkon a traťove rýchlosti.Rekonštrukcia TM sa vyznačuje tým, že cievky HP a PP je možné altematívne realizovať do statora podľa požiadaviek prevádzkovateľa v tepelnoizolačnej triede H.Nove rotorové cievky znázomené na obr. 2 a 3 sú vyrábané technológiou na...

Rotor trakčného motora TE 005; TE 005c; TE 005e; TE 015 s novým izolačným systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4327

Dátum: 01.12.2005

Autor: Baštek Marian

MPK: H02K 15/02, H02K 1/22

Značky: trakčného, motora, novým, rotor, izolačným, systémom, 005c, 005e

Text:

...v rozpúšťadlovom laku, tepelnoizolačná trieda F.Nové rotorové cievky znázomené na obr. 3 a 3.1 sú vyrábané technológiou - na vysoko - z vodiča, rozmer 1,3 x x 7,5 mm l, s izoláciou OLlK-l 2 v izolačnom systéme tepelnoizolačnej triedy H. izolačný systém rotorových cievok je zostavený z izolácie rovných časti 5, z ovinu kolien cievok 6, z vonkajšieho ovinu predných a zadných čiel 8 a vymedzovacich vložiek predných čiel cievok 9, 10. Použité...

Farmaceutická kompozícia s predĺženým uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4326

Dátum: 01.12.2005

Autori: Yoshihara Keiichi, Sawada Toyohiro, Sako Kazuhiro, Kojima Hiroyuki, Kondo Hiromu

MPK: A61K 9/20, A61K 9/22, A61K 31/18...

Značky: uvoľňovaním, farmaceutická, kompozícia, predĺženým

Text:

...v tom, že je to matricový preparát s polymérom rozpustnýrn vo vode.Významnou vlastnosťou farmaceutickej kompozície s postupným uvoľňovanim opísanej V predchádzajúcich odsekoch je, že jej profily nepriaznivých účinkov nie sú výrazne odlišné od profilov nepriaznivých účinkov placeba.Ďalšou významnou vlastnosťou farmaceutickej kompozíeie s postupným uvoľňovaním podľa predchádzajúcich odsekov je, že pri podaní pred príjmom potravy alebo po...

Farmaceutická kompozícia s postupným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4325

Dátum: 01.12.2005

Autori: Sako Kazuhiro, Sawada Toyohiro, Kojima Hiroyuki, Yoshihara Keiichi

MPK: A61K 9/22, A61K 31/18, A61K 9/20...

Značky: kompozícia, postupným, farmaceutická, uvoľňovaním

Text:

...po príjme potravy znamenápodanie po asi 30 minútach od príjmu potravy. Termín neexistuje obmedzenie príjmu potravy znamená, že pre podávaný preparát, ktorý nemá napríklad vplyv na biologickú dostupnosť, neexistuje žiadne obmedzenie jeho podania,napr. že musí byt podávaný po prijme potravy (asi 30 minút po príjme potravy) alebo pred príjmom potravy (asi 30 minút pred príjmom potravy). Termín podávaný v rýchlych podmienkach znamená, že sa...

Zariadenie na čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4324

Dátum: 01.12.2005

Autori: Pénzes Ladislav, Cséfalvay Juraj

MPK: C02F 3/00

Značky: zariadenie, odpadových, čistenie

Text:

...periodicky sa vháňa tlakový vzduch, pripadne tlaková voda cez otvor do dutého telesa regulátor prietoku pod výtokovou clonou a tlakový vzduch alebo tlaková voda vytláča vyčistenú vodu, ktorá sa nachádza v regulátore prietoku v priestore medzi plášťom regulátora prietoku a prepúšťacím potrubím vnútri regulátora prietoku, najprv cez ochranné sito a až po dosiahnutí úrovne vtokového otvoru prepúšťacieho potrubia začne unikat natlakovaná voda...

Zmes na výrobu chemického prípravku na ochranu dreva proti biotickým škodcom a chemický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4323

Dátum: 01.12.2005

Autori: Válek Jindřich, Číhal Antonín

MPK: A01N 47/10, A01N 43/653, A01N 53/02...

Značky: dřeva, proti, prípravok, chemicky, škodcom, výrobu, ochranu, biotickým, přípravků, chemického

Text:

...hubám a plesniam, kde podstata technického riešenia spočíva v tom, že tento prípravok obsahuje zmes podľa nároku l, kvartérnu amónnu zlúčeninu obsahujúcu minimálne jeden C 10 až C 15 alkyl v hmotnostnom pomere k uvedenej zmesi fungicídov od 1,13 do 10,5 a vodu v hmotnostnom pomere k uvedenej zmesi fungicídov s kvartémou amónnou zlúčeninou od 4,95 do 12,3.Vo výhodnom uskutočnení technického riešenia obsahuje chemický prípravok ďalej...

Uterák alebo osuška

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4322

Dátum: 01.12.2005

Autor: Kác Zdeněk

MPK: A47K 10/02

Značky: uterák, osuška

Text:

...obdlžnikového tvaru s delením plôch jednotlivých častí v pomere l l. Naobr. 2 je znázomená osuška štvorcoveho tvaru s delením plôch l 2.Na obr. l je zobrazený uterák 1 obdĺžníkového tvaru pozostávajúci z dvoch rovnako veľkých plôch materiálu,napr. froté spojených bezšvovým spôsobom, do jedného celku a bez farebného rozlíšenia. Je však možné farby jednotlivých častí odlíšiť napr. tak, že prvá časť 2 plochy uteráka 1 s hustejšou...

Anti-integrínové imunokonjugáty, spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18823

Dátum: 30.11.2005

Autori: Chen Qiming, Trikha Mohit, Amphlett Godfrey, Lutz Robert, Steeves Rita

MPK: A61K 47/48, A61P 35/00, A61K 39/44...

Značky: spôsob, imunokonjugáty, anti-integrínové, výroby

Text:

...komory, ako VO vyššie uvedenom známom zariadení. To je preto, že v zariadení podľa predloženého vynálezu sa Všetko teplo vytvorené elektrickými ohrievacími prostriedkami môže vytvoriť a presne použiť tam, kde je to V pyrolytickej komore požadované. Výpustný komín nie je potrebný a preto je zariadenie šetrnejšie k životnému prostrediu ako vyššie uvedené známe zariadenia,pretože zariadenie podľa predloženého vynálezu nepotrebujevypúšťať veľké...

Bentonity na viazanie nečistôt pri výrobe papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18293

Dátum: 30.11.2005

Autori: Sohling Ulrich, Besting Hubertus, Wendrich Genovefa

MPK: D21H 21/02

Značky: viazanie, nečistot, bentonity, výrobe, papiera

Text:

...a pre určité zloženie nečistôt nie optimálne vhodných.Existuje teda stála potreba prostriedkov na viazanie nečistôt vo výrobe papiera.0010 Úlohou predkladaného vynálezu teda je dat k dispozicii zlepšený spôsob viazania nečistôt pri výrobe papiera, pri ktorom by sa mohol použit jednoduchý a cenovo výhodne vyrobitelný prostriedok a ktorý by umožnil vysokú mieru viazania nečistôt a tiež hydrofóbnych podielov.0011 Podľa jedného aspektu...

Zariadenie na kontrolované dávkovanie feromónu lykožrúta lesklého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5453

Dátum: 30.11.2005

Autori: Baier Ulf, Jentzsch Jürgen, Schroeter Hansjochen, Zühlke Thomas

MPK: A01M 13/00, A01N 25/18

Značky: dávkovanie, lesklého, feromonů, kontrolované, lykožrúta, zariadenie

Text:

...avinylacetátu sobsahom vinylacetátu nižším ako 20 hmotn. Tieto dávkovače za účelom regulácie permeácie atraktantov obsahujú nepriepustný alebo málo priepustný povlak. Ako atraktanty sú uvedené 14 metyloktadec-1-én a E-S-decenylacetát. Takéto dávkovače sa ukázali byť nevhodné na kontrolované dávkovanie feromónu lykožrúta lesklého.EP 413 325 A 2 opisuje zariadenie na ničenie lykožrúta smrekového, ktoré obsahuje jednu alebo dve uzatvorené...

Amidové proliečivo gemcitabínu, prípravky ktoré ho obsahujú a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4344

Dátum: 30.11.2005

Autori: Bender David Michael, Remick David Michael

MPK: C07H 19/00

Značky: přípravky, použitie, obsahujú, amidové, proliečivo, gemcitabínu

Text:

...perorálne podanie, prejde nedotknuté intestinálnym traktom bez výraznej degradácie a dodá gemcitabín do postihnutej oblasti sprijatelnou0007 Celkom prekvapivo bol objavený nový amidový derivát gemcitabinu,ktorý prekoná doposiaľ známe deriváty, ktorý prechádza v podstate nedotknutý enterocytmi je hydrolyzovaný na gemcitabín bez výraznej akumulácie deoxydifluoruridínu (dFdU), ako prevažujúceho metabolitu gemcitabinu,v pečení, má nižšiu...

Grafické užívateľské rozhranie pre oftalmologické chirurgické systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4237

Dátum: 30.11.2005

Autor: Boukhny Mikhail

MPK: A61F 9/007, G06F 3/033, A61B 19/00...

Značky: rozhranie, chirurgické, grafické, oftalmologické, systémy, užívateľské

Text:

...14 a rýchlosť konštantného odsávania 23 cc/min 16 použitím šípok ll hore/dole. Okamžité hodnoty ultrazvukovejenergie, vákua a rýchlosti odsávania sú ukázané v poliach 20, 22a 24. Systém, založený na vybraných parametroch, je potom ovládaný nožným pedálovým ovládačom k diaľkovo ovládaným chirurgickým nástrojom.0007 Ako ďalší príklad, ukázaný na obrázku 23, chirurg ručne vyberie použitie energetického režimu, ktorý bude lineárny pulzačný režint...

Spôsob riadenia jednotky vyrovnávacieho cylindra, najmä pre zváracie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11019

Dátum: 30.11.2005

Autori: Schneider-könig Helmut, Laubacher Thomas, Braun Florian, Schnur Frank

MPK: B23K 11/31

Značky: najmä, spôsob, vyrovnávacieho, zváracie, zariadenie, riadenia, jednotky, cylindra

Text:

...druhu, ktorý umožní presné nastavenie zváracieho zariadenia v rôznych priestorových polohách nezávisle od tiažových sil, pôsobiacich v týchto priestorových polohách na elektródy.0012 Táto úloha je riešená pomocou spôsobu riadenia jednotky vyrovnávacieho cylindra v úvode uvedeného druhu so znakmi nároku 1.0013 Výhodné usporiadania spôsobu sú predmetom závislých nárokov 2 až 6, vzťahujúcich sa na nárok 1.0014 Základná myšlienka vynálezu je...

Sprchová hlavica pre sanitárnu sprchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4121

Dátum: 30.11.2005

Autor: Schorn Franz

MPK: B05B 1/18

Značky: sprchu, hlavica, sanitárnu, sprchová

Text:

...pohyb, pre ktorý vykazuje nútený pohon. Napríklad môže byť usporiadanà turbína, ktorá jednotlive prúdové teleso rotačne poháňa. Táto turbina je samozrejmepoháňaná vodou prúdiacou sprchovou hlavicou.Uloženie môže byť najmä vytvorené tak, že jednotlivé prúdove teleso behom svojho pohybu mení smer 2 jeho vystupujúceho sprchového paprsku. Napríklad sa môže sprchovýpaprsok pohybovať po kužeľovom plášti.Aby mohla byt sprchová hlavica vytvorená s...

Perorálny vodný roztok obsahujúci ako aktívnu zložku 4-amino-5-chlór-2,3-dihydro-N-[1-(3-metoxypropyl)-4-piperidyl]-7- benzofuránkarboxamid a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284847

Dátum: 30.11.2005

Autor: De Proost Eddy André Josée

MPK: A61P 1/00, A61K 47/12, A61K 31/445...

Značky: benzofuránkarboxamid, aktívnu, přípravy, perorálny, roztok, spôsob, vodný, zložku, 4-amino-5-chlór-2,3-dihydro-n-[1-(3-metoxypropyl)-4-piperidyl]-7, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Perorálny vodný roztok, ktorý má pH v rozpätí od 2 do 5 a obsahuje ako aktívnu zložku 4-amino-5-chlór-2,3-dihydro-N-[1-(3-metoxypropyl)-4-piperidyl]-7- benzo-furánkarboxamid alebo jeho farmaceuticky prijateľnú adičnú soľ a ďalej kyselinu benzoovú. Spôsob jeho prípravy, ktorý zahŕňa začlenenie kyseliny benzoovej do takého roztoku a úpravu pH do rozpätia od 2 do 5.

Deriváty kyseliny nodulisporovej a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284840

Dátum: 30.11.2005

Autori: Shih Thomas, Fisher Michael, Meinke Peter

MPK: A61P 33/10, A01N 43/38, A61K 31/495...

Značky: farmaceutický, kyseliny, nodulisporovej, prostriedok, obsahom, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty kyseliny nodulisporovej všeobecného vzorca (I) ako akaricidné, antiparazitické, insekticídne anhelminitické látky.

Použitie metabolického derivátu loratadínu na výrobu liečiva na liečenie alergickej nádchy a iných chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: 284834

Dátum: 30.11.2005

Autori: Aberg Gunnar, Mccullough John, Smith Emil

MPK: A61K 31/44

Značky: nádchy, chorôb, iných, liečivá, metabolického, liečenie, alergickej, použitie, výrobu, derivátů, loratadínu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie metabolického derivátu loratadínu, ktorým je 8-chlór-6,11-dihydro-11-(4-piperidylidén)-5H-benzo[5,6]cyklohepta[1,2- b]bipyridín (DCL), alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli na výrobu liečiva na liečenie alergickej nádchy, alergickej astmy retinopatie alebo iných chorôb malých ciev, spojených s cukrovkou, žihľavky a symptomatického dermatografizmu u človeka, bez rizika nežiaducich vedľajších účinkov, spojených s podávaním...

Filtračná štruktúra, najmä filter na častice, pre výfukové plyny spaľovacieho motora, a zodpovedajúce výfukové potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3284

Dátum: 30.11.2005

Autori: Gleize Vincent, Briot Anthony, Bardon Sébastien, Girot Patrick

MPK: F01N 3/022

Značky: zodpovedajúce, potrubie, struktura, výfukové, plyny, filter, filtračná, motora, najmä, částice, spaľovacieho

Text:

...v rôznych filtračných prostriedkoch a/alebo medzi týmito ñltračnými0008 Tieto silné termomechanické namáhania sú zdrojom trhlin vo filtračných prostriedkoch a/alebo v styčných spojoch medzi týmito tiltračnými0009 Na obmedzenie rizika výskytu týchto trhlin navrhuje vyššie uvedená patentová prihláška EP-A-2 853 256 vytvárať na prvej adruhejstranovej ploche pásma so slabou alebo žiadnou priľnavosťou k spoju, najmä tým, že sa v tejto oblasti...

Príchytka na upevnenie krytu strešného okna automobilu, zostava príchytky a podložky a motorové vozidlo nimi vybavené

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2162

Dátum: 30.11.2005

Autor: Goulet Frédéric

MPK: F16B 5/12, B60R 13/04

Značky: vybavené, príchytky, príchytka, motorové, upevnenie, automobilů, strešného, vozidlo, podložky, zostava, krytu

Text:

...strešné okno, ozdobný kryt a príchytky na jeho upevnenie, vyznačujúci sa tým, že tento ozdobný kryt a uvedené príchytky tvoria zostavu už spomenutého typu.Aspoň jeden deformovateľný jazýček môže byť opretý o kostru karosérie automobilu.Ako je zrejmé, vynález spočíva v novej koncepcii, na jednej strane príchytky na upevnenie ozdobného krytu, na druhej strane časti strešného okna, na ktoré sú príchytky dosadajú pri montáži ozdobného krytu....

Zariadenie a spôsob na registráciu stavov počítadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8170

Dátum: 30.11.2005

Autor: Guderjahn Thomas

MPK: G08C 17/02, G01D 4/00, H04Q 9/00...

Značky: zariadenie, stavov, spôsob, počítadiel, registráciu

Text:

...vysielanie rádiových signálov a na ich príjem.výhodnejšie pracuje vtakzvanom ISM-pásme pri 868 MHz. Zariadenie dodatočne obsahuje minimálne jedno zariadenie na zber dát, ktoré je taktiež vybavené rádiovou jednotkou, ktorá cez trasu rádioreléového spojenia prijíma dáta zminimálne jedného počítadla adáta vysiela, aktoré obsahuje riadenie, ktoré postúpi prijaté stavy počítadiel. Zariadenie na zber dát prijíma stav alebo stavy počítadiel ako aj...

Katiónové polymérne disperzie, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7737

Dátum: 30.11.2005

Autori: Issberner Jörg, Steiner Norbert, Bellmann Susanne, Boekelo Christian

MPK: C08F 2/00

Značky: výroby, katiónové, použitie, disperzie, polymérne, spôsob

Text:

...zložky(koagulant). Koagulant má priemer molekulovej hmotnosti Mw nižší ako 1.000.000 g/mol. Pri tejto polymerizačnej reakcii môže dochádzať k vrúbľovacím reakciám na prvom polyméri. Zdôvodu ich inkompatibility sflokulantmi na báze akrylátových monomérov sa používajú nasledujúce koagulantné polyméry polyméry z alylmonomérov, najmä poIy-DADMAC a polyméry amin-epichlórhydrin. Pomer koagulantu k vysokomolekulárnej polyelektrolytovej zložke...

Krbové alebo kachlové dvierka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6453

Dátum: 29.11.2005

Autor: Rokossa Gerhard Manfred

MPK: F24B 1/00

Značky: kachlové, dvierka, krbové

Text:

...puzdrovýchčlenov vodiacich kladiek tak, že na pákový prvok pôsobia kolmo k hlavnému smeru pohybu sily.0009 Tým sú vytvorené krbové alebo kachlové dvierka, kde sa krbovými alebo kachlovými dvierkami dá pri zavieraní pohybovať s ľahkým chodom vo vedeniach. Len čo jeden z vodiacich prvkov dosiahne zápustné miesto, zapustí sa do zápustného miesta bez toho, aby pred tým musel prejst po nejakých šikmých dráhach. Jedná sa tak o spustenie a...

Spôsob výroby anelovaných derivátov piperazín-2-ónu ako aj medziprodukty tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13003

Dátum: 29.11.2005

Autori: Duran Adil, Linz Guenter

MPK: C07D 475/00

Značky: medziprodukty, tohto, derivátov, spôsobu, piperazín-2-ónu, anelovaných, výroby, spôsob

Text:

...znamenajú -N, pričom sa zlúčenina vzorca IIv ktorom R až R 5 a A., A majú uvedené významy a R 6 znamená C 1-C 4-alkyl, a) podrobí hydrogenizácii vodíkom za prítomnosti hydrogenizačného katalyzátora a b) pridá sa zlúčenina medi, železa alebo vanádu, pričom kroky a) a b) sa môžu uskutočniť súčasne alebo postupne.Výhodný je spôsob, pri ktorom sa hydrogenizácia zlúčeniny vzorca II uskutoční priamo v prítomnosti hydrogenizačného...