Archív za 2005 rok

Strana 68

Vakcína pre psov na ochranu pred ehrlichiózou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10777

Dátum: 10.03.2005

Autori: Chiang Yu-wei, Hess Thomas Jay, Chu Hsien-jue (steve), Hu Liangbiao (george)

MPK: C07K 14/29, A61K 39/02

Značky: vakcína, ehrlichiózou, ochranu

Text:

...obsahuje účinné imunizačné množstvo inaktivovaného bakterínu dvoch kmeňov E. canis, sa môže aplikovať psom v ľubovoľnom štádiu vývoja, pričom dochádza k prevencii alebo zmierneniu ochorenia. Uvedené kmene tvoriace bakterín obsahujú Ehr/ichia canis Ebony a Ehrlíchia canis Broadfoot. vakcinačný prostriedok ďalej obsahuje farmaceutický prijateľnú nosičovú látku a imunitu stimulujúce množstvo adjuvantného systému, ktoré v podstate tvorí činidlo...

Bifenylové zlúčeniny vhodné ako antagonisti muskarinového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3844

Dátum: 10.03.2005

Autori: Husfeld Craig, Li Li, Ji Yu-hua, Mammen Mathai, Mu Yongqi

MPK: C07D 211/00

Značky: bifenylové, zlúčeniny, muskarínového, vhodné, antagonisti, receptora

Text:

...(l-4 C)alkylová skupina alebo fenyl(l-4 C)alkylová skupinaW je O alebo skupina NW, kde W je atóm vodíka alebo (1-4 C)a 1 ky 1 ová skupina cje 0 alebo celé číslo l až 5každá skupina R 3 je nezávisle (l-4 C)a 1 kylová skupina alebo dve skupiny R 3 sú spojené za vzniku (1-3 C)alky 1 énovej skupiny, (2-3 C)alkenylénovej skupiny alebo oxirán-2,3-diylovej skupinyR 4 je vybraná zo skupiny, ktorú tvorí atóm vodíka, (1-4 C)a 1 ky 1 ová skupina aAr...

Nosné prostriedky z vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3589

Dátum: 10.03.2005

Autori: Reilly Ian, Mulcahy Stephen

MPK: B65D 5/02, B65D 19/00, B65D 19/38...

Značky: nosné, vlnitej, prostriedky, lepenky

Text:

...pri vyššie uvedenej manipulácii spočíva V tom, že výrobca nedostáva paletu spát. To je pre výrobcu veľmi nákladné, čo sa prejaví tiež pre spotrebiteľa. Po spotrebovaní výrobkov alebo tovaru z palety sa musí obchodník drevenej palety zbavit, pričom paleta je objemná aťažká. To vyžaduje nákladnú dopravu a zatažuje životnéprostredie, pretože väčšina paliet končí na skládke. odhaduje sa, že existuje zhruba päť drevených paliet na každého0006...

Spojivové kompozície a s nimi súvisiace spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9994

Dátum: 10.03.2005

Autori: Helbing James Lf, Hession Mary Lf, Helbing Clarence Di

MPK: C08G 63/12, D04H 1/64, C08L 31/04...

Značky: súvisiace, spôsoby, spojivové, kompozície

Text:

...a akýmkoľvek zvyškovým formaldehydom, ktorý je rozpustný, čo nevyhnutne vyžaduje začlenenie ďalších a často drahých filtračných krokov. Ďalej, umožnenie živici reagovat dlhšiu dobu, ktorá je dostatočná na dosiahnutie cieľových koncentrácii formaldehydu, vedie ku vzniku živicového produktu, ktorý má v dôsledku tohto postupu vyššiu molekulovú hmotnosť. Takýmto živicíam s vyššou molekulovou hmotnosťou môžu chýbať požadované vlastnosti pre...

Kvapalná formulácia erytropoetínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2583

Dátum: 10.03.2005

Autori: Schumann Christof, Hesse Jan-ole

MPK: A61K 47/16, C07K 14/435

Značky: kvapalná, formulácia, erytropoetínu

Text:

...ako napríklad ľudský sérový albumín (HSA). Použitie týchto sérových proteínov je však z alergologického aV dokumente EP-A-O 306 824 sa popisuje použitie rôznych aminokyselín ako stabilizátorov vo formuláciách EPO, pričom tieto aminokyseliny sa používajú na stabilizáciu EPO spoločne s močovinou. Okrem toho skladovanie formulácií opísaných V dokumente EP-A-O 306 824 sa neuskutočňuje V kvapalnej forme, ale vo forme lyofilizátu, ktorý sa...

Zariadenie na tvarovanie vyfukovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1275

Dátum: 10.03.2005

Autor: Koetke Claus-dieter

MPK: B29C 49/04, B29C 49/28

Značky: tvarovanie, zariadenie, vyfukovaním

Text:

...k svojmu priemeru, sa dýza nachádza vo svojej najniäej polohe. Pri použití systému s formami s vodorovnou deliacou rovinou formy sa výška ústia dýzy riadi podľa dĺžky hadice alebo predlisku, ktorý sa má pretláčať, teda v podstate dĺžky dlhého dutého telesa, ktoré sa má vyrobiť.Nezávisle od toho sa dá zariadenie na pretláčanie hadice účelne presúvať vodorovne a rovnobežne so smerom pohybu uzatváracích dosiek.Na výkrese je znázomený...

Fungálne lipolytické enzýmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8331

Dátum: 10.03.2005

Autori: Söe Jörn Borch, Mikkelsen Jörn Dalgaard, Brunstedt Janne, Pedersen Henrik

MPK: A23K 1/165, A23C 19/032, A21D 8/04...

Značky: fungálne, lipolytické, enzymy

Text:

...k vyššiemu pomeru pozitívnej emulgačnej funkčnosti v porovnaní so škodlivou akumuláciou voľných mastných kyselín. O týchto cnzýmoch sa však zistílo aj to, že majú významnú neselcktívnu aktivitu voči triglyceridom, čo má za následok zbytočne vysokúhladinu voľných mastných kyselín.0010 Na problém vysokej triglyccridovcj aktivity sa zameral W 0 02094123, kde autori vy~nálezu zistili, že selekciou lipolytickýmli enzýmov, ktore boli aktívne voči...

Sulfonylpyroly ako inhibítory HDAC

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15001

Dátum: 10.03.2005

Autori: Dullweber Frank, Baer Thomas, Gimmnich Petra, Maier Thomas, Vennemann Matthias, Beckers Thomas

MPK: C07D 207/48

Značky: sulfonylpyroly, inhibitory

Text:

...rakovinových bunkových Iíniách, HDAC 1 by mohla byť zásadný komponent tiež pri proliferácii rakovinových buniek. Počiatočné pokusy knock-down založené na siRNA u HeLa buniek túto hypotézu podporujú (Glaser a kol. 310, 529 - 536. 2003),(vi) HDAC 2 je nadmerne exprimovaný pri rakovine hrubého čreva po konštitutívnej aktivácii wntIB-katenín/l CF signalizačnej cesty stratou funkčného adenomatózového polypózového coIl (APC) proteínu ako bolo...

Deriváty formamidu použiteľné ako adrenoceptor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7639

Dátum: 10.03.2005

Autori: Lewthwaite Russell Andrew, Lane Charlotte Alice Louise, Brown Alan Daniel, Price David Anthony, Bunnage Mark Edward, James Kim, Glossop Paul Alan

MPK: C07C 233/00, A61K 31/00, C07C 217/00...

Značky: adrenoceptor, použitelné, formamidu, deriváty

Text:

...(LTD 4),acetylcholínu, bradykinínu, prostaglandínov, histamínu a endotelinov. Pretože B 2 receptory sú tak široko rozšírené vdýchacich cestách, B 2 agonisty môžu tiež ovplyvňovať ďalšie typy buniek, ktoré hrajú úlohu pri astme. Napríklad bolo opisané,že B 2 agonisty môžu stabilizovať žírne bunky. Inhibícia uvolňovania bronchokonstrikčných látok môže byť to, ako B 2 agonisty blokujú bronchokonstrikciu vyvolanú alergénmi, cvičením a studeným...

Substituované morfolínové a tiomorfolínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6466

Dátum: 09.03.2005

Autori: Watson William Patrick, Khanzhin Nikolay, Ritzén Andreas, Rottländer Mario, Wenzel Thornöe Christian

MPK: A61K 31/541, A61K 31/5355, A61K 31/4406...

Značky: deriváty, morfolinové, tiomorfolínové, substituované

Text:

...W 0 2001092526 sa uvádza, že modulátory KCNQ 5 možno využít na liečenie porúch spánku.0021 W 0 01/022953 opisuje použitie retigabínu na profylaxiu a liečbu neuropatíckej bolesti ako je alodýnia,hyperalgetická bolesť, fanlómová bolesť, neuropatická bolesť príbuzná diabetickej neuropatii a neuropatická bolest príbuzná migréne.0022 W 0 02/049628 opisuje použitie retigabínu na liečenie anxióznych porúch ako je strach, generalizovaná anxiózna...

Krištáľové bezolovnaté a bezbárnaté sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6409

Dátum: 09.03.2005

Autori: Maier Johannes, Sprachmann Gerold

MPK: C03C 4/00, C03C 3/076

Značky: bezolovnaté, bezbárnaté, krištáľové

Text:

...hraníciam rozsahov podľa vynálezu dosahujú požadovaný index lomu len výnimočnes použitím vysoko jedovatého oxidu arzénu.0007 Vo W 0 00/09456 sú udávané rozsahy ZnO 15 až 30 , čím zase všetky príklady uskutočnenia vykazujú oproti vynálezu podstatne vyšší obsah ZnO. Napriek tomu sa výnimočne dosahuje požadovaný index lomu, buď s použitím oxidu bárnatého, ktorému sa chcevynález práve vyhnúť alebo obsahom ZnO, ktorý spôsobuje, že sklo je...

Spôsob biologického získávania vody z odpadovej vody pomocou reaktora s fluidným lôžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5011

Dátum: 09.03.2005

Autor: Xiaohu Dai

MPK: C02F 9/02, C02F 3/12

Značky: získavania, spôsob, lôžkom, odpadovej, fluidným, biologického, pomocou, reaktora

Text:

...lôžkom. Dočistenie sa uskutočňuje sedimentáciou.0009 Zodpovedajúce Čističky odpadových vôd na získávaníe vody sú V dôsledku uskutočňovaných procesných krokov veľmi objemné a na zaistenie riadneho využívania vyžadujú rozsiahle skúsenosti.0010 Úlohou predkladaného vynálezu je zdokonaliť opísanýspôsob získavania vody z odpadovej vody tak, aby sa vodazodpovedajúca akosť získala pri prevádzkovom zjednodušenom postupe a kompaktnom usporiadaní...

Spôsob odstraňovania oxidu uhličitého z prúdov plynu s nízkymi parciálnymi tlakmi oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15649

Dátum: 09.03.2005

Autori: Lichtfers Ute, Asprion Norbert, Clausen Iven

MPK: B01D 53/14

Značky: prúdov, spôsob, nízkými, tlakmi, plynů, odstraňovania, parciálnymi, oxidů, uhličitého

Text:

...plynov, pri ktorom sa plyn pri atmosférickom tlaku upraví vodným roztokom terciárneho alkanolamínu a aktivátora, ako je dietyléntriamín, trietyléntetramín, tetraetylénpentamín 2,2-dimetyl-1,S-diaminopropán, hexametyléndiamín. 1,4-diaminobután, 3,3-iminotrispropylamín, trís(2-amlnoetyl)amín,N-(2-aminoetyl)piperazín, 2-(aminoetyl)etanol, 2-(metylamino)etanol, 2-(n-butyIamino)etanol. Podobný spôsob je rovnako opísaný v US-A-2004/0036055.Úloha...

Substituované morfolínové a tiomorfolínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3994

Dátum: 09.03.2005

Autori: Ritzén Andreas, Wenzel Tornöe Christian, Watson William Patrick, Khanzhin Nikolay, Rottländer Mario

MPK: A61K 31/4406, A61K 31/541, A61K 31/5355...

Značky: morfolinové, substituované, deriváty, tiomorfolínové

Text:

...KCNQ 2 a KCNQ 3 génov pri nespavosti vo W 0 2001092526 sa uvádza, že modulátory KCNQS možno využít na liečenie porúch spánku.0021 WO 01/022953 opisuje použitie retigabinu na profylaxiu a liečbu neuropatickej bolesti ako je alodýnia. hyperalgetická bolesť, fantómovà bolesť, neuropatická bolest príbuzná diabetickej neuropatii a neuropatická bolesť príbuzná migréne.0022 W 0 02/049628 opisuje použitie retigabínu na liečenie anxióznych porúch...

Spôsob prípravy N-fenyl-benzochinónimínu z hydroxydifenylamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284438

Dátum: 09.03.2005

Autori: Fields Donald, Lodaya Jayant, Stern Michael

MPK: C07C 251/00, C07C 251/22

Značky: přípravy, n-fenyl-benzochinónimínu, hydroxydifenylamínov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Hydroxydifenylamínovú zlúčeninu možno konvertovať na N-fenyl-benzochinónimín reakciou hydroxydifenylamínu s kyslíkom alebo s plynom obsahujúcim kyslík v prítomnosti modifikovaného katalyzátora z aktívneho uhlia, z ktorého sú odstránené povrchové oxidy. Hydroxydifenylamín je rozpustený a/alebo zmiešaný s rozpúšťadlom, ktorým je alkohol, ketón, aromatický/alifatický uhľovodík, nitril, halogénované rozpúšťadlo, N-metylpyrolidón, THF, etylacetát,...

Zariadenie na automatické nastavovanie prúdu taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284437

Dátum: 09.03.2005

Autori: Širok Branko, Štremfelj Branko, Mihovec Bojan, Trdič Francelj

MPK: C03B 37/05

Značky: taveniny, zariadenie, prúdu, nastavovanie, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na automatické nastavovanie prúdu taveniny na prvý rotujúci disk (2) a potom aspoň na jeden ďalší rotujúci disk (3) zariadenia na rozptyľovanie minerálnej vlny na vlákna, pričom nádrž (11) na vypúšťanie prúdu taveniny je pohyblivá v prvom smere (Z), rovnobežne s osou prvého rotačného disku (2), a v druhom horizontálnom smere (X), kolmom na prvý smer (Z), a s najmenej jednou videokamerou (10) umiestnenou nad prúdom vlákien....

Spôsob výroby monolitov pomocou procesu sól-gél

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2924

Dátum: 09.03.2005

Autori: Rückemann Andreas, Costa Fulvio, Boara Giulio

MPK: C03C 1/00, C03B 19/12, C03B 20/00...

Značky: pomocou, výroby, spôsob, procesu, monolitov, sól-gél

Text:

...úplná hydrolyzačná reakcia v prípade TEOS, alebo aby sa dokončil vznik kyseliny (poly)-kremičitej v prípade Dynasilu 40.Na zahájenie hydrolýzy sa môžu použiť rôzne kyselinyAnorganické kyseliny, ako HCl, HNO 3, H 2 SO 4, HF, ktoré sú známe zo stavu techniky. V prípade silných kyselín je pH zvyčajne 2.Organické kyseliny, ako kyselina citrónová, kyselina malónová, kyselina šťaveľová, kyselina jantárová (hydrolyzačná reakcia v tomto prípade...

C1-symetrické bisfosfínové ligandy a ich použitie pri asymetrickej syntéze pregabalínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2504

Dátum: 09.03.2005

Autori: Pflum Derek Andrew, Bao Jian, Marlatt Mark Eugene, Wu He-ping, Greene Derek Joseph, Kissel William Scott, Hoge Garrett, Beylin Vladimir Genukh

MPK: B01J 31/16

Značky: použitie, c1-symetrické, asymetrickej, bisfosfínové, syntéze, ligandy, pregabalínu

Text:

...17. apríla 2003. Ako je zrejmé z vyobrazenia na priloženom obrázku č. 2, tieto ligandy, reprezentované napriklad (t-butyI-metyI-fosfanyl)-(di-t-butyl-fosfanyl)etánom, predstavujú pri naviazaní na prechodný kov, ktorým je napríklad Rh,priestor sa stérickým usporiadaním troch bránených kvadrantov. Ovšem súdržnosť modelov C 1-symetrických bisfosfínových Iigandov a zodpovedajúcich katalyzátorov, ktorých stérické usporiadanie súvisí s...

Plastový zásobník s prstencovou objímkou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6963

Dátum: 08.03.2005

Autor: Pudselykke Lars

MPK: B65D 8/04, B65D 25/28, B65D 1/40...

Značky: objímkou, prstencovou, plastový, výroby, zásobník, spôsob

Text:

...rozprestierajúce zahĺbenie 7, ktoré je vymedzené stredovou oblasťou 6 a periférne sa rozprestierajúcou stenou 8. Zahlbenie 7 slúži na stabilizovanie a centrovanie stohu nádob 10 s vekom 5, t. j. na vloženie najnižšieho okraja 22 (pozri obrázok 3 b) na zodpovedajúcu nádobu 10. Veko 5 je vybavené periférne sa rozprestierajúcim pásovým lemom, tvoreným stenou 9,ktorá je približne rovnobežná so stenou 8. Medzi stenou 9 a stenou 8 je na spodnej...

Lovecká strela s expanzným prstencom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12996

Dátum: 08.03.2005

Autor: Sauvestre Jean-claude

MPK: F42B 12/34

Značky: expanzným, lovecká, prstencom, střela

Text:

...telesa strely. Patent DE 19903395 opisuje strelu obsahujúcu kovový náboj s rozšírenou základňou, s plášťom s otvorenou lomenou hlavouBalistické výkony tohto typu streliva sú menšie vtedy, ked sa streľba uskutočňuje z loveckých pušiek, kde sú počiatočné rýchlosti relatívne nizke,teda menšie než cca 600 m/s.Navyše ich aerodynamický odpor je relatívne vysoký a obmedzuje teda rýchlosť dopadu na terč. Je známe, že rýchlosť dopadu na terč,...

Dávkovací zásobník pre hlavice s holiacim ostrím

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5770

Dátum: 08.03.2005

Autor: Apprille Domenic

MPK: B26B 21/08, B65D 83/08

Značky: holiacim, zásobník, dávkovací, ostrím, hlavice

Text:

...západková časť ďalej obsahuje zvýšenúčasť puzdrovej konštrukcie, ktorá je umiestnená pod elastomêrom.0008 Deliace priečky hlavice obsahujú deliace priečky jednotky ostria, ktoré prechádzajú od základne, a sú obvykle kolmé na základňu a vymedzujú oblasti jednotiek ostria, v ktorých sú zachytené jednotky ostria. Deliace priečky hlavice dalej obsahujú Šikmé deliace priečky, ktoré prechádzajú od koncov príslušných deliacich priečok jednotky...

Otočná valcová zámková vložka bezpečnostného zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4454

Dátum: 08.03.2005

Autor: Keller Ernst

MPK: E05B 27/00

Značky: bezpečnostného, zámku, zámková, vložka, otočná, válcová

Text:

...uchytenie vždy jedného statorového koliku 25.0013 Na obrázku 3 blokujú všetky statorové koliky 25 rotor 2 negatívne, t.j. líniu strihu medzi rotorom 2 a statorom 3. Statorové koliky 25 dosadajú na palec 10, 10 a, resp. 10 b. Ak sa do kľúčovej drážky 5 rotora 2 vloží kľúč 4 zobrazený na obrázku 4, tak stavítka Z 1 až Z 3 sa zaradia podľa obrazku 4. Rotor 2 je takto voľný a možno nim otáčať. Na zaradenie stavitok Z 1 až Z 3 má kľúč 4 otvory .9,...

Použitie antagonistov receptora CB1 na výrobu kompozície vhodnej na liečenie pečeňových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10916

Dátum: 08.03.2005

Autori: Julien Boris, Mallat Ariane, Grenard Pascale, Tran Van Nhieu Jeanne, Lotersztajn Sophie

MPK: A61K 31/415, A61K 31/454, A61K 31/00...

Značky: ochorení, pečeňových, liečenie, receptora, antagonistov, výrobu, použitie, kompozície, vhodnej

Text:

...amidy opísané vo W 0 03/086288, terfenylové deriváty opísaňě Vo W 0 03/084943, N-piperidón-3-pyrazolkarboxamid a N-piperidín-5-(4-chlórfenyl)-1-(2,4-dichlórfenyl)-4-metylpyrazol-3-karboxamid opísané V EP-B-656354, arylbenzobtiofenové a benzobfuránove zlúčeniny tak, ako sú V uvedenom poradi opísané V US 5 596 106 a US 5 747 524, azetidínové deriváty opísané vo FR 2805817, 3-amino-azetidín opísaný vo FR 2805810, alebo 3-substituované alebo...

Upínacie zariadenie s upínacím skľučovadlom a s paletou na ňom rozoberateľne fixovateľnou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3520

Dátum: 08.03.2005

Autor: Nie Peter

MPK: B23Q 16/00, B23H 7/26, B23Q 1/00...

Značky: skľučovadlom, rozoberateľné, upínacie, paletou, fixovateľnou, upínacím, zariadenie

Text:

...ktorý je určený na záber s vybraníma/alebo vyvýšením príslušného centrovacieho čapu, aby bolo možnetento centrovací čap ako zatiahnut V smere Z do centrovacej drážky, tak aj prítlačiť k druhému boku drážky upravenému na centrovanie.Výhodné formy uskutočnenia a ďalšie vytvorenia predmetuvynálezu sú opísané v závislých nárokoch 2 ~ 11.V nasledujúcom je s odkazom na pripojené výkresy bližšie objasnené príkladné uskutočnenie upinaeieho zariadenia...

5,6-Dialkyl-7-amino-triazolopyrimidíny, spôsob ich výroby a ich použitie na ničenie choroboplodných húb ako aj prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7818

Dátum: 08.03.2005

Autori: Schäfer Peter, Schieweck Frank, Scherer Maria, Wagner Oliver, Blettner Carsten, Strathmann Siegfried, Schöfl Ulrich, Gewehr Markus, Niedenbrück Matthias, Schwögler Anja, Müller Bernd, Stierl Reinhard, Grammenos Wassilios, Tormo I Blasco Jordi, Grote Thomas, Rheinheimer Joachim

MPK: C07D 487/00, A01N 43/00

Značky: obsahom, ničenie, výroby, použitie, spôsob, prostriedky, 5,6-dialkyl-7-amino-triazolopyrimidíny, choroboplodných

Text:

...bez rozpúšťadla alebo ju uskutočniť v chlórbenzéne, xyléne, dimetylsulfoxide, N-metylpyrolidóne. Zvlášť výhodné bázy sú terciárne aminy ako je triizopropyletylamín, tributylamín, N-metylmorfolin alebo Nmetylpiperidín. Teploty sú medzi 50 a 300 °C, výhodnejšie oci 50 do 180 °C, ak saBázy sa vo všeobecnosti používajú v katalytických množstvách, možné je ale ich použit aj vekvímolárnych množstvách, v nadbytku alebo eventuálne ako...

Prístroj na miešanie a vypúšťanie kostného cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7612

Dátum: 08.03.2005

Autor: Foster David

MPK: B01F 13/00, A61F 2/00

Značky: kostného, miešanie, vypúšťanie, prístroj, cementů

Text:

...pomáha manipulácii sventilom V rámci prístroja a poskytuje jednoduchý prostriedok pre pohyb ventilu pozdĺž pozdĺžnej osi prístroja.0020 Je možné medzi prvým koncom adruhým koncom zabezpečiť viac než jeden Výstupný otvor, čím sa umožní pripojenie množstva striekačiek tak, že operatér môže naraz plniť viac nežjednu striekačku. Týmto spôsobom tento vynález dosahuje ľahší prenos zmiešaného cementu do viac výtlačných striekačiek alebo podobne, s...

Vylepšený prístroj pre elektricky sprostredkované podávanie terapeutických prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19086

Dátum: 08.03.2005

Autori: Masterson Steven, Hannaman Andrew, Bernard Robert

MPK: A61N 1/30, A61N 1/32, A61N 1/08...

Značky: podávanie, elektricky, prostriedkov, terapeutických, prístroj, sprostredkované, vylepšený

Text:

...Delivery,EMTAD) bezpečným, konzistentným a nenákladným spôsobom. Tento vynález umožňuje účinné intramuskulárne, intradermálne, a/alebo podkožné podávanie terapeutických alebo preventívnych prostriedkov, ako napríklad nukleových kyselín, liečiv, protilátok a proteínov.0008 Vjednom hľadisku je poskytnutý prístroj na dodávanie elektrického poľa, ktorý uľahčuje intracelulárne podávanie terapeutického prostriedku do vopred určeného miesta v...

Spôsob liečby porúch a ochorení spojených s hyperlipidémiou a hypercholesterolémiou pri minimalizácii vedľajších účinkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13749

Dátum: 07.03.2005

Autor: Rader Daniel

MPK: A61K 31/445, A61K 31/21, A61K 31/405...

Značky: poruch, spojených, hyperlipidémiou, hypercholesterolémiou, minimalizácii, účinkov, ochorení, liečby, spôsob, vedľajších

Text:

...Light®, Bristol-Myers Squibb) a colestipol hydrochlorid (Colestid®, The Upjohn Company). Keď sa berú orálne, tieto pozitívne nabité živice sa viažu na negatívne nabité žlčové kyseliny V čreve. Pretože živice sa nemôžu absorbovať z čreva, exkretujú sa nesúc so sebou žlčové kyseliny. Použitie takýchto živic však prinajlepšom len znižuje hladiny cholesterolu V sére o približne 20 a je spojené s gastrointestinálnymi vedľajšími účinkami,...

Príprava komplexov platiny (II)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5625

Dátum: 07.03.2005

Autor: Du Preez Jan Gysbert Hermanus

MPK: C07F 15/00

Značky: platiny, komplexov, príprava

Text:

...uskutočňuje pri teplote v rozsahu 30 °C ž 90 °C, výhodne 50 °C až 70 °C,najvýhodnejšie pri 60 °C.0033 Vynález sa tiež týka spôsobu prípravy komplexu oxalatoplatiny (ll) obsahujúceho neutrálny bidentátový ligand, ako je oxalipíatina, kde spôsob zahŕňa krok reakcie komplexu halogenoplatiny obsahujúceho neutrálny bidentátový ligand, zvyčajne komplexu halogenoplatiny (ll) obsahujúceho neutrálny bidentátový ligand, soxalátom kovu iným ako oxalát...

MTP INHIBUJÚCE ARYLPIPERIDÍNY ALEBO ARYLPIPERAZÍNY SUBSTITUOVANÉ 5-ČLENNÝMI HETEROCYKLAMI

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5093

Dátum: 07.03.2005

Autori: Roevens Peter, Meerpoel Lieven, Backx Leo Jacobus, Viellevoye Marcel, Van Der Veken, Linders Joannes, Jaroskova Libuse

MPK: C07D 233/00, A61P 19/00, C07D 249/00...

Značky: heterocyklami, arylpiperazíny, substituované, 5-člennými, inhibujúce, arylpiperidíny

Text:

...aterogénneho potenciálu profilu plazmových Iipidov0006 Dve izofomiy apolipoproteinu (apo) B, apo B-48 a apo B-100, sú dôležitými proteínmi v ľudskom metabolizme lipoproteínov. Apo B-48, ktorý zodpovedá približne 48 veľkosti apo B-IOO na géloch tvorených dodecylsulfátom sodným-polyakrylamidom, je u ludí syntetizovaný v čreve. Apo B-48 je nevyhnutný pre zostavenie chylomikrónov, a preto má nenahraditelnú úlohu v črevnej absorpcii tukov...

Žiletka na holenie s doplnkovou čepeľou na jemné upravovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4990

Dátum: 07.03.2005

Autori: Provost Craig, Gray Michael

MPK: B26B 21/00

Značky: čepeľou, upravovanie, jemné, žiletka, doplňkovou, holenie

Text:

...1, zobrazujúcu vymeniteľné čepele, oddelené od rúčky.0012 Obrázok 3 zobrazuje náhľad na jednotku s čepeľami žiletky0013 Obrázok 4 zobrazuje náčrt zostavenia žiletky z obrázku 3 na0014 Obrázok 5 zobrazuje pohľad zozadu na zostavenie na jemné upravovanie z obrázku 4.0015 Obrázok 6 zobrazuje pohľad zdola na zostavenie na jemné upravovanie z obrázku 4.0016 Obrázok 7 zobrazuje pohľad spredu na zostavenie na jemné upravovanie z obrázku 4.0017...

Automatické infúzne zariadenie pre postupné zavádzanie dvoch roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10937

Dátum: 07.03.2005

Autor: Brinon Thierry

MPK: A61M 5/14, A61J 1/00

Značky: zavádzanie, infúzne, zariadenie, automatické, dvoch, postupné, roztokov

Text:

...druhou komorou, pričom v druhej dráhe prúdenia je upravený vratný uzáver prúdenia, pričom uvedený uzáver je v dôsledku rozdielu tlakov medzi homým tokom a dolným tokom dmhej dráhy prúdenia schopný zabrániť prúdeniu druhého roztoku pri zavádzaní obsahu horného objemu aumožniť prúdenie druhého roztoku pri zavádzaní obsahu dolného objemu.0008 Vynález bude zrejmý vďaka nasledujúcemu opisu spolu s priloženými výkresmi, ktoré znázorňujú rôzne...

Deriváty tetrahydropyridoindolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3823

Dátum: 07.03.2005

Autori: Fretz Heinz, Hilpert Kurt, Fecher Anja, Riederer Markus

MPK: A61K 31/4353, A61P 11/00, A61P 35/00...

Značky: deriváty, tetrahydropyridoindolu

Text:

...k profylaxii a na liečenie alergických chorôb, ako je astma, alergická rinitida alebo alergická konjuktivitída(GB 2388540). Kyle F. et al dále uvádza V dvoch prihláškach0006 Okrem toho bola publikovaná orálna biologická dostupnosť Ramatrobanu a jeho schopnosť inhibovať in vitro eosinofilnoú migráciou, indukovanou prostaglandinom D 2 (Journal ofPharmacology and Experimental Therapeutics, 305(l), str. 347 352 (2003.OOO 7 Teraz bolo zistené, že...

Holografický nosič dát a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3805

Dátum: 07.03.2005

Autori: Ehreke Jens, Muth Oliver, Löer Thomas, Seidel Rainer, Knebel Michael

MPK: B42D 15/10, G03H 1/00, B32B 33/00...

Značky: výroby, nosič, holografický, spôsob

Text:

...pomocou spôsobu podľa vynálezu na pripravuuvedeného nosiča dát, v ktorom priamo na vnútornú vrstvu nadväzujúca vrstva pred Iamináciou na svojom povrchu priliehajúcom k vnútornej vrstve je drsná,čo v laminovanom stave spôsobí posun vlnových dĺžok vytvoreného obrazu0011 Nosič dát podľa vynálezu má vyššiu bezpečnost voči falšovaniu pri uvedených možnostiach dizajnu. Spôsob podľa vynálezu nie je náročný ani na náklady, ani na materiál a je možné...

Zariadenie na otáčavé spojenie dvoch koaxiálnych spojovacích prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284432

Dátum: 07.03.2005

Autori: Russ Erich, Schröppel Werner

MPK: F16H 57/02

Značky: spojenie, zariadenie, dvoch, koaxiálnych, prvkov, spojovacích, otáčavé

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na otáčavé spojenie dvoch koaxiálnych spojovacích prvkov, ktoré zahrnuje otáčavé ložisko medzi spojovacími prvkami na zachytávanie axiálnych a radiálnych zaťažení a vychyľovacích momentov, ako aj pohon spojený s oboma spojovacími prvkami na ich otáčanie proti sebe navzájom, pričom rám pohonu je pripevnený k prvému spojovaciemu prvku, zatiaľ čo jeho rotor zaberá cez pastorok alebo závitovku s ozubením na boku krytu druhého...

Nakladací prvok na manipuláciu so škatuľami vidlicovým stohovacím vozíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284431

Dátum: 07.03.2005

Autor: Dickner Allan

MPK: B65D 19/40, B65D 25/24

Značky: prvok, vozíkom, vidlicovým, škatuľami, nakládací, stohovacím, manipuláciu

Zhrnutie / Anotácia:

Nakladací prvok (1) v podstate s profilom L je spoločne s príslušným nakladacím prvkom usporiadaný na spodku škatule (3), pričom každý prvok je vyhotovený na jednom z dvoch zodpovedajúcich paralelných spodkových okrajov (3a. 3b) škatule. Nakladacie prvky sú prichytené a tesne priliehajú ku škatuli pomocou obvodových pásikov (5) alebo baliacej fólie a tieto prvky môžu tvoriť podpery škatule. Jedno rameno (2) sekcie L je vybavené aspoň dvomi...

Farmaceutický prostriedok na použitie v aerosólovom inhalátore, aerosólový inhalátor a spôsob plnenia aerosólového inhalátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 284430

Dátum: 07.03.2005

Autori: Lewis David, Brambilla Gaetano, Meakin Brian, Garzia Raffaella, Ganderton Davis, Ventura Paolo

MPK: A61K 9/72, A61K 9/12

Značky: použitie, spôsob, inhalátora, prostriedok, aerosolového, plnenia, inhalátore, farmaceutický, aerosólovom, inhalátor, aerosolový

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok na použitie v aerosólovom inhalátore zahrnuje účinný materiál, hnací plyn, obsahujúci hydrogénfluóralkán a spolurozpúšťadlo. Farmaceutický prostriedok ďalej zahrnuje málo prchavú zložku, ktorá sa pridá na zvýšenie hmotnostného stredného aerodynamického priemeru (MMAD) aerosólových častíc pri uvedení inhalátora do činnosti. V dôsledku pridania málo prchavej zložky môže byť MMAD aerosólových častíc porovnateľný s MMAD...

Spôsob výroby citalopramu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284428

Dátum: 07.03.2005

Autori: Sbrogió Federico, Villa Marco, Dancer Robert

MPK: C07D 307/87

Značky: výroby, citalopramu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby citalopramu vzorca (I), v ktorom sa zlúčenina všeobecného vzorca (II), kde Z je jód, bróm, chlór alebo CF3-(CF2)n-SO2-O-, n je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alebo 8, podrobí kyanidovej výmennej reakcii s kyanidovým zdrojom, výsledný surový citalopramový produkt sa voliteľne podrobí počiatočnej purifikácii a následne sa naň pôsobí činidlom tvoreným amidovou skupinou alebo skupinou podobnou amidu, reakčná zmes sa potom podrobí...

Spôsob výroby kyseliny nikotínovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 284427

Dátum: 07.03.2005

Autori: Zacher Uwe, Chuck Roderick John

MPK: C07D 213/78, C07D 213/60, C07D 213/79...

Značky: kyseliny, nikotínovej, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kyselina nikotínová sa získava rozprašovacím sušením vodných roztokov nikotinátu amónneho. Kyselina nikotínová sa môže prípadne zbaviť zvyškového nikotinátu amónneho následným termickým spracovaním vo fluidnej vrstve alebo spracovaním za zníženého tlaku pri nízkej teplote. Postup je zvlášť vhodný na spracovanie reakčnej zmesi získanej pri oxidácii 3-metylpyridínu vzdušným kyslíkom, pričom amoniak a prípadne aj voda sa môžu recyklovať.

Upínacie zariadenie na uvoľniteľné spojenie dvoch profilových kusov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284425

Dátum: 07.03.2005

Autori: Züllig Kurt, Strässle Marcel

MPK: F16B 7/04

Značky: zariadenie, profilových, upínacie, dvoch, spojenie, kusov, uvolnitelné

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie zariadenie slúži na uvoľniteľné spojenie dvoch profilových kusov, pričom je možné zaviesť a zafixovať vkladacie jadro (1) do prvého z profilových kusov, v ktorom vkladacom jadre axiálne pohyblivé šmýkadlo (7) nesie dva otočné upínacie prvky (11), každý so západkou (13 14), ktorý sa dá zaviesť prinajmenšom čiastočne do otvoru druhého profilového kusa (15), aby sa vyvinul upínací tlak na ten úsek druhého profilového kusa (15), ktorý...