Archív za 2005 rok

Strana 64

Zosilnený konzolový stĺp a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6886

Dátum: 24.03.2005

Autori: Solařík Martin, Chalabala Jiří, Pencík Jan, Klusáček Ladislav

MPK: E04B 1/20, E04G 23/02

Značky: stĺp, zosilnený, výroby, spôsob, konzolový

Text:

...vyhotovení sú otvor s kotviacim díelcom usporiadané v homej časti stĺpového prvku v oblasti odkiaľ z nej vybiehajú konzoly.V ďalšom výhodnom vyhotovení je stĺp opatrený štyrmi predpínacímí kotviacimi lanamí, pričom sú po každej strane stĺpového prvku usporiadané dve lana, ktorých konce sú usporiadané v kotviacej trubici a odtiaľ sú lana usporiadané šikmo po strane osy ku kotvám v základe.Ďalším predmetom vynálezu je spôsob výroby zosilneného...

Kompozícia solifenacínu alebo jeho soli na použitie v pevnej formulácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13185

Dátum: 24.03.2005

Autori: Murayama Daisuke, Yasuji Takehiko, Sugihara Akio, Masaki Katsuhiro

MPK: A61K 31/439, A61K 9/20

Značky: formulácií, solifenacínu, kompozícia, pevnej, použitie

Text:

...komisiou pre farmaceutické záležitosti, Revísion of Guideline about Impurities in New DrugProducts containíng Nove Active Pharmaceutícal IngredientsSolifenacín sukcinát podľa vynálezu bol pripravený procesom granulácie na fluidnom lôžku za obvyklých a v obore známych podmienok. Súčasne boli vyrobené tablety obsahujúce Solifenacín sukcinát, ktoré sú vynikajúcim terapeutickým činidlom využiteľnom pri liečbe polakisúrie a močovej inkontínencie....

Vákuové kalibračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5823

Dátum: 24.03.2005

Autor: Schmidt Rainer

MPK: B29C 47/90, B29C 35/00

Značky: vákuové, zariadenie, kalibračné

Text:

...zariadenie v pohľade zvrchu aObr. 7 principiálny náčrtok vákuového kalibračného zariadenia.0022 Obr. 1 znázorňuje vodnú nádrž Q ako podstatnú časť vákuového kalibračného zariadenia podľa tohto vynálezu. ktorá je veľkým počtom vo vzájomnom odstupe od seba rovnobežne usporiadaných stieracích prvkov gg.1, 2 o.2,gt).n rozdelená na jednotlivé čiastkové komory QA,12.2.12.n 1. Na obr. 1 nie sú kvôli prehľadnosti znázornené čelné uzávery a veko,...

Syntéza bortezomibu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16247

Dátum: 24.03.2005

Autori: Chiu Fang-ting, Munk Stephen, Lo Young, Bishop John, Pickersgill Fraser, Kulkarni Vithalanand, Ammoscato Vince

MPK: C07F 5/02, C07F 5/04

Značky: bortezomibu, syntéza

Text:

...103 5241 (1981) Shenvi, patent Spojených štátov č. 45377730007 Matteson a Sadhu, patent Spojených štátov č. 4525309 (1985),opisujú zlepšený postup homologácíe esterov kyseliny boritej prešmykom medziproduktu boritanového komplexu v prítomnosti Lewisovej kyseliny ako katalyzátora. Udáva sa, že Lewisova kyselina podporuje prešmykovú reakciu a minimalizuje epimerizáciu na alfa-atóme uhlíka. Avšak pre optimálne výsledky je nutné prísne...

Monohydrochlorid 8-hydroxy-5-[(R)-1-hydroxy-2-[[(1R)-2-(4-metoxyfenyl)-1- metyletyl]amino]-etyl]-2(1H)-chinolinónu v kryštalickej forme a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4159

Dátum: 24.03.2005

Autori: Pighi Roberto, Pivetti Fausto

MPK: A61K 31/47, C07D 215/00, C07D 207/00...

Značky: metyletyl]amino]-etyl]-2(1h)-chinolinónu, spôsob, formě, kryštalickej, 8-hydroxy-5-[(r)-1-hydroxy-2-[[(1r)-2-(4-metoxyfenyl)-1, přípravy, monohydrochlorid

Text:

...8-hydroxy-5-(1 R)1-hydroxy-2-(1 R)-2-(4-metoxyfenyl)-1-metyletyljamínoetyI-2(1 H)-chinolinón monohydrochlorid. ktorý sa získa napríklad spôsobom opisovanom vEP 0147719 kryštalizáciou zo zmesi etanolu, vody a izopropyléteru,z vhodného rozpúšťadla.0032 Vhodné rekryštalizačné rozpúšťadlo je protické rozpúšťadlo ako etanol, izopropanol alebo ich zmesí s vodou. Výhodné rozpúšťadlo je zmes etanolu s vodou.0033 Najvhodnejšie rekryštalizačné...

Bubnové puzdro

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3988

Dátum: 24.03.2005

Autori: Schliwa Enrico, Brauer Hans-georg, Huege Carsten, Koellner Harald

MPK: E05F 11/38, E05F 15/16

Značky: puzdro, bubnové

Text:

...Vtomto pripade môže byť nosná časť s integrovaným puzdrom pre bubon s lanom vyrobená vjednom pracovnom kroku. Tým odpadne montáž oddelenéhopuzdra pre bubon s Ianom. Ďalšou prednosťou je, že nie je potrebné tesnenie oproti suchému priestoru, pretože puzdro pre bubon s lanom tvorí stavebnú jednotku s nosnou časťou. Tým sa môže spoľahlivo zabrániť prenikaniu vlhkosti z mokrého do suchého priestoru v oblasti puzdra pre bubon s lanom.0017 Podľa...

Syntéza borónových esterov a kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10472

Dátum: 24.03.2005

Autori: Ammoscato Vince, Geiser Achim, Lo Young, Hett Robert, Chui Fang-ting, Bishop John, Munk Stephen, Koellner Christoph Amcis Ag, Pickersgill Fraser, Gomez Jean-marc, Kulkarni

MPK: C07F 5/02

Značky: esterov, syntéza, borónových, kyselin

Text:

...uhlíkovom atóme. Aj ked na dosiahnutie optimálnych výsledkov je nutné dôsledné vylúčenie vody a starostlivá kontrola stechiometrie Lewisovej kyseliny. Tieto vlastnosti vedú k tomu, že je obtiažne reakciu uskutočniť úspešne v priemyselnom merítku a obmedzujú dostupnosť farmaceuticky dôležitých borónových esterových a kyselinových zlúčenin, ako je bortezomib. Tak zostáva v danej problematike potreba zlepšeného spôsobu produkcie borónových...

Snímateľný rúrkový zásobník pre strelnú zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3471

Dátum: 24.03.2005

Autor: Kaewpinyo Pinyo

MPK: F41C 7/00

Značky: strelnú, snímatelný, rúrkový, zásobník, zbraň

Text:

...má jeden koniec. ktorý má tvar skrutky (13) alebo je Llpevnený ako nadstavec (neznázornený) na jeden koniec rúrky (2) zásobníka pomocouĎalší koniec uzamykacej rúrky (l l) je rad prstových zarážok ( l 4) Inąjúcich nepatrné zakrivenie na držanie achránenie náboja pred vyhodením z rúrky (2) zásobníka kým vonkajšia rúrka (12) je stlačená s rúrkovou pružinou (15) aby držala proti prstovej zarážke avnútri uzamykacej rúrky (11) má nárazovú tyčku...

Jednonádobový postup výroby 1,2-benzizoxazol-3-metánsulfónamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20626

Dátum: 24.03.2005

Autori: Ueno Yoshikazu Dainippon Sumitomo Pharma, Ishikura Tsutomu Dainippon Sumitomo Pharma Co

MPK: C07D 261/20

Značky: výroby, jednonádobový, 1,2-benzizoxazol-3-metánsulfónamidu, postup

Text:

...a pri ktorom sa zistilo že pri použití 1,2-dichlóretánu ako rozpúšťadla môže byť 1,2-benzizoxazol-3 metánsulfónamid vyrábaný jednonádobovým systémom 2 1,2 benzizoxazol-3-octovej kyseliny ako východiskovej zlúčeniny, bez izolácie medziproduktov (napr. 1,2-benzizoxazol-3-metánsulfonátu sodného, atď.) V pevnej forme v každom kroku, a keď sú ako rozpúšťadlá použité voda a 1,2-dichlóretán, môže byť 1,2 benzizoxazol-3-metán-sulfónamid vyrábaný...

Brzdový kotúč pre vysoké namáhanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1176

Dátum: 24.03.2005

Autori: Zima Radim, Vampola Vladimír, Martinásek Marek

MPK: F16D 65/12

Značky: vysoké, brzdový, namáhanie, kotúč

Text:

...p leží v rozsahu p(B,C)01, konštanty Kl,K 2 a K 3 v rozsahu Kl-70-150, K 2 O 130a K 3-lOO 20 a U 2 je hodnota druhého obvodového uhla.Brzdový kotúč je tvorený výhodne, pokiaľ je nosná doska po svojom obvode vybavená minimálne tromi pravidelnými tvarovými rezmi.Tvarové rezy sú výhodne uskutočnené, ak má ich prostredný bod vzdialenosť od osi otáčania upravenú v rozsahu od 0,8 do 0,95 násobku vonkajšieho polomeru nosnej dosky.Posledný bod...

GAS1 univerzálny líder

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8295

Dátum: 24.03.2005

Autor: De Wildt Rudolph

MPK: C07K 14/395, C12N 15/10, C12N 15/09...

Značky: univerzálny, líder

Text:

...a blokujú väzbu TNF-o na jeho receptor TNF R 1 v ELISA teste na väzbu receptora. Protilátky dAb TAR 1-53, 57 a 62 blokujú cytotoxickú aktivitu TNF-u na bunkách L 929.0037 Podľa použitia vo vynáleze sa sekrečný signálny peptid GAS vzťahuje na sekrečný signálny peptid povrchového glykoproteínu GAS 1 u S. cerevisiae (Nueoffer a spol., 1990, Mol. Cell Biol., 11 27-37). Sekrečný signálny peptid GAS 1 podľa použitia vo vynáleze sa vzťahuje na...

Mikrofluidizované emulzie typu olej vo vode a očkovacie kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14673

Dátum: 24.03.2005

Autori: Dominowski Paul Joseph, Mannan Ramasamy Mannar, Krebs Richard Lee, Klose Pamela Kay

MPK: A61K 39/02, A61K 39/39, A61K 39/12...

Značky: mikrofluidizované, emulzie, kompozície, očkovacie

Text:

...polymćry, derivatizované polysacharídy a bakteriálne toxíny, ako cholerový toxín a labilný toxín E. coli (LT).Niektoré z najznámejších adjuvancií sú kombináciou nečasticových imunomodulátorov a časticových látok, ktoré majú adjuvantnej formulácii dodávať depotný účinok. Napríklad FCA má súčasne imunomodulačné vlastnosti zložiek Mycobacterium ruberculosis a dlhodobý depotný účinok olejových emulzií.Olejové emulzie sa ako adjuvancia vo...

Spôsob a medziprodukty vhodné na prípravu statínov, najmä rosuvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7377

Dátum: 23.03.2005

Autori: Wiffen Jonathan William, Moody David John

MPK: C07D 309/00, A61K 31/505, C07D 405/00...

Značky: statínov, rosuvastatínu, spôsob, přípravu, vhodné, medziprodukty, najmä

Text:

...Keď sú chrániace skupiny P 1 a Pz rôzne, toto môže svýhodou umožniť selektívne odstránenie len Pl alebo PZ. Ked sú Chrániace skupiny P a PZ rôzne, P je s výhodou tetrahydropyranyl, benzyl alebo siIyI a PZ je metyl. Ked sú chrániace skupiny P a P 2 rôzne, P 1 je s väčšou výhodou benzyl alebo siIyI a PZ jeMedzi chrániace skupiny, ktoré môžu predstavovať R 3 a R 4, patria Chrániace skupiny amínov, ktorých príklady sú všeobecne známe v danej...

Zobrazovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13639

Dátum: 23.03.2005

Autor: Tůma Jan

MPK: G09F 9/00

Značky: zariadenie, zobrazovacie

Text:

...tvar príslušných stvárňovaných prvkov suchého zipsu trojdimenzionálne. Týmto spôsobom je možné sveľkou tvarovou voľnosťou spôsobom-3 atramentovej potlače zhotoviť háčikové prvky, prvky hrlbíkových hlavičiek, slučkové prvky a pod.Výhodnejšie je prvý plošný substrát zhotovený zplastu, predovšetkým z termoplastu. Altemativne môže byť prvý plošný substrát zhotovený aj zduroplastu, predovšetkým v pripade prvkov suchého zipsu zhotovených bez...

Použitie železnatých iónov na zvýšenie imunoreaktivity imunoglobulínových prírpavkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13412

Dátum: 23.03.2005

Autori: Dimitrov Jordan, Vassilev Tchavdar

MPK: A61P 31/04, A61K 39/395, C07K 16/00...

Značky: zvýšenie, použitie, iónov, imunoglobulinových, imunoreaktivity, prírpavkov, železnatých

Text:

...prechodného kovu môže byť podávaný samostatne alebo s inhibítorom NO syntetázy a vorganizme pôsobí prostredníctvom odstraňovanie oxidu dusnatého (NO). Citovaný vynález je založený len na supresívnom účinku na NO hladiny a je namierený na liečbu hypotenzie pri septickom šoku, pri ktorom nadbytok NO prispieva k patofyziológii stavu.0013 Zpráce Nordströma, D. et al (1997), Rheumatol. Int. 17 67-73, je známe, že v priebehu skúmania reakcie...

Zariadenie na výrobu polovýrobkov zásobníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13278

Dátum: 23.03.2005

Autor: Gustafsson Per

MPK: B29C 65/18, B29C 65/04, B29L 9/00...

Značky: zariadenie, výrobu, zásobníkov, polovýrobkov

Text:

...spojovacích častí vymedzujúcich uvedené polovýrobkyzásobníkov, kde každý nástroj obsahuje základový prvok, ktorý je pevnenamontovaný na nástrojový držiak, a záberový prvok, ktorý je otočný okolo osi vzhľadom k základovému prvku na ovládanie nástroja medzi uzavretou polohou a otvorenou polohou, pričom nástroj je pohyblivý do uzavretej polohy pre zaistenie záberu s materiálovým pásom, záberový prvok má proñlovú štruktúru,ktorá je podopretá...

Vybrané CGRP-antagonisty, spôsob ich výroby a ich použitie ako liečivá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6288

Dátum: 23.03.2005

Autori: Arndt Kirsten, Schaenzle Gerhard, Rudolf Klaus, Dreyer Alexander, Santagostino Marco, Mueller Stephan Georg, Doods Henri, Stenkamp Dirk, Paleari Fabio, Lustenberger Philipp

MPK: A61P 25/00, A61K 31/551, C07D 401/00...

Značky: liečivá, vybrané, použitie, cgrp-antagonisty, výroby, spôsob

Text:

...CM-alkinyl-sulfonyl-Cm-alkylamino,CM-alkinyl-sulfonyl-Cg.ó-alkenylamino, CM-alkinyl-sulfonyl-C-çalkinylamino, aminosulfonyl, CM-alkyl-aminosulfonyl, di-(C 16-alkyl)-a 1 ninosulfonyl, C 3-ó-alkenylaminosulfonyl, di(Cgg-alkenyl)-aminosulfonyl, Cgł-alkinylmninosulfonyl- alebo di-(C 3.5-a 1 kinyl)-aminosul fonyls podmienkou, že v prípade, že žiadna zo skupín D, E, G, M a Q neznamená atóm(i) R neznamená atóm vodíka, ak Rb ako aj R...

Aplikačná forma odolná voči narušeniu obsahujúca adsorbent a protichodne pôsobiace činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5265

Dátum: 23.03.2005

Autor: Abreu Osvaldo

MPK: A61K 9/14

Značky: protichodne, obsahujúca, odolná, forma, aplikačná, voči, narušeniu, pôsobiace, činidlo, adsorbent

Text:

...obore však pretrváva.Vynález sa týka farmaceutických kompozíc a aplikačných foriem, ktoré obsahujú účinnú látku, adsorbent a protichodne pôsobiace činidlo. Vynález sa tiež týka spôsobovvýroby takých kompozíc a aplikačných foriem. Vynález sa ďalej týka spôsobov liečeniapacienta pomocou takých farmaceutických kompozíc a tiež kitov, ktoré také farmaceutické kompozície alebo aplikačné formy obsahujú spolu s pokynmi na použitie kompozície alebo...

Proces a prechodné zlúčeniny užitočné pri príprave statínov, zvlášť Rosuvastatinu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11741

Dátum: 23.03.2005

Autori: Wiffen Jonathan William, Moody David John

MPK: A61K 31/505, C07D 309/30, C07D 309/10...

Značky: zlúčeniny, užitočné, přechodné, proces, přípravě, rosuvastatínu, zvlášť, statínov

Text:

...skupiny ktorých príklady sú dobre známe v doterajšom stave techniky. Konkrétne príklady zahŕňajú benzylové skupiny,karbamáty (ako je CBZ, Boc, Fmoc), fosfát, tiofosfát, silylové skupiny a v prípade, že sú R 3 a R spoločne jednou ochrannou skupinou, imínovú skupinu.0008 Hydroxylácia zlúčenin podľa vzorca (1) môže byť dosiahnutá metódami známymi v doterajšom stave techniky na nahradenie halo skupiny so zdrojom hydroxidu. Je uprednostňované aby...

Spojka, predovšetkým pre motorové vozidlo, ktorá obsahuje zdokonalený mechanizmus s krytom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4775

Dátum: 23.03.2005

Autor: Dubois Bernard

MPK: F16D 13/58

Značky: krytom, spojka, ktorá, zdokonalený, motorové, mechanizmus, predovšetkým, obsahuje, vozidlo

Text:

...mechanizmu spojky.0014 Preto je predmetom tohto vynálezu spojka vyššie menovaného typu,ktorá obsahuje aspoň jeden prvok výstuže namontovaný na kryt tak, aby zvýšiltuhost tohto krytu aspoň v oblasti krytu, ktorá je vystavená tlakovej sile.0015 Deformácia krytu sa tedaobmedzí pomocou namontovaného prvku svýstuže, ktorý môže byt upevnený na kryt pomocou jednoduchého náradia,ktoré je možné ľahko začlenlt do klasických výrobných prostriedkov...

Spôsob výroby lista vrtule ventilátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11309

Dátum: 23.03.2005

Autori: Anderegg Kurt, Wilde Dirk

MPK: B29C 70/48, B29D 99/00, B29C 70/86...

Značky: lišta, spôsob, vrtule, ventilátora, výroby

Text:

...dutej komory, a teda ďalšie hmotnostné rozdiely medzi jednotlivými krídlami vrtule. Vníkajúca voda alebo tvorba ľadu v dutom priestore môže ďalej viesť knežiadúcim vibráciám a rezonanciám.Spojovacie švy sú naviac potenciálnymi zoslabnutými miestamištruktúry a majú sklon na vytváranie trhlín, spôsobených napríkladPre odvodňovanie sú potrebné otvory na vonkajšej strane lista vrtule. Tie sú však účinné iba pri otáčaní a môžu byť príčinou...

Spôsob vypočítania požadovanej výkonnosti torického očného implantátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3999

Dátum: 23.03.2005

Autori: Hong Xin, Zhang Xiaoxiao, Harris Blake, Hill Warren, Hoffman James

MPK: A61F 2/16

Značky: očného, vypočítania, požadovanej, implantátů, spôsob, torického, výkonnosti

Text:

...podľa Lasika. Vyššie uvedené spôsoby poskytovali hodnotenie pre korekčnú účinnosť. Avšak neuspeli pri poskytovaní priameho návodu pre chirurgov v pojmoch ako viesť operáciu správne k optimálnym refrakčným výsledkom. Navyše tieto modely neobjasňujú umiestnenie šošovky v oku. US-A-2003/0214628 uvádza spôsob výkonnostného výpočtu pre torický očný implantát spoločne s predvýznakovou časťou patentového nároku l, ktorý nasleduje.spôsob...

Ventilovaná cigareta s filtrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284470

Dátum: 23.03.2005

Autori: Mentzel Edgar, Henning Paul Georg, Seidel Henning

MPK: A24D 3/04

Značky: cigareta, filtrom, ventilovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je ventilovaná cigareta s filtrom s obaleným tabakovým povrazcom a s filtrom (7) vybaveným ventilačným prostriedkom, ktorý pozostáva z dvoch častí (3, 4) filtra. Ventilačné prostriedky sú usporiadané v oblasti časti (3) filtra zo strany tabakového povrazca. Časť (3) filtra zo strany tabakového povrazca je jednodielnym filtračným segmentom a časť (4) filtra zo strany úst je dvojdielnym filtračným segmentom s jadrom (1) a plášťom (2),...

Synergické zmesi stabilizátorov, kompozície, ktoré ich obsahujú a ich použitie na stabilizáciu organických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284469

Dátum: 23.03.2005

Autor: Gugumus Francois

MPK: C08K 13/02, C08K 5/34

Značky: stabilizáciu, kompozície, organických, použitie, obsahujú, stabilizátorov, materiálov, synergické, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa synergické zmesi stabilizátorov, ktoré obsahujú zložku a) a napríklad zložku b), pričom zložkou a) je aspoň jedna zlúčenina všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je vodík alebo metyl, R2 je priama väzba alebo (C1-C10)-alkylén a n1 je číslo od 2 do 50, a zložkou b) je aspoň jedna zlúčenina všeobecných vzorcov (IIa a IIb), kde n2 a n2* znamenajú číslo od 2 do 50. Ďalej sa opisuje spôsob stabilizácie organického materiálu pri použití...

Spôsob výroby biokatalyzátora z polyvinylalkoholu a mechanicky vysokostabilný biokatalyzátor z polyvinylalkoholu vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284467

Dátum: 23.03.2005

Autori: Vorlop Klaus-dieter, Jekel Maren

MPK: C08L 29/04, C08J 3/075

Značky: biokatalyzátor, spôsob, vyrobený, vysokostabilný, výroby, spôsobom, biokatalyzátora, týmto, polyvinylalkoholů, mechanicky

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby biokatalyzátora s biologickým materiálom vo forme mikroorganizmov, enzýmov, spór a/alebo buniek, včleneným do gélu z polyvinylalkoholu, ktorý zahrnuje nasledujúce kroky: a) použitie vodného roztoku polyvinylalkoholu so stupňom hydrolýzy => 98 % mol., b) pridanie prísady, ktorá je po pridaní vo vodnom roztoku polyvinylalkoholu rozpustená a pri skoncentrovaní vytvorí oddelenú, jemne rozdelenú a vodu obsahujúcu fázu,...

Kompozície alkylovaných zlúčenín PANA a DPA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20412

Dátum: 23.03.2005

Autori: Ribeaud Marc, Chasan David Eliezer, Aebli Beat Michael, Evans Samuel

MPK: C08K 5/18, C10M 133/12

Značky: zlúčenín, kompozície, alkylovaných

Text:

...US 2530769 sa týka zmesných derivátov difenylamínuPredložený vynález sa týka kompozície alkylovaných difenylamínov, ktorá má zlepšené vlastnosti, ako je napríklad rozpustnosť v minerálnom oleji, pre zamýšlané technické aplikácie. Toto zlepšenie sa dosahuje zmiešanlm N-a-naftyl-N-fenylamínu(PANA) alkylovaného aspoň jedným substituentom vybraným zo skupiny, ktorú tvorí 2,4-dimetyl-2-heptyl-1-fenyletyl a 2-fenyI-2-propyl, s difenylamínom...

Odkvapnica bez koncových uzáverov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8193

Dátum: 23.03.2005

Autor: Rauscher Martin

MPK: E06B 3/30, E06B 7/26

Značky: uzáverov, koncových, odkvapnica

Text:

...sa rozprestiera odkvapnica len na oblast presahu rámu a nesíaha až do oblasti lomu vonkajšieho rámu. Umelohmotná koľajnica tvoriaca základ pre kovový profil, pôsobiaci ako pripojená clona, sa naskmtkuje na vonkajšej strane v oblasti presahu spodného vonkajšieho rámu na prednostne vertikálnu plochu. Termické oddelenie odkvapnice avonkajšieho rámu je pritom veľmi výrazné, nakoľko drevený priečny profil zostáva sformovaný neoslabený ačo...

Spôsob a zariadenie na výrobu polotovarov pre nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14952

Dátum: 23.03.2005

Autor: Gustafsson Per

MPK: B31B 1/64, B31B 23/60, B31B 37/60...

Značky: nádoby, polotovarov, výrobu, zariadenie, spôsob

Text:

...to, aby spôsob umožňoval výrobupolotovarov pre nádoby so spoľahlivými spojovacími časťami.0015 Pre dosiahnutie aspoň jedného z vyššie uvedených cieľov a taktiež ďalších cieľov, ktoré sú zrejmé z nasledujúceho opisu, je poskytnutý spôsob podľa predloženého vynálezu, ktorý má znaky uvedené v nároku 1. Výhodné vytvorenia spôsobu sú zrejmé z nárokov 2 až 6.0016 Podľa predloženého vynálezu je poskytnutý spôsob výroby polotovarov pre nádoby z pásu...

Polyméry získané použitím zlúčenín síry ako prenášačov na kontrolovanú radikálovú polymerizáciu kyseliny akrylovej a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7741

Dátum: 23.03.2005

Autori: Suau Jean-marc, Jacquemet Christian

MPK: C07C 329/00, C08F 2/00

Značky: síry, polyméry, použitie, polymerizáciu, radikálovú, prenášačov, kontrolovanú, kyseliny, získané, zlúčenín, akrylovej, použitím

Text:

...fonnulácií, najmä povliekacích roztokov a plnív v hmote, fonnulácií náterových hmôt, plastových, cementových a keramických fonnulácií,fonnulácií na úpravu vody, fonnulácií povrchovo aktívnych prostriedkov, kozmetických fonnulácií a výplachových kvapalín, získaných pri použití uvedených fonnulácií vodnýchdisperzií a suspenzií minerálnych materiálov podľa vynálezu.0013 Vynález sa tiež týka fonnulácií na úpravu vôd získaných priamym...

Substituované 1,4,8-triazaspiro[4.5]dekán-2-ónové zlúčeniny na použitie pri liečbe obezity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7156

Dátum: 22.03.2005

Autori: Hennies Hagen-heinrich, Sundermann Corinna, Sundermann Bernd, Oberbörsch Stefan, Englberger Werner

MPK: A61P 3/00, A61K 31/435, C07D 471/00...

Značky: substituované, liečbe, zlúčeniny, 1,4,8-triazaspiro[4.5]dekán-2-ónové, obezity, použitie

Text:

...zvyšok voliteľne obsahujúci aspoň jeden heteroatóm ako väzbu, alebo predstavuje nesubstituovaný alebo aspoň monosubstituovaný arylový zvyšok alebo heteroarylový zvyšok, ktorý je pripojený prostredníctvom lineárnej alebo rozvetvenej,nesubstituovanej alebo aspoň monosubstituovanej alkylénovej skupiny voliteľne obsahujúcej aspoň jeden heteroatóm ako väzbu a voliteľne kondenzovaný snesubstituovaným alebo aspoň monosubstituovaným...

Oligosacharidové zlúčeniny odvodené od heparínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13911

Dátum: 22.03.2005

Autori: Viskov Christian, Mourier Pierre

MPK: C08B 37/00, C12Q 1/527, C07H 3/06...

Značky: oligosacharidové, zlúčeniny, odvodené, heparinu

Text:

...reťazcov.Prvý krok tejto premeny pozostáva z epimerizácie glukozamín 4-» manozamin (T. Toida a kol., J. Carbohydrate Chemistry, l 5(3), 351-360 (1996 druhým krokom je ó-O-desulfátácia glukozamínu, čo vedie k vzniku derivátov nazvaných 1,6 anhydro (medzinárodná patentová prihláška W 0 01/29055).Tento typ derivátu sa získa pre reťazce olígosacharidov, ktorých termínálny glukozamín je 6 O-sulfátovaný.Percento oligosacharidových reťazcov,...

Opierka hlavy, najmä pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7083

Dátum: 22.03.2005

Autor: Hartlaub Silvio

MPK: B60N 2/48

Značky: vozidlo, hlavy, najmä, opierka, motorové

Text:

...častí voči sebe má podľa vynálezu ako translačnú zlož ku, tak aj rotáciu konštrukčných častí voči sebe.Konštrukčná časti sú tak pôsobením prvej sily usporiadané na otáčanie voči sebe, pričom pomocou šikmej plochy (šikmých plôch) je možné spôsobiť translačný relatívny pohybPodľa jedného zvláštneho uskutočnenia vynálezu je hnacie zariadenie vybavené aspoň troma voči sebe pohyblivými konštrukčnými časťami, 2 ktorých je stredná...

Substituované 1,4,8-triazaspiro[4.5]dekán-2-ón zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6195

Dátum: 22.03.2005

Autori: Sundermann Corinna, Englberger Werner, Sundermann Bernd, Hennies Hagen-heinrich, Oberbörsch Stefan

MPK: A61K 31/4353, C07D 471/00, A61P 25/00...

Značky: substituované, 1,4,8-triazaspiro[4.5]dekán-2-ón, zlúčeniny

Text:

...jedenkrát substituovaný alkinylový radikál pripadne majúci ako člen reťazca aspoň jeden heteroatóm, nesubstítuovaný alebo aspoň jedenkrát substituovaný arylový alebo heteroarylový radikál, ktorý môže byť viazaný pomocou lineárnej alebo rozvetvenej, nesubstituovanej alebo aspoň jedenkrát substituovanej alkylénovej skupiny prípadne majúcej ako člen reťazca aspoň jeden heteroatóm a/alebo môže byt kondenzovaný nesubstituovaným alebo aspoň...

Benzotiazepínové deriváty ako inhibítory ryanodínového receptora (RYR2) a ich použitie na liečenie srdcových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12935

Dátum: 22.03.2005

Autori: Deng Shixian, Landry Donald, Marks Andrew, Cheng Zhen Zhuang

MPK: A61K 31/554, A61P 9/06

Značky: srdcových, ryr2, ochorení, liečenie, benzotiazepínové, ryanodínového, deriváty, receptora, inhibitory, použitie

Text:

...of calcium release is gated by calcium current, not gating charge, in cardiac myocytes. Science, 2442800-03,1989). RyRZ-sprostredkované, Cazĺindukované uvoľňovanie Ca potom aktivuje kontraktilné proteiny, ktoré sú zodpovedné za kontrakciu srdcového svalu.-3 0012 RyR 2 je protelnový komplex zahrnujúci štyri 565 OOO-daltonové RyR 2 polypeptidy spojené so štyrmi 12 000-daltonovými FK 506 väzobnými protelnmi (FKBPs), konkrétne FKBP...

Doskový tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4858

Dátum: 22.03.2005

Autor: Dahlberg Tomas

MPK: F28D 9/00, F28F 3/08

Značky: doskový, tepelný, výmenník

Text:

...hlavnúrovinu dosky tepelného výmenníka, uvedené riziko presakovania bysa mohlo prijať, pretože sa ľahko deteguje. Opis výkresov0008 Vynález bude podrobnejšie objasnený nižšie s odkazom naObr. 1 schematicky znázorňuje zvrchu dosku známeho doskovehotepelného výmennika, Obr. 2 schematicky znázorňuje rez pozdĺž priamky x~x z obr.1 tepelným výmenníkom vybaveným sústavou dosiek typuznázornenom na obr. l, Obr. schematicky znázorňuje rez pozdĺž...

Spôsob a zariadenie na výrobu hygienických papierových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4717

Dátum: 22.03.2005

Autori: Mauler Dirk, Sauter Jürgen, Schinkoreit Wolfram

MPK: B31F 1/00

Značky: spôsob, výrobkov, papierových, zariadenie, výrobu, hygienických

Text:

...napriklad vo forme nekonečných vlákien, prefabrikovaných vlákien s určitou dĺžkou,ako sú syntetické vlákna vyrábané in situ, alebo vo forme strižného umelého hodvábu. Netkaný textil podľa vynálezu môže obsahovať zmes syntetických a celulózových vláknitýchmateriálov, napr. prírodné rastlinné vlákna (pozri ISO 9092, DIN EN 29092).0010 Hygienické výrobky alebo utierky zahŕňajú predovšetkým všetky druhy papiera tissue krepovaného za sucha,...

Zariadenie na stehovanie chrbta tlačiarenských výrobkov, tvorených zo skladaných tlačiarenských hárkov, pomocou svoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4644

Dátum: 22.03.2005

Autor: Meyerhans Rolf

MPK: B42C 1/12, B42B 4/00

Značky: stehovanie, chrbta, zariadenie, hárkov, pomocou, tvořených, skládaných, tlačiarenských, výrobkov, svoriek

Text:

...u ktorćlu) sú opornć sťičizistky postrziniiýiiii ohrormi xúxuxrnývch ýrcyox xuxiivitc|i 1 ć do llzićiairciiskýcli Iuirkov.Opornć sťićiaisilçy sú pri nziimcnšom vo svojej Cínnć oblasti ipi 1 ×idcli 1 cl roxslupoch. iuipriklzid Irozstupc zzisuvnýcli rýrc 7.x nustzivilcľnc pripüncnć nu Uiíĺcililłłlłihłĺ nosný prvok. Cim sa môžu jednoduchým sposobom bcx porúch uxkmocwiil/lSllIHllÍL o ronrinuiú Lisudcnic rumicn ĺiilČÍilľCHSkČih) hąirku v...

Vodná zmes melamínovej živice, spôsob jej výroby a jej použitie na impregnovanie pijavých nosných materiálov ako aj kompozitný materiál vyrobený s použitím zmesi melamínovej živice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3567

Dátum: 22.03.2005

Autori: Reif Martin, Decher Jakob, Weinkötz Stephan, Wippel Wolfgang, Martin-portugues Marta, Lunkwitz Ralph, Robert Alain

MPK: C08L 61/00

Značky: zmesí, kompozitný, impregnovanie, spôsob, vodná, použitie, materiálov, pijavých, použitím, výroby, vyrobený, materiál, nosných, melamínovej, živice

Text:

...živice spravidla hodnotu pH v rozmedzí od 8 do 12, výhodnejšie od 8,5 do 11 a najvýhodnejšie od 9 do 10,5. Teplota zakalenia je výhodne v rozmedzí od 35 do 65 C, výhodnejšie od 35 do 50 °C, najvýhodnejšie od 40 do 45 °C.Za účelom merania teploty zakalenia sa vzorka odobratá z reakčného procesu zriedi vodou tak, aby obsah melamíno-formaldehydového kondenzátu, ktorý vznikol pri reakcii, a prípadne ešte aj obsah prítomného monomérneho melamínu a...

Spôsob a zariadenie na zhotovenie predpätého ukotvenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2543

Dátum: 22.03.2005

Autori: Egger-mocivnik René, Böhm Karl, Wagner Alfred, Mocivnik Josef

MPK: E21D 21/00, E02D 5/74

Značky: spôsob, zhotovenie, ukotvenia, zariadenie, predpätého

Text:

...tým pôsobia proti vytialmutiu, respektíve odstráneniu vŕtacieho ústrojenstva z vŕtaného otvoru. spoľahlivý účinok ukotvenia, hlavne pri použití množiny vedľa seba usporiadaných kotíev, sa však na stabilizáciu obklopujúcehopôdneho alebo skalného materiálu nedá takými tesničmi dosiahnuť, takže by bolo prípadnepotrebné použiť doplnkové prostriedky na ukotvenie, ako je napríldad vynášaiuie vytvrditeľného0008 Vychádzajúc z vyššie uvedeného stavu...

Vysoko svetlostále atramenty pre digitálnu potlač textílií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2416

Dátum: 22.03.2005

Autori: Muth Mathias, Arnold Markus

MPK: C09B 57/00, D06P 5/30, C09D 11/00...

Značky: digitálnu, textilií, vysoko, svetlostále, potlač, atramenty

Text:

...Predkladaný vynález sa teda týka nových vodných tlačiarenských atramentov na potlačtextilií spôsobom ink-jet, ktoré obsahujú izoindolenínové farbivo všeobecného vzorca (I)A predstavuje N alebo kyanometylénový zvyšok, B predstavuje zvyšok vzorca C(CN)COOR 5 alebo N-Ró, R až R 4 nezávisle od seba znamenajú vodík, halogén, prípadne substituovaný Cl-Cg-alkyl alebo C 5-C 5-cyk 1 oalkyl, prípadne kyslíkom prerušenú Cl-Clo-alkoxyskupínu,...